При виборі місця для розміщення перегінного обладнання засобів контролю, бажано не допускати, щоб відстань від вхідного світлофора станції до перегінного обладнання перевищувала 10 км.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

При виборі місця для розміщення перегінного обладнання засобів контролю, бажано не допускати, щоб відстань від вхідного світлофора станції до перегінного обладнання перевищувала 10 км.У всіх випадках розміщення реєструючого обладнання засобів контролю у приміщенні чергового по станції у штатному розкладі повинна бути передбачена посада оператора. Доцільність уведення посади оператора на малодіяльних дільницях визначається начальником залізниці.

Розміщення сигнального світлового покажчика наявності несправних вагонів у поїзді повинне виконуватися відповідно до робочого проекту "Увязка сигнального знака «Указатель перегрева букс» с аппаратурой ПОНАБ" № 418111-А. При цьому, покажчик повинен розміщуватися відносно польового обладнання засобів контролю за напрямком руху поїзда на відстані, що складається з максимальної довжини поїзда і відстані, необхідної для сприйняття машиністом показання сигнального світлового покажчика при прослідуванні поїзда з максимальною швидкістю при найгірших умовах видимості. Обладнання мовного інформатора розміщується в приміщенні, де розташована радіостанція поїзного радіозв'язку, і підключається до станційного обладнання систем контролю відповідно до технічної документації на цей пристрій.

Сигналізуючі пристрої для повідомлення чергового по станції про наявність у поїзді, що прибуває, несправних рухомих одиниць повинні розміщуватися на лінійних пунктах контролю (крім ділянок з диспетчерською централізацією). При оснащенні засобів контролю мовним інформатором як сигналізуючий пристрій використовується додатковий пульт чергового по станції, що входить до складу мовного інформатора і розташовується у приміщенні ДСП, сигналізуючий пристрій контролю роботи сигнального світлового покажчика розташовується на пульті ДСП.

У випадках, коли реєструючі пристрої знаходяться поза межами приміщення чергового по станції, на пульті ДСП необхідно встановлювати дублюючу світлову та звукову сигналізацію для повідомлення чергового по станції про наявність у прибуваючому поїзді несправних рухомих одиниць. На станціях, де черговий по станції зобов'язаний зустрічати прибуваючі поїзди, поза приміщенням ДСП установлюється додатково зовнішній звуковий пристрій.

На дільницях з диспетчерською централізацією сигналізуючі пристрої на лінійному пункті контролю при автономному або централізованому режимах роботи засобів контролю встановлюються на робочому місці працівників, що знімають показання реєструючих пристроїв. При відсутності будь-якого персоналу на лінійному пункті контролю дільниці з диспетчерською централізацією сигналізуючі пристрої для сповіщення чергового по станції можуть не встановлюватися. Засоби контролю в такому випадку оснащуються системою централізації інформації та покажчиком (мовним інформатором). Дані про наявність, характер несправностей та розміщення в поїзді несправних рухомих одиниць повинні передаватися оператором центрального поста поїзному диспетчеру, який вживає заходів щодо зупинки поїзда та передає машиністу локомотива по поїзному радіозв’язку дану інформацію.

Приміщення для постового перегінного обладнання засобів контролю оснащується схемою оповіщувальної сигналізації про наближення поїзда до контрольної дільниці колії та охоронно-пожежною сигналізацією. Сигналізація про несанкціоноване проникнення до приміщення або пожежу передається на пост із цілодобовим чергуванням.

Основні положення з проектування засобів контролю та порядок виконання будівельних і монтажних робіт

 

Відповідно до затвердженої начальником залізниці схеми та черговості (за програмою, планами) впровадження засобів контролю служба вагонного господарства видає проектній організації технічне завдання на розробку проекту встановлення визначеного типу засобів контролю або систем централізації інформації з урахуванням конкретних умов руху поїздів на дільниці, обливостей станції, на підходах до якої намічається розміщення цих засобів, що узгоджується з причетними службами (перевезень, локомотивного господарства, колії, пасажирської, сигналізації та зв’язку, електропостачання та інформаційно-статистичним центром залізниці).

При розробці проектно-кошторисної документації необхідно передбачати можливість оснащення засобів контролю мовним інформатором взамін сигнального світлового покажчика наявності несправних вагонів у поїзді.

Замовником та титулоутримувачем проекту установки засобів контролю та допоміжних систем централізації інформації є служба вагонного господарства залізниці.

Усі облаштування і приміщення для постового обладнання засобів контролю будуються згідно з документацією, розробленою проектною організацією з урахуванням габариту наближення будівель та рухомого складу залізниць, довжини кабелів від польового обладнання, що поставляються заводом, та затверджених Державною адміністрацією залізничного транспорту України установочних креслень конкретного типу засобів контролю та призначення систем. Приміщення для постового обладнання повинні будуватися з урахуванням схоронності обладнання (вогнестійкі, обладнані металевими дверми) та огородженням зі сторони колії біля вхідних дверей (для нових встановлень засобів контролю).

Станції, де відповідно до проекту установки засобів контролю передбачається зупинка поїзда для ремонту вагонів, рекомендується оснащувати транспортними засобами, переносними радіостанціями чи засобами паркового зв'язку, програмно-апаратними засобами (АСУ ПТО) та переносними термометрами контактної чи безконтактної дії для перевірки температури корпусів букс та деталей буксового вузла.

При виконанні монтажних робіт з установки польового обладнання засобів контролю та у процесі їх експлуатації ширина залізничної колії на дільниці протяжністю не менше 100 м в одну та другу сторони від місця розміщення польового обладнання повинна утримуватися з допусками по розширенню плюс 3 мм і по звуженню мінус 2 мм. Відступи від цих допусків за напрямком колії у плані дільниці розміщення польового обладнання засобів контролю не повинні перевищувати другого ступеня.

Після монтажу польового обладнання та у процесі експлуатації засобів контролю працівниками дистанції колії повинна виконуватися підбивка колії у місці встановлення польових пристроїв для того, щоб відхилення від установлених розмірів відстаней між верхом приколійних камер і поверхнею катання головки рейки під час руху поїзда не перевищувало 10 мм.

Місце установки польового обладнання відгороджується сигнальним знаком "С" про подачу свистка відповідно до пункту 5.17 і мал. 5.20 Інструкції з сигналізації на залізницях України, а в зимовий час де працює снігоочисник, крім того, - тимчасовими сигнальними знаками "Підняти ніж, закрити крила", "Опустити ніж, відкрити крила" та "Підготуватися до підняття ножа та закриття крил" для снігоочисників відповідно до пункту 5.21 тієї ж інструкції. Указані сигнальні знаки встановлюють працівники дистанції колії.

 


 

Рис. 23. Попереджувальний сигнальний знак "С" - подача свистка.

 

Після закінчення монтажних робіт у період виконання пусконалагоджувальних робіт і настроювання засобів контролю (не більше 3 місяців) за узгодженням з начальником дирекції залізничних перевезень залізниці (начальником залізниці) виконуються контрольні зупинки графікового поїзда за показниками засобів контролю з наступною перевіркою технічного стану рухомих одиниць і оцінкою наявності виявленого дефекту. За результатами перевірок приймається рішення про можливість прийняття засобів контролю у дослідну або постійну експлуатацію.

При дослідній експлуатації засобів контролю систем виявлення перегрітих букс та загальмованих колісних пар для оцінки наявності виявленого дефекту необхідно обов’язкове застосування контактних чи безконтактних термометрів.

Приймання засобів контролю в експлуатацію виконується відповідно до вимог Правил технічної експлуатації залізниць України і оформляється телеграмою (адреса 14). В акті приймання відображаються: якість монтажних робіт, відхилення від типового проекту, наявність підготовленого обслуговуючого персоналу, вибрані рівні настройки та інші необхідні дані, пов'язані із забезпеченням нормальної роботи засобів контролю.

Не пізніше ніж за 6 місяців до закінчення встановленого граничного терміну служби засобів контролю, які знаходяться в експлуатації, під головуванням головного інженера залізниці організовується комісія за участю представників вагонної служби, служби сигналізації та зв’язку, інформаційно-статистичного центру та ревізорського апарату залізниці для вирішення питання про подальшу експлуатацію цих засобів. Комісія оцінює технічний стан засобів контролю, можливість відновлення, необхідні об’єми та витрати на виконання ремонтно-відновлювальних робіт та приймає рішення про продовження терміну служби засобів контролю або заміну його новим. Результати роботи комісії оформлюються актом, затвердженим керівництвом залізниці. У рішенні про продовження терміну служби намічаються конкретні заходи та терміни проведення ремонтно-відновлювальних робіт і наступна дата огляду (обстеження) конкретного засобу контролю.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.214.224.207 (0.013 с.)