Фармакотерапія хронічної серцевої недостатності (ХСН)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Фармакотерапія хронічної серцевої недостатності (ХСН)1 Основною причиною ХСН на цей час є:

А. Гіпертонічна хвороба. В. Кардіоміопатії.

Б. Серцеві вади. Г. ІХС.

 

2 Хворим ХСН ІІА стадії відповідають пацієнти:

А. ІФК. В. ІІІФК.

Б. ІІФК. Г. IVФК.

 

3 Хворим ХСН з переважаючою діастолічною дисфункцією лівого шлуночка слід призначати:

А. Серцеві глікозиди. В. Гідралазин.

Б. Неглікозидні інотропні засоби. Г. Діуретики.

 

4 Хворим ХСН з переважаючою діастолічною дисфункцією лівого шлуночка слід призначати:

А. Празозин. В. Бета-блокатори.

Б. Міноксидил. Г. Серцеві глікозиди.

 

5 Серцеві глікозиди мають:

А. Ваготонічний ефект.

Б. Ваголітичний ефект.

В. Симпатикотонічний ефекти.

Г. Ваготонічний і симпатоінгібуючий ефект.

 

6 Повний терапевтичний ефект при насиченні підтримуючими дозами дигоксину розвивається:

А. Через 2-3 дні. В. Через 9-10 днів.

Б. Через 4-5 днів. Г. Через 18-20 днів

 

7 Які з перелічених препаратів не кумулюють в організмі?

А. Мепросциларин. В. Дигітоксин.

Б. Строфантин . Г. Правильної відповіді немає.

8 До розвитку дигіталісної інтоксикації спонукають:

А. Гіпокаліємія. Г. Всі перелічені фактори.

Б. Гіперкаліємія. Д. Жоден з перелічених.

В. Гіпертиреоїдизм.

 

9 Елімінація дигоксину зменшується при:

А. Гіпокаліємії. В. Нирковій недостатності.

Б. Ожирінні. Г. Захворюванні печінки.

 

10 Факторами ризику розвитку дигіталісної інтоксикації є:

А. Гіпотиреоїдизм. Г. Все перелічене.

Б. Легеневе серце. Д. Жоден з перелічених.

В. Міокардит.

 

11 Яке з переліченихних порушень ритму серця найбільш типове для інтоксикації серцевими глікозидами?

А. Миготлива аритмія.

Б. Передсердна тахікардія з блокадою.

В. Реципрокна АВ-вузлова тахікардія.

Г. Синусова тахікардія.

 

12 Яке з перелічених порушень ритму серця найбільш типове для інтоксикації серцевими глікозидами:

А. Миготлива аритмія.

Б. Шлуночкові тахікардія типу “пірует”.

В. Поліморфна передсердна тахікардія.

Г. “Синусоїдальна” шлуночкова тахікардія.

Д. “Непараксозмальна” тахікардія із ділянки АВ-з’єднання із АВ-дисоціацією.

 

13 Найбільш частим варіантом порушень серцевого ритму при інтоксикації серцевими глікозидами є:

А. Передсердна тахікардія з блокадою.

Б. Шлуночкова екстрасистолія.

В. Надшлуночкова екстрасистолія.

Г. Поліморфна передсердна тахікардія.

 

14 Найбільш специфічною ознакою інтоксикації серцевими гліко-зидами є:

А. Анорексія. В. Зміни кольоровідчуття.

Б. Шлуночкова екстрасистолія. Г. Нудота.

15 При інтоксикації серцевими глікозидами аргументоване при-значення:

А. ЕДТА. Г. Плазмоферезу.

Б. Унітіолу. Д. Всі відповіді правильні.

В. Гемосорбції . Е. Правильної відповіді немає.

 

16 Препаратом вибору при лікуванні порушень ритму у хворих з глікозидною інтоксикацією є:

А. Новокаїнамід. В. Аідокаїн.

Б. Пропафенон. Г. Аміодарон.

 

17 Найбільш ефективним при серцевій недостатності діуретиком тіазидової групи є:

А. Гіпотіазид. В. Аквафор.

Б. Бринальдикс. Г. Гігротонг.

 

18 Органотоксичні побічні ефекти найбільш властиві:

А. Верошпірону. В. Фуросеміду.

Б. Гіпотіазиду. Г. Треамтерону

 

19 Ефективність діуретиків у хворих хронічною серцевою недостатністю може знизитись при терапії:

А. Індометацином. Г. Всі відповіді правильні.

Б. Ібупрорином. Д. Правильної відповіді немає.

В. Преднізолоном.

 

20 Гіперкаліємія може розвинутись при терапії:

А. Тріампуром. В. Фуросемідом.

Б. Гіпотіазидом. Г. Урегітом.

 

21 Гіперкаліємія може розвинутись при терапії:

А. Тріамтереном. В. Спіронолактоном.

Б. Гіпотіазидом. Г. Амілоридом.

 

22 Гінекомастія, гірсутизм, дисменорея можуть розвинутись при терапії:

А. Гіпотіазидом. В. Верошпіроном.

Б. Тріамтероном. Г. Урегітом.

 

23 ЕКГ – ознаками гіперкаліємії можуть бути:

А. Високі, гострокінцеві зубці Т. В. Збільшення амплітуди зубця R.

Б. Інверсія зубців Т. Г. Скорочення інтервалу PQ.

24 ЕКГ – ознаками гіпокаліємії можуть бути:

А. Підйом сегмента ST. В. Депресія сегмента ST.

Б. Високі, гострокінцеві зубці Т. Г. Скорочення інтервалу QT.

 

25 Для ургентної корекції гіперкаліємії вводять:

А. Бікарбонат натрію. Г. Всі відповіді правильні.

Б. Хлористий кальцій. Д. Правильної відповіді немає.

В. Розчин глюкози з інсуліном.

 

26 Препаратом вибору у хворих хронічною серцевою недостат-ністю з вираженою мітральною регургітацією є:

А. Дигоксин. В. Фуросемід.

Б. Ізосорбіду динітрат. Г. Гідралазин.

 

27 У хворих ХСН створюють перешкоду розвитку гіпокаліємії:

А. Інгібітори АПФ. В. Нітрати.

Б. Бета-блокатори. Г. Серцеві глікозиди.

 

28 Початкова доза каптоприлу при ХСН становить:

А. 2,5 мг 3 рази на день В. 12,5 мг 3 рази на день.

Б. 6,25 мг 3 рази на день Г. 25 мг 3 рази на день.

 

29 Початкова доза еналаприлу при ХСН становить:

А. 2,5 мг 1 раз на день. В. 5 мг 2 рази на день.

Б. 2,5 мг 2 рази на день. Г. 10 мг 2 рази на день.

 

30 Початкова доза трітаце (раміприлу) при ХСН становить:

А. 0,5 мг 1 раз на ден.ь В. 5 мг 1 раз на день.

Б. 1,25 мг 1 раз на день. Г. 10 мг 1 раз на день.

 

31 Початкова доза престаріуму (периндоприлу) при ХСН становить:

А. 1 мг 1 раз на день. В. 3 мг 1 раз на день.

Б. 2 мг 1 раз на день. Г. 4 мг 1 раз на день.

 

32 Початкова доза моноприлу (фосиноприлу) при ХСН становить:

А. 5 мг 1 раз на день. В. 20 мг 1 раз на день.

Б. 10 мг 1 раз на день. Г. 40 мг 1 раз на день.

 

33 Інгібітори АПФ протипоказані при:

А. Гіперглікемії. В. Гіпокаліємії.

Б. Гіперуринемії. Г. Гіперкаліємії.

34 Інгібітори АПФ не слід поєднувати з:

А. Гіпотіазидом. В. Верошпіроном.

Б. Фуросемідом. Г. Аквафором.

 

35 Виживаність хворих ХСН збільшується при терапії:

А. Інгібіторами АПФ.

Б. Бета-блокаторами.

В. Ізосорбідоду динітрату з гідралазином.

Г. Всі відповіді правильні.

Д. Правильної відповіді немає.

 

36 Властивість збільшувати виживання хворих ХСН мають:

А. Празозин. Г. Всі відповіді правильні.

Б. Ізосорбід динітрат. Д. Правильної відповіді немає.

В. Ніфедипін.

 

37 Інгібітори АПФ аргументовані хворим ХСН:

А. І ФК. Г. IV ФК.

Б. ІІ ФК. Д. Всі відповіді правильні.

В. ІІІ ФК. Е. Правильної відповіді немає.

 

38 Хворим ХСН аргументоване призначення:

А. Верапамілу. Г. Всіх перелічених препаратів.

Б. Ніфедипіну. Д. Жодного з препаратів.

В. Дилтіазему.

 

39 У хворих ХСН може розвинутись толерантність до:

А. Нітратів. В. Інгібіторів АПФ.

Б. Бета-блокаторів. Г. До всіх перелічених.

 

40 Доказано, що властивість попереджувати розвиток ХСН у хворих з безсимптомною дисфункцією лівого шлуночка мають:

А. Антагоністи кальцію. В. Нітрати.

Б. Серцеві глікозиди. Г. Інгібітори АПФ.

 

41 Сприятливий вплив на водно-електролітний баланс у хворих ХСН мають:

А. Антагоністи кальцію.

Б. Інгібітори АПФ.

В. Нітрати.

Г. Блокатори альфа-1-адренорецепторів.

42 Найбільш адекватним поєднанням інгібіторів АПФ з діурети-ками є:

А. Інгібітор АПФ + гіпотіазид. В. Інгібітор АПФ + тріампур.

Б. Інгібітор АПФ + верошпірон. Г. Інгібітор АПФ + амілорид.

 

43 Внутрішньовенне введення 40 мг лазиксу слід проводити протягом не менше ніж:

А. 2-3 хв. В. 5-7 хв.

Б. 3-5 хв. Г. 10 хв.

 

44 Ототоксичний ефект мають:

А. Верошпірон. В. Фуросемід.

Б. Гіпотіазид. Г. Тріампур.

 

45 Препаратом вибору при лікуванні порушень серцевого ритму у хворих ХСН є:

А. Дизопірамід. В. Верапаміл.

Б. Аміодарон. Г. Всі відповіді правильні.

 

46 Сухий кашель є характерним побічним ефектом:

А. Антагоністів кальцію. В. Бета-блокаторів.

Б. Інгібіторів АПФ. Г. Альфа-блокаторів.

 

47 Виникненню шлуночкової тахікардії типу “пірует” спонукають:

А. Гіпокаліємія. Г. Всі відповіді правильні.

Б. Гіперкаліємія. Д. Правильної відповіді немає.

В. Гіпонатріємія.

 

48 Тромбоцитопенія може розвинутися при тривалій інфузній терапії:

А. Допаміном. В. Нітрогліцерином.

Б. Добутаміном. Г. Амриноном.

 

49 Засобом вибору у хворих ХСН з різко вираженою гіпотонією є:

А. Амринон. В. Допамін.

Б. Добутамін. Г. Мілринон.

 

50 Хворим ХСН не слід призначати:

А. Неселективні бета-блокатори.

Б. Бета-1-селективні блокатори.

В. Бета-блокатори з власною симпатоміметичною активністю.

Г. Всі відповіді правильні.

Д. Правильної відповіді немає.

 

51 Які бета-блокатори рекомендують для застосування при ХСН?

А. Атенолол, бетаксолол, бісопролол.

Б. Ацебутолол, окспренолол, піндолол.

В. Бісопролол, карведілол, метопролол.

Г. Целіпролол, талінолол, метапролол.

 

52 Яку стартову дозу конкору пропонують при ХСН?

А. 1,25 мг. В. 3,75 мг.

Б. 2,5 мг. Г. 5 мг.

 

53 Яку стартову дозу спесікору пропонують при ХСН?

А. 6,25-12,5 мг . В. 25-50 мг.

Б. 12,5-25 мг. Г. 50-100 мг

 

54 Яку стартову дозу коріолу пропонують при ХСН?

А. 3,125 мг. В. 12,5 мг.

Б. 6,25 мг. Г. 25 мг.

 

55 В які терміни настає стійке покращання систолічної функції в результаті застосування бета-блокаторів при ХСН:

А. Через 2 тижні. В. Через 6 тижнів.

Б. Через 4 тижні. Г. Через 8 тижнів.

 

56 Яка дія серцевих глікозидів названа неправильно?

А. Покращують гемодинаміку і клінічну симптоматику.

Б. Знижують ризик госпіталізації.

В. Пригнічують активність симпатоадреналової і ренінангіотензивної системи.

Г. Покращують виживання хворих.

 

57 Абсолютними показаннями для призначення серцевих глікози-дів при ХСН є:

А. Серцева недостатність І-ІІ ФК.

Б. Синусова тахікардія.

В. Тахіформа фібриляції передсердь для контролю за темпом скоро-чення шлуночків.

Г. Всі названі ситуації.

58 Назвати один з найбільш безпечних і дієвих серцевих глікозидів при лікуванні хворих ХСН:

А. Строфантин. Г. Дигітоксин.

Б. Корглікон. Д. Ланікор.

В. Дигоксин.

59 Назвати одне відносне протипоказання для застосування серце-вих глікозидів:

А. Фібриляція передсердь при синдромі WPW.

Б. АV-блокада ІІ-ІІІ ступеня (без електрокардіостимулятора).

В. Шлуночкова тахікардія, фібриляція шлуночків.

Г. Синусова брадикардія або синдром слабості синусового вузла.

Д. Дигіталісна інтоксикація.

 

60 Добова підтримуюча доза дигоксину при пероральному прийманні у хворих з тахіформою фібріляції передсердь є:

А. 0,125-0,25 мг. В. 0,375-0,500 мг.

Б. 0,25-0,375 мг. Г. 0,500-0,750 мг.Последнее изменение этой страницы: 2016-08-14; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.117.38 (0.019 с.)