А. Фазі розсмоктування ексудату.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

А. Фазі розсмоктування ексудату.Б. У комплексі з іншими методами з першого дня лікування.

В. Незалежно від фази процесу.

Г. Метод не є обов’язковим.

Д. Правильна відповідь не названа.

 

1.6 Пневмоконіози, діагностика, терапія і експертиза працездатності

 

1 Із всіх існуючих пневмоконіозів найбільш тяжкий перебіг має:

А. Силікоз.

Б. Силікатоз.

В. Металоконіоз.

Г. Карбоконіоз.

Д. Пневмоконіоз від змішаного пилу (сидеросилікоз) або органічного пилу (зерновий).

 

2 Асбестоз є різновидом:

А. Металоконіозу. Г. Карбоконіозу.

Б. Силікатозу. Д. Пневмоконіозу змішаного типу.

В. Силікозу.

 

3 Сидероз є різновидом:

А. Силікозу. Г. Пневмоконіозу органічного пилу.

Б. Силікатову. Д. Карбоконіозу.

В. Металоконіозу.

4 Антракоз є різновидом:

А. Силікатозу. Г. Пневмоконіозу змішаного типу.

Б. Металоконіозу. Д. Правильна відповідь не названа.

В. Силікозу.

5 У клініко-рентгенологічний характеристиці враховують тип затемнення, крім:

А. Вузликового. Г. Інфільтративного.

Б. Інтерстиціального. Д. Змішаного.

В. Вузлового.

6 За перебігом розрізняють такі варіанти, крім:

А. Швидко прогресуючого. Г. Пізнього.

Б. Повільно прогресуючого. Д. Рецидивного.

В. Регресуючого.

7 Ускладненнями пневмоконіозів є всі перелічені, крім:

А. Туберкульозу. Г. Склеродермії.

Б. Спонтанного пневмоторакс у. Д. Ревматоїдного артриту.

В. Пневмонії.

8 За темпами прогресування і вираженості клінічної картини найближче від інших відносно силікозу є:

А. Антракоз. Г. Асбестоз.

Б. Талькоз. Д. Бериліоз.

В. Цементний пневмоконіоз.

9 Пил органічного походження викликає переважно:

А. Дифузний пневмофіброз. Г. Алергічний альвеоліт.

Б. Дифузний бронхіт. Д. Правильна відповідь не зазначена.

В. Бронхіальну астму.

 

10 Дисперсність пилу значною мірою визначає глибину її про-никнення в органи дихання та інтенсивність елімінації. Найбільш активна фракція з розміром часток близько:

А. 1-2 мкм. Г. 7-8 мкм.

Б. 3-4 мкм. Д. 9-10 мкм.

В. 5-6 мкм.

11. Початковим етапом розвитку будь-якого пневмоконіозу є:

А. Недостатня ефективність мукоциліарного кліренсу.

Б. Підвищена активність транспортних фагоцитів або “пилових клітин” (коніофагів).

В. Накопичення пилових частинок у просвіті альвеол і легеневій тканині.

Г. Загибель макрофагів.

Д. Все перелічене.

12 Основними елементами вузликового фіброзу є:

А. Молоді вузлики.

Б. Вузлики пронизані преколагеновими і колагеновими волокнами.

В. Склеротичні вузлики або зрілі.

Г. У великих вузлах формуються зони розпаду і коніотичні каверни.

Д. Все перелічене.

13 Інтерстиціальною формою пневмоконіозу називають:

А. Продуктивний процес без вузликів.

Б. Продуктивний процес з мінімумом вузликів.

В. Поширений інтерстиціальний процес.

Г. Перибронхіальний і периваскулярний фіброз.

Д. Все перелічене.

14 Для вузликового та інтерстиціального фіброзу характерним є формування:

А. Емфіземи.

Б. Фіброзного плевриту.

В. Атрофії і склерозу слизової верхніх дихальних шляхів і бронхів.

Г. Бронхіоліту.

Д. Все перелічене.

 

15 Основними елементами рентгенологічної картини силікозу є силікотичні вузлики – дрібні заокруглені тіні середньої інтенсивності з чіткими контурами, розміром:

А. Від 1 до 10 мм. Г. Від 15 до 25 мм.

Б. Від 5 до 15 мм. Д. Від 20 до 30 мм.

В. Від 10 до 20 мм.

16 Локалізація силікотичних вузликів частіше трапляється у:

А. ІІ і VІІІ сегментах. Г. ІV і VІІІ сегментах.

Б. ІІ і VІ сегментах. Д. Індивідуально.

В. ІІІ і V сегментах.

17 Типовою є рентгенологічна картина легені, за винятком:

А. За типом стільникової легені.

Б. За типом яєчної шкаралупи кальцинації периферії вузла.

В. Розширення кореня легень, їх ущільнення.

Г. Ознаки легеневої емфіземи.

Д. Ущільнення міжчасткової і верхівкової плеври, масивні шварти.

18 Для І стадії силікозу приєднання туберкульозу відбувається приблизно у:

А. 5-10% випадків. Г. 30-40% випадків.

Б. 10-20% випадків. Д. 40-50% випадків.

В. 20-30% випадків.

 

19 Для ІІ стадії силікозу приєднання туберкульозу відбувається приблизно у:

А. 10-20% випадків. Г. 40-70% випадків.

Б. 20-50% випадків. Д. 50-80% випадків.

В. 30-60% випадків.

20 Для ІІІ стадії силікозу приєднання туберкульозу відбувається приблизно у:

А. 50% випадків. Г. 90% випадків.

Б. 70% випадків. Д. 100% випадків.

В. 80% випадків.

21 Артрит при силікозі може проходити так:

А. Часто приєднується до силікозу. Г. Всі відповіді (А,Б,В) правильні.

Б. Може передувати йому. Д. Правильна відповідь не названа.

В. Може розвиватись паралельно.

22 Частіше від інших пневмоконіозів злоякісними новоутворен-нями може ускладнюватись:

А. Силікоз. Г. Металоконіози.

Б. Асбестоз. Д. Органічні пневмоконіози.

В. Карбоконіоз.

 

23 У мокротинні і при патоморфологічному дослідженні легеневої тканини вдається виявити змінені волокна, що мають вигляд гантелей або чітких тяжів і ниток при:

А. Силікозі. Г. Асбестозі.

Б. Карбоконіозі. Д. Силікотуберкульозі.

В. Металоконіозі.

24 Рентгенологічна картина з переважаючими інтерстиціальними змінами, що локалізуються в нижніх відділах з майже відсутніми вузликовими тінями, плевральною реакцією, характерна для:

А. Асбестозу.

Б. Металоконіозів.

В. Карбоконіозів.

Г. Пневмоконіозів від змішаного типу (сидеросилікоз).

Д. Пневмоконіозів від органічного пилу.

25 Глибокі аутоімунні процеси з розвитком гострих і хронічних отруєнь найбільш властиві для:

А. Сидерозу. Г. Бериліозу.

Б. Алюмінозу. Д. Всіх разом взятих.

В. Баритозу.

 

26 Рання легенево-серцева недостатність характерна для:

А. Баритозу. Г. Алюмінозу.

Б. Сидерозу. Д. Інших металоконіозів.

В. Бериліозу.

 

27 Ураження, крім легень, паренхіматозних органів, шкіри, кісток властиве для:

А. Бериліозу. Г. Алюмінозу.

Б. Сидерозу. Д. Інших металоконіозів.

В. Баритозу.

28 Більш виражена суб’єктивна і фізикальна симптоматика, функціональні порушення зовнішнього дихання над рентгеноло-гічними змінами (типові інтерстиціальні елементи) властиві для:

А. Бериліозу.

Б. Сидерозу.

В. Карбоконіозів.

Г. Пневмоконіозів від змішаного типу.

Д. Пневмоконіозів органічного пилу.

 

29 Для бісинозу-пневмоконіозу, викликаного вдиханням органіч-них волокнистих матеріалів, найбільш характерним є:

А. Синдром підвищеної повітряності легеневої тканини.

Б. Синдром хронічного легеневого серця.

В. Бронхоспастичний синдром.

Г. Синдром запальної реакції.

Д. Синдром легеневої дисемінації.

30 Силікотуберкульоз частіше всього трапляється при:

А. Вузликовій формі. Г. Інтерстиціальній.

Б. Вузловій. Д. Змішаній.

В. Вузликовій і вузловій.

31 Своєрідними варіантами силікотуберкульозу є всі, крім:

А. Бронхоаденіту.

Б. Дрібновузлового.

В. Великовузлового (силікотуберкульоми).

Г. Масивного силікотуберкульозу.

Д. Циротичного.

32 Показаннями для застосування глюкокортикостероїдів при силікозі є всі, крім:

А. Швидкого прогресування хвороби.

Б. Поєднання з бронхіальною астмою.

В. Поєднання з дифузними хворобами сполучної тканини.

Г. Поєднання з туберкульозом.

33 Гормонотерапію здійснюють під „прикриттям”:

А. Антибіотиків. Г. Бронхолітиків.

Б. Туберкулостатичних засобів. Д. Препаратів золота.

В. Цитостатиків.

 

34 Критерієм визначення групи інвалідності при силікозі є:

А. Стадія силікотичного процесу.

Б. Форма цього процесу.

В. Ступінь легеневої недостатності.

Г. Характер роботи і умови праці.

Д. Все вищезгадане.

Е. Порушення кровообігу за правошлуночковим типом.

35 При силікозі І стадії, коли переведення на іншу роботу поза контактом з пилом призводить до втрати кваліфікації і зниження об’єму трудової діяльності, визначають:

А. І групу інвалідності від профзахворювання.

Б. ІІ групу інвалідності від профзахворювання.

В. ІІІ групу інвалідності від профзахворювання.

Г. Продовжують лікарняний через МСЕК на 6 місяців.

Д. Індивідуально.

36 При силікозі ІІ стадії при задовільному загальному стані, відсутності схильності до швидкого прогресування фіброзу, при легеневій недостатності І-ІІ стадії встановлюють:

А. І групу інвалідності від профзахворювання.

Б. ІІ групу інвалідності від профзахворювання.

В. ІІІ групу інвалідності від профзахворювання.

Г. Продовжують лікарняний через МСЕК на 9-12 місяців.

Д. Індивідуально.

37 При силікозі ІІ і ІІІ стадії з прогресуючим фіброзом, легеневою недостатністю ІІ і ІІІ ступеня, явищами серцевої недостатності, хворим встановлюють:

А. І групу інвалідності від профзахворювання.

Б. ІІ групу інвалідності від профзахворювання.Последнее изменение этой страницы: 2016-08-14; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.170.64.36 (0.019 с.)