Хворим IV групи з НП тяжкого перебігу з наявністю факторів ризику Pseudomonas aeruginosa призначають внутрішньовенно 2 схеми. Визначити, яка з них є першочерговою.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Хворим IV групи з НП тяжкого перебігу з наявністю факторів ризику Pseudomonas aeruginosa призначають внутрішньовенно 2 схеми. Визначити, яка з них є першочерговою.А. Фторхінолон II (ципрофлоксацин) з бета-лактамом (цефтазидим, меропенем, цефекім), або аміноглікозидом.

Б. Бета-лактам (меропенем) з аміноглікозидом (гентаміцин).

49 Антибактеріальна терапія хворим стафілококової етіології, або грамнегативними ентеробактеріями проводиться в середньому:

А. 10-14 днів. Б. 14-21 день. В. 21-28 днів. Г. 4-5 тижнів. Д. 5-6 тижнів.

50 Рентгенологічна динаміка у хворих старшого віку, що перенесли НП ускладненого перебігу за наявності супутніх захворювань, повне розсмоктування пневмонічної інфільтрації відмічається впродовж 1 місяця у:

А. 75% хворих. Б. 50%. В. 25%. Г. 15%. Д. 5%.

 

Розділ 2 КАРДІОЛОГІЯ

2.1 Гострі коронарні синдроми

1 До гострих коронарних синдромів відносять:

A. Ішемічну кардіоміопатію.

B. Гіпертензивну кардіоміопатію.

C. Не Q-інфаркт міокарда.

D. Коронарний синдром X.

E. Стабільну стенокардію напруження, ФК II.

 

2 Провідним механізмом розвитку гострих коронарних синдро­мів є:

A. Інтерстиціальний фіброз міокарда.

B. Дифузний кардіосклероз.

C. Тромбоз.

D. Стабільна атеросклеротична бляшка.

 

3 До гострих коронарних синдромів не відносять:

A. Прогресуючу стенокардію.

B. He Q-інфаркт міокарда.

C. Q-інфаркт міокарда.

D. Гостру стенокардію спокою.

E. Стабільну стенокардію напруження, ФК III.

 

4 До нестабільної стенокардії (за класифікацією Е.Браунвальда, 1989) відносять всі такі форми, за винятком:

A. Прогресуючої стенокардії ІВ.

B. Стенокардію напруження, гостру III В.

C. Стенокардію напруження, підгостру II В.

D. Ранню постінфарктну стенокардію І C.

E. Стенокардію напруження, ФК III.

 

5 В адгезії тромбоцитів при нестабільній атеросклеротичній бляшці бере участь:

A. Простациклін І2.

B. Тканинний активатор плазміногену.

C. Інгібітор активатора плазміногену-1.

D. Фактор фон Віллебранда.

E. Антитромбін III.

 

6 Морфологічними варіантами атеросклеротичної бляшки є такі, за винятком:

A. Багаті на ліпіди, ексцентричні.

B. Багаті на ліпіди, концентричні.

C. Багаті на глікопротеїн GP ІІb/Ша.

D. Переважно фіброзні, концентричні.

E. Переважно фіброзні, ексцентричні.

 

7 Нестабільною слід вважати атеросклеротичну бляшку:

А. "Молоду", багату на ліпіди.

В. Фіброзну, ексцентричну.

C. Фіброзну, концентричну.

D. Із щільною "покришкою".

E. З кальцинатами.

 

8 Розриву атеросклеротичної бляшки сприяє:

A. Гіперадренергія.

B. Брадикардія .

С. Синдром Рейно.

D. Коронарний синдром X.

E. Нейроциркуляторна дистонія.

9 Активаторами кров'яних пластинок є такі речовини, за винятком:

A. Колагену. D. Тромбоксану А2.

B. Тромбіну. E. Білірубіну.

C. Адреналіну.

 

10 Найбільш потужним вазоконстриктором є:

A. Ендотелійрелаксуючий фактор.

B. Простациклін І2.

C. Ендотелій І.

D. Ангіотензин І.

E. Ангіотензин II.

 

11 Активізація синтезу лейкотрієнів С4 і В4 здійснюється під впливом:

A. Циклооксигенази. D. NO-синтетази.

B. Тромбоксансинтетази. E. 5-ліпооксигенази.

C. Простациклінсинтетази.

 

12 Плазмін у кровотоці нейтралізується:

А. Фібрином.

B. Фібриногеном.

C. Альфа-2-антиплазміном.

D. Оксидом азоту.

E. Туморнекротичним фактором альфа.

 

13 Гальмування фібринолізу здійснюється шляхом:

A. Зв'язування плазміну з інгібітором активатора плазміногену ІАП-1.

B. Зв'язування гепарину з антитромбіном III.

C. Посиленого синтезу тканинного активатора плазміногену.

D. Гіперпродукції серотоніну.

E. Гіперпродукції АДФ.

 

14 Тканинний активатор плазміногену у крові (N=5 мг/мл) цир­кулює у комплексі (95 %) із:

A. Антитромбіном III.

B. Тромбіном.

C. Протромбіном.

D. Інгібітором активатора плазміногену ІАП-1.

E. Ендотеліном-1.

 

15 У терапевтичне відділення госпіталізований хворий Г. 63 років зі скаргами на біль в лівій половині грудної клітки, який триває упро­довж тижня, поширюється в міжлопаткову ділянку, не зменшується від приймання нітрогліцерину, молсидоміну, атенололу. Біль посилюється у другій половині ночі, пальпаторний біль на рівні Th3-Th5. На ЕКГ: ритм синусовий, неправильний (екстрасистолія), з частотою серцевих скорочень 85 уд./хв; ознаки гіпертрофії лівого шлуночка, порушення проце­сів реполяризації. Лабораторні показники — без відхилень. Найбільш ймовірний діагноз:

A. Стенокардія спокою.

B. Метаболічна кардіоміопатія.

C. Остеохондроз верхньогрудного відділу хребта.

D. Розшаровуюча аневризма аорти.

E. Тромбоемболія легеневої артерії.

16 На прийом до терапевта звернувся хворий із скаргами на дуже інтенсивний біль спереду в лівій половині грудної клітки, який не зменшується після приймання нітратів та бета-адреноблокаторів, аспірину, температура тіла 37,8°С. Зліва від груднини — набряк шкіри, пальпа­ція цієї зони болюча. Тони серця ритмічні, дещо ослаблені, ЧСС 76 уд./хв. ЕКГ — без змін. У крові — помірний лейкоцитоз. Проби з дозованим фізичним навантаженням від'ємні. Вкажіть найбільш ймовірний діагноз:

A. Stenocardia de novo. D. Синдром Барре-Льєу.

B. Stenocardia de cubitas. E. Синдром Тітце.

C. Нестабільна стенокардія.

 

17 У вагітної Д. під час напруження (дефекація на фоні запорів) раптом з'явився сильний біль за грудиною, який супроводжувався відчуттям нестачі повітря, страхом смерті, тривав упродовж 30 хвилин. У подальшому біль зменшився, але не вщух. Нітрати неефективні. Тони серця ритмічні, ослаблені, ЧСС - 110 уд./хв. AT -110/80 мм рт.ст. ЕКГ — без змін. При рентгенологічному досліджен­ні стравоходу і шлунка: контраст над діафрагмою. Вкажіть найбільш ймовірний клінічний діагноз:

A. Stenocardia de novo.

B. Коронарний синдром Х.

C. Метаболічний синдром X.

D. Дивертикул стравоходу.

E. Защемлена діафрагмальна грижа.

 

18 У хворої М. 60 років з тахісистолічною формою миготливої аритмії під час прибирання квартири раптово з'явився гострий біль у лівій половині грудної клітки, який супроводжувався задишкою, посинінням верхньої половини тулуба. При аускультації в II міжребер'ї зліва — шум Грехема-Стіла. ЕКГ: синдром Mс Gin White. Вка­жіть найбільш ймовірний діагноз:

A. Гострий Q-інфаркт міокарда.

B. Розшаровуюча аневризма аорти.

C. Рефлюкс-езофагіт.

D. Тромбоемболія лівої легеневої артерії.

E. Напад бронхіальної астми.

 

19 У терапевтичний відділ в ургентному порядку госпіталізований хво­рий С., 59 років, таксист, у якого годину тому під час ремонту колеса авто­мобіля раптом з'явився сильний біль за грудниною, який віддавав у міжлопаткову ділянку, обидві руки. При огляді у хворого С. бліда, холодна, волога шкіра, пульс майже не визначається, AT- 60/40 мм рт.ст. Тони серця ослаб­лені, над аортою систолодіастолічний шум. Через короткий час біль з'явився у надчерев'ї, а згодом — у попереково-крижовій ділянці та лівій нижній кінцівці. На ЕКГ — депресія сегмента ST y V3-V5 відведеннях. Вкажіть найбільш ймовірний діагноз:

A. He Q-інфаркт міокарда.

B. Недостатність аортальних клапанів.

C. Прогресуюча стенокардія.

D. Розшаровуюча аневризма аорти.

E. Тромбоемболія легеневої артерії.

 

20 У терапевтичний відділ госпіталізований молодий чоловік С., 23 роки, із скаргами на біль у ділянці серця, який є ниючим і досить тривалим. Часом він єбільш інтенсивним або таким, що посилюється після приймання нітрогліцерину. Турбує також задишка, напади запа-мо­рочення, непритомності. Аускультативно: пізній систолічний шум над верхівкою. ЕКГ: гігантські, глибиною більше 10 мм, від'ємні зубці Т у V5-V6, P-mitrale. ЕхоКГ: співвідношення ТМШП і ТЗСЛШ >2,3, ФВ - 70%, систолічний рух передньої стулки МК допереду. Доплер-ЕхоКГ: градієнт систолічного тиску в лівому шлуночку.

Вкажіть найбільш ймовірний діагноз:

A. Підгострий інфаркт міокарда.

B. Міокардит Фідлера.

C. Хронічна аневризма лівого шлуночка.

D. Гіпертрофічна кардіоміопатія з обструкцією.

Е. Рестриктивна кардіоміопатія.

21 У хворого Н. 69 рокі, який був госпіталізований у відділен­ня інтенсивної терапії, такий діагноз: ІХС. Нестабільна стенокардія ІВ класу (прогресуюча стенокардія — дестабілітація 5-й день). Кардіо­склероз (дифузний); миготлива аритмія, тахісистолічна форма; ХЗСН ІІА стадія, систолічний варіант, III ФК, раптово з'явились сильний біль у лівій половині грудної клітки, серцебиття, протодіастолічний шум Грехема-Стіла, на ЕКГ — глибокі зубці S — у І, aVL та Q — у ІII та aVF-відведеннях, R=S — у V4.Последнее изменение этой страницы: 2016-08-14; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.171.146.141 (0.01 с.)