Тема III. Подорожі країнами і континентамиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема III. Подорожі країнами і континентамиФормування уявлень про національні особливості мистецтва різ­них народів світу з опорою на фольклорні джерела (пісні й танці, на­ціональні костюми тощо).

Формування уявлень про взаємовпливи, взаємопроникнення ук­раїнського народного і професійного мистецтва (використання харак­терних (автентичних) національних мелодій, мотивів у творах різ­них митців).

Виховання шанобливого ставлення до культури різних народів світу.

Уроки 33-34

Музичне мистецтво

Зміст: Франція — батьківщина класичного танцювального мистец­тва. Французькі менуети, галопи.

П: Менует.

ХТД: Французька народна пісня «Пастух».

СММ: Г. Ф. Гендель «Менуети» (на вибір).

СВМ: Ілюстрації виконавців-танцівників.

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Навички порівняння м'яких окреслень природних форм із плас­тикою архітектурних будівель.

П: Архітектурний пейзаж, діафільм.

ХТД: Мандруємо вулицями Парижа — архітектурний пейзаж (ком­біновані техніки).

СВМ: Фотографії Ейфелевої вежі, інших архітектурних споруд, ву­лиць Парижа.

СКМ: Діафільм про мистецький Париж.

Уроки 35-36

Музичне мистецтво

Зміст: Італійські народні пісні (серенада), танці (тарантела). Старо­винний народний музичний інструмент — мандоліна. П: Серенада.

СММ: Гаврилін «Тарантела» з балету «Анюта». Ф. Шуберт «Сере­нада».

СВМ: Ілюстрації із зображенням народних костюмів, зразків деко­ративно-прикладного мистецтва.

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Особливості написання марин. Поєднання техніки акварель «по-мокрому» та графіки.

П: Марина.

ХТД: Пісня гондольєра (морський пейзаж).

СВМ: Архітектура італійських міст (Колізей). Венеціанські крає­види.

СММ: Звучання мандоліни.

Уроки 37-38

Музичне мистецтво

Зміст: На екскурсію до Німеччини та Австрії. Народні танці (ленд­лер), пісні. Особливості музичної мови, П: Лендлер, рух.

ХТД: Австрійська народна пісня «Про Віденський ліс»; німецька народна пісня «Весна».

СММ: Л. ван Бетховен «Лендлер»; Й. Штраус «Вальс».

СВМ: Ілюстрації із зображенням народних костюмів, краєвидів, пам'яток архітектури та побуту.

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Кольорова пляма, лінія як мова виразності для створення ві­зуального руху на площині.

П: Рух.

ХТД: Вальс квітів (композиція за мотивами вальсів Й. Штрауса).

СВМ: Австрія (Собор святого Стефана), Німеччина (Рейнський Со­бор), мистецькі твори в стилі модерн.

СММ: Й. Штраус, фрагменти вальсів.

Уроки 39-40

Музичне мистецтво

Зміст: Музичний фольклор Іспанії — запальні мелодії, характерні ритми. Розмаїття народних танців. Національні музичні інс­трументи — гітара, кастаньєти.

П: Динаміка, контраст. ХТД: Імпровізація ритмів іспанських танців.

СММ: П. Чайковський «Танець "Шоколад"» з балету «Лускунчик».

СКМ: К/фК. Саурі «Іспанський танець фламенко».

СВМ: Ілюстрації із зображенням народних костюмів.

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Порівняльний аналіз між фіксацією миті руху та його зобра­женням на площині. П: Динаміка, контраст.

ХТД: Запальний іспанський танок (динамічна композиція, комбі­нована техніка).

СВМ: Традиційні іспанські костюми. Архітектура (Храм святого сімейства — Церква Саргада Фамілія у Барселоні, А. Гауді).

СММ: Звучання кастаньєт.

Уроки 41-42

Музичне мистецтво

Зміст: Помандруємо до Англії та Америки. Англійський народний інструмент волинка.

ХТД: Англійська пісня-гра «Row? Row!» СММ: Англійський народний танець «Жига»; К. Дебюссі «Лялько­вий кек-уок».

СВМ: Фотографія оркестру волинкарів.

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Лінія як засіб виразності для створення іміджу вождя племені. П: Графіка, портрет. ХТД: Портрет вождя (головний убір, розпис обличчя). СМВ: Декоративно-прикладні вироби: сомбреро, пончо, ляльки в на­ціональних костюмах тощо. СКМ: Х/ф «Чингачгук — Великий змій» (фрагмент).

Уроки 43-44

Музичне мистецтво

Зміст: Мистецтво суворої Півночі.

П: Форма.

ХТД: Е. Гріг «Пісня Сольвейг» (фрагмент); шведська народна пісня.

СММ: Е. Гріг «Танець Анітри», «У печері гірського короля» та ін з сюїти «Пер Гюнт».

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Фіксація руху в статичній формі.

П: Скульптурний портрет, ілюстрація.

ХТД: Завдання на вибір: ілюстрації до казок Г. X. Андерсена. Олов'яний солдатик та балерина (ліплення двофігурної композиції).

СМВ: Порцелянові скульптурки.

Уроки 45-46

Музичне мистецтво

Зміст: Своєрідність і неповторність мистецтва народів Сходу. Музич­на орнаментика.

П: Музична орнаментика.

ХТД: М. Гусейнлі «Курчатка».

СММ: П. Чайковський «Арабський танець "Кава"» з балету «Лускун­чик».

СВМ: Ілюстрації із зображенням народних костюмів, творів народ­ного декоративно-прикладного мистецтва, пам'яток культу­ри та побуту.

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Особливості графічного начерку в орнаментальності арабської в'язі. Порівняння з українським бігунком.

П: Графіка, архітектурний декор.

ХТД: Ескіз архітектурного декору за мотивами східних казок.

СМВ: Ілюстрації орнаментів архітектурних споруд арабського Схо­ду, оздоблення книжок із казками.

СММ: М. Глінка «Східні танці» з опери «Руслан і Людмила».

Уроки 47-48

Музичне мистецтво

Зміст: Органічне поєднання музики, співу, танцю (пластики) в індій­ському мистецтві. Мова рухів в індійських танцях.

СКМ: К/ф (фрагменти з будь-якого індійського фільму).

СВМ: Ілюстрації із зображенням народних костюмів, творів народ­ного декоративно-прикладного мистецтва.

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Сутність уявлень індійського народу про Внутрішній світ лю­дини.

П: Живопис.

ХТД: Таємниця індійської печери (монохромна композиція).

СВМ: Індія — Тадж-Махал; Р. Кіплінг «Мауглі» (ілюстрації). Фото­графії індійських національних костюмів, ювелірних виробів.

СММ: Пісні з індійських кінофільмів.

СКМ: М/ф «Мауглі» (фрагмент), реж. Р. Давидов; «Рікі-Тікі-Таві», реж. А. Згуриді. Фрагменти індійських кінофільмів.

Уроки 49-50

Музичне мистецтво

Зміст: Загадковий Далекий Схід.

СММ: П. Чайковський «Китайський танець "Чай"» з балету «Лус­кунчик».

ХТД: Китайська народна пісня «Дощові краплі»; Сугубу Сасакі Джан Кен Пон (яп.).

СВМ: Ілюстрації із зображенням народних костюмів, творів народ­ного декоративно-прикладного мистецтва.

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Мистецтво Японії. Значення ліхтаря, журавля та сакури в національній культурі Японії. Особливості техніки оригамі. Прийоми виготовлення об'ємних виробів у техніці паперопластики.

П: Дизайн, Оригамі.

ХТД: Завдання на вибір: півонієвий ліхтар (дизайн), журавлик (ори­гамі), гілочка квітучої сакури (туш на тканині).

СВМ: Оригамі, японські ліхтарики. Живопис китайських і японсь­ких художників.

Уроки 51-52

Музичне мистецтво

Зміст: Самобутня культура африканського континенту. Магічні тан­ці аборигенів (синтез танцю, музики, співу та костюму в об­рядах). Розмаїття ударних інструментів. Африканські там­тами.

П: Шумові ансамблі.

ХТД: Створення шумових ансамблів. Складання сценарію свята аф­риканських аборигенів. Орієнтовна тематика: «Радіймо сон­цю!» або «Перед полюванням».

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Передача характерних особливостей поведінки тварин засобами пластичних матеріалів.

П: Скульптура, пропорції.

ХТД: Ніжність (ліплення двофігурної композиції: кенгуру і кенгуреня; коала і коаленя, слон і слоненя, жирафа і жирафен і т.д.).

СВМ: Африканські та австралійські скульптурки.

СММ: Звуки там-тамів.

СКМ: Д/ф «Природа Африки та Австралії».

Уроки 53-54

Музичне мистецтво

Зміст: Урок-концерт «Країнами і континентами». Музична віктори­на «Впізнай мелодію».

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Урок-підсумок уявної подорожі. Ознайомлення з національ­ними особливостями світового дитячого малярства. Спільне та відмінне в художньому відтворенні навколишнього світу дітьми зарубіжних країн. Сприйняття творчих робіт, створе­них дітьми.

Тема IV. Дзвони минулого, шляхи майбутнього

Формування уявлень про розвиток музичного мистецтва в різні історичні епохи, осмислення понять «старовинне мистецтво» і «су­часне мистецтво».

Уроки 55-56

Музичне мистецтво

Зміст: Відображення у слов'янських обрядах єдності Природи, Лю­дини у Всесвіті.

П: Варіації.

ХТД: Пісні весняно-літнього циклу (великодні, купальські). Ство­рення варіацій на тему улюбленої веснянки.

СММ: К. Чілі «Язичницькі піснеспіви»; Руслана «Коломийки».

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Зображення на писанках прадавніх знаків та символів життя.

П: Писанкарство.

ХТД: Завдання на вибір: розміщення орнаменту на поверхні яйця; варіації на теми писанок у техніці витинанки.

СВМ: Писанки за стародавніми (трипільськими) мотивами. Зразки писанок різних регіонів України.

Уроки 57-58

Музичне мистецтво

Зміст: Веснянки та гаївки у виконанні фольклорних колективів.

П: Веснянки.

СВМ: Символи землі, води, сонця, берегині роду та ін., що використо­вуються в декоративно-прикладному мистецтві українців.

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Сприйняття образу дерева життя в народних орнаментах, жи­вопису, скульптурі, оздобленні культових споруд, кінемато­графі тощо.

ХТД: «Ми діти твої, рідна земле»! (колективна витинанкова компо­зиція із зображенням квітучого дерева життя, у центрі кож­ної квіточки — фотографія дитини, над деревом — сонце),

СКМ: К/ф «Володар кілець» (фрагмент «Повернення короля»), реж. Р. Джексон.

Уроки 59-60

Музичне мистецтво

Зміст:Музичне мистецтво минулого. Світська та духовна музи ка. Старовинні світські танці. Старовинні інструменти (кла­весин).

П: Сюїта.

ХТД: Многая літа.

СММ: М. Лисенко «Сюїта у формі старовинних танців»; Й. С. Бах «Прелюдії до мажор і до мінор (І ч.)», «Добре темперований клавір» (у виконанні на клавесині В. Ландовської).

СВМ: Ілюстрації із зображенням храмових споруд, старовинних світ­ських будівель.

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Формування про єдність законів світобудови, відтворених у різ­номанітних мистецтвах. Уявна гра-подорож у минуле нашої планети.

П: Архітектурний пейзаж, фотомистецтво.

ХТД: Рідне місто у минулому (графіка). Робота в групах. Зображен­ня храмових споруд, палаців.

СВМ: Художні фотографії із зображенням архітектурних пейзажів із старовинними будівлями.

Уроки 61-62

Музичне мистецтво

Зміст: Формування уявлень про особливості музичного мистецтв у різні часи. Порівняння музичних засобів виразності для вираження танцювальних образів. ,

ХТД: Сучасна пісня танцювального характеру.

СММ: Вальс (на вибір), рок-н-ролл,, сучасна танцювальна композиція (на вибір). Романс (на вибір).

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Порівняльна характеристика зображення обличчя людини в стилі реалізму та модерну (кубізм).

П: Портрет.

ХТД: «Про що розповів старовинний портрет». Довільний вибір тех­нік та матеріалів для візуального відтворення власних фан­тазій.

СВМ: Леонардо да Вінчі, Пікассо, С. Далі тощо.

Уроки 63-64

Музичне мистецтво

Зміст: Від шарманки до комп'ютера. Подорож етапами розвитку тех­нічних пристроїв. Шарманки, музичні скриньки, грамофони, магнітофони, комп'ютерні музичні програми.

ХТД: В. Бистряков «Давайте розбудимо радість».

СММ: Д. Шостакович «Шарманка»; Б. Барток «Мікрокосмос» (п'єси на вибір); показ можливостей комп'ютерних програм (різноманіт­на обробка звуків як інструментальних, так і вокальних).

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Розвиток здатності інтерпретувати візуальні зображення, уяви та фантазії. Ознайомлення з класичним і сучасним натюрмор­том у порівнянні. П: Натюрморт.

ХТД: Натюрморт з фруктами (Техніка на вибір). СВМ: Мистецькі твори, класичні та сучасні, у жанрі натюрморт.

Уроки 65-66

Музичне мистецтво

Зміст: Музика Космосу.

П: Кіномистецтво. СММ: Ю. Щуровський «Хода роботів»; інструментальні композиції на електронних інструментах. ХТД: В. Бистряков «Давайте розбудимо радість». СКМ: К/ф «Гостя з майбутнього» (участь у виконанні пісні).

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Уявна гра-подорож у майбутнє нашої планети. Формування уявлень про мистецтво майбутнього. Розвиток відчуття плас­тичної маси, здібності цільного просторового мислення.

П: Скульптура.

ХТД: Дивовижні машини (ліплення роботів-машин).

СВМ: Композиції комп'ютерної графіки.

СММ: Музика за вибором учителя.

СКМ: М/ф «Тайна третьої планети» (фрагмент), к/ф «Гостя з май­бутнього» (фрагмент).

Уроки 67-68

Музичне мистецтво

Зміст: Підсумкові узагальнюючі уроки, вікторина «Мистецькі подо­рожі планетою Земля»

П: Імпровізація.

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Активний розвиток варіативності мислення, творчого потен­ціалу. Урок-бієнале (виставка кращих творчих робіт за навчаль­ний рік, демонстрація виробів, привітання та нагородження з музичним оформленням, імпровізація на тему колективної композиції «Коровай, коровай...»).

П: Імпровізація, витинанка.

ХТД: «Коровай, коровай, кого хочеш вибирай!» (колективна компо­зиція, вирізання фігурок хлопчиків та дівчаток за типом фри­зової витинанки з паперу кольорової гами веселки).

СВМ: Зразки витинанок народних майстрів.

СММ: Пісні у виконанні дитячих колективів.


ДОДАТОК А

ВОКАЛЬНО-ХОРОВА РОБОТА

У змісті інтегрованого курсу «Мистецтво» передбачено повноцін­не опанування учнями музичного мистецтва.

Одним із провідних видів діяльності на уроці музичного мистецтва є виконання музичних творів. Спів — найдоступніша та найулюблені­ша для дітей виконавська діяльність. Він сприяє розвитку співацької культури школярів, їх загальному та музичному розвитку; вихованню духовного світу; становленню світогляду, формуванню особистості.

Роботу з вокального виховання вчитель має здійснювати у пев­ній системі з урахуванням закономірностей та особливостей форму­вання дитячого голосу.

Особливості дитячого голосу

Щоб розвивати і виховувати дитячі голоси, учителю необхідно зна­ти співацькі можливості школярів. Так, у шестирічної дитини вони не дуже великі. Це обумовлено тим, що її співацький апарат ще не сформований. Діапазон, у якому найкраще звучить голос першоклас­ника: мі 1 — соль 1, фа 1 — ля 1. Тому для матеріалу до співу на пер­ших заняттях використовуються нескладні, досить обмежені за діапа­зоном, проте яскраві за образним змістом мініатюри. (Діапазон пісень має бути 3—4 звуки: охоплювати І — III, III — V (стійкі) ступені.)

Поступово діапазон пісенних мініатюр має розширюватися. У ро­боту можна включати пісні, поспівки, побудовані на звуках тонічного три звука, окремих фрагментах ладу, в основі яких лежать складніші інтервальні співвідношення. У кожній пісні першокласники засвою­ватимуть звуковисотний рух мелодії за допомогою рухових, наочних прийомів, що сприятиме координації слуху і голосу, точному відтво­ренню звуків за висотою.

У другокласників найприродніше голос звучить у діапазоні мі 1 — сі 1. Цей діапазон є слушним перш за все для слухового сприйняття. У той же час він визначається можливостями голосових складок, які ще досить тонкі й короткі. Тому під час занять слід домагатися ненапруженого, легкого і світлого звучання. Розвиток цих якостей реко­мендується саме в діапазоні мі 1 — сі 1. Потім поступово потрібно по­ширювати їх на більш широкий діапазон. Наприкінці другого року навчання середина співацького діапазону учнів укріплюється і вдоско­налюється, забарвлення звука стає різноманітним залежно від харак­теру і змісту пісні. Звучання голосу вирівнюється в діапазоні ре 1 — ре 2. У деяких дітей можна зустріти навіть звуки малої октави (сі, ля), але вони, як правило, звучать неяскраво і напружено. У деяких дітей з'являється яскраве мі 2.

З третього року навчання звучання голосу вирівнюється по всьо­му діапазону до 1 — ре 2 (мі2). Сила голосу дітей 7—10 років не має широкої амплітуди. Для них найтиповішим буде використання по­мірних динамічних відтінків mp, mf. Проте емоційний відгук, влас­тивий дітям, дає можливість домагатися виразності й яскравості виконання. Безперечно, не впродовж всього діапазону можливе ви­користання всієї палітри динамічних барв, властивих голосам шко­лярів. Так, великої шкоди може завдати вимога насиченого звучан­ня на нижніх звуках діапазону і тихого — на верхніх. Найкращі якості голосу виявляються на середніх звуках співацького діапазо­ну, які є найзручнішими для співаків. Часте використання у творі низьких і високих звуків діапазону говорить про незручну теситуру. Тому при визначенні репертуару вчителю важливо враховувати ці положення.

У молодших учнів відбувається становлення характерних влас­тивостей співацького голосу. Тому тембри дитячих голосів мають постійно бути в центрі вчительської уваги. У дітей даного віку тембр нерівний, особливо під час співу голосних звуків. У зв'язку з цим цеобхідно домагатися більш рівного їх звучання на всіх звуках діапазо­ну. Суттєве значення в процесі розвитку дитячого голосу має атака звука (тверда, м'яка). Вміле використання її у вокальній роботі по­зитивно впливає на тембр, допомагає позбавитися таких шкідливих явищ, як зажатість голосу, носовий призвук та ін.Последнее изменение этой страницы: 2016-07-15; просмотров: 190; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.90.49.108 (0.011 с.)