Тема II. Мистецтво і рукотворний світ 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема II. Мистецтво і рукотворний світУроки 17-18. Музичний натюрморт

Музичне мистецтво

Зміст: Знайомство з інструментами симфонічного оркестру; Аналіз (усна характеристика) тембрів звучання різних інструментів. Уявлення про пантоміму.

П: Симфонічний оркестр, Тембр.

ХТД: О.Тилічева «Наш оркестр». Пантоміма «Наш оркестр».

СММ: С. Прокоф'єв «Петя і Вовк». Розгляд зображення інструмен­тів симфонічного оркестру в ілюстраціях. Г. Александров, х/ф «Веселі хлоп'ята» (фрагмент).

СВМ: Ілюстрації із зображенням інструментів симфонічного оркес­тру.

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Сприйняття «звучання» музичних інструментів у картинах художників-живописців. Сприйняття творів музики, звучання різних музичних інструментів та виконання їх зображень піс­ля прослуховування відповідних музичних фрагментів. Роз­виток аудіовізуальних образних асоціацій. Опанування навич­ками роботи графічними інструментами.

П: Натюрморт.

ХТД: Зображення простих за формою інструментів симфонічного оркестру (фломастери).

СВМ: К. Петров-Водкін «Натюрморт зі скрипкою»; 3. Серебряко­ва «Дівчатка біля роялю»; К. Мане «Флейтист»; П. Шарден «Натюрморт з атрибутами мистецтва»; О. Тилічеєва «Наш оркестр».

СММ: С. Прокоф'єв «Петя і Вовк».

Уроки 19-20. Природа взимку

Музичне мистецтво

Зміст: Формування уявлень про відображення зими у творах мистец­тва. Формування: вокально-хорових навичок, уміння уважно слухати музику, визначати тембри. Уявлення про фіксацію музики в записі (знайомство з назвами та виглядом нот).

П: Ноти. Паузи.

ХТД: А. Мігай «Сім нот»; І. Кириліна «Розгнівалася на літо зима». Придумати слова, що містять у собі назви нот. Спробувати на­писати ноти.

СММ: П. Чайковський Симфонія № 1, II ч. (фр.), гра: «Упізнай при­роду в різні пори року» через пластичні етюди.

СВМ: М. Глущенко «Зимовий день»; І. Марчук «Слід сонця на снігу».

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Розвиток аудіовізуальних асоціацій. Відображення емоцій­ного стану природи засобами живопису та музики. Емоційно-образна характеристика зимового дерева. Поняття про будову дерева, взаємозв'язок основної форми і частин. Набуття нави­чок малювання ліній різної товщини за допомогою пензля. її: Будова дерева.

ХТД: Виконання малюнків дерев без листя « Сумне дерево », « Сни зи­мового дерева», «Замріяне дерево» (гуаш, круглий пензель).

СВМ: С. Шишко «Парк взимку»; І. Марчук «Слід сонця на снігу», «Зимова дорога». І. Грабар «Лютнева лазур»; П. Уткін «Осокор»; П. Сіньяк «Сосна»; О. Павловська «Сосни».

СММ: А. Вівальді «Пори року» (фр.).

Уроки 21-22. Природа взимку (продовження)

Музичне мистецтво

Зміст: Аналіз-порівняння зимових настроїв у творах мистецтва.

Розвиток умінь створювати різноманітні художні образи, відтворювати емоційні стани засобами пластики та пантоміми. Формування вокально-хорових навичок, уміння інтерпретації музичних образів. Уявлення про нотоносець — «дім» для нот.

П: Нотний стан (нотоносець).

ХТД: Поспівки-імпровізації на заданий текст. І. Кириліна «Розгні­валася зима на літо»; А. Мігай «Сім нот». Інструментальний супровід.

СММ: Г. Свиридов «Тройка»; П. Чайковський «Святки» (грудень). Створення зимового пейзажу (усний роздум на основі музич­них вражень або пантоміма).

СВМ: С. Шишко «Парк узимку»; Т. Яблонська «Зима в Києві».

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Сприйняття зимового пейзажу через спостереження за змі­нами в природі, ознайомлення з творами майстрів мистецтв. Художньо-образна характеристика розмаїття кольорової зи­мової гами. Оволодіння навичками монотипії з наступною промальовкою деталей зображення на передньому плані. Сві­дома побудова композиції та добір кольорів. Розвиток фанта­зії, уяви.

П: Пейзаж.

ХТД: Виконання зимового пейзажу в техніці монотипії «Хурдели­ця», «Сніг і сонце», «Зимові візерунки», «Невгамовні снігурі» (гуаш, пензлі).

СВМ: М. Глущенко «Зимовий день»; Т, Яблонська «Зима в Києві»; І. Марчук «Мороз і сонце», «Останній промінь».

СММ: Г. Свиридов «Тройка»; П. Чайковський «Святки» (грудень).

Уроки 23-24. Добро несе різдвяний янгол

Музичне мистецтво

Зміст: Розвиток умінь визначати українські народні інструменти за тембром. Уявлення про мистецтво документального філь­му (особливості, характерні риси). Уявлення про розташуван­ня нот на нотоносці.

П: Оркестр народних інструментів. Документальний фільм.

ХТД: Українська народна пісня « Ой хто, хто Миколая любить ». Під час виконання спостерігати за рухом мелодії в нотному запису.

Графічне відтворення руху мелодії. Спроби запису нот на нот­ному стані.

СММ: «Гуцульські наспіви» (сопілка); оркестр народних інструментів.

СВМ: «Коломия» — документальний фільм..

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Формування уявлень про зимові свята, обрядові дійства, фоль­клорні образи (свято Миколая, Новий рік). Оволодіння навич­ками вирізування простих симетричних витинанок (стрічко­вих — ялинкових гірлянд, розеткових — сніжинок).

П: Витинанка. Симетрія.

ХТД: Вирізування новорічних витинанок: гірлянд або сніжинок (за вибором учня) та створення декоративних композицій «Зи­мове мереживо», «Ялинкові прикраси» (аплікація з білого та кольорового паперу холодних кольорів).

СВМ: зразки традиційних українських витинанок.

СММ: «Наспіви з полонини» («Троїсті музики»).

Уроки 25-26. Добро несе різдвяний янгол (продовження)

Музичне мистецтво

Зміст: Знайомство з українськими зимовими обрядами — святкуван­ня Різдва, Нового року. Ознайомлення з маскарадними костю­мами та атрибутами дійових осіб різдвяних свят в Україні, П: Колядки, щедрівки.

ХТД: Українська народна пісня «Коза» — пульс, ритм (інсценізація, пантоміма) із супроводом (бубон, сопілка); «Ой хто, хто Миколая любить» (половинні та четвертні тривалості), віншування.

СММ: О. Роу, х/ф «Ніч перед Різдвом» (уривки).

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Формування уявлень про зимові свята, канонічні джерела, народні легенди (Різдво, театр «Вертеп»). Розвиток навичок роботи в техніці паперопластики. Ознайомлення зі способа­ми обробки паперу; використання прийомів формоутворення в здійсненні художнього задуму; розвиток фантазії, уяви.

П: Вертеп.

ХТД: Конструювання з паперу героїв вертепу (картон, папір).

СВМ: Ілюстрації до Біблії. П. Веронезе «Поклоніння волхвів»; Рем­брандт «Святе сімейство»; фотоілюстрації із зображенням вертепу.

СММ: Колядки, щедрівки в запису.

Уроки 27-28. Добро несе різдвяний янгол (продовження)

Музичне мистецтво

Зміст: Інтерпретація календарно-обрядових пісень зимового циклу, розвиток і удосконалення вміння розкривати зміст музичних образів. Уявлення про місце і функції музичного ключа на нот­ному стані. Засвоєння назв і значення різних музичних знаків (ключ, пауза, ноти). Розрізнення музичних знаків серед інших символів (букв, цифр).

П: Ключ.

ХТД: Колядки, щедрівки (на вибір учителя). Інструментальний, рит­мічний супровід. Інсценізація «Добрий вечір тобі, пане госпо­дарю» (обговорення можливих костюмів колядників). Ство­рення кросворда з використанням назв музичних знаків.

СВМ: П. Веронезе «Поклоніння волхвів»; Рембрандт «Святе сімей­ство», ілюстрації до Біблії.

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Поєднання конструювання з паперу і живописного декору у процесі виготовлення простих фігурок-персонажів різдвяно­го вертепного дійства. Опанування навичками розпису пензлем та узгодження живописного декору із формою. Відтворення піднесеного емоційного стану різдвяних пісень у живописно­му декорі, П: Живописний декор.

ХТД: Оздоблення живописним декором паперових фігурок (гуаш, акварель, фломастери).

СВМ: Зразки різноманітних орнаментів.

СММ: Колядки, щедрівки в запису.

Уроки 29-30. Добро несе різдвяний янгол (продовження)

Музичне мистецтво

Зміст: Новий рік — міжнародне свято (історія та географія Нового року). Створення новорічної казки (усно). Удосконалення во­кально-хорових навичок.

П: Новорічні пісні.

ХТД: Новорічні пісні (на вибір учителя). Створення ритмічних ан­самблів, закріплення вивчених знань з нотної грамоти (тес­ти).

СВМ: Х/ф «Карнавальна ніч» (Е. Рязанов), «Чародії» (фрагмент).

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Створення виразної, сконструйованої з частин, об'ємної ком­позиції (декорації та персонажі) вертепу. Взаєморозташування елементів композиції з урахуванням їх форм та розмірів для передачі плановості.

П: Повторення понять.

ХТД: Створення колективної багатофігурної композиції (вертепу) за різдвяними мотивами «Добро несе різдвяний янгол» (різнофактурні матеріали).

СВМ: Ілюстрації до Біблії, зображення вертепу, Рафаель «Сикстинська мадонна».

СММ: Різдвяні пісні.

Уроки 31 -32. Новорічне свято

Музичне мистецтво

Зміст: Відображення зими в мистецтві (узагальнення). Удосконален­ня вокально-хорових навичок.

П: Узагальнення понять.

ХТД: Музична вікторина. Виконання пісень (на вибір учнів). Пере­гляд м/ф з новорічною тематикою.

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Виявлення взаємозв'язку Цілої форми і частин. Доцільне ви­користання різнофактурних матеріалів та опанування навичок роботи з ними.

П: Узагальнення понять.

ХТД: Виготовлення новорічних сувенірів (матеріали за вибором -учнів).

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-15; просмотров: 128; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.230.9.187 (0.009 с.)