Уроки 1-2. Подорож до країни мистецтв 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Уроки 1-2. Подорож до країни мистецтвМузичне мистецтво

Зміст: Уявлення про світ, який ми бачимо та чуємо (виявлення і порів­няння звуків та візуальних образів у навколишньому світі). Усвідомлення, що мелодія — душа музики (відрізняти їх за характером).

П: Звук. Звуки шумові й музичні. Музика. Мелодія. ХТД: «Що потрібно знати, щоб навчитися співати». Музичне приві­тання на одному звуці. Б. Савельев «Із чого складається світ». Гра-імпровізація «Подорож до лісу» (добери інтонації, лінії відповідно до характеристики різноманітних образів). СММ: X. В. Глюк, мелодія з опери «Орфей та Евридика»; В. Косенко «Мелодія». СВМ: П. Пікассо «Голуб миру».

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст. Сприйняття світу засобами образотворчого мистецтва (у порів­нянні з музикою). ОзнайЬмлення з елементами мови образо­творчого мистецтва. Особливості графіки. Розвиток графічних навичок, спостережливості.

П: Мистецтво. Крапка, лінія, колір. ХТД:Графічна гра-загадка «Допоможи кошенятам розплутати клуб­ки ниток» (фломастери жовтого, червоного, синього, чорного кольорів).

СВМ: П. Пікассо «Голуб миру».

СММ: В. А. Моцарт, сонати (контрастні фрагменти за вибором учи­теля). !

Уроки 3-4. У гості до веселки

Музичне мистецтво

Зміст. Уявлення про можливості музики відображати навколишній світ. Визначення висоти звуків (слухання-порівняння і створення-виконання високих і низьких звуків). « Казка про чарів? ну цифру 7» (елементарне уявлення про звукоряд та ноти).

П: Висота звука. Звук і нота.

ХТД: Музичні привітання на двох звуках (ЗО-ВІ). Б. Савельев «Із чого складається світ» (розвиток навичок кантиленного співу). Ю. Рожавська «Сонечко». Гра-імпровізація на високі та низь­кі звуки.

СММ: С. Прокоф'єв «Дощ і веселка». М. Степаненко «Веселка».

СВМ: К. Сомов «Краєвид із веселкою».

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст. Виражальні можливості графіки. Види та напрямки ліній. Порів­няння елементів різних мистецтв: крапка — нота, лінія — ме­лодія. Опанування навичками зображення ліній, різних за ха­рактером (хвилясті, плавні, дугоподібні, «пружинка», «в'юн», «змійка», «сонечко» та ін.).

П: Крапка. Кольори веселки. Кольорова лінія.

ХТД: Створення композиції «Сонце, що грається у піжмурки з ве­селкою і хмаринками» (різнокольорові фломастери).

СВМ: І. Нісський «Веселка»; Ю. Кугач «Дощ пройшов»; К. Сомов «Краєвид з веселкою»; В. Кандинський «Музична увертю­ра».

СММ: С. Прокоф'єв «Дощ і веселка».

Уроки 5-6. Лісові голоси

Музичне мистецтво

Зміст: Розвиток уявлення про можливості музики створювати виразні образи, уміння уважно слухати музику, інтерпретувати зміст. Уявлення про тривалість звука. Визначення на слух і озна­йомлення з графічним записом довгих і коротких звуків.

П: Довгі і короткі звуки (тривалість звука).

ХТД: Українська народна пісня «Диби, диби», Ю. Рожавська .«Со­нечко». (ЗО-ВІ) Розуміння елементів диригентських жестів. Музично-рйтмічні ігри (за вибором учителя). Графічне зобра­ження ритму (звуки довгі й короткі),

СММ: « Музичні загадки »(порівняння музичних характеристик лісових мешканців за характером мелодії): В. Подвала «Дятел», «Білка», «їжачок»; В. Ребіков «Ведмідь»; В. Сокальський «Пташка».

СВМ: В. Ватагін «Зображення тварин», «Записки анімаліста».

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Відтворення простих за формою предметів. Виражальні мож­ливості ліній. Зображення ліній, різних за характером («ко­лючі», штрих, пунктир, «зиґзаґ» та ін.).

П: Виразність лінії. Довгі, короткі лінії.

ХТД: Відворення на папері характерних музичних образів лісових мешканців (за вибором учня): «їжачок, що сховався від дощу»; «Білка-пустунка»; «Клишоноге ведмежа», «Голосиста пташ­ка», «Невтомний дятел» та ін. (кольорові олівці).

СВМ: Т. Мавріна «Казкові звірі»; М. Приймаченко «Ялинкові кві­ти»; «Котячий цар».

СММ: М. Степаненко «Білочка»; Д. Кабалевський «їжачок»; В. Ребіков «Ведмідь»; В. Подвала «Дятел».

 

Уроки 7-8. «Жужужу... я вам казку розкажу»

Музичне мистецтво

Зміст: Уявлення про можливості музики відтворювати різнохарак­терні образи, розвиток уміння висловлювати власне ставлен­ня до музики. Уявлення про динаміку в музиці. Розрізнення на слух та виконання інтонацій, музичних фраз і творів з різ­ною динамікою.

П: Динаміка (гучні і тихі звуки). Форте і піано.

ХТД: Поспівка «Тихо — голосно» (з елементами пластичного інтону­вання); Ю. Мйхайленко «Біля калинбньки»; І. Білик «Жук». Музично-дидактичні ігри «Луна» (ку-ку, дін-дон), «Потяг» (зміна гучності: наближається — віддаляється).

СММ: М, Римський-Корсаков « Політ джмеля»; А; Штогаренко «Ме­телик», О. Лассо « Луна». Сприйняття крапки, плями, лінії як основних засобів творення форми.

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Виражальні можливості ліній різної товщини. Цілісність фор­ми. Розвиток уяви, фантазії.

П: Пляма. Лінія різної товщини.

ХТД: Втілення аудіовізуальних асоціацій у композиціях на тему « У світі комах» (за вибором учня): «Політ джмеля »; «Метелик-танцюрист»; «Мурахи-трудівники» (чорна гелієва ручка).

СВМ: Г. Нарбут, ілюстрації до казок «Війна грибів», «Теремок», «Соловейко»; В. Курдов, ілюстрації до «Ріккі-Тіккі-Таві» Р. Кіплінга; М. Прйййаченко «Чорний звір».

СММ: М. Римський-Корсаков «Політ джмеля»; В. Косенко «За ме­теликом»;

Уроки 9-10. Тече річка невеличка

Музичне мистецтво

Зміст: Уявлення про те, як музика відображає світ природи. Уявлен­ня про тембр, вокальне та інструментальне виконання музи ки. Визначення характеру музики, тембру. Графічне відтво­рення музики (характеру мелодичних ліній).

П: Характер мелодії. Тембр. Голос та музичні інструменти.

ХТД: Українська народна пісня «Я маленький пастушок»; Ю. Михайленко «Біля калиноньки» (робота над фразуванням, npaвильним диханням). Імпровізація звуків голосом та на му­зичних інструментах, порівняння тембрів (дитячий, народи* інструменти, фортепіано, баян тощо).

СММ: Я. Барнич «Коник»; В. Косенко «Пасторальна» (арфа); М. Ли­сенко «Пливе човен» (хор).

СВМ: Н. Білокінь «Калина».

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Формування цілісного сприйняття форми предметів. Доціль не використання різних видів ліній. Дотримання взаємороз ташування предметів на аркуші.

П: Характер ліній. Форма предмета.

ХТД: Створення композицій «Пливе човен», «Овечка біля струм­ка», «Калина восени» за мотивами музичних творів (різнокольорові кулькові ручки).

СВМ: І. Левітан «Свіжий вітер», І. Айвазовський «Чорне море» Рембрандт «Три дерева»; І. Шишкін «Місточок»; Н. Білокінь «Калина».

СММ: М. Лисенко «Пливе човен»; В. Косенко «Пасторальна» (арфа);

Уроки 11-12. Чарівний ляльковий світ

Музичне мистецтво

Зміст: Уявлення про те, як музика характеризує різні настрої, розвиток уміння аналізу-інтерпретації музичних образів. Визначення елементів музичної мови (висота, тривалість, динамік тембр).

П: Пісня. П'еса.

ХТД: Українська народна пісня «Ходить гарбуз по городу» (спів Поспівка «Я крокую вгору, я крокую вниз» (з пластичним інтонуванням); (30,ВІ). Гра «Музичні діалоги» (імпровізація інтонацій «запитання» — «відповідь» тощо).

СММ: П. Чайковський «Нова лялька», «Хвороба ляльки»; Л. Колдуб «Лялькаспіває»; Д. Кабалевський «Клоуни».

СВМ: 3. Серебрякова «Катя з ляльками», П. Сезан «П'єро та Ар­лекін».

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Використання виражальних властивостей силуету. Ознайом­лення із симетрією як засобом гармонізації форми. Створен­ня художнього образу, передача настрою.

Я: Силует. Симетрія.

ХТД: Створення Композицій (за вибором учня) «Клоун-жонглер», «Нова лялька» (кольорові маркери різної товщини і форми).

СВМ: П. Сезан «П'єро та Арлекін»; 3. Серебрякова «П'єро»; М. До- бужинський «Лялька».

СММ: Д. Кабалевський «Клоуни»; П. Чайковський «Нова лялька».

Уроки 13-14. Осінні настрої

Музичне мистецтво

Зміст: Ознайомлення з прийомами передачі музично-поетичного об­разу (жести, рухи) при виконанні народної пісні.

П: Узагальнення понять теми (елементи музичної мови).

ХТД: Поспівка «Старий бобре». М. Красєв «Падає листя» (спів із пластичним інтонуванням); «Ходить гарбуз по городу» (інсце­нізація).

СММ: О. Гречанінов «Осінь до нас прийшла».

СВМ: С. Шишко «Пізня осінь».

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Передача кольором та лінією руху в просторі. Ознайомлення з асиметричним зображенням. Доцільне розташування зобра­ження на аркуші паперу.

П: Характер руху. Асиметрія.

ХТД: Створення композиції (за вибором учня) «Хитрий грибочок схо­вався під листочок», «Замріяний листочок» (кольорові олівці)

СВМ: М. Кримов «Вітряний день»; С. Шишко «Пізня осінь»; І. Остроухов «Золота осінь».

СММ: А. Вівальді «Пори року» (фрагменти за вибором учителя).

Уроки 15-16. До країни Мультляндії

Музичне мистецтво

Зміст: Уявлення про кіномистецтво, ознайомлення з особливостями жанру мультфільму. Порівняння музично-поетичних та анімаційних образів.

П: Кіномистецтво, мультфільм.

ХТД: Виконання пісні (за вибором учнів). Гра: «Визнач настрій і ха­рактер музики» (за мелодіями творів, що вивчалися).

СКМ: Перегляд м/ф «Ходить гарбуз по городу» (порівняння образних мов різних видів мистецтва). Підведення підсумків вивчення теми.

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Опанування навичками порівняльного аналізу та передачі форм і розмірів предметів. Елементарні пропорції, силует.

П: Композиція. Пропорції. Узагальнення понять.

ХТД: Виконання малюнків (портретів персонажів пісні) за образа­ми музичних та анімаційних творів «Ходить гарбуз по горо­ду» (кольорові олівці).

СВМ: І. Хруцький «Натюрморт»; О. Шовкуненко «Натюрморт з ово­чами». Підведення підсумків вивчення теми.

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-15; просмотров: 189; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.80.249.22 (0.006 с.)