Тема III. Загадки художніх мовМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема III. Загадки художніх мовУроки 31-32. Зустріч із театром

Музичне мистецтво

Зміст: Уявлення про види театрального мистецтва (драматичний, му­зичний, ляльковий театр).

П: Театр. Актор.

ХТД: Поспівка (ЗО, ВІ, РА, ЙО); В. Тилик «Пісня для всіх». Гра «Розкажи Незнайкові про театр» (діалоги-імпровізації).

Візуальне мистецтво

Зміст: Ознайомлення з театром як видом мистецтва. Роль сценічних масок, костюмів, декорацій. П: Театр. Декорації. Костюми.

ХТД: Виконання начерків театральних костюмів, декорацій (гра­фітний олівець).

СВМ: Фотоілюстрації на театральну тематику.

Урок 33-34. У світі балету

Музичне мистецтво

Зміст: Знайомство із жанром балет (від танцю до балету).

П: Балет: Балерина. Танцівник.

ХТД: В. Тилик «Пісня для всіх»; Б. Фільц «Танок» (пластичне інтонування).

СММ: П. Чайковський. Балет «Лускунчик» («Вальс квітів»); Р. Шу­ман «Балетна сценка».

СВМ: Е. Дега «Блакитні танцівниці»; С. Сорін «Балерина» (порів­няти музичні та візуальні образи, настрої творів).

Візуальне мистецтво

Зміст: Сприйняття та порівняння художніх образів у процесі слухан­ня музичних творів та перегляду мультфільму. Значення фор­ми та кольору у створенні художнього образу.

П: Балет. Анімаційне кіно.

ХТД: Охарактеризувати та зобразити найпомітніші ознаки персона­жів балету (матеріал за вибором учня).

СВМ: Перегляд мультфільму Б. Степанцева за мотивами балету «Лус­кунчик».

СММ: П. Чайковський. Балет «Лускунчик» (фрагменти).

Уроки 35-36. У світі балету (продовження)

Музичне мистецтво

Зміст: Визначення основних складових балету як виду мистецтва, уявлення про зв'язок літературного сюжету, музики та тан­цювальних рухів.

П: Оркестр.

ХТД: Поспівка (на розвиток інтонаційного слуху); Б. Фільц «Танок». Пластичні імпровізації «Мій улюблений персонаж балету» та гра «Відгадай персонаж».

СММ: П. Чайковський «Лускунчик» («Танок феї Драже» та інші фрагменти). Візуальне мистецтво

Зміст: Уявлення про способи взаєморозташування предметів на ар­куші. Передача простору у власних композиціях. Розвиток просторового мислення, фантазії, творчої уяви.

П: Сцена.

ХТД: Створення художньої композиції за мотивами балету «Лус­кунчик» (акварельні фарби).

СВМ: Е. Дега «Блакитні танцівниці»; С. Сорін «Балерина». Ескізи до балетів (за вибором учителя).

СММ: П. Чайковський Балет «Лускунчик» («Вальс квітів»,» Танок феї Драже»).

Уроки 37-38. Веселий карнавал

Музичне мистецтво

Зміст: Імпровізація (музична, ритмічна, пластична). Вираження рухами різних емоційних почуттів, які передає музика, добір кольорів.

П: Карнавал.

ХТД: Поспівки. Пісня. Гра «Музичний портрет» (імпровізації інто­націй та ритмів учасників карнавалу). Гра-загадка на дитячих музичних інструментах.

СММ: В. Косенко «Цетрушка»; І. Стравінський. Балет «Петрушка» (фрагменти),

СВМ: Д. Бенуа «Ескіз костюма Петрушка»; 3. Серебрякова «П'єро», «Дівчатка-сільфіди»; М. Врубель «Царівна Лебідь».

Візуальне мистецтво

Зміст: Узгодженість силуетної форми і декору в симетричній компо­зиції (повторення понять «симетрія», «декор»).

П: Маска.

ХТД: Виготовлення карнавальних масок (аплікація, кольоровий па­пір, картон, різнофактурні матеріали).

СВМ: Фотоілюстрації метеликів. М. Приймаченко «Рожеві квіти у синій воді», «Соняшникові квіти», «Білі шавлії», «Куку­рудза» (на визначення симетрії в графіці та кольорі).

СММ: І. Стравінський. Балет «Петрушка» (фрагменти).

Уроки 39-40. Музична казка

Музичне мистецтво

Зміст: Знайомство з жанром мюзиклу (через пісню — в мюзикл). П: Соліст. Хор. Мюзикл.

ХТД: Пісні з мюзиклу «Рукавичка» (за вибором учителя). «Луна» — ритмічна гра (ЗО, ВІ, РА, ЙО з ритмічними імпровізаціями). Гра «Вибір інструмента» (для героїв казки «Рукавичка»).

СММ: Перегляд м/ф «Рукавичка» (Н. Марченкової) (музичні харак­теристики головних героїв).

Візуальне мистецтво

Зміст: Створення маски як виразного елемента сценічного костюма актора. Засоби виразності у створенні художнього образу. Сві­домий вибір горизонтального чи вертикального розміщення композиції. П: Маски.

ХТД: Виконання ескізів театральних масок До музичної казки «Ру­кавичка» (гуаш, пензлі різної товщини).

СММ: Музика з м/ф «Рукавичка» (Н. Марченкової).

Уроки 41-42. Музична казка (продовження) .

Музичне мистецтво v

Зміст: Розвиток уміння визначати характер і настрій музики, навич­ки кантиленного співу, спів по фразах.

П: Грамзапис.

ХТД: Поспівка. Н. Рубальська. «Сонячні промінчики».

МГ: Співвиконання ритму за записом.

Візуальне мистецтво

Зміст: Уявлення про цілісність форми, узгодження основної форми та її частин. Створення нових візуальних образів на основі влас­них спостережень та досвіду.

П: Форма (повторення).

ХТД: Виготовлення об'ємних масок та сценічних костюмів до мюзиклу «Рукавичка» (конструювання з паперу та тканини).

СВМ: Л. Гамбургер «Зображення тварин». СММ: Фрагменти мюзиклу «Рукавичка».

Уроки 43-44. Слухаємо оперу

Музичне мистецтво

Зміст: Знайомство із жанром опери (через пісню — в оперу).

П: Опера. Соліст.

ХТД: Л. Балаков «Мама»; А. Філіпченко, Т. Шевченко «Зацвіла в долині».

МГ: Запропонувати дітям вигадати костюми за музичними харак­теристиками; створити ритмічні характеристики музичних персонажів.

СММ: М. Римський-Корсаков «Золотий півник» (фрагмент, тема пів­ника)

СВМ: Н. Гончаров. Ескізи костюмів.

Візуальне мистецтво

Зміст: Ознайомлення з творами художників-декораторів. Порівняль­ний аналіз форми та розмірів предметів. Ознайомлення з еле­ментарною пропорційністю в мистецтві.

П: Пропорція.

ХТД: Ескізи декорацій до опери «Золотий півник» (матеріал за ви­бором учня).

СВМ: І. Білібін. Ескізи декорацій до вистави «Золотий півник»;

Н. Гончаров, ескіз костюмів до вистави «Золотий півник».

СММ: М. Римський-Корсаков «Золотий півник» (фрагменти).

Уроки 45-46. Опера-казка

Музичне мистецтво

Зміст: Визначення основних ознак опери. П: Опера-казка. ВХР: А. Балаков «Мама»; Н. Рубальська «Сонячні промінчики». ,МГ: Ритмічний супровід «Луна» на розвиток інтонаційного слуху.

СММ: К. Стеценко «Івасик-Телесик» (музичні характеристики голов­них героїв).

Візуальне мистецтво

Зміст: Уявлення про конструкцію сцени. Навички виконання на еле­ментарному рівні сюжетних декорацій шляхом поєднання різ­них художніх технік. Розвиток аналітичного мислення, спо­стережливості, координації рухів.

П: Сцена. Задник. Куліси.

ХТД: Виготовлення макета декорацій до опери-казки «Івасик-Телесик» (картон, пластилін, пінопласт, інші матеріали за виб­ором учня).

СВМ: А.Куїнджі «Вечір на Україні ». Фотоілюстрації краєвидів Укра­їни.

СММ: Фрагменти опери-казки К. Стеценка «Івасик-Телесик».

Уроки 47-48. Опера-казка (продовження)

Музичне мистецтво

Зміст: Розвивати навички співацького дихання, дикції, артикуля­ція, виконання у відповідному характері.

П: Пауза.

ХТД: «Розлилися води» (веснянка); Ю. Рожавська «Весняночка».

МГ: ЗОВІРАЙО; вокальні розпівки із «звучанням» пауз.

СММ: К. Стеценко «Івасик-Телесик».

Візуальне мистецтво

Зміст: Гармонійне поєднання в просторовій композиції скульптур­них форм.

П: Скульптура. Ліплення. Рельєф та фактура поверхні.

ХТД: Створення малих скульптурних форм до опери «Івасик-Теле­сик». Колективна творча діяльність.

СВМ: Фотоілюстрації народної архітектури та побуту. (Пирогово або ін.)

Уроки 49-50. Театр ляльок

Музичне мистецтво

Зміст: Бесіда про театр ляльок. Розвиток навичок визначення на слух пісні, танцю, засобів музичної виразності,

П: Музичний діалог.

ХТД: А. Філіпенко «Зацвіла в долині...»; Українська народна пісня «Подоляночка»; Ю, Рожавська «Веснянка» (діалоги).

МГ: Гра «Якби я був композитором» (музично-театральні діалоги), імпровізація на тему театру ляльок.

Візуальне мистецтво

Зміст: Створення художніх образів. Передача характерів героїв за до­помогою різнофактурних матеріалів.

П: Силует. Оздоблення.

ХТД: Вирізання з картону фігурок улюблених персонажів у сценіч­них костюмах. (Поєднання різних матеріалів та технік.)

СВМ: Ілюстрації до казок (за вибором учнів).

Уроки 51-52. Театр ляльок (продовження)

Музичне мистецтво

Зміст: Узагальнення вивченого матеріалу (театральні жанри). По­вторення вивчених пісень (за вибором учнів). Імпровізації, музикування на дитячих музичних інструментах. Фрагмен­ти з опер та балету (підсумкова вікторина).

Візуальне мистецтво

Зміст: Опанування навичками практичної діяльності з різноманіт­ними матеріалами. Розвиток просторового бачення.

П: Макет.

ХТД: Виготовлення макета театральної сцени та розміщення на ній ляльок. Створення колективної композиції «Театр ляльок». (Поєднання різних матеріалів та технік за вибором учнів.)Последнее изменение этой страницы: 2016-07-15; просмотров: 101; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.228.229.51 (0.011 с.)