Тема 7. Громадянство УкраїниМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 7. Громадянство УкраїниПитання для усного опитування та дискусії:

8.1. Поняття громадянства України. Становлення та розвиток інституту громадянства в України.

8.2. Принципи громадянства України, належність до громадянства України.

8.3. Підстави набуття громадянства України. Зміна громадянства дітей.

8.4. Прийняття до громадянства України як одна з підстав набуття громадянства: поняття, умови.

8.5. Припинення громадянства України: поняття, підстави.

8.6. Повноваження державних органів, які беруть участь у вирішенні питань громадянства.

Практичні завдання

Завдання 1. Розмежуйте поняття “декларація про відмову від іноземного громадянства” та “декларація про відсутність іноземного громадянства”.

Завдання 2. Порівняйте наступні підстави набуття громадянства України та оформіть у вигляді таблиці:

Набуття громадянства України за територіальним походженням Поновлення у громадянстві України Прийняття до громадянства України
     

Завдання 3. Вирішить задачі.

Задача 1. Коломієць Юрко Степанович у 1995 році за власним клопотанням вийшов з громадянства України та набув громадянство Канади. У 2012 році він звернувся до консульської установи України в Канаді щодо прийняття його до громадянства України на підставі Ст. 9 Закону України “Про громадянство України”. Заявнику було відмовлено у задоволенні прохання на підставі п.3 Ст. 9 Закону України “Про громадянство України”, оскільки весь цей час він проживав у Канаді. Дайте юридичну оцінку ситуації.

Задача 2.Сердюк Анатолій Васильович народився в селі Великий Жванчик Дунаєвецького району Хмельницької області і до 1985 року проживав у місті Хмельницькому, де закінчив вище військово-командне артилерійське училище. По закінченню навчання був направлений для проходження військової служби в Брестську область БРСР і, відповідно, у 1992 році набув громадянство Бєларусі. У 2012 році вийшов на пенсію і виявив бажання повернутись на батьківщину та отримати громадянство України. Дайте особі консультацію щодо умов та процедури набуття нею громадянства України.

Задача 3.При реєстрації шлюбу між громадянкою України Ракітною Н. В. та громадянином Молдови Маранеску Ю. З. він вимагав видати йому паспорт громадянина України. Дайте юридичну оцінку ситуації.

Задача 4.Громадянин України Степанович О. О., який проживає в Іспанії протягом останніх 5 років, звернувся до консульської установи України в Іспанії з заявою про вихід з громадянства України. Консульська установа відмовила у задоволенні заяви з наступних підстав:

- заявник має в України несплачені аліменти на сина Степановича С.О., 2002 року народження, рішення про стягнення яких було прийнято в судовому порядку;

- заявник у 1986 році працював на Хмельницькому радіотехнічному заводі, що входив до військово-промислового комплексу і окремі його підрозділи були засекречені. Відповідно, заявник мав доступ до інформації, що становить державну таємницю, а отже не має права вийти з громадянства України;

- заявник не надав документ про те, що він набуде громадянство Іспанії, якщо вийде з громадянства України, і таке набуття взагалі є неможливим, оскільки термін укорінення в Іспанії є 10 років. Дайте юридичну оцінку ситуації.

Задача 5.Громадянин України Водопляс П.П., що проживає в місті Хмельницькому, звернувся до Управління Державної міграційної служби у Хмельницькій області з клопотанням про вихід з громадянства України на підставі того, що його повнолітні діти проживають у США, а він досягнув пенсійного віку і потребує відповідного догляду та утримання, а тому планує виїхати на постійне місце проживання в США. Дайте відповідь заявнику.

Задача 6.Ніхат Рахам, громадянин Афганістану, що отримав статус біженця в Україні у березні 2008 року, звернувся до юридичної клініки ХУУП з проханням роз’яснити йому, як він та члени його сім’ї можуть отримати громадянство України. Заявник, зокрема, зазначив, що разом з ним проживають:

- дочка 20 років, яка є неодруженою та отримала статус біженця разом з батьком;

- син 17 років, який отримав статус біженця разом з батьком;

- дружина, яка приїхала до заявника в січні 2011 року і щодо якої розглядається заява про надання їй статусу біженця уповноваженим органом;

- племінник 13 років, щодо якого заявник є законним опікуном, проте, з приводу отримання ним статусу біженця не звертався.

В процесі співбесіди було з’ясовано, що син заявника притягнутий в якості обвинуваченого в кримінальній справі за Ст. 307 КК України. Дайте відповідь заявнику з посиланням на чинне законодавство.

Методичні вказівки

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу теми, є : громадянство України, належність до громадянства, набуття громадянства, територіальне походження, поновлення в громадянстві, прийняття в громадянство, припинення громадянства, вихід з громадянства, втрата громадянства, Комісія з питань громадянства при Президентові України.

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:

Під громадянством України розуміють правовий зв’язок між фізичною особою і Україною, що знаходить свій вияв у їх взаємних правах та обов’язках. Визначте ознаки громадянства. Охарактеризуйте етапи виникнення, розвитку та нормативного закріплення категорії «громадянство України».

Розкрийте зміст основних принципів, на яких базується громадянство України: єдиного громадянства, запобігання виникненню випадків безгромадянства; неможливості позбавлення громадянина України громадянства України; визнання права громадянина України на зміну громадянства; неможливості автоматичного набуття громадянства України іноземцем чи особою без громадянства внаслідок шлюбно-сімейних відносин, рівності перед законом громадян України незалежно від підстав, порядку і моменту набуття ним громадянства України; збереження громадянства України незалежно від місця проживання громадянина України. Також зверніть увагу, що відповідно до Конституції України громадянин України не може бути вигнаний за межі України (депортований) або виданий іншій державі (не можливість екстрадиції).

Розкрийте поняття «належність до громадянства України» та категорії осіб, щодо яких визнається їх належність до громадянства України.

Громадянство України набувається: за народженням; за територіальним походженням; в наслідок прийняття до громадянства України; внаслідок усиновлення; встановлення над дитиною опіки чи піклування, влаштування дитини в дитячий заклад чи заклад охорони здоров’я, в дитячий будинок сімейного типу чи прийомну сім’ю, або передачі на виховання в сім’ю патронатного вихователя; внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки; у зв’язку з передуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини; внаслідок визнання або встановлення факту батьківства чи материнства; за іншими підставами, передбаченими міжнародними договорами України.

Розкрийте підстави, порядок та особливості застосування кожного із перерахованих способів набуття громадянства України. Особливу увагу зверніть на порядок набуття громадянства за народженням та в наслідок прийняття до громадянства України. Визначте, в яких випадках особа не приймається до громадянства України.

Розмежуйте поняття «філіація», «репатріація», «натуралізація».

Акцентуйте також увагу на особливостях набуття громадянства дітьми.

Громадянство України припиняється з таких підстав: внаслідок виходу з громадянства України особи, яка постійно проживає за кордоном за її клопотанням; внаслідок втрати громадянства України, якщо повнолітня особа набула громадянство іншої держави, якщо особа набула громадянство України внаслідок обману, свідомого подання неправдивих відомостей або фальшивих документів; в разі добровільного вступу на військову службу іншої держави; за іншим підставами, передбаченими міжнародними договорами України. Розкрийте порядок та особливості застосування виходу та втрати громадянства України.

До органів, які беруть участь у вирішенні питань громадянства відносяться Президент України, Комісія при Президентові України з питань громадянства, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань громадянства (яким виступає Державна міграційна служба України та її органи на місцях), Міністерство закордонних справ України, дипломатичні представництва та консульські установи України. Проаналізуйте повноваження перерахованих суб’єктів у сфері вирішення питань громадянства.

 

Семінарське заняття 9Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 291; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.227.97.219 (0.012 с.)