Тема 10. Конституційні засади організації та здійснення державної влади в УкраїніМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 10. Конституційні засади організації та здійснення державної влади в УкраїніПитання для усного опитування та дискусії:

11.1. Поняття державної влади. Розмежування понять державної влади та політичної влади. Ознаки державної влади.

11.2. Поняття та ознаки органу державної влади.

11.3. Система органів державної влади: способи класифікації та елементи.

11.4. Конституційні принципи організації та діяльності органів державної влади в Україні.

Практичні завдання

Завдання 1. Визначте, які елементи складають поняття “соціальна влада”:

 


Завдання 2. Зобразіть схематично систему органів державної влади в Україні.

Завдання 3. Здійсніть класифікацію органів державної влади в Україні у формі таблиці:

Критерій класифікації Види державних органів
За способом виникнення  
За способом формування  
За територією дії  
За обсягом та характером компетенції  
За порядком (способом) вирішення питань  

 

Методичні вказівки

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу теми, є : державна влада, орган державної влади, державно-владні повноваження, система органів державної влади, повноваження, компетенція, принцип поділу влади.

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:

Проаналізуйте поняття «влада», розкрийте зміст категорії «соціальна влада».

Політична влада – це сукупність соціально-вольових відносин, які виникають, існують та припиняються як конституційно-правові відносини, суб’єктами яких є Українська держава, народ України, органи державної влади, політичні партії та громадські об’єднання, ЗМІ та громадяни.

Державна влада – це обумовлені потребами управління суспільством соціально-вольові правовідносини, в яких одним із суб’єктів обов’язково виступає держава в особі її органів та посадових осіб і які роблять свою волю загальнообов’язковою під загрозою державного примусу. Ознаками державної влади є: її легітимність, єдність державної влади, державна влада здійснюється на основі та на реалізацію державних програм; основною метою діяльності повинна виступати людина.

Розмежуйте поняття «орган державної влади», «орган держави», «державний орган», «орган державного управління», «державна установа».

Орган державної влади – організаційно відокремлена і відносно автономна складова частина єдиного державного апарату, що становить собою колектив громадян України або одну особу, заснований у встановленому порядку для виконання завдань та функцій держави, наділений з цією метою відповідними державно-владними повноваженнями, які реалізуються у визначених законом правових та організаційних формах.

Розкрийте зміст наступних ознак органу державної влади: виступає частиною єдиного державного апарату; має внутрішню структуру, складається з різних за значенням та рівнем посад, що заміщуються державними службовцями; має статутно-правовий характер, тобто засновується на підставі Конституції та законів України з метою здійснення завдань та функцій держави; наділений державно-владними повноваженнями.

Місце та роль органу державної влади в системі інших органів визначається такими категоріями як «компетенція», «повноваження», «предмети відання». Порівняйте та визначте співвідношення названих категорій.

Державно-владні повноваження органу державної влади поділяються на компетенційні та самоорганізаційні повноваження. Компетанційні повноваження – це права та обов’язки,надані для здійснення відповідних владних дій і які мають зовнішнє спрямування. Самоорганізаційні повноваження забезпечують внутрішню організацію діяльності органу.

Державно-владні повноваження реалізуються у відповідних правових та організаційних формах (правові форми – це акти, організаційні форми – це процедури) та із застосуванням методів, які чітко визначенні законом.

Сформулюйте поняття системи органів державної влади. Зверніть увагу, що органи державної влади класифікуються за способом формування, за територією та обсягом компетенції, за характером компетенції, за порядком вирішення питань, віднесених до компетенції тощо. Охарактеризуйте види органів державної влади в Україні за різними критеріями класифікації.

Конституційні принципи організації та діяльності органів державної влади - це основоположні вихідні положення, на яких базується побудова та функціонування органів державної влади. До них відносяться: принцип єдності органів державної влади, принцип поділу влади, принцип законності, принцип участі громадян у формуванні і діяльності органів державної влади тощо. Розкрийте зміст перерахованих та інших принципів.

Семінарське заняття 12Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 78; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.227.97.219 (0.01 с.)