Тема 11. Верховна Рада України 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 11. Верховна Рада УкраїниПитання для усного опитування та дискусії:

12.1. Місце і роль Верховної Ради України в системі органів державної влади.

12.2. Порядок формування, склад та строк повноваження Верховної Ради України. Дострокове припинення повноважень Верховної Ради України.

12.3. Структура Верховної Ради України.

12.4. Повноваження Верховної Ради України.

12.5. Конституційно-правові засади організації роботи Верховної Ради України.

12.6. Конституційно-правовий статус народного депутата України.

12.7. Конституційні основи законодавчого процесу в Україні.

Практичні завдання

Завдання 1. Оформіть таблицю підстав припинення повноважень Верховної Ради України та народних депутатів України:

Припинення повноважень Верховної Ради України (ст. 90 КУ) Припинення повноважень народного депутата України (ст. 81 КУ)
   

Завдання 2. Намалюйте схему структурної організації Верховної Ради України.

Завдання 3. З’ясуйте, які конкретно повноваження (з посиланням на пункти статті 85 КУ) відносять до окремих функцій Верховної Ради України та оформіть у вигляді таблиці:

Функція Конкретні повноваження, які розкривають дану функцію
Законодавча  
Установча  
Контрольна  
Фінансово-бюджетна  
У сфері зовнішньої політики, оборони і безпеки  

Завдання 4. Вирішить задачі.

Задача 1. 12 січня 2010 року Президент України видав Указ про ведення надзвичайного стану в Україні у зв’язку з поширенням пташиного грипу в районі озера Сиваш. Які мали бути дії Верховної Ради України. Аргументуйте свою відповідь посиланнями на Конституцію України.

Задача 2. Указом Президента України від 26 березня 2011 року народний депутат України П. був призначений міністром економіки України. На 28 травня 2011 року він продовжував виконувати і повноваження народного депутата, і повноваження міністра, мотивуючи це тим, що в разі, якщо він складе з себе повноваження народного депутата, це призведе до зменшення конституційного складу Верховної Ради до 449 депутатів, що є не припустимим. Як слід розв’язати цю ситуацію. Аргументуйте свою відповідь посиланнями на Конституцію України.

Методичні вказівки

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу теми, є : парламент та парламентаризм, законодавча влада, Верховна Рада України, комітети, комісії, фракції, коаліція депутатських фракцій Верховної Ради України, Регламент Верховної Ради України, сесія, повноваження Верховної Ради України, народний депутат України, законодавчий процес, суб’єкт законодавчої ініціативи, акти Верховної Ради України.

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:

Визначте поняття «парламент» та «парламентаризм». Розкрийте історичні та правові передумови формування та розвитку парламентаризму в Україні.

Верховна Рада України (парламент) є єдиним органом законодавчої влади в України. Крім того, Верховна Рада України – це виборний, представницький, колегіальний, однопалатний, загальнодержавний, постійнодіючий орган загальної компетенції, який покликаний здійснювати законодавчу, установчу та контрольну функції. Розкрийте зміст перерахованих та інших ознак Верховної Ради України, які визначають її місце і роль в системі органів державної влади.

Чергові вибори до Верховної Ради України відбуваються в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень Верховної Ради України. Верховна Рада України обирається строком на п’ять років в кількості 450 народних депутатів із застосуванням змішаної виборчої системи і є повноважною за умови обрання не менше двох третин від її конституційного складу. Визначте момент набуття повноважень Верховною Радою України.

Повноваження Верховної Ради України припиняються у день відкриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання. Президент України може достроково припинити повноваження Верховної Ради України у випадах, визначених Конституцією України. Охарактеризуйте порядок ініціювання та реалізації процедури дострокового припинення повноважень Верховної Ради України.

Верховна Рада України обирає зі свого складу Голову Верховної Ради України, Першого заступника і заступника Голови Верховної Ради України, формує комітети Верховної Ради України, тимчасові спеціальні та тимчасові слідчі комісії. Також у Верховній Раді України утворюються депутатські фракції, коаліція депутатських фракцій, депутатської групи, міжфракційні депутатські об'єднання, Погоджувальна рада депутатських фракцій (груп). Розкрийте порядок формування органів Верховної Ради України, обрання, призначення та відкликання її посадових осіб. Проаналізуйте функції, предмети відання, повноваження та особливості організації роботи перерахованих структурних елементів Верховної Ради України.

Верховна Рада України здійснює наступні функції: законодавчу – регулювання найважливіших суспільних відносин шляхом прийняття законів - нормативно-правових актів вищої юридичної сили; установчу – участь парламенту у формуванні інших органів державної влади, призначенні посадових осіб та контрольну – здійснення різних видів парламентського контролю. Виділяють також фінансово-бюджетну, зовнішньополітичну та інші функції парламенту.

Назвіть та розкрийте зміст конкретних повноважень, які реалізуються Верховною Радою в межах визначених функцій.

Основні аспекти організації роботи Верховної Ради України регулюються Регламентом Верховної Ради України, який прийнятий у формі закону.

Верховна Рада проводить свою роботу сесійно. Сесії є чергові та позачергові. Сесії Верховної Ради складаються із засідань Верховної Ради, засідань комітетів, тимчасових слідчих комісій і тимчасових спеціальних комісій, що проводяться у період між пленарними засіданнями, роботи народних депутатів у депутатських фракціях (депутатських групах) та з виборцями. Засідання Верховної Ради можуть бути пленарними, урочистими, а також можуть проводитися у формі парламентських слухань.

Визначте підстави проведення закритих засідань Верховної Ради, строки та порядок проведення чергових сесій, підстави та порядок скликання позачергових сесій Верховної Ради, особливості організації першої сесії Верховної Ради нового скликання.

Рішеннями Верховної Ради є акти Верховної Ради, а також процедурні та інші рішення, які заносяться до протоколу пленарних засідань Верховної Ради. Актами Верховної Ради є закони, постанови, резолюції, декларації, звернення, заяви.

Охарактеризуйте поняття, ознаки та види законів. Зверніть увагу, що Конституція України визначає перелік питань, які регулюються виключно законами України. Розкрийте правову природу та наведіть приклади інших актів Верховної Ради України.

Рішення Верховної Ради приймаються відкритим або таємним голосуванням. Охарактеризуйте порядок та особливості здійснення відкритого та таємного голосування.

Розкрийте зміст категорій «народний депутат України». Визначте поняття та елементи статусу народного депутата України.

Зверніть увагу, що правовий статус народного депутата України ґрунтується на принципах безперервності його повноважень, несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності, депутатського імунітету та індемнітету тощо, розкрийте їх зміст.

Повноваження народних депутатів України починаються з моменту складення ними присяги, припиняються одночасно з припиненням повноважень Верховної Ради України. Розкрийте визначені Конституцією та законом підстави та порядок достроково припинення повноважень народного депутата України.

Проаналізуйте права та обов’язки народного депутата у Верховній Раді України та її органах, у виборчому окрузі, у відносинах з органами державної влади, місцевого самоврядування, з іншими суб’єктами конституційних правовідносин.

Охарактеризуйте зміст, порядок внесення, розгляду та правові наслідки депутатського запиту та депутатського звернення.

Розкрийте поняття та зміст організаційних, матеріально-фінансових, трудових та інших гарантій діяльності народних депутатів.

Законодавча процедура включає наступні стадії: внесення та відкликання законопроектів суб’єктом законодавчої ініціативи; розгляд законопроекту в комітеті Верховної Ради України та на пленарних засіданнях, прийняття закону; підписання закону Президентом України; офіційне оприлюднення та набрання чинності законом; повторний розгляд закону Верховною Радою України в разі застосування Президентом України права вето. Окресліть наслідки розгляду законопроекту в першому, другому та третьому читаннях. Розкрийте зміст та послідовність організаційно-правових дій на кожній стадії законодавчого процесу.

Семінарське заняття 13

Тема 12. Президент України

Питання для усного опитування та дискусії:

13.1. Правова природа, роль та місце інституту глави держави в правовій системі України.

13.2. Порядок обрання Президента України та строк його повноважень.

13.3. Дострокове припинення повноважень Президента України: підстави та порядок. Особливості застосування процедури імпічменту.

13.4. Повноваження Президента України. Правовий статус Ради національної безпеки і оборони України.

13.5. Акти глави держави: форми, порядок підготовки, оприлюднення та набрання чинності.

13.6. Правовий статус Адміністрації Президента України.

Практичні завдання

Завдання 1. Проаналізуйте повноваження Президента України (з посиланням на пункти статті 106 Конституції України) та оформіть в таблицю:

 

Група повноважень Конкретні повноваження
представницькі  
у сфері законодавчої влади  
у сфері виконавчої влади  
у сфері судової влади  
у сфері національної безпеки і оборони  
інші повноваження  

Завдання 2. Визначте, при здійсненні яких повноважень Президента України його акти підлягають контрасигнуванню та складіть перелік цих повноважень (використайте ст. 106 Конституції України).

Завдання 3. Підготуйте проект акту Президента України (предмет регулювання виберіть самостійно). У ході підготовки проекту опрацюйте “Положення про порядок підготовки та внесення проектів актів Президента України”, затверджене Указом Президента України від 15.11.2006 р. // Офіційний вісник України. – 2006. – № 47. – Ст. 3123.

Методичні вказівки

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу теми, є : глава держави, Президент України, імпічмент, Рада національної безпеки і оборони, Адміністрація Президента України, контрасигнування актів глави держави.

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:

Розкрийте правову природу категорії «глава держави», передумови та порядок легітимації запровадження поста глави держави в Україні.

Президент України є главою держави, тобто здійснює представництво держави у внутрішніх та зовнішніх політичних відносинах. Президент України не відноситься до жодної з гілок влади, забезпечує їх погоджену взаємодію. Розкрийте засади статусу Президента України, які визначають його місце в системі органів державної влади.

Чергові вибори Президента України проводяться в останню неділю березня п'ятого року повноважень Президента України. Охарактеризуйте вимоги, які висуваються до кандидатів на посаду Президента України. Президент України обирається громадянами України строком на п’ять років та набуває повноважень з моменту складення присяги на урочистому засіданні Верховної Ради України. Розкрийте порядок приведення Президента України до присяги.

Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України. Підставами дострокового припинення його повноважень є відставка; неможливість виконання повноваження за станом здоров'я; усунення з поста в порядку імпічменту; смерть. Підставою імпічменту є вчинення ним державної зради або іншого злочину з дотриманням процедури, яка визначена Конституцією України. Охарактеризуйте зміст та послідовність дій на кожній стадії процедури імпічменту Президента України.

Проаналізуйте повноваження Президента України в законодавчій, виконавчій, судовій сферах, в сфері національної безпеки та оборони, а також представницькі та інші повноваження. Розкрийте статус Ради національної безпеки і оборони України: порядок формування, склад, повноваження, порядок прийняття та введення в дію рішень.

Президент України в межах своїх повноважень видає укази (нормативні та індивідуально-правові) і розпорядження (з організаційно-правових питань).

Окресліть коло питань, які оформлюються указами та розпорядженнями Президента України. Розкрийте порядок подання проектів актів Президента України, їх підписання та набрання чинності. Зверніть увагу на випадки необхідності контрасигнування актів глави держави, тобто скріплення їх підписами Прем'єр-міністра України і міністра, відповідального за акт та його виконання.

Апарат глави держави – Адміністрація Президента України є постійно діючим допоміжним органом, який здійснює організаційне, правове, консультативне, інформаційне, експертно-аналітичне та інше забезпечення діяльності глави держави.

Охарактеризуйте повноваження та права Адміністрації Президента України в межах нормативно визначених завдань.

До складу Адміністрації Президента входять Глава Адміністрації, Перший заступник Глави та заступники, радники Президента України, прес-секретар, уповноважені Президента України, головні управління та управління Адміністрації Президента. Розкрийте правовий статус Глави Адміністрації Президента та інших структурних елементів Адміністрації Президента України.

 

Семінарське заняття 14

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 126; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.23.219.12 (0.021 с.)