Тема 1: Кримінально-виконавча політика та кримінально-викнавче право. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 1: Кримінально-виконавча політика та кримінально-викнавче право.Лекція – 2 години

1. Кримінально-виконавча політика України.

2. Кримінально-виконавче право і кримінально-виконавче законодавство України.

3. Норми кримінально-виконавчого права.

4. Кримінально-виконавчі правовідносини.

Тема 2: Органи і установи виконання покарань в Україні.

Лекція – 2 години

1. Соціальне призначення та завдання органів і установ виконання покарань.

2. Види органів і установ виконання покарань.

3. Державний департамент України з питань виконання покарань.

4. Взаємодія органів і установ виконання покарань з іншими правоохоронними органами.

5. Поняття і види контролю за діяльністю органів і установ виконання покарань .

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Тема 1. Кримінально-виконавча політика та кримінально-виконавче право України.

Семінар - 1 година

План

1. Поняття кримінально-виконавчої політики та її основні принципи.

2. Поняття кримінально-виконавчого права України.

3. Кримінально-виконавче законодавство України.

4. Норми кримінально-виконавчого права.

5. Кримінально-виконавчі правовідносини та їх особливості.

Методичні рекомендації

Розкриваючи зміст цієї теми потрібно усвідомити місце кримінально-виконавчої політики в політиці держави та її роль в боротьбі із злочинністю. Необхідно звернути увагу на сучасні цілі та завдання кримінально-виконавчої політики України, розкрити її зміст, принципи та форми. Перерахувати суб’єктів формування кримінально-виконавчої політики та умови, від яких вона залежить. В основі формування будь-якої галузі права лежить політика.

Тому особливо необхідно звернути увагу на те, що сьогодні в Україні триває реформа кримінально-виконавчої системи та кримінально-виконавчого законодавства. Розкрити поняття, предмет і метод кримінально-виконавчого права.

Визначаючи науку кримінально-виконавчого права на сучасному етапі, її предмет, метод та завдання. Співвідношення науки кримінально-виконавчого права з юридичними та іншими науками. Розкрити особливості предмету, задачі і систему курсу “Кримінально-виконавче право України”.

Визначити поняття, джерела формування і значення принципів кримінально-виконавчого права. Класифікація принципів кримінально-виконавчого права (загальноправові, міжгалузеві, галузеві), їх зміст та закріплення в законодавстві.

Визначити поняття кримінально-виконавчого законодавства, його цілі, задачі, структура та сучасний стан. Характеристика Кримінально-виконавчого кодексу. Інші законні та підзаконні правові акти, які регулюють порядок і умови виконання кримінальних покарань. Застосування кримінально-виконавчого законодавства, дія норм кримінально-виконавчого права у просторі і часі.

Розкрити поняття, функції і особливості норм кримінально-виконавчого права. Класифікація цих норм (регулятивні, зобов’язальні, уповноважуючі, забороняючі; охоронні і заохочувальні; матеріальні і процесуальні). Особливості гіпотези, диспозиції, санкції кримінально-виконавчих норм.

Розкрити поняття кримінально-виконавчих правовідносин та їх елементи (суб’єкти, зміст, об’єкт, юридичні факти).

Теми рефератів

1. Реалізація принципів кримінально-виконавчого права України.

2. Історія розвитку кримінально-виконавчого права.

3. Органи і установи виконання покарань в історії України.

4. Реформування кримінально-виконавчої системи в незалежній Україні.

5. Вимоги міжнародних актів про підвищений соціально-правовий захист
персоналу органів і установ виконання покарань.

6. Нагляд та контроль за діяльністю органів і установ виконання покарань.

7. Поняття і зміст правового статусу засуджених.

Питання для самоконтролю

1. Кримінально-виконавча політика України, її цілі та завдання.

2. Сучасні тенденції кримінально-виконавчої політики.

3. Поняття, предмет і метод кримінально-виконавчого права України.

4. Задачі і функції кримінально-виконавчого права.

5. Місце і роль кримінально-виконавчого права в системі інших галузей права.

6. Наука кримінально-виконавчого права.

7. Предмет і система курсу кримінально-виконавчого права.

8. Принципи кримінально-виконавчого права України.

9. Поняття, цілі і задачі кримінально-виконавчого законодавства.

10. Структура і зміст кримінально-виконавчого законодавства України.

11. Дія кримінально-виконавчого законодавства у часі і просторі.

12. Кримінально-виконавче законодавство України і міжнародно-правові акти.

13. Норми кримінально-виконавчого права, їх види та структура.

14. Кримінально-виконавчі правовідносини та їх особливості.

Література

[1-6, 11, 12, 13, 15, 16, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28]

 

Тема 2. Установи і органи, що виконують кримінальні покарання в Україні.

Семінар – 1 година

План

1. Соціальне призначення та завдання установ і органів, які виконують кримінальні покарання. Їх роль і місце в системі правоохоронних органів.

2. Види установ і органів, які виконують кримінальні покарання, їх класифікація.

3. Характеристика правового статусу засуджених в Україні.

Методичні рекомендації

Вивчення цієї теми займає особливе місце в курсі «Кримінально-виконавче право України», оскільки вивчення питань цієї теми дозволяє розкрити поняття, соціальне призначення, принципи діяльності та задачі органів і установ, які виконують покарання. Визначити їх структуру, компетенцію та підпорядкованість. Охарактеризувати роль і місце установ і органів держави, які виконують покарання, у системі правоохоронних органів.

У теорії, законодавстві та кримінально-виконавчій практиці кримінальні покарання, передбачені ст. 51 КК України поділяються на покарання не пов’язані із позбавленням волі. Для їх виконання утворюються спеціальні органи і установи держави.

З метою засвоєння даної теми, слід звернути увагу на цілісну систему органів і установ, які виконують кримінальні покарання в Україні. Визначити компетенцію, завдання та функції Державної кримінально-виконавчої служби України Державної пенітенціарної служби як центрального органу управління системою та її територіальних органів.

Показати види, місце і роль органів, які виконують покарання не пов’язані з позбавленням волі, таких як кримінально-виконавча інспекція, Державна виконавча служба Міністерства юстиції.

Визначити види установ виконання покарань у виді довічного позбавлення волі на певний строк, арешту та обмеження волі. Особливу увагу звернути на кримінально-виконавчі установи відкритого типу (виправні центри) і кримінально-виконавчі установи закритого типу (виправні колонії).

Звернути увагу на виконання покарань військовими частинами, гауптвахтами та дисциплінарними батальйонами, які підпорядковані Збройним Силам України та інші органи, які виконують рішення суду відносно покарання у виді позбавлення військового спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу.

Розглянути взаємодію установ і органів, які виконують покарання, з судом, прокуратурою, органами Служби безпеки України, підрозділами МВС України та іншими органами.

Розглянути сутність і правові основи принципу законності в кримінально-виконавчому праві. Встановити поняття порушення законності в діяльності адміністрації виправних установ і недотримання закону засудженими. Наслідки порушення законності персоналом виправних установ. Проаналізувати основні засоби, форми і методи забезпечення законності в сфері виконання покарання.

Звернути увагу на міжнародний контроль за діяльністю установ і органів, які виконують покарання. Розглянути правові основи, форми і зміст контролю органів державної влади й органів місцевого самоврядування за діяльністю установ і органів, які виконують покарання. Особливості судового контролю за діяльністю установ і органів, які виконують покарання. Цілі і форми відомчого контролю. Прокурорський нагляд за дотриманням законів адміністрацією установ і органів, які виконують покарання. Проблеми громадського контролю за діяльністю установ і органів, які виконують покарання.

Теми рефератів:

1. Розвиток системи установ і органів, які виконують покарання, та удосконалення їх діяльності.

2. Вимоги міжнародних актів про підвищений соціально-правовий захист персоналу установ і органів, які виконують покарання.

3. Прокурорський нагляд за діяльністю установ і органів, які виконують покарання.

4. Міжнародний контроль, контроль органів державної влади й органів місцевого самоврядування за діяльністю установ кримінально-виконавчої системи.

Питання для самоконтролю

1. Державна пенітенціарна служба України: правове положення та завдання.

2. Взаємодія установ і органів, які виконують кримінальні покарання з іншими правоохоронними органами.

3. Соціально-правове призначення і поняття контролю за діяльністю установ і органів виконання покарань.

4. Види контролю за діяльністю установ і органів виконання покарань (парламентський, судовий, прокурорський, відомчий, громадський та ін.).

Література:

[1-6, 11, 12, 13, 15, 16, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28]
Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 242; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.212.99.248 (0.007 с.)