Тема 1. Теоретичні основи господарського права. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 

 

 

 

Тема 1. Теоретичні основи господарського права.Лекція – 2 години

1. Поняття господарського права, його предмет, метод.

2. Принципи господарського права.

3. Поняття і види господарських правовідносин.

Тема 2. Суб’єкти господарювання.

Лекція – 2 години

1. Поняття і ознаки суб’єкта господарювання.

2. Види суб’єктів господарювання.

3. Порядок створення суб’єкта господарювання.

4. Підстави та порядок припинення господарської діяльності. Банкрутство.

5. Особливості юридичних осіб господарського права як суб’єктів господарювання.

6. Особливості правового статусу громадянина - підприємця.

Тема 3. Правовий режим майна в господарському обігу. Правові засоби державного регулювання економіки.

Лекція – 2 години

1. Поняття і зміст прав на майно.

2. Джерела формування майна суб'єктів господарювання.

3. Особливості правового режиму державного майна у сфері господарювання.

4. Участь держави, органів державної влади, органів місцевого самоврядування в господарській діяльності: її мета і принципи, напрями економічної політики держави.

5. Основні засоби державного регулювання економіки.

Тема 4. Відповідальність за правопорушення у сфері господарювання.

Лекція – 2 години

1. Поняття, підстави та межі відповідальності господарському праві.

2. Санкції за порушення господарського законодавства.

3. Відповідальність суб’єктів господарювання за порушення антимонопольного - конкурентного законодавства.

Тема 5. Господарські зобов’язання.

Лекція – 2 години

1. Господарське зобов'язання: поняття та види.

2. Господарські договори: види, зміст, форма та порядок укладення. Істотні умови господарського договору: предмет, ціна та строк дії договору.

3. Загальні правила виконання господарських договорів.

4. Загальні умови припинення господарських зобов'язань.

 

Плани семінарських і практичних занять

Тема 1. Теоретичні основи господарського права.

Семінар – 2 години

1. Поняття господарського права, його предмет.

2. Метод господарського права.

3. Завдання та система господарського права.

4. Наука господарського права: її предмет, система та основні категорії.

5. Принципи господарського права.

6. Поняття і види господарських правовідносин.

 

Література:

[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 19, 21, 22, 23, 46, 52, 54, 56]

Тема 2. Суб’єкти господарювання.

Семінар – 2 години

Практичне заняття – 2 години

1. Поняття і ознаки суб’єкта господарювання.

2. Види суб’єктів господарювання.

3. Порядок створення суб’єкта господарювання.

4. Проблеми державної реєстрації суб’єкта господарювання.

5. Підстави та порядок припинення господарської діяльності.

6. Поняття та ознаки банкрутства. Підстави для визнання особи банкрутом.

7. Особливості юридичних осіб господарського права як суб’єктів господарювання.

8. Особливості правового статусу фізичної особи - підприємця.

 

Література:

[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 21, 23, 26, 38, 39, 40, 42, 46, 48, 52, 54, 55, 56]

Ситуаційні завдання:

Задача 1.

Четверо громадян України віком від 16 до 25 років вирішили створити підприємницьку організацію для спільного здійснення за безпосередньої трудової участі кожного з них ремонтно - будівельних робіт в приватному житловому фонді. Один із цих громадян пообіцяв внести 100 гривень, інший - надати свою невеличку майстерню площею 10 кв. м для облаштування офісу; решта не могла запропонувати нічого, крім своєї праці. Відтак постало питання про вибір організаційно - правової форми підприємницької організації, яка б відповідала таким ознакам:

· відсутність законодавчих вимог до мінімального розміру статутного фонду;

· участь усіх учасників організації у веденні справ останньої, але при наявності виконавчого органу (директора), який міг би контролюватися обраним учасниками ревізором;

· демократичний принцип вирішення основних питань діяльності організації: кожний учасник має лише один голос незалежно від його майнової участі в організації;

· розподіл чистого прибутку організації насамперед в залежності від трудової участі, а потім - майнової;

· обмежений характер майнової відповідальності учасників організації у разі недостатності (відсутності) в останньої необхідного для покриття заборгованості майна (коштів).

Яку організаційно - правову форму підприємницької організації Ви можете порекомендувати? Обґрунтуйте свою відповідь.

 

Задача 2.

На загальних зборах публічного акціонерного товариства була сформована наглядова рада у строк, передбачений статутом ПАТ. Двоє акціонерів оскаржила в суді рішення загальних зборів ПАТ, бо частина членів наглядової ради не є акціонерами, а один з акціонерів (юридична особа) уповноважила свого працівника за довіреністю здійснювати повноваження в наглядовій раді.

Питання:

1. Який порядок формування органів управління ПАТ?

2. Який статус наглядової ради ПАТ?

3. Хто має право входити до складу наглядової ради? Чи можуть особи, які не є акціонерами, та юридичні особи — акціонери входити до складу наглядової ради ПАТ?

Задача 3.

Підприємство "Аваль", зареєстроване у 2010 р., протягом року не подавало до органів державної податкової служби податкових декларацій та інших документів фінансової звітності згідно з законодавством. Районна державна податкова інспекція подала позов до суду про скасування державної реєстрації підприємства.

Питання:

1. За яких підстав, передбачених законодавством, може здійснюватися скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності — юридичної особи?

2. Чи має право податкова інспекція подавати позови про скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності?

3. Яке рішення має прийняти господарський суд?

Задача 4.

Товариство з обмеженою відповідальністю в результаті невдалої операції з кредитом, отриманим в одному з комерційних банків, мало заборгованість перед кредиторами у розмірі 600 тис. грн., а податкових зобов'язань — на 230 тис. грн. Передбачаючи фінансовий крах, учасники ТОВ, в тому числі директор, вирішили ліквідувати товариство. Порадившись з юристом, на за­гальних зборах вони прийняли рішення про вихід з ТОВ усіх учасників одночасно і викуп їх часток власне товариством. Оформивши при цьому відповідний протокол і затвердивши зміни до установчих документів, вони подали останні до місцевої держадміністрації для реєстрації змін. Але у цьому їм було відмовлено на підставі того, що законодавством не передбачено можливість виходу одночасно всіх учасників із товариства.

Питання:

1. Який порядок ліквідації господарського товариства?

2. Чи можна "позбавитися" підприємства без його ліквідації шляхом одночасного виходу всіх учасників?

3. Що станеться з товариством, з якого вийдуть усі учасники?

 

Задача 5.

Господарський суд м. Києва виніс постанову про визнання товариства з обмеженою відповідальністю "Оранта" банкрутом і відкрив ліквідаційну процедуру. Ліквідатор відповідно до законодавства оголосив через засоби масової інформації умови продажу майна банкрута, а саме: склад майна, порядок продажу, умови і строки. Проте частина вимог кредиторів після продажу майна банкрута залишилась незадоволеною, що було зафіксовано у звіті ліквідатора.

Питання:

1. На яке майно банкрута може бути звернено стягнення з метою задоволення вимог кредиторів?

2. Які порядок оцінки і умови реалізації майна банкрута? Чи можлива передача майна банкрута кредитору в рахунок погашення боргових зобов'язань?

3. Яка черговість задоволення вимог кредиторів передбачена чинним законодавством? Які претензії вважаються погашеними?

Тема 3. Правовий режим майна в господарському обігу. Правові засоби державного регулювання економіки.

Семінар – 2 години

1. Поняття і зміст прав на майно.

2. Джерела формування майна суб'єктів господарювання.

3. Особливості правового режиму державного майна у сфері господарювання.

4. Участь держави, органів державної влади, органів місцевого самоврядування в господарській діяльності: її мета і принципи, напрями економічної політики держави.

5. Основні засоби державного регулювання економіки.

6. Державне замовлення та державне завдання.

7. Ліцензування, патентування та квотування.

8. Сертифікація та стандартизація.

9. Регулювання цін та тарифів.

10. Надання інвестиційних, податкових пільг, дотацій, компенсацій та субсидій.

11. Приватизація державних і комунальних підприємств: поняття, об’єкти та суб’єкти, способи.

Література:

[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 21, 23, 31, 32, 38, 39, 40, 42, 46, 48, 52, 54, 55, 57]

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 157; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.201.94.236 (0.015 с.)