Тема 2. Провадження слідчих (розшукових) дій. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 

 

 

 

Тема 2. Провадження слідчих (розшукових) дій.Лекція –2 години

1. Поняття і значення слідчих (розшукових) дій, умови та підстави їх проведення.

2. Класифікація слідчих (розшукових) дій та їх види.

3. Процесуальна характеристика окремих слідчих (розшукових) дій:

3.1. Допит.

3.2. Пред’явлення для впізнання.

3.3. Огляд.

3.4. Ексгумація трупа.

3.5. Освідування особи.

3.6. Обшук.

3.7. Слідчий експеримент.

3.8. Проведення експертизи.

Тема 3. Повідомлення про підозру.

Лекція –2 години

1. Поняття, зміст та значення повідомлення особи про підозру.

2. Зміст і форма письмового повідомлення про підозру.

3. Порядок повідомлення про підозру. Допит підозрюваного.

4. Зміна повідомлення про підозру.

 

Тема 4. Зупинення і закінчення досудового розслідування.

Лекція –2 години

1. Підстави і процесуальний порядок зупинення та відновлення досудового розслідування.

2. Форми закінчення досудового розслідування.

3. Закриття кримінального провадження.

4. Звільнення особи від кримінальної відповідальності.

5. Звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів виховного чи медичного характеру.

 

Тема 5. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування.

Лекція –2 години

1. Поняття і суть оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування.

2. Порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування.

3. Порядок оскарження ухвал слідчого судді.

4. Порядок оскарження слідчим рішень, дій чи бездіяльності прокурора.

Тема 6. Підсудність та підготовче судове провадження.

Лекція –2 години

1. Поняття та види підсудності у кримінальному провадженні.

2. Поняття, суть і значення підготовчого провадження.

3. Порядок і строки підготовчого провадження.

4. Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

 

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Тема 1. Загальні положення досудового розслідування.

Семінар –2 години

1. Поняття, значення, завдання та форми досудового розслідування.

2. Початок, місце і строки провадження дізнання та досудового слідства.

3. Поняття та характеристика окремих загальних положень досудового розслідування: підслідність, об’єднання і виділення матеріалів кримінального провадження, розгляд клопотань, недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування.

4. Взаємодія слідчого і оперативних підрозділів.

 

Контрольні питання:

1. Яке значення і завдання стадії досудового розслідування?

2. З якого моменту розпочинається досудове розслідування?

3. Які слідчі дії можна проводити до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань?

4. Які існують форми досудового розслідування, та в чому їх відмінність?

5. Які види підслідності у кримінальному процесі?

6. Які правила об’єднання і виділення матеріалів досудового розслідування?

7. Строки досудового розслідування кримінального проступку.

8. Строки досудового розслідування злочинів.

9. Які строки розгляду клопотань під час досудового розслідування?

10. Хто вирішує питання про можливість та обсяг розголошення відомостей досудового розслідування?

11. Які є форми взаємодії слідчого і оперативних підрозділів?

 

Література:

[4-7, 9, 30, 31, 47, 48, 60, 61, 65, 66, 68, 69, 72, 73, 79, 89, 94, 95, 97, 98]

 

Тема 2. Провадження слідчих (розшукових) дій

Семінар –2 години

1. Поняття і значення слідчих (розшукових) дій, умови та підстави їх проведення.

2. Класифікація слідчих (розшукових) дій та їх види.

3. Процесуальна характеристика окремих слідчих (розшукових) дій:

3.1. Допит.

3.2. Пред’явлення для впізнання.

3.3. Огляд.

3.4. Ексгумація трупа.

3.5. Освідування особи.

3.6. Обшук.

3.7. Слідчий експеримент.

3.8. Проведення експертизи.

 

Контрольні питання:

1. Поняття слідчих (розшукових) дій.

2. Які існують у теорії класифікації слідчих (розшукових) дій?

3. Хто вправі проводити слідчі (розшукові) дії?

4. Які особи беруть участь у проведенні слідчих (розшукових) дій?

В який період доби дозволяється проводити слідчі (розшукові) дії?

6. Які слідчі (розшукові) дії проводяться за участю понятих?

7. У чому полягають особливості проведення слідчих (розшукових) дій, які проводяться за клопотанням сторони захисту чи потерпілого?

8. У чому полягають особливості проведення слідчих дій з участю малолітніх та неповнолітніх?

9. Які слідчі дії можна проводити до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань?

10. Які процесуальні правила провадження допиту під час кримінального провадження?

11. Які особливості впізнання особи при забезпеченні безпеки особи, яка впізнає?

12. У яких випадках слідчий, прокурор мають право увійти до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді?

13. Назвіть види огляду.

14. З якою метою проводиться слідчий експеримент?

15. З якою метою проводиться освідування, хто може бути присутній при ньому?

16. У яких випадках слідчий чи прокурор зобов’язані звернутися до експерта для проведення експертизи?

17. Який порядок залучення експерта стороною захисту для проведення експертизи?

18. Які слідчі (розшукові) дії є негласними?

 

Література:

[1-7, 60, 61, 65, 66, 68-70, 72-74, 79, 89, 97, 98, 107, 108]

 

Тема 4. Зупинення і закінчення досудового розслідування.

Семінар –2 години

1. Підстави і процесуальний порядок зупинення та відновлення досудового розслідування.

2. Форми закінчення досудового розслідування.

3. Закриття кримінального провадження.

4. Звільнення особи від кримінальної відповідальності.

5. Звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів виховного чи медичного характеру.

 

Контрольні питання:

1. Підстави і процесуальний порядок відновлення досудового розслідування.

2. Розшук підозрюваного.

3. Відкриття матеріалів кримінального провадження іншій стороні.

4. Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

5. Обвинувальний акт та його значення.

6. Структура та зміст обвинувального акту.

7. Додатки до обвинувального акту.

8. Клопотання про застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру та його зміст.

9. Вручення копій обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру та реєстру матеріалів досудового розслідування.

10. Систематизація і технічне оформлення матеріалів кримінального провадження.

Література:

[4-7,9,12,30,31,60,61,65,66,68,69,72,73,79,89,97,98]

 

Тема 6. Підсудність та підготовче судове провадження.

Семінар –2 години

1. Поняття та види підсудності у кримінальному провадженні.

2. Поняття, суть і значення підготовчого судового провадження.

3. Порядок і строки підготовчого судового провадження.

4. Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

 

Контрольні питання:

1. Поняття та значення підсудності кримінальних проваджень.

2. Види підсудності.

3. Підстави та порядок передачі справ з одного суду до іншого.

4. Автоматизована система документообігу суду.

5. Поняття, сутність і завдання підготовчого судового провадження.

6. Питання, які з’ясовуються суддею при підготовчому судовому провадженні.

7. Рішення, які приймаються за результатами підготовчого судового провадження.

8. Призначення судового розгляду.

9. Дії судді, пов’язані з підготовкою до судового розгляду.

10. Закінчення підготовчого судового провадження.

 

Література:

[4-7,25,60,61,65,66,69,72,73,79,89,97,98]

 

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Тема 2. Провадження слідчих (розшукових) дій.

Практичне заняття – 2 години

На практичному занятті студенти обговорюють розв`язання ситуативних завдань:

1. Під час огляду місця події на полі, коли слідчий за участю судово-медичного експерта перейшов до огляду трупа, понята Петренко знепритомніла, побачивши знівечене обличчя загиблого.

Як бути слідчому, маючи на увазі, що огляд проводився у безлюдному місці, де були, крім самого слідчого, привезених понятих та експерта, ще два працівники міліції?

Чи може він продовжити огляд з одним понятим?

2. Під час огляду місця події слідчим були запрошені в якості понятих помічник судді апеляційного суду м. Києва та співробітник Дарницького районного управління ГУМВС України в м. Києві.

Оцініть дії слідчого.

3. Допитаний із застосуванням технічного засобу фіксування, свідок Федоренко запитав слідчого, чому він не вносить його показання в протокол допиту, а лише обмежився вказівкою в протоколі про те, що застосовуються технічні засоби. Федоренко наполягав на тому, щоб його показання були внесені до протоколу. Втім, слідчий пояснив, що оскільки показання повністю фіксуються технічними засобами та будуть зберігатися на диску, який приєднають до протоколу допиту, вони обійдуться і без детального викладення показань у самому протоколі.

Оцініть дії слідчого.

Які є форми фіксування кримінального провадження?

4. Під час кримінального провадження щодо розслідування зґвалтування неповнолітньої Бузько були розбіжності у показаннях потерпілої та свідків Іванюка та Денисюка. Слідчий викликав усіх трьох на одночасний допит. Під час допиту слідчий зачитав показання Бузько, які вона давала на попередньому допиті, та які на його думку були правдивими, перед тим, як було запропоновано дати показання учасникам цієї слідчої дії.

Оцініть дії слідчого.

Чи дозволяється оголошення показань, наданих учасниками цієї слідчої дії на попередніх допитах?

Якщо так, то за яких умов?

Чи має якесь значення для проведення цього допиту те, що Бузько є неповнолітньою?

5. У кримінальному провадженні, яке здійснювалося у м. Києві, про завдання тяжких тілесних ушкоджень Титаренку, виникла необхідність одночасно допитати свідка Панова та підозрюваного Іванова, так як в їхніх показання, які були дані раніше, існували суттєві суперечності. При цьому свідок Панов на даний момент відбував покарання у виправно-трудовій установі м. Луганська за вчинення вбивства.

Яким чином можна провести одночасний допит Панова та Іванова?

6. Для проведення допиту неповнолітнього Паніна слідчий запросив для участі його батька та вчителя (класного керівника Паніна). До початку допиту неповнолітній заявив клопотання по те, що не бажає давати показання в присутності свого класного керівника, так як це може відобразитися на його стосунках в школі з учителями та друзями.

Як вирішити заявлене клопотання?

7. Слідчий протягом 2 годин допитував як свідка 13-річного Торопова в присутності його батька – вчителя біології середньої школи, де він навчається.

Чи були порушені слідчим вимоги закону щодо порядку допиту малолітнього свідка?

Якщо так, то які саме?

8. Погорілого об 22 годині вечора на вулиці пограбував невідомий чоловік, який відібрав у нього хутрову шапку та мобільний телефон. Потерпілий заявив слідчому, що він не може назвати точних прикмет грабіжника, так як на вулиці було темно. Проте, якби злочинця показали, то він би неодмінно впізнав його за сукупністю ознак, про що був складений відповідний протокол. Слідчий пред’явив Погорілому підозрюваного Марченка з двома іншими громадянами, які не мали різких відмінностей в зовнішності, віці та одязі. Потерпілий вказав на підозрюваного Марченка як на особу, яка його пограбувала, вказавши при цьому деякі додаткові прикмети, про які він забув повідомити під час допиту.

Оцініть дії слідчого.

Чи були порушені слідчим вимоги закону щодо пред’явлення особи для впізнання?

9. Прокурор, з додержанням вимог кримінального процесуального законодавства, пред’явив потерпілому Паюлу фотознімок підозрюваного Таварткіладзе для впізнання разом з іншими фотознімками. Потерпілий Паюл заявив, що він не може впізнати особу, яка вчинила проти нього злочин, по фотознімках, але зможе впізнати її коли побачить. У зв`язку з цим прокурор пред’явив потерпілому Паюлу підозрюваного Таварткіладзе разом з іншими особами, які не мали різких відмінностей в зовнішності, віці та одязі. У результаті проведеного впізнання Паюл вказав на Таварткіладзе, як особу, що скоїла злочин, та пояснив за якими ознаками він його впізнав та при яких обставинах бачив.

Оцініть дії прокурора і доказове значення пред`явлення для впізнання.

Які існують види пред`явлення для впізнання?

10. З Одеського музею західного і східного мистецтва було викрадено картину Караваджо “Взяття Христа під варту”. Через деякий час у результаті співпраці МВС України з німецькими колегами були затримані члени транснаціонального організованого злочинного угрупування, у яких вказана картина була вилучена і повернута на Україну. Директор музею Островський заявив, що він зможе впізнати викрадену картину.

Які слідчі дії повинен провести слідчий, аби встановити, що викрадена і повернена до музею картина – одна й та ж сама?

 

Література:

[1-7,60,61,65,66,68-70,72-74,79,89,97,98,107,108]

 

Тема 3. Повідомлення про підозру.

Практичне заняття – 2 години

На практичному занятті студенти обговорюють розв`язання ситуативних завдань:

1. Громадянин Іванов О.А. був затриманий на місці вчинення кримінального правопорушення та негайно доставлений до ри триманням внутрішніх справ. Слідчий невідкладно повідомив йому права передбачені ст. 42 КПК, а на прохання підозрюваного детально роз’яснити кожне із зазначених прав, надав Іванову для ознайомлення науково-практичний коментар до КПК та підручник “Кримінальний процес України”.

Оцініть дії слідчого. Перерахуйте права підозрюваного.

2. Після доставлення затриманого громадянина Петрова О.А. до підрозділу органу досудового розслідування було з’ясовано що він є адвокатом. У зв’язку із цим слідчий негайно повідомив підозрюваному про його права, а також за погодженням з прокурором районної прокуратури вручив Петрову О.А. повідомлення про підозру.

Оцініть дії слідчого.

3. При проведенні досудового розслідування слідчий виявив підстави для зміни раніше повідомленої підозри яке було складене прокурором. У зв’язку із цим слідчий особисто склав та вручив підозрюваному нове повідомлення про підозру та у добовий строк повідомив про прийняте рішення прокурора.

Оцініть дії слідчого.

Який процесуальний порядок зміни повідомлення про підозру?

4. Громадянин Іванов О.А. був затриманий на місці вчинення кримінального правопорушення та доставлений до підрозділу органу досудового розслідування. Слідчий склав протокол про затримання, копію якого негайно вручив затриманому та повідомив, що повідомлення про затримання буде вручено після того, коли слідчий суддя обере щодо нього один із запобіжних заходів, які передбачені у ст. 176 КПК.

Оцініть дії слідчого.

Який процесуальний порядок вручення письмового повідомлення про підозру?

5. Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що злочин вчинив громадянин Петров О.А. Слідчий за погодженням з прокурором склав відповідне письмове повідомлення про підозру та направив його поштою за місцем проживання підозрюваного, а у телефонній розмові зобов’язав Петрова О.А. з’явитися до органу досудового розслідування у продовж 24 годин для проведення допиту.

Чи відповідають дії слідчого вимогам КПК?

6. Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що злочин вчинив громадянин Петров О.А. Слідчий за погодженням з прокурором склав відповідне письмове повідомлення про підозру. У телефонній розмові зі слідчим Петров О.А. відмовився з’являтися за викликом та повідомив що ніякого кримінального правопорушення він не вчиняв. На наступний день слідчий надав оперативним підрозділам доручення про негайний привід Петрова О.А. для вручення йому письмового повідомлення про підозру.

Чи відповідають дії слідчого вимогам КПК?

7. При врученні письмового повідомлення про підозру, слідчий повідомив неповнолітньому Іванову О.А., що правова кваліфікація кримінального правопорушення, у вчиненні якого він підозрюється буде визначена після проведення його допиту у присутності захисника.

Чи відповідають дії слідчого вимогам КПК?

У яких випадках участь захисника є обов’язковою?

8. Перебуваючи у нетверезому стані, Іванов О.А. був затриманий безпосередньо після вчинення кримінального правопорушення та доставлений до підрозділу органу досудового розслідування. Слідчий склав протокол про затримання, повідомлення про підозру та надав відповідальному за перебування затриманих вказівку вручити ці документи підозрюваному у продовж 48 годин з моменту затримання.

Оцініть дії слідчого.

9. Перебуваючи у приміщенні підрозділу органу досудового розслідування, підозрюваний відмовився отримувати письмове повідомлення про підозру від слідчого, посилаючись на те, що таке повідомлення йому має бути вручено виключно прокурором у присутності його захисника.

Як діяти слідчому у цій ситуації?

Література:

[1-7,10,11,22,29,30,60,61,65,66,68,69,72,73,79,89,97,98]

 

Тема 5. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудовогорозслідування.

Практичне заняття – 2 години

На практичному занятті студенти обговорюють розв`язання ситуативних завдань:

1. Слідчий, встановивши при проведенні досудового розслідування відсутність події кримінального правопорушення, прийняв рішення про закриття кримінального провадження та роз’яснив заявнику, що він має право оскаржити це рішення керівнику органу досудового розслідування.

Чи є вірним роз’яснення слідчого?

Які рішення слідчого можуть бути оскаржені?

2. Свідок Іванов О.А. усно повідомив прокурору про те, що слідчий допитував його з 8 години ранку до 17 години вечора, а після завершення допиту не надав йому можливості йому ознайомитись із протоколом допиту, а зобов’язав його підписати не читаючи.

Чи відповідають дії слідчого вимогам КПК України?

Як повинен діяти прокурор у цій ситуації?

3. Захисник підозрюваного звернувся до прокурора зі скаргою на дії слідчого про те, що останній відмовив йому у задоволенні клопотання про побачення з підозрюваним до першого допиту.

Як повинен діяти прокурор у цій ситуації?

Чи правомірні дії слідчого?

4. Прокурор виніс постанову про зупинення досудового розслідування у зв’язку із тим, що місцезнаходження підозрюваного невідоме, яку через три дні направив потерпілому. Потерпілий на дев’ятий день надіслав скаргу на цю постанову до суду. Слідчий суддя повернув скаргу мотивуючи своє рішення тим, що скарга подана після закінчення передбаченого законом строку, а потерпілий не порушує питання про його поновлення.

Чи відповідають дії слідчого судді нормам КПК?

5. Прокурор надав усну вказівку слідчому зупинити досудове розслідування та передати йому матеріали розслідування у зв’язку із тим, що йому необхідно підготувати аналітичну довідку по цьому кримінальному провадженню до Генеральної прокуратури України.

Як діяти слідчому у цій ситуації?

Який процесуальний порядок оскарження дій та рішень прокурора?

6. Розглядаючи скаргу потерпілого на постанову про закриття кримінального провадження у зв’язку із відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення, слідчий суддя відмовив у її задоволенні, на тій підставі, що у судове засідання з’явився слідчий, а не прокурор, якому слідчий направив копію цього рішення.

Чи відповідають дії слідчого судді вимогам КПК?

Який процесуальний порядок розгляду скарг на рішення слідчого?

7. Слідчий за погодженням з прокурором звернувся із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до особи, яку затримано за підозрою у вчиненні особливо тяжкого злочину без ухвали про дозвіл на затримання за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення до місцевого суду. Слідчий суддя відмовив у задоволенні клопотання, мотивуючи своє рішення тим, що до клопотання не було додано перелік свідків, яких слідчий вважає за необхідне допитати під час судового розгляду щодо запобіжного заходу.

Чи відповідає ухвала слідчого судді вимогам КПК?

Який процесуальний порядок оскарження ухвал слідчого судді?

Література:

[1-7,22,28,30,46,60,61,65,66,69,72,73,79,89,97,98,100]

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 307; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.201.94.236 (0.055 с.)