Поняття еластичності. Еластичність попиту та її видиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Поняття еластичності. Еластичність попиту та її видиЗакони попиту та пропозиції дають якісне уявлення про взаємозв’язок між ціною і кількістю товару, яку згодні придбати і продати споживачі і виробники. Для кількісної оцінки цього взаємозв’язку використовуються показники еластичності. Еластичність – це відносна міра реагування однієї величини на зміну іншої. Розрізняють еластичність попиту та еластичність пропозиції. Еластичність попиту –це відносна міра реагування величини попиту на зміну якої-небудь із детермінант попиту. Еластичність попиту оцінюється за допомогою коефіцієнта еластичності попиту, який розраховується за формулою:

 

Існує стільки видів еластичності попиту, скільки існує детермінант попиту на товар (еластичність за ціною, еластичність за доходом та ін.).

З точки зору фірми найбільший інтерес для неї представляє співвідношення між ціною товару і обсягом продаж, яке оцінюється за допомогою коефіцієнта цінової еластичності попиту.

Коефіцієнт цінової еластичності попиту (Ер) показує відсоткову зміну величини попиту при одновідсотковій зміні ціни товару. Коефіцієнт еластичності попиту розраховується за формулою:

де ∆Q = Q1 – Q0 (Q1; Q0 - кінцеве і початкове значення величини попиту); ∆Р = Р1 – Р01; Р0 –кінцеве і початкове значення ціни на товар), Рср і Qср – це середнє значення ціни і величини попиту між їх кінцевими і початковими значеннями.

Коефіцієнт еластичності попиту - величина від’ємна, тому що між попитом і ціною існує обернена залежність. У розрахунок приймається значення Ep за модулем.

У залежності від абсолютного значення коефіцієнта еластичності попиту розрізняють: попит нееластичний (Ер<1), попит одиничної еластичності (Ер=1) і еластичний попит (Ер>1). У випадку абсолютної нееластичності попиту Ер= 0, а при абсолютній еластичності попиту Ер = ∞.На малюнку 8.7 наведені криві попиту для різних випадків еластичності.

 

 

 


Малюнок 8.7 - Види еластичності попиту

 

Як видно із малюнка попит еластичний при високих цінах і нееластичний - при низьких.

Цінова еластичність попиту впливає на обсяг загальної виручки фірми від продажу даної кількості товару. Можна показати, що у випадку нееластичного попиту загальна виручка виробника змінюється у тому ж напрямку, що і ціна реалізації товару. При еластичному попиті, навпаки, загальна виручка виробника змінюється у протилежному ціні напрямку. У випадку одиничної еластичності виручка не змінюється при зміні ціни товару.

На цінову еластичність попиту впливають різні фактори і у різних напрямках:

- товар має тим більшу цінову еластичність , чим більше існує товарів-замінників;

- цінова еластичність товару тим більше, чим більша доля витрат на його придбання у бюджеті споживача;

- цінова еластичність попиту залежить від часового інтервалу і збільшується з його зростанням.

Коефіцієнт еластичності попиту за доходом (ЕД) показує відсоткову зміну величини попиту при одновідсотковій зміні доходу споживача і розраховується за формулою:

де Дср – середній дохід споживача; ∆Д – зміна доходу споживача.

В залежності від значення коефіцієнта ЕД розрізняють наступні види товарів:

- неякісні товари (Ед < 0) ;

- нормальні товари (Ед > 0),серед нормальних товарів розрізняють:

- товари першої необхідності (0 < Ед <1);

- товари другої необхідності (Ед = 1);

- товари розкоші (Ед > 1).

Еластичність попиту за доходом також залежить від часового інтервалу. Чим більший часовий інтервал, тим більша еластичність попиту за доходом для товарів короткострокового вживання, а для товарів довгострокового вживання навпаки.

Коефіцієнт перехресної еластичності попиту (Ехy)показує відсоткову зміну величини попиту на один товар (х) при одновідсотковій зміні ціни на інший товар (y) і розраховується за формулою:

Величина цього коефіцієнта залежить від того, у якій залежності знаходяться товари. Для взаємозамінюючих товарів Еху>0, взаємодоповнюючих товарів Еху < 0, нейтральних товарів Еху = 0.

Еластичність пропозиції

Еластичність пропозиції– це відносна міра реагування величини пропозиції на відносну зміну однієї із детермінант пропозиції. Еластичність пропозиції оцінюється за допомогою коефіцієнта еластичності пропозиції, який розраховується за формулою:

Для цінової детермінанти коефіцієнт еластичності пропозиції по ціні має вигляд:

Головними факторами впливу на еластичність пропозиції виступають: можливість швидкої зміни випуску у випадку зміни попиту на товар і фактор часу. У більшості випадках неможливо миттєво зробити перерозподіл ресурсів у бік перспективного товару.

У найкоротшому періоді Ер = 0 тому, що миттєво неможливо змінити потужності виробництва, і тому Q = const.

У короткостроковому періоді потужності виробництва не змінюються, але більш ефективно використовуються, що приводить до зміни Q. Має місце зростання еластичності пропозиції Ер > 0.

У довгостроковому періоді виробництво повністю адаптується до нового попиту (змінюється потужність виробництва), що підвищує еластичність пропозиції і навіть може привести до абсолютної еластичності (Ер =∞).

Основні поняття

Попит, пропозиція, крива попиту, крива пропозиції, закон попиту, закон пропозиції, детермінанти попиту, детермінанти пропозиції, ціна рівноваги, еластичність попиту, еластичність пропозиції, коефіцієнти еластичності попиту та пропозиції, дефіцит товару, надлишок товару, надлишок виробника, надлишок споживача.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.16.210 (0.018 с.)