ТОП 10:

E. У продуктах та готових стравах не повинно бути токсичних речовин в шкідливих для організму концентраціях6. Перерахуйте основні складові добових енерговитрат людини:

A. *Основний обмін, енерговитрати, що пов’язані зі специфічно-динамічною дією їжі, енерговитрати, що зумовлені фізичними та емоційними навантаження протягом доби відповідно розпорядку дня індивіда або колективу

B. Енерговитрати, що пов’язані з навчальною діяльністю, енерговитрати у вільний час, основний обмін

C. Енерговитрати у вільний час, енерговитрати, що пов’язані зі специфічно-динамічною дією їжі, енерговитрати за період сну

D. Енерговитрати, що зумовлені професійною діяльністю, енерговитрати, що зумовлені руховою активністю, основний обмін

E. Енерговитрати, що зумовлені нервово-м’язовою діяльністю, енерговитрати, що зумовлені особливостями хімічного складу харчового раціону, енерговитрати у вільний час

7. Назвіть чинники, що впливають на величину добових енерговитрат людини:

A. *Все перераховане

B. Клімато-погодні умови місцевості

C. Мікрокліматичні умови робочого місця

D. Характер і якість одягу

E. Рівень засвоєння основних навичок та умінь в ході виконання трудового процесу

8. Назвіть, серед представників яких категорій населення енергетична цінність добового раціону повинна перевищувати енерговитрати людини:

A. *У вагітних жінок, дітей, жінок, що годують дітей груддю, реконвалесцентів

B. У спортсменів, металургів, жінок, що годують дітей груддю

C. У людей похилого віку, студентів, військовослужбовців

D. У викладачів, вагітних жінок, спортсменів

E. У робітників сільського господарства, спортсменів, шахтарів

9. Назвіть найбільш точні методи для визначення енерговитрат людини:

A. *Все перераховане

B. Методи прямої та непрямої калориметрії

C. Метод пульсометрії

D. Метод аліментарної енергометрії

E. Розрахунковий (хронометражно-табличний) метод

 

10. Укажіть найбільш поширений метод для визначення енерговитрат організованих колективів:

A. *Розрахунковий (хронометражно-табличний) метод

B. Метод непрямої калориметрії

C. Метод прямої калориметрії

D. Методи визначення динаміки маси тіла

E. Методи опитування

 

11. Укажіть суть методу прямої калориметрії:

A. *Енерговитрати людини визначаються за показниками щодо виділення тепла з організму в спеціальній калориметричній камері

B. Енерговитрати людини визначаються за показниками газообміну (кількість спожитого за одиницю часу кисню та виділеної вуглекислоти), який визначають у спокої та при виконанні певної роботи з використанням заплічних мішків Дугласа

C. Енерговитрати людини визначаються за допомогою спеціального приладу – пульсотахометра, під час використання якого вимірюють частоту та наповнення серцевих скорочень при виконанні різних видів діяльності

D. Енерговитрати людини визначаються на підставі лабораторного визначення калорійності добового раціону з урахуванням незасвоєної частини їжі

E. Енерговитрати людини визначаються на підставі використання спеціальних таблиць та шляхом здійснення хронометражу основних видів діяльності

12. Укажіть суть методу непрямої калориметрії:

A. *Енерговитрати людини визначаються за показниками газообміну (кількість спожитого за одиницю часу кисню та виділеної вуглекислоти), який визначають у спокої та при виконанні певної роботи з використанням заплічних мішків Дугласа

B. Енерговитрати людини визначаються за показниками щодо виділення тепла з організму в спеціальній калориметричній камері

C. Енерговитрати людини визначаються за допомогою спеціального приладу – пульсотахометра, під час використання якого вимірюють частоту та наповнення серцевих скорочень при виконанні різних видів діяльності

D. Енерговитрати людини визначаються на підставі лабораторного визначення калорійності добового раціону з урахуванням незасвоєної частини їжі

E. Енерговитрати людини визначаються на підставі використання спеціальних таблиць та шляхом здійснення хронометражу основних видів діяльності

 

13. Укажіть суть методу пульсометрії:

A. *Енерговитрати людини визначаються за допомогою спеціального приладу – пульсотахометра, під час використання якого вимірюють частоту та наповнення серцевих скорочень при виконанні різних видів діяльності

B. Енерговитрати людини визначаються за показниками щодо виділення тепла з організму в спеціальній калориметричній камері

C. Енерговитрати людини визначаються за показниками газообміну (кількість спожитого за одиницю часу кисню та виділеної вуглекислоти), який визначають у спокої та при виконанні певної роботи з використанням заплічних мішків Дугласа

D. Енерговитрати людини визначаються на підставі лабораторного визначення калорійності добового раціону з урахуванням незасвоєної частини їжі

E. Енерговитрати людини визначаються на підставі використання спеціальних таблиць та шляхом здійснення хронометражу основних видів діяльності

 

14. Укажіть суть методу аліментарної енергометрії:

A. *Енерговитрати людини визначаються на підставі лабораторного визначення калорійності добового раціону з урахуванням незасвоєної частини їжі

B. Енерговитрати людини визначаються за показниками щодо виділення тепла з організму в спеціальній калориметричній камері

C. Енерговитрати людини визначаються за показниками газообміну (кількість спожитого за одиницю часу кисню та виділеної вуглекислоти), який визначають у спокої та при виконанні певної роботи з використанням заплічних мішків Дугласа

D. Енерговитрати людини визначаються за допомогою спеціального приладу – пульсотахометра, під час використання якого вимірюють частоту та наповнення серцевих скорочень при виконанні різних видів діяльності

E. Енерговитрати людини визначаються на підставі використання спеціальних таблиць та шляхом здійснення хронометражу основних видів діяльності

 

15. Укажіть суть розрахункового (хронометражно-табличного) методу:

A. *Енерговитрати людини визначаються на підставі використання спеціальних таблиць та шляхом здійснення хронометражу основних видів діяльності

B. Енерговитрати людини визначаються за показниками щодо виділення тепла з організму в спеціальній калориметричній камері

C. Енерговитрати людини визначаються за показниками газообміну (кількість спожитого за одиницю часу кисню та виділеної вуглекислоти), який визначають у спокої та при виконанні певної роботи з використанням заплічних мішків Дугласа

D. Енерговитрати людини визначаються за допомогою спеціального приладу – пульсотахометра, під час використання якого вимірюють частоту та наповнення серцевих скорочень пі при виконанні різних видів діяльності

E. Енерговитрати людини визначаються на підставі лабораторного визначення калорійності добового раціону з урахуванням незасвоєної частини їжі

 

16. Назвіть матеріали, які необхідні для визначення добових енерговитрат розрахунковим (хронометражно-табличним) методом:

A. *Хронометражний лист, таблиці Гаррiса і Бенедікта, таблиці енергетичної вартості різних видів діяльності людини

B. Таблиці енергетичної вартості різних видів діяльності людини, меню-розкладка

C. Розрахункові таблиці хімічного складу та харчової цінності поживних продуктів

D. Дані про стан здоров’я, дані про професію

E. Спеціальні рівняння з урахуванням віку, статі, довжини і маси тіла для визначення основного обміну та дані про величину коефіцієнт фізичної активності (КФА)

17. Величина основного обміну залежить від:

A. *Від довжини і маси тіла, віку, статі

B. Від конституціональних особливостей, професії, психофізіологічних особливостей

C. Від особливостей вживання овочів і фруктів, віку, статі, особливостей особистості

D. Від особливостей професійної діяльності, трудового стажу, вживання хлібобулочних виробів

E Таких чинників не існує

18. Укажіть, яку величину від значення основного обміну складають енерговитрати, що пов’язані зі специфічно-динамічною дією їжі:

A. *10% від величини основного обміну

B. 1% від величини основного обміну

C. 25% від величини основного обміну

D. 50% від величини основного обміну

E. 150% від величини основного обміну

19. Укажіть, яким чином розраховуються енерговитрати, що зумовлені фізичними та емоційними навантаження протягом доби:

A. *Такі енерговитрати розраховують за допомогою спеціальних таблиць, в яких викладена енергетична вартість (в Дж або калоріях) різноманітних видів діяльності протягом одиниці часу, на підставі даних добового хронометражу

B. Такі енерговитрати розраховують за допомогою таблиць Гаррiса і Бенедікта

C. Такі енерговитрати складають 10% від величини основного обміну

D. Такі енерговитрати розраховують за допомогою спеціальних таблиць, в яких викладена енергетична вартість (в Дж або калоріях) різноманітних видів діяльності протягом одиниці часу, на підставі оцінки моторної щільності виконання окремих видів роботи

E. Такі енерговитрати розраховують шляхом множення величин основного обміну на коефіцієнт фізичної активності (КФА), значення якого визначені для різних видів діяльності

20. Дайте визначення поняття “коефіцієнт фізичної активності”:

A. *Відношення величини добових енерговитрат до величини основного обміну

B. Відношення величини основного обміну до величини добових енерговитрат

C. Відношення енергії, що витрачається на виконання м’язової діяльності, до величини основного обміну

D. Відношення величини основного обміну до величини енергії, що витрачається на виконання розумової та фізичної праці

E. Відношення величини добових енерговитрат до величини енергії, що витрачається на виконання розумової праці

21. Укажіть групи фізичної активності відповідно до значень коефіцієнта фізичної активності:

A. *Все перераховане

B. Робітники переважно розумової праці, дуже легка фізична активність

C. Робітники, зайняті легкою працею, легка фізична активність

D. Робітники праці середньої важкості, середня фізична активність

Е. Робітники важкої і особливо важкої фізичної праці, висока і дуже висока фізична активність

22. Назвіть величину енерговитрат, властивих для осіб, які належать до I групи фізичної активності − робітники переважно розумової праці, дуже легка фізична активність:

A. *1800-2450 ккал

B. 2100-2800 ккал

C. 2500-3300 ккал

D. 2850-3900 ккал

Е. 4000-5000 ккал

23. Назвіть величину енерговитрат, властивих для осіб, які належать до II групи фізичної активності − робітники, зайняті легкою працею, легка фізична активність:

A. *2100-2800 ккал

B. 1800-2450 ккал

C. 2500-3300 ккал

D. 2850-3900 ккал

Е. 4000-5000 ккал

24. Назвіть величину енерговитрат, властивих для осіб, які належать до III групи фізичної активності − робітники праці середньої важкості, середня фізична активність:

A. *2500-3300 ккал

B. 1800-2450 ккал

C. 2100-2800 ккал

D. 2850-3900 ккал

Е. 4000-5000 ккал

25. Назвіть величину енерговитрат, властивих для осіб, які належать до IV групи фізичної активності − робітники важкої і особливо важкої фізичної праці, висока і дуже висока фізична активність:

A. *2850-3900 ккал

B. 1800-2450 ккал

C. 2100-2800 ккал

D. 2500-3300 ккал

Е. 4000-5000 ккал

 

26. Укажіть, яку величину становить коефіцієнт фізичної активності для осіб, що відносяться до I групи фізичної активності:

A. *1,4

B. 1,2

C. 1,0

D. 1,6

E. 1,8

27. Укажіть, яку величину становить коефіцієнт фізичної активності для осіб, що відносяться до II групи фізичної активності:

A. *1,6

B. 1,2

C. 1,4

D. 1,0

E. 1,8

28. Укажіть, яку величину становить коефіцієнт фізичної активності для осіб, що відносяться до III групи фізичної активності:

A. *1,9

B. 1,2

C. 1,4

D. 1,5

E. 1,0

 

29. Укажіть, яку величину становить коефіцієнт фізичної активності для осіб, що відносяться до IV групи фізичної активності:

A. *2,3 (чоловіки) та 2,2 (жінки)Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.2.246 (0.012 с.)