Укажіть, який відсоток палатної секції лікарні повинен бути розрахований на чотири, два та одне ліжко?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Укажіть, який відсоток палатної секції лікарні повинен бути розрахований на чотири, два та одне ліжко?A. *60%, 20%, 20%

B. 40%, 40%, 20%

C. 30%, 60%, 10%

D. 70%, 20%, 10%

E. 90%,5%,5%

37. Перерахуйте основні типи палат у лікувально-профілактичних закладах:

A. *Звичайна палата, палата інтенсивної терапії, напівбокс, бокс, палата боксована

B. Палата-веранда, бокс-палата, палата-маніпуляційна

C. Цокольна палата, операційна, напівбокс, бокс

D. Палата інтенсивної терапії, маніпуляційна, процедурна. бокс

E. Маніпуляційна, боксована палата, процедурна

 

38. Назвіть приміщення, що можуть входити до складу приймального відділення для соматичних хворих:

А. *Всі перераховані варіанти

B. Санітарний пропускник

C. Палати тимчасового перебування хворих

D. Реанімаційний бокс

E. Оглядове приміщення

 

39. Назвіть приміщення санітарного пропускника приймального відділення:

A. *Роздягальня, ванна з душем, одягальня, оглядова, кімната очікування

B. Лабораторія для проведення термінових аналізів

C. Одягальня, роздягальня, маніпуляційна, господарські приміщення

D. Реєстратура

E. Роздягальня, ванна з душем, одягальня, оглядова, операційна,

40. Назвіть основні приміщення операційного блоку:

A. *Операційна, передопераційна, стерилізаційна, наркозна, інструментальна

B. Реєстратура, кімната відвідувачів, очікувальна, допоміжні приміщення

C. Господарські приміщення (приміщення для розбирання та миття інструментів, кімната для чистої білизни і т.д.) та стерилізаційна

D. Очікувальна, стерилізаційна, мийна

E. Оглядова, лікувально-допоміжні приміщення, автоклавна

 

41. Назвіть основні приміщення інфекційних відділень:

A. *Бокси, напівбокси, процедурна, боксована палата, палата інтенсивної терапії, санітарний пропускник (шлюз), кабінет лікаря

B. Бокси, реєстратура, ізолятор, очікувальна

C. Напівбокс, процедурна, реанімаційна, фотарій

D. Палати, господарські приміщення, фізкабінет, кабінет ЛФК

E. Палати, кабінети функціональної діагностики, кабінет гідро- і бактрапії

 

42. Укажіть основні структурні елементи боксу:

A. *Палата, санітарний вузол, шлюз, вуличний тамбур з окремим виходом на вулицю

B. Палата, шлюз, санітарний вузол

C. Санітарний вузол суміжний з сусідніми палатами та боксами

D. Ізольовані палати з загальним туалетом і ванною

E. Палата, що має два входи

 

43. Укажіть основні структурні елементи напівбоксу:

A. *Палата, шлюз, санітарний вузол

B. Палата, санітарний вузол, шлюз, вуличний тамбур з окремим виходом на вулицю

C. Санітарний вузол суміжний з сусідніми палатами та боксами

D. Ізольовані палати з загальним туалетом і ванною

E. Палата, що має два входи

 

44. Укажіть головну відмінність боксу від напівбоксу:

A. *Наявність входу із вулиці

B. Наявність санітарного вузла

C. Наявність шлюзу

D. Наявність входу з приймального відділення

E. Наявність входу з відділення

45. Укажіть, що являють собою боксовані палати:

А. *Палати з ізоляцією кожного ліжка

B. Ізольовані палати з загальним туалетом і ванною

C. Ізольовані палати з ванною і туалетом

D. Палати, що мають два входи

E. Ізольовані палати, розміщені у окремому приміщенні

 

46. Укажіть, яка площа боксу повинна бути у інфекційному відділенні:

A. *22 м2

B. 20 м2

C. 24 м2

D. 18 м2

E. 26 м2

Тема №37. Гігієнічні основи профілактики внутрішньолікарняних інфекцій. Гігієнічні основи санітарно-протиепідемічного режиму. Сучасні методи дезінфекції.

1. Укажіть гігієнічні вимоги до бактеріального забруднення лікарняних палат лікувально-профілактичних закладів:

A. *Мікробне число – до 3500 в 1 м3

B. Мікробне число – до 1000 в 1 м3

C. Мікробне число – до 500 в 1 м3

D. Мікробне число – до 1500 в 1 м3

E. Мікробне число – до 2500 в 1 м3

2. Укажіть гігієнічні вимоги до бактеріального забруднення операційних лікувально-профілактичних закладів:

A. *Мікробне число – 500–1000 в 1 м3

B. Мікробне число – 250–500 в 1 м3

C. Мікробне число – 1000–2000 в 1 м3

D. Мікробне число – 2000–5000 в 1 м3

E. Мікробне число – 100–500 в 1 м3

3. Укажіть гігієнічні вимоги до властивостей атмосферного повітря лікарняних палат лікувально-профілактичних закладів:

A. *Концентрація вуглекислого газу – 0,07-0,1%, окиснюваність повітря – 20-24 мг О23, мікробне число – до 3500 в 1 м3

B. Концентрація вуглекислого газу – 0,01-0,05%, окиснюваність повітря – 20–24 мг О23, мікробне число – до 1000 в 1 м3

C. Концентрація вуглекислого газу – 0,05–0,07%, окиснюваність повітря – 15–20 мг О23, мікробне число – до 500 в 1 м3

D. Концентрація вуглекислого газу – 0,1–0,2%, окиснюваність повітря – 24–30 мг О23, мікробне число – до 3500 в 1 м3

E. Концентрація вуглекислого газу – 0,2-0,5%, окиснюваність повітря – 25-50 мг О23, мікробне число – до 2500 в 1 м3

4. В інфекційному відділенні міської лікарні планується проведення бактеріологічного дослідження повітря. Укажіть який прилад із числа нижче наведених має використовуватися?

A. *Апарат Кротова

B. Електроаспіратор

C. Гігрограф

D. Апарат Вишневського

E. Барометр–анероїд

5. В ході лабораторного дослідження якості повітряного середовища палати для хворих влітку було встановлено, що бактеріальне обсіменіння складає 3500 клітин/м3, гемолітичного стрептококу – 25 КУО/м3, вміст вуглекислого газу – 0,07%. Оцініть ступінь чистоти повітря:

A. *Чисте повітря

B. Дуже чисте

C. Чисте

D. Забруднене

E. Дуже забруднене

6. Під час лабораторного дослідження повітря лікарняної палати знайдено: загальна кількість мікроорганізмів у повітрі – 2500 на 1 м3, з них 125 – гемолітичного стрептококу. Укажіть, які заходи повинні проводитись з метою знезаражування повітря в палаті:

A. *Ультрафіолетове опромінювання бактерицидними лампами

B. Розпилення 0,5% розчину хлораміну в повітрі

C. Електроаероіонізація повітря

D. Інфрачервоне опромінювання повітря

E. Кондиціювання

 

7. Для оцінки ефективності санації операційної використали показник – коефіцієнт ефективності санації. Укажіть мінімальне значення коефіцієнта ефективності санації, яке свідчить про ефективну санацію повітря:

A. *Не менше 5

B. 25

C. 10

D. 15

E. 20

8. Вміст мікроорганізмів у повітрі операційної після операції склав 2500 КУО/м3. Проведена санація повітря з використанням бактерицидних ламп та розраховано ступінь ефективності санації. Укажіть його величину, що свідчить про ефективність санації:

A. *На 80%

B. На 60%

C. На 40%

D. На 20%

E. На 99%

 

9. До числа санітарно-протиепідемічних заходів, що спрямовані на джерела інфекції слід віднести:

A. *Своєчасне виявлення, ізоляція та адекватність лікування хворих, а також виявлення і санацію бацилоносіїв

B. Санітарно-просвітню роботу та контроль якості пастеризації їжі

C. Атестацію робочих місць технічного персоналу поліклініки

D. Дезінфекцію приміщень та предметів догляду за хворими

E. Проведення специфічної та неспецифічної профілактики

10. До числа окремих санітарно-протиепідемічних заходів, що спрямовані на шляхи передачі інфекцій слід віднести:

A. *Дезінфекцію приміщень та предметів догляду за хворими

B. Санітарно-просвітню роботу та контроль якості пастеризації їжі

C. Атестацію робочих місць технічного персоналу поліклініки

D. Своєчасне виявлення, ізоляція та адекватність лікування відвідувачів а також виявлення і санацію бацилоносіїв

E. Проведення специфічної та неспецифічної профілактики

11. До числа провідних санітарно-протиепідемічних заходів, що спрямовані на профілактику інфекційних хвороб слід віднести:

A. *Проведення специфічної та неспецифічної профілактики

B. Санітарно-просвітню роботу та контроль якості пастеризації їжі

C. Атестацію робочих місць технічного персоналу поліклініки

D. Дезінфекцію приміщень та предметів догляду за хворими

E. Своєчасне виявлення, ізоляція та адекватність лікування хворих, а також виявлення і санацію бацилоносіїв

12. Для профілактики виникнення внутрішньолікарняних інфекцій використовуються архітектурно-планувальні заходи, що передбачають:

A. *Зонування території, ізоляція палатних секцій, раціональне взаєморозташування окремих підрозділів лікарні

B. Раціональне розміщення відділень по поверхам

C. Зберігання поточності хворих та роботи медичного персоналу

D. Зонування території земельної ділянки та окремих лікарняних відділень

E. Ізоляція секцій, палат, операційних блоків

 

13. Укажіть скільки разів на день необхідно проводити наскрізне провітрювання лікарняних палат із застосуванням дезинфікуючих засобів для забезпечення оптимального санітарно-гігієнічного режиму:

A. *4

B. 1

C. 2

D. 3

E. 5

14. Укажіть скільки разів на день необхідно проводити вологе прибирання лікарняних палат із застосуванням дезинфікуючих засобів для забезпечення оптимального санітарно-гігієнічного режиму:

A. *2

B. 1

C. 3

D. 4

E. 5

15. З метою профілактики внутрішньолікарняної інфекції відходи шкірно-венерологічних, хірургічних та туберкульозних відділень та лікарень необхідно:

A. *Спалювати в спеціальних сміттєспалювальних печах на відокремленій ділянці лікарні

B. Вивозити за межи місця звалища

C. Вивозити на спеціально виділені місця

D. Закопувати на ділянці лікарні

E. Заборонити до вивозу.

16. Внутрішньолікарняні інфекції це:

A. *Інфекційний стан якого дістав хворий у лікувальній установі

B. Обов’язковий стан після реанімації хворого

C. Інфекції від переохолодження

D. Хвороби дискомфортного мікроклімату

E. Таких інфекцій не буває

 

17. За яких умов ризик внутрішньолікарняних інфекцій зростає:

A. *Якщо госпіталізований не проходив поліклінічне обстеження

B. Якщо палата одноліжкова

C. Якщо хворий перебуває у палаті бокс

D. Якщо у багатоліжковій палаті на одного хворого припадає 12 м2 площі

E. Такі умови не відомі

 

18. За яких умов ризик внутрішньолікарняних інфекцій мінімалізується:

A. *Якщо мінімалізується термін оперативних втручань

B. Якщо хворий займається самолікуванням

C. Якщо хворий вживає алкогольні напої

D. Якщо хворий палить

E. Такі ризики не існують

 

19. Внутрішньолікарняні інфекціі зумовлюють:

A. *Зростання тривалості госпіталізації хворих та ускладнюють прояв основного діагнозу

B. Сприяють економіїї енергоносіїв та бюджету

C. Скорочення термінів госпіталізації та одужання

D. Економію ліків та виробів медичного призначення

E. Багато позитивних емоцій

 

20. Дезобробка, як складова комплексу заходів з профілактикою внутрішньо лікарняних інфекцій, має такі види:

A. *Дератизація, дезінсекція та дезінфекція

B. Санація, знезараження та стерилізація.

C. Стерилізація, дезактивація та знешкодження

D. Інгаляція, барбітурація та вентиляція

E. Дезінсекція, дезактивація та денатурація

 

21. Дератизація:

A. *Це комплекс заходів що спрямовані на знищення гризунів (мишей нащадків)

B. Це комплекс знезараження спрямований на знищення комах (комарів, тараканів)

C. Це комплекс заходів що спрямовані на знищення бактерій та вірусів

D. Це різновид стерилізації та санації

E. Це різновид пастеризації та імунізації

 

Дезінфекція

A. *Це комплекс заходів що спрямовані на знищення збудників інфекційних хвороб

B. Це комплекс заходів що спрямовані на знищення гризунів

C. Це комплекс заходів що спрямовані на знищення гельмінтів

D. Це синонім дератизації

E. Це синонім імунізації

 

Дезінсекція

A. *Це комплекс знезараження спрямований на знищення комах (мух,комарів, тараканів)

B. Це комплекс заходів що спрямовані на знищення гризунів

C. Це комплекс знезараження спрямований на знищення вірусів

D. Це синонім дезінфекції

E. Це синонім санації

24. Основними джерелами внутрішньо лікарняних інфекцій є:

A. *Хворі, медичний персонал, відвідувачі

B. Неадекватне харчування та тютюнопаління

C. Нераціональне та незбалансоване харчування

D. Дискомфортний мікроклімат

E. Надлишкова маса тіла, або кахексія пацієнтів

 

25. Носіями (бацилоносіями) бувають особи:

A. *У яких інфекційний процес перебігає без клінічних проявів

B. Похилого віку та діти

C. Що не пройшли акліматизацію

D. Що не дотримуються режиму праці та відпочинку

E. Що зловживають алкогольними напоями та палять

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.117.38 (0.018 с.)