За чий рахунок повинні бути придбані засоби індивідуального захисту та спецодяг?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

За чий рахунок повинні бути придбані засоби індивідуального захисту та спецодяг?A. *За рахунок роботодавця

B. За власний рахунок працівника

C. За рахунок держбюджету

D. За рахунок фонду соціального страхування

E. За рахунок фонду оплати праці

Із яких фондів здійснюються виплати в разі ушкодження здоров’я працівників або у разі смерті працівника?

A. *За рахунок Фонду соціального страхування від нещасних випадків та професійних захворювань

B. За рахунок держбюджету

C. За рахунок роботодавця

D. За рахунок пенсійного фонду

E. За рахунок фондів місцевих бюджетів

 

Які категорії працівників не дозволяється залучати до важких робіт, а також до робіт зі шкідливими та небезпечними умовами праці?

A. *Неповнолітніх

B. Жінок.

C. Робітників розумової праці

D. Інженерно-технічних робітників

E. Всіх перерахованих

 

Як називається спеціально уповноважений державний орган з нагляду за охороною праці в Україні?

A. *Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

B. Державне управління з нагляду за охороною праці в Україні

C. Державна комісія з нагляду за охороною праці в Україні

D. Міністерство з нагляду за охороною праці в Україні

E. Державний комітет з нагляду за охороною праці в Україні

 

36.. Хто є основними особами, відповідальними за організацію та проведення медичних оглядів на виробництві:

A. *Власник підприємства;

B. Головний лікар територіальної санепідстанції

C. Лікар з гігієни праці територіальної санепідстанції

D. Завідувач відділом комунальної гігієни

E. Фельдшер цехової дільниці

37. Перерахуйте основні завдання попередніх медичних оглядів:

A. * Виявлення абсолютних протипоказань до роботи за фахом

B. Виявлення ранніх ознак професійних захворювань

C. Розробка та впровадження профілактичних заходів

D. Корекція зрушень у стані здоров’я робітників

E. Проведення антропометричних досліджень

 

38. Перерахуйте основні завдання періодичних медичних оглядів:

A. *Виявлення ранніх ознак професійних захворювань

B. Виявлення абсолютних протипоказань до роботи за фахом

C. Виявлення відносних протипоказань до роботи за фахом

D. Проведення роботи щодо гігієнічного виховання робітників

E. Санітарно-просвітницька робота

 

39. Служба охорони праці очолюється інженером, якщо підприємство нараховує не менше ... осіб.

A. *50

B. 30

C. 40

D. 100

E. 150

 

40. Хто, згідно Закону України „Про охорону праці,” фінансує проведення медоглядів?

A. *За власний рахунок працівника

B. За рахунок держбюджету

C. За рахунок роботодавця

D. За рахунок фонду соціального страхування

E. За рахунок профсоюзних внесків

Як часто працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою, повинні проходити спеціальне навчання і перевірку знань з охорони праці?

A. *1 раз на 1рік

B. 1 раз на 1,5 роки

C. 1 раз на 2 роки

D. 1 раз на 3 роки

E. 1 раз на 5 років

 

В якому випадку необхідно проведення атестації робочих місць?

A. *Якщо технологічний процес є потенційним джерелом шкідливих і небезпечних виробничих факторів

B. Необхідно проведення атестації всіх робочих місць

C. Якщо на підприємстві підвищується загальна захворюваність працівників

D. Якщо реєструються професійні захворювання

E. Якщо реєструються професійні захворювання зі стійкою втратою працездатності

 

Як часто проводиться атестація робочих місць?

A. *Не рідше 1 разу на 5 років

B. Не рідше 1 разу на 1рік

C. 1 раз на 1,5 роки

D. 1 раз на 2 роки

E. 1 раз на 3 роки

 

Скільки років повинні зберігатись матеріли атестації робочих місць?

A. *50 років

B. 20 років

C. 25років

D. 30 років

E. 75 років

Перерахуйте негативні чинники, які характерні для лікарських професій.

A. *Все перераховане

B. Порушення оптимальної з фізіологічної точки зору структури режиму дня

C. Виражене зорове напруження

D. Високе нервово-емоційне, психічне та розумове напруження

E. Контакт з інфекційними агентами

Перерахуйте негативні чинники, які характерні для професії лікаря-рентгенолога.

A. *Дія іонізуючого випромінювання

B. Вимушене положення тіла

C. Дія високого тиску

D. Порушення оптимальної з фізіологічної точки зору структури режиму дня

E. Дія високих рівнів шуму

Перерахуйте негативні чинники, які характерні для професії лікаря хірургічного профілю.

A. *Виражене зорове напруження

B. Дія високих рівнів шуму

C. Дія іонізуючого випромінювання

D. Дія високого тиску

E. Порушення оптимальної з фізіологічної точки зору структури режиму дня

 

Тема №26. Медико-санітарні частини та медичні пункти промислових підприємств. Гігієнічні аспекти роботи цехового ординатора. Методика вивчення захворюваності працівників виробничих підприємств.

1. Назвіть спеціалізовані медичні заклади, що призначені для обслуговування працівників промислових підприємств:

A. *Оздоровчий пункт та медико-санітарна частина

B. Амбулаторія загальної практики та сімейної медицини

C. Пункти надання невідкладної медичної допомоги

D. Територіальна поліклініка

E. Лікувально-діагностичний центр університетської клініки

 

2. Назвіть, які з нижченаведених заходів не є завданнями медико-санітарної частини підприємства:

A. *Надання високо спеціалізованої медичної допомоги

B. Максимальне наближення до місця роботи кваліфікованої медичної допомоги

C. Розробка та проведення заходів щодо оздоровлення умов праці і побуту

D. Попередження та зниження професійної захворюваності

E. Попередження та зниження виробничого травматизму

 

3. В ході організації медичного обслуговування промислових підприємств із нешкідливими умовами до уваги беруть наступні їх категорії відповідно до кількості працюючих:

A. *До 400, 400-1000, 1000-5000, 5000-10000, понад 10000

B. До 300, 300-900, 900-4000, 4000-9000, понад 9000

C. До 200, 200-800, 800-3000, 3000-8000, понад 8000

D. До 100, 100-700, 700-2000, 2000-7000, понад 7000

E. До 50, 50-500, 500-1000, 1000-5000, понад 5000

 

4. В ході організації медичного обслуговування промислових підприємств із шкідливими умовами до уваги беруть наступні їх категорії відповідно до кількості працюючих:

A. *До 200, 200-400, 400-1000, 1000-5000, понад 5000

B. До 300, 300-500, 500-1000, 1000-5000, понад 5000

C. До 400, 400-500, 500-1000, 1000-5000, понад 5000

D. До 100, 100-300, 300-900, 900-4000, понад 4000

E. До 500, 500-600, 600-1000, 1000-5000, понад 5000

5. Обслуговування територіальними медичними закладами (районна поліклініка, лікарня)передбачено на промислових підприємствах із кількістю працівників:

A. *До 400 на нешкідливих та до 200 на шкідливих виробництвах

B. До 500 на нешкідливих та до 300 на шкідливих виробництвах

C. До 600 на нешкідливих та до 400 на шкідливих виробництвах

D. До 700 на нешкідливих та до 500 на шкідливих виробництвах

E. До 800 на нешкідливих та до 600 на шкідливих виробництвах

 

6. Обслуговування фельдшерськими (сестринськими) медичними пунктами зі штатів районної поліклініки передбачено на промислових підприємствах із кількістю працівників:

A. *400-1000 на нешкідливих та 200-400 на шкідливих виробництвах

B. 500-1100 на нешкідливих та 300-500 на шкідливих виробництвах

C. 600-1200 на нешкідливих та 400-600 на шкідливих виробництвах

D. 700-1300 на нешкідливих та 500-700 на шкідливих виробництвах

E. 800-1400 на нешкідливих та 600-800 на шкідливих виробництвах

 

7. Лікарські пункти охорони здоров’я від районної поліклініки або об’єднаної медико-санітарної частини підприємства передбачені на промислових підприємствах із кількістю працівників:

A. *1000-5000 на нешкідливих та 400-1000 на шкідливих виробництвах

B. 1100-5100 на нешкідливих та 500-1100 на шкідливих виробництвах

C. 1200-5200 на нешкідливих та 600-1200 на шкідливих виробництвах

D. 1400-5400 на нешкідливих та 800-1400 на шкідливих виробництвах

E. 1500-5500 на нешкідливих та 900-1500 на шкідливих виробництвах

 

8. Медико-санітарної частини з поліклінікою, цеховими фельдшерськими медичними пунктами створюються на підприємствах з кількістю працівників:

A. *5000-10000 на нешкідливих та 1000-5000 на шкідливих виробництвах

B. 4000-9000 на нешкідливих та 1000-4000 на шкідливих виробництвах

C. 3000-8000 на нешкідливих та 2000-5000 на шкідливих виробництвах

D. 2000-7000 на нешкідливих та 3000-6000 на шкідливих виробництвах

E. 1000-6000 на нешкідливих та 4000-7000 на шкідливих виробництвах

9. Медико-санітарної частини з поліклініками, стаціонарами, профілакторіями, лікарськими і фельдшерськими медпунктами створюються на підприємствах з кількістю працівників:

A. *Понад 10000 на нешкідливих та понад 5000 на шкідливих виробництвах

B. Понад 8000 на нешкідливих та понад 3000 на шкідливих виробництвах

C. Понад 6000 на нешкідливих та понад 1000 на шкідливих виробництвах

D. Понад 5000 на нешкідливих та понад 1000 на шкідливих виробництвах

E. Понад 4000 на нешкідливих та понад 1000 на шкідливих виробництвах

10. Укажіть основний зміст роботи фельдшерських (сестринських) мед. пунктів із штатів районної поліклініки:

A. *Перша (долікарська) медична допомога на місці

B. Перша лікарська допомога на місці

C. Перша лікарська кваліфікована допомога

D. Лікарська кваліфікована допомога

E. Лікарська спеціалізована допомога

 

11. Укажіть основний зміст роботи лікарських пунктів охорони здоров’я від районної поліклініки або від об’єднаної медико-санітарної частини:

A. *Перша лікарська допомога на місці

B. Перша (долікарська) медична допомога на місці

C. Перша лікарська кваліфікована допомога

D. Лікарська спеціалізована допомога

E. Диспансерний нагляд

 

12. Укажіть основний зміст роботи медико-санітарної частини з поліклінікою, цеховими фельдшерськими медичними пунктами:

A. *Усі види кваліфікованої і спеціалізованої допомоги

B. Перша (долікарська) медична допомога на місці

C. Перша лікарська кваліфікована допомога

D. Лікарська спеціалізована допомога

E. Диспансерний нагляд

13. Укажіть основний зміст роботи медико-санітарної частини з поліклініками, стаціонарами, профілакторіями, санаторно-курортними закладами, лікарськими і фельдшерськими медичними пунктами:

A. *Повний об’єм лікування, оздоровчих заходів, профілактика, санаторно-курортне забезпечення, диспансерний нагляд

B. Перша (долікарська) медична допомога на місці

C. Перша лікарська кваліфікована допомога

D. Лікарська спеціалізована допомога

E. Усі види кваліфікованої і спеціалізованої допомоги

14. Зміст роботи медико-санітарної частини з поліклінікою не передбачає надання такого виду медичної допомоги, як:

A. *Перша (долікарська) медична допомога на місці

B. Перша лікарська кваліфікована допомога

C. Перша лікарська допомога в цеху

D. Лікарська спеціалізована допомога

E. Перша лікарська допомога в цеху

15. Назвіть спеціалізовані медичні заклади, що призначені для обслуговування працівників і службовців промислових підприємств:

A. *Оздоровчий медичний пункт та медико-санітарна частина (в залежності від розміру підприємства)

B. Амбулаторія

C. Пункти невідкладної медичної допомоги

D. Територіальна поліклініка

E. Лікувально-діагностичний центр

 

16. Назвіть, які з нижченаведених заходів не є основними завданнями медико-санітарної частини підприємства:

A. *Проведення профорієнтаційної роботи

B. Максимальне наближення до місця роботи кваліфікованої медичної допомоги

C. Розробка та проведення заходів щодо оздоровлення умов праці і побуту

D. Попередження та зниження професійної захворюваності

E. Попередження та зниження виробничого травматизму

 

17. Щоденні обстеження санітарного стану побутових приміщень та об’єктів харчування на промисловому підприємстві здійснюються:

A. *Медичним персоналом пункту охорони здоров’я

B. Цеховим терапевтом

C. Головним лікарем медико-санітарної частини

D. Лікарями-профпатологами міської поліклініки

E. Лікарями-терапевтами міської поліклініки

 

18. Укажіть посадову особу, що відповідальна за організацію та проведення медичних оглядів на виробництві:

A. *Лікар-терапевт цехової дільниці

B. Головний лікар лікувально-профілактичного закладу, що обслуговує підприємство

C. Головний лікар територіальної санепідстанції

D. Лікар з гігієни праці територіальної санепідстанції

E. Фельдшер цехової дільниці

 

19. Назвіть основні види професійних захворювань та отруєнь:

A. *Гострі та хронічні

B. Загальні та локальні

C. Прямі та рекурентні

D. Природні та штучні

E. Органічні та неорганічні

 

20. Кінцевим підсумком гігієнічних обстежень цехової дільниці має стати:

A. *Комплексний план оздоровлення умов праці працівників

B. Звіт про причини захворюваності працівників

C. Акт санітарного обстеження дільниці

D. Аналіз захворюваності працівників

E. Поглиблений аналіз захворюваності працівників

21. Укажіть періодичність (кратність) гігієнічного обстеження промислового підприємства, що проводиться цеховим лікарем:

A. *Щомісяця

B. Щотижня

C. Щодня

D. Один раз на півріччя

E. Один раз на рік

 

22. Укажіть в яких випадках проводяться позапланові обстеження цехової дільниці:

A. *У випадку виникнення професійних захворювань та при зміні технологічного процесу

B. У випадку виникненні харчових отруєнь

C. У випадку застосування засобів індивідуального захисту

D. У випадку підготовки плану лікувально-профілактичної та санітарно-гігієнічної роботи

E. У випадку виникнення епідемічних спалахів інфекційних захворювань

23. Назвіть провідні види профілактичних медичних оглядів:

A. *Попередні та періодичні

B. Загальні та цільові

C. Антропометричні та фізіометричні

D. Амбулаторні та диспансерні

E. Консультативні

24. Перерахуйте основні завдання попередніх медичних оглядів:

A. *Виявлення абсолютних та відносних протипоказань до роботи за фахом

B. Виявлення ранніх ознак професійних захворювань

C. Розробка та впровадження профілактичних заходів

D. Корекція зрушень у стані здоров’я працівників

E. Проведення антропометричних досліджень

25. Перерахуйте основні завдання періодичних медичних оглядів:

A. *Виявлення ранніх ознак професійних захворювань, виявлення захворювань загального характеру, що можуть прогресувати під впливом шкідливих виробничих факторів

B. Проведення роботи щодо гігієнічного виховання працівників, здійснення профілактичної роботи

C. Розробка та впровадження профілактичних заходів щодо покращання умов праці, санітарно-освітня робота

D. Розробка та впровадження профілактичних заходів щодо оздоровлення працюючих, раціональна організація робочого місця

Е. Впровадження раціональних режимів праці та відпочинку, визначення категорій осіб для санаторно-курортного лікування

26. Укажіть, на базі якого закладу проводяться періодичні медичні огляди:

A. *Медико-санітарна частина підприємства

B. Стаціонарне, лікувально-профілактичного закладу

C. Фельдшерсько-акушерський пункт

D. Безпосередньо у цеху

E. У поліклініці за місцем проживання

27. Укажіть, який фахівець повинен проводити аналіз даних періодичного медичного огляду працівників промислових підприємств:

A. *Цеховий лікар

B. Лікар оздоровчого пункту

C. Лікар-профпатолог

D. Головний лікар медико-санітарної частини

E. Заступник головного лікаря лікарні медико-санітарної частини

28. Укажіть періодичність проведення медичних оглядів при роботі з азотною кислотою, аміаком, оксидами азоту:

A. *1 раз на 24 місяці

B. 1 раз на 12 місяців

C. 1 раз на 6 місяців

D. 1 раз на 3 місяців

E. 1 раз на 1 місяць

 

29. Укажіть періодичність проведення медичних оглядів при роботі з бензолом та його похідними:

A. *1 раз на 12 місяців

B. 1 раз на 24 місяці

C. 1 раз на 6 місяців

D. 1 раз на 3 місяців

E. 1 раз на 1 місяць

 

30. Укажіть періодичність проведення медичних оглядів при роботі з пестицидами:

A. *1 раз на 12 місяців

B. 1 раз на 24 місяці

C. 1 раз на 6 місяців

D. 1 раз на 3 місяців

E. 1 раз на 1 місяць

 

31. Укажіть періодичність проведення медичних оглядів при контактіз ртуттю:

A. *1 раз на 12 місяців

B. 1 раз на 24 місяці

C. 1 раз на 6 місяців

D. 1 раз на 3 місяців

E. 1 раз на 1 місяць

 

32. Укажіть періодичність проведення медичних оглядів при виробництві і роботі з приладами із закритою ртуттю:

A. *1 раз на 24 місяці

B. 1 раз на 12 місяців

C. 1 раз на 6 місяців

D. 1 раз на 3 місяців

E. 1 раз на 1 місяць

 

33. Укажіть періодичність проведення медичних оглядів при роботі із свинцем та його органічними сполуками:

A. *1 раз на 24 місяці

B. 1 раз на 12 місяців

C. 1 раз на 6 місяців

D. 1 раз на 3 місяців

E. 1 раз на 1 місяць

 

34. Укажіть періодичність проведення медичних оглядів при виробництві металів та їх сплавів:

A. *1 раз на 24 місяці

B. 1 раз на 12 місяців

C. 1 раз на 6 місяців

D. 1 раз на 3 місяців

E. 1 раз на 1 місяць

 

35. Укажіть періодичність проведення медичних оглядів при виробництві полімерних матеріалів:

A. *1 раз на 24 місяці

B. 1 раз на 12 місяців

C. 1 раз на 6 місяців

D. 1 раз на 3 місяців

E. 1 раз на 1 місяць

 

36. Укажіть періодичність проведення медичних оглядів за умов дії інтенсивного виробничого шуму:

A. *1 раз на 12 місяців

B. 1 раз на 24 місяці

C. 1 раз на 6 місяців

D. 1 раз на 3 місяців

E. 1 раз на 1 місяць

37. Укажіть періодичність проведення медичних оглядів при роботі за умов дії виробничої вібрації:

A. *1 раз на 12 місяців

B. 1 раз на 24 місяці

C. 1 раз на 6 місяців

D. 1 раз на 3 місяців

E. 1 раз на 1 місяць

 

38. Укажіть періодичність проведення медичних оглядів при роботі за умов дії підвищеного атмосферного тиску:

A. *1 раз на 12 місяців

B. 1 раз на 24 місяці

C. 1 раз на 6 місяців

D. 1 раз на 3 місяців

E. 1 раз на 1 місяць

 

39. Укажіть періодичність проведення медичних оглядів при роботі за умов дії підвищеної температури та інтенсивного теплового випромінювання:

A. *1 раз на 24 місяці

B. 1 раз на 12 місяців

C. 1 раз на 6 місяців

D. 1 раз на 3 місяців

E. 1 раз на 1 місяць

40. Укажіть, які захворювання є найбільш поширеними у структурі хвороб працівників виробничих підприємств та відносяться до першої категорії захворюваності працівників виробничих підприємств:

A. *Захворювання з тимчасовою втратою працездатності

B. Хронічні та ремітуючі захворювання

C. Професійні захворювання і отруєння, виробничий травматизм

D. Інфекційні захворювання

E. Професійні ендемії

41. Укажіть основні показники захворюваності з тимчасовою втратою працездатності:

A. *Все перераховане

B. показник випадків тимчасової непрацездатності

C. Показник календарних днів тимчасової непрацездатності

D. Середня тривалість одного випадку тимчасової непрацездатності

E. Показник структури захворюваності з тимчасовою втратою працездатності

42. Укажіть, яким чином розраховують показник випадків тимчасової непрацездатності (у %):

A. *Розраховують шляхом ділення абсолютного числа випадків захворювань з тимчасовою непрацездатністю на середню чисельність працівників і множення на 100

B. Розраховують шляхом ділення абсолютного сумарного числа календарних днів тимчасової непрацездатності за рік на середню чисельність працюючих і множення на 100

C. Розраховують як відношення сумарного за рік числа календарних днів тимчасової непрацездатності до числа випадків цієї непрацездатності

D. Розраховують шляхом ділення числа випадків (або календарних днів) непрацездатності з кожної нозологічної хвороби на число випадків (або календарних днів) непрацездатності при всіх захворюваннях і множення на 100

E. Розраховують шляхом ділення відносного сумарного числа календарних днів тимчасової непрацездатності за рік на середню чисельність працюючих і множення на 1000

 

43. Укажіть, яким чином розраховують показник календарних днів тимчасової непрацездатності (у %):

A. *Розраховують шляхом ділення абсолютного сумарного числа календарних днів тимчасової непрацездатності за рік на середню чисельність працюючих і множення на 100

B. Розраховують шляхом ділення абсолютного числа випадків захворювань з тимчасовою непрацездатністю на середню чисельність працівників і множення на 100

C. Розраховують як відношення сумарного за рік числа календарних днів тимчасової непрацездатності до числа випадків цієї непрацездатності

D. Розраховують шляхом ділення числа випадків (або календарних днів) непрацездатності з кожної нозологічної хвороби на число випадків (або календарних днів) непрацездатності при всіх захворюваннях і множення на 100

E. Розраховують шляхом ділення відносного сумарного числа календарних днів тимчасової непрацездатності за рік на середню чисельність працюючих і множення на 1000

 

44. Укажіть, яким чином розраховують середню тривалість одного випадку тимчасової непрацездатності:

A. *Розраховують як відношення сумарного за рік числа календарних днів тимчасової непрацездатності до числа випадків цієї непрацездатності

B. Розраховують шляхом ділення абсолютного числа випадків захворювань з тимчасовою непрацездатністю на середню чисельність працівників і множення на 100

C. Розраховують шляхом ділення абсолютного сумарного числа календарних днів тимчасової непрацездатності за рік на середню чисельність працюючих і множення на 100

D. Розраховують шляхом ділення числа випадків (або календарних днів) непрацездатності з кожної нозологічної хвороби на число випадків (або календарних днів) непрацездатності при всіх захворюваннях і множення на 100

E. Розраховують шляхом ділення відносного сумарного числа календарних днів тимчасової непрацездатності за рік на середню чисельність працюючих і множення на 1000

 

45. Укажіть, яким чином розраховують показник структури захворюваності з тимчасовою втратою працездатності (у %):

A. *Розраховують шляхом ділення числа випадків (або календарних днів) непрацездатності з кожної нозологічної хвороби на число випадків (або календарних днів) непрацездатності при всіх захворюваннях і множення на 100

B. Розраховують шляхом ділення абсолютного числа випадків захворювань з тимчасовою непрацездатністю на середню чисельність працівників і множення на 100

C. Розраховують шляхом ділення абсолютного сумарного числа календарних днів тимчасової непрацездатності за рік на середню чисельність працюючих і множення на 100

D. Розраховують як відношення сумарного за рік числа календарних днів тимчасової непрацездатності до числа випадків цієї непрацездатності

E. Розраховують шляхом ділення відносного сумарного числа календарних днів тимчасової непрацездатності за рік на середню чисельність працюючих і множення на 1000

46. Укажіть документ, що є юридичним документом і видається у разі виникнення захворювання з тимчасовою втратою працездатності:

A. *Лікарняний листок непрацездатності

B. Статистичний талон

C. Адміністративний протокол

D. Довідка про хворобу

E. Лікарняна довідка про недієздатність

47. Укажіть, який документ слугує вихідним документом для складання звіту про причини тимчасової непрацездатності за формою 23–ТН:

A. *Лікарняний листок непрацездатності

B. Статистичний талон

C. Медична карта

D. Історія хвороби

E. Журнал реєстрації працівників

48. Укажіть, в які структури та підрозділи направляється звіт про причини тимчасової непрацездатності за формою 23–ТН:

A. *Управління статистики України та інформаційно-аналітичний центр медичної статистики МОЗ України

B. Управління статистики України та санітарно-епідеміологічне управління МОЗ України

C. Міністерство фінансів та управління освіти і науки МОЗ України

D. Обласна (міська, районна) державна адміністрація та фонд страхування від нещасних випадків

E. Управління охорони здоров’я та екологічна інспекція

49. Укажіть, в яких одиницях розраховується показник структури розподілу працівників виробничих підприємств за групами здоров’я:

A. *%

B. Кількість випадків захворювань

C. Кількість днів захворювань

D. Кількість осіб, що захворіли

E. Кількість ліжко-днів

 

50. Укажіть, в яких одиницях розраховується структура захворювань із тимчасовою втратою працездатності серед працівників:

A.*%

B. Кількість випадків захворювань

C. Кількість днів захворювань

D. Кількість осіб, що захворіли

E. Кількість ліжко-днів

 

51. Кількість випадків тимчасової непрацездатності розраховується на підприємстві:

A. *На 100 працівників

B. На 10 працівників

C. На 1000 працівників

D. На 10000 працівників

E. На 100000 працівників

 

52. Звіт про причини тимчасової непрацездатності працівників промислових підприємств складається за формою:

A. *23-ТН

B. 20-ТН

C. 50-ТН

D. 208-У

E. 54-У

 

53. Укажіть джерело інформації про захворюваність працівників виробничих підприємств та її причини:

A. *Листки непрацездатності, матеріали медичних оглядів, результати санітарних обстежень умов праці

B. Талони відвідування вузьких спеціалістів, табелі обліку робочих годин, статистичні талони

C. Результати обстежень умов праці на підприємстві екологічною інспекцією, табелі обліку робочих годин, матеріали медичних оглядів

D. Результати обстежень умов праці на підприємстві пожежною та екологічною інспекцією, звіт про атестацію робочих місць

E. Результати обстежень умов праці на підприємстві ветеринарною інспекцією, довідки про працездатність, результати опитування працівників про умови праці

 

54. Назвіть санітарно-статистичні показники, які характеризують захворюваність працівників виробничих підприємств:

A. *Частота звернень за медичною допомогою, частота захворювань з тимчасовою непрацездатністю у випадках, середня тривалість випадків тимчасової непрацездатності

B. Частота випадків інвалідності, кількість оздоровлених осіб, кількість осіб, що страждають на хронічні захворювання

C. Структура причин інвалідності, структура хронічних захворювань, структура захворювань з тимчасовою втратою працездатності

D. Індекс здоров’я, індекс фертильності жінок, індекс професійної адаптації

E. Індекс і частота захворювань

 

Тема №27. Методика розслідування випадків професійних захворювань та отруєнь. Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві. Комісія з розслідування нещасного випадку на виробництві: порядок створення, права та обов'язки.

1. Назвіть основні групи небезпечних та шкідливих виробничих факторів:

A. *Все перераховане

B. Фізичні фактори

C. Хімічні фактори

D. Біологічні фактори

E. Психофізіологічні фактори

 

2. Укажіть фактори виробничого середовища, що належать до групи фізичних небезпечних та шкідливих виробничих чинників:

A. *Все перераховане

B. Рухомі машини, механізми, незахищені рухомі елементи виробничого обладнання, заготовки, матеріали, вироби, що переміщуються, інші механічні фактори

C. Нагрівальний або охолоджувальний мікроклімат робочої зони, високі рівні інфрачервоного випромінювання, гаряча вода або пара

D. Підвищений або знижений барометричний тиск та його різкі зміни

E. Високі рівні шуму, вібрації, інфра- та ультрамеханічних коливань повітря або твердих поверхонь

 

3. Укажіть фактори виробничого середовища, що належать до групи фізичних небезпечних та шкідливих виробничих чинників:

A. *Все перераховане

B. Високі рівні електромагнітних коливань радіодіапазону, електричних магнітних полів промислових частот, статичної електрики

C. Високі рівні іонізуючої радіації (рентгенівське, γ-, корпускулярне випромінювання)

D. Недостатнє або надмірне освітлення робочих місць, низька контрастність, висока яскравість світла, його засліплююча дія, нерівномірність, пульсація світла, стробоскопічний ефект

E. Висока запиленість повітря, горючі, вибухонебезпечні гази

4. Укажіть фактори виробничого середовища, що належать до групи хімічних небезпечних та шкідливих виробничих чинників:

A. *Все перераховане

B. За характером дії на організм: подразнювальні, загальнотоксичні, сенсибілізуючі, канцерогенні, мутагенні, тератогенні

C. За шляхами проникнення в організм: через дихальні шляхи, через травну систему, через шкіру (хімічні опіки)

D. За тропністю дії: пневмотропні, нейротропні, гепатотропні, гематотропні, нефротропні, дермотропні, політропні

E. За ступенем токсичності: особливо високотоксичні (ГДК у повітрі до 0,1 мг/м3 ), високотоксичні (ГДК 0,1 – 1,0 мг/м3), середньотоксичні (ГДК 1,0 – 10,0 мг/м3), малотоксичні (ГДК понад 10,0 мг/м3)

5. Укажіть фактори виробничого середовища, що належать до групи біологічних небезпечних та шкідливих виробничих чинників:

A. *Все перераховане

B. Зоонозні бактерійні, вірусні, грибкові інфекції (сибірка, ящур, коров’ячий сказ, туляремія), інвазії, алергійні захворювання (від тваринного, рослинного пилу) тощо

C. Рослинні отрути

D. Тваринні отрути

E. Виробничі біологічні об’єкти: антибіотики, білково-вітамінні концентрати, стимулятори росту, біологічно активні препарати тощо

6. Укажіть фактори виробничого середовища, що належать до групи психофізіологічних небезпечних та шкідливих виробничих чинників:

A. *Все перераховане

B. Фізичні перенавантаження

C. Гіпокінезія, вимушене положення тіла

D. Неренапруження окремих органів і систем

E. Нервово-психічні перенавантаження

 

7. Укажіть фактори виробничого середовища, що належать до групи фізичних небезпечних та шкідливих виробничих чинників:

A. *Нагрівний або охолоджувальний мікроклімат робочої зони, високі рівні інфрачервоного випромінювання, гаряча вода або пара

B. Подразнювальні, загальнотоксичні, сенсибілізуючі, канцерогенні, мутагенні та тератогенні хімічні речовини

C. Зоонозні бактерійні, вірусні, грибкові інфекції (сибірка, ящур, коров’ячий сказ, туляремія), інвазії, алергійні захворювання (від тваринного, рослинного пилу) тощо

D. Фізичні та нервово-психічні перенавантаження

E. Виробничі біологічні об’єкти: антибіотики, білково-вітамінні концентрати, стимулятори росту, біологічно активні препарати тощо

8. Укажіть фактори виробничого середовища, що належать до групи хімічних небезпечних та шкідливих виробничих чинників:

A. *Подразнювальні, загальнотоксичні, сенсибілізуючі, канцерогенні, мутагенні та тератогенні хімічні речовини

B. Нагрівний або охолоджувальний мікроклімат робочої зони, високі рівні інфрачервоного випромінювання, гаряча вода або пара

C. Зоонозні бактерійні, вірусні, грибкові інфекції (сибірка, ящур, коров’ячий сказ, туляремія), інвазії, алергійні захворювання (від тваринного, рослинного пилу) тощо

D. Фізичні та нервово-психічні перенавантаження

E. Високі рівні електромагнітних коливань радіодіапазону, електричних магнітних полів промислових частот, статичної електрики

9. Укажіть фактори виробничого середовища, що належать до групи біологічних небезпечних та шкідливих виробничих чинників:

A. *Зоонозні бактерійні, вірусні, грибкові інфекції (сибірка, ящур, коров’ячий сказ, туляремія), інвазії, алергійні захворювання (від тваринного, рослинного пилу) тощо

B. Нагрівний або охолоджувальний мікроклімат робочої зони, високі рівні інфрачервоного випромінювання, гаряча вода або пара

C. Подразнювальні, загальнотоксичні, сенсибілізуючі, канцерогенні, мутагенні та тератогенні хімічні речовини

D. Фізичні та нервово-психічні перенавантаження

E. Висока запиленість повітря, горючі, вибухонебезпечні гази

10. Укажіть фактори виробничого середовища, що належать до групи психофізіологічних небезпечних та шкідливих виробничих чинників:

A. *Фізичні та нервово-психічні перенавантаження

B. Нагрівний або охолоджувальний мікроклімат робочої зони, високі рівні інфрачервоного випромінювання, гаряча вода або пара

C. Подразнювальні, загальнотоксичні, сенсибілізуючі, канцерогенні, мутагенні та тератогенні хімічні речовини

D. Зоонозні бактерійні, вірусні, грибкові інфекції (сибірка, ящур, коров’ячий сказ, туляремія), інвазії, алергійні захворювання (від тваринного, рослинного пилу) тощо

E. Недостатнє або надмірне освітлення робочих місць, низька контрастність, висока яскравість світла, його засліплююча дія, нерівномірність, пульсація світла, стробоскопічний ефект

11. Укажіть різновиди хімічних небезпечних та шкідливих виробничих чинників за характером їх дії на організм:

A. *Подразнювальні, загальнотоксичні, сенсибілізуючі, канцерогенні, мутагенні, тератогенні хімічні речовини

B. Хімічні речовини, що надходять в організм: через дихальні шляхи, через травну систему, через шкіру (хімічні опіки)

C. Пневмотропні, нейротропні, гепатотропні, гематотропні, нефротропні, дермотропні, політропні хімічні речовини

D. Особливо високотоксичні, високотоксичні, середньотоксичні, малотоксичні хімічні речовини

E. Хімічні речовини, що є основою антибіотиків, білково-вітамінних концентратиів, стимуляторів росту, біологічно активних препаратів

 

12. Укажіть різновиди хімічних небезпечних та шкідливих виробничих чинників за шляхами проникнення в організм:

A. *Хімічні речовини, що надходять в організм: через дихальні шляхи, через травну систему, через шкіру (хімічні опіки)

B. Подразнювальні, загальнотоксичні, сенсибілізуючі, канцерогенні, мутагенні, тератогенні хімічні речовини

C. Пневмотропні, нейротропні, гепатотропні, гематотропні, нефротропні, дермотропні, політропні хімічні речовини

D. Особливо високотоксичні, високотоксичні, середньотоксичні, малотоксичні хімічні речовини

E. Хімічні речовини, що є основою антибіотиків, білково-вітамінних концентратиів, стимуляторів росту, біологічно активних препаратів

13. Укажіть різновиди хімічних небезпечних та шкідливих виробничих чинників за тропністю дії:

A. *Пневмотропні, нейротропні, гепатотропні, гематотропні, нефротропні, дермотропні, політропні хімічні речовини

B. Подразнювальні, загальнотоксичні, сенсибілізуючі, канцерогенні, мутагенні, тератогенні хімічні речовини

C. Хімічні речовини, що надходять в організм: через дихальні шляхи, через травну систему, через шкіру (хімічні опіки)

D. Особливо високотоксичні, високотоксичні, середньотоксичні, малотоксичні хімічні речовини

E. Хімічні речовини, що є основою антибіотиків, білково-вітамінних концентратиів, стимуляторів росту, біологічно активних препаратів

14. Укажіть різновиди хімічних небезпечних та шкідливих виробничих чинників за ступенем токсичності:Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.219.62 (0.063 с.)