ТОП 10:

На території інфекційної лікарні мають бути виділені зониA. *“Чисті” та “брудні”

B. Рекреаційні

C. Фізкультурні

D. Реабілітаційні

E. Суворого режиму

 

Тема №38. Гігієнічна оцінка перебування хворих та праці медичного персоналу в лікувальних закладах.

1. Назвіть можливі варіанти планування палатних секцій у структурі відділення лікувально-профілактичного закладу:

А *Всі перераховані

B. Двобічне

C. Частково двобічне

D. Однобічне

E. Внутрішнє

2. Укажіть нормативи палати, що мають припадати на одного хворого в різних відділеннях лікарні:

A. *В палатах інтенсивної терапії – 13 м2, інфекційних і туберкульозних відділеннях – 7,5 м2, в багатоліжковій палаті – 7 м2

B. В багатоліжковій палаті – 10 м2, в інфекційних –10 м2

C. В інфекційних і туберкульозних відділеннях – 12 м2

D. В палатах інтенсивної терапії – 17 м2 але дозволено – 4 м2

E. В палатах інтенсивної терапії – 15м2 або 4 м2 на одного хворого

 

3. Назвіть гігієнічні вимоги до площі лікарняних палат соматичного профілю:

A. *Площа палати на 1 ліжко – 9-12 м2, багатоліжкової палати – 7 м2 на 1 ліжко

B. Площа палати на 1 ліжко – 10-15 м2, багатоліжкової палати – 10 м2 на 1 ліжко

C. Площа палати на 1 ліжко – 15-20 м2, багатоліжкової палати – 5 м2 на 1 ліжко

D. Площа палати на 1 ліжко – 10 м2, багатоліжкової палати – 20 м2 на 1 ліжко

E. Площа палати на 1 ліжко – 15 м2 , багатоліжкової палати – 10 м2 на 1 ліжко

 

4. Назвіть гігієнічні вимоги до площі лікарняних палат інфекційного профілю:

A. *Площа палати на 1 ліжко – 9-12 м2, багатоліжкової палати – 7 м2 на 1 ліжко

B. Площа палати на 1 ліжко – 10-15 м2, багатоліжкової палати – 10 м2 на 1 ліжко

C. Площа палати на 1 ліжко – 15-20 м2, багатоліжкової палати – 5 м2 на 1 ліжко

D. Площа палати на 1 ліжко – 10 м2, багатоліжкової палати – 20 м2 на 1 ліжко

E. Площа палати на 1 ліжко – 15 м2 , багатоліжкової палати – 10 м2 на 1 ліжко

 

5. Назвіть гігієнічні вимоги до об’єму (кубатури) лікарняних палат :

A. *Об’єм палати на 1 ліжко – 20-25 м3

B. Об’єм палати на 1 ліжко – 2-5 м3

C. Об’єм палати на 1 ліжко – 10-15 м3

D. Об’єм палати на 1 ліжко – 15-20 м3

E. Об’єм палати на 1 ліжко – 25-50 м3

 

6. Укажіть правильне, виходячи із гігієнічних вимог, розташування ліжок в палаті:

A. *Паралельно світлонесучій стіні

B. Перпендикулярно світлонесучій стіні

C. Під кутом 45° до світлонесучої стіни

D. Під кутом 25° до світлонесучої стіни

E. Все залежить від бажань госпіталізованих та можливостей закладу

 

7. Загальна площа палати терапевтичного відділення становить 28 м2. Укажіть, на яку максимальну кількість ліжок розраховане приміщення:

A. *4

B. 7

C. 9

D. 5

E. 6

8. В палатній секції соматичної лікарні на 40 ліжок кількість 4-ліжкових палат становить 60%, 2-ліжкових – 20%, 1-ліжкових – 20%. Ширина коридору – 2,5 м. Укажіть, який з наведених показників не відповідає гігієнічним вимогам?

A. *Загальна кількість ліжок

B. Ширина коридору

C. Кількість 2-ліжкових палат

D. Кількість 1-ліжкових палат

E. Кількість 4-ліжкових палат

9. Бокс інфекційного відділення має площу 22 м2. На яку максимальну кількість ліжок він може бути розрахований:

A. *1

B. 2

C. 3

D. 4

E. 5

10. У відділеннях інфекційного профілю обладнуються боксовані палати, які являють собою:

А. *Палати з ізоляцією кожного ліжка

B. Ізольовані палати з загальним туалетом і ванною

С. Ізольовані палати з ванною і туалетом

D. Ізольовані палати з одним входом

E. Ізольовані палати з двома входами

11. В ході санітарної експертизи проекту лікарні було встановлено: операційний блок, до складу якого входить 4 операційних, знаходиться на другому поверсі будівлі, площа операційної складає 10 м2, вікна операційних орієнтовані на північ, на відстані 10 м знаходиться головний корпус висотою 20 м. Укажіть, які дані із числа наведених не відповідають гігієнічним вимогам:

A. *Недостатня площа операційної

B. Недостатня кількість операційних

C. Надлишкова кількість операційних

D. Недостатня відстань до головного корпусу

E. Невірно вибраний поверх для операційної

 

12. Під час санітарного обстеження соматичного відділення для дорослих було встановлено, що палати на 4 ліжка мають площу 20 м2. Укажіть, яка мінімальна площа палат повинна бути у цьому відділенні?

A. *28 м2

B. 24 м2

C. 22 м2

D. 30 м2

E. 52 м2

13. Під час планування операційного блоку принципове значення має його поділ на зони:

А. *Стерильна зона, особливо чиста зона, чиста зона

B. Зона суворого режиму, зона обмежень, зона спостережень

С. Централізована зона, децентралізована зона, змішана зона

D. Стерильна зона, нестерильна зона

Е. В операційному блоці жодних зон не виділяється

 

14. Укажіть найбільш оптимальну орієнтацію вікон лікарняної палати:

A. *Південно-східна. південна

B. Північна північно-західна

C. Західна, північно-західна

D. Північно-західна, східна

E. Орієнтація значення не має

15. Укажіть необхідні умови для створення оптимального природного освітлення лікарняних палат лікувально-профілактичних закладів:

A. *Коефіцієнт природної освітленості – 1,3-1,5%, світловий коефіцієнт – 1:4 – 1:6, кут падіння – не менше 27°, кут отвору – не менше 5°, коефіцієнт заглиблення – не більше 2

B. Коефіцієнт природної освітленості – 0,5-1,0%, світловий коефіцієнт – 1:4 – 1:6, кут падіння – не більше 27°, кут отвору – не більше 5°, коефіцієнт заглиблення – не менше 2

C. Коефіцієнт природної освітленості – 10-15%, світловий коефіцієнт – 1:4 – 1:6, кут падіння – не менше 5°, кут отвору – не менше 27°, коефіцієнт заглиблення – не більше 2

D. Коефіцієнт природної освітленості – 1,0-1,5%, світловий коефіцієнт – 1:10 – 1:15, кут падіння – не менше 27°, кут отвору – не менше 5°, коефіцієнт заглиблення – не більше 2

E. Коефіцієнт природної освітленості – 1%, світловий коефіцієнт – 1:2 – 1:4, кут падіння – не менше 27°, кут отвору – не менше 5°, коефіцієнт заглиблення – не більше 2

16. Укажіть необхідні умови для створення оптимального природного освітлення операційних, процедурних, маніпуляційних та перев’язувальних лікувально-профілактичних закладів:

A. *Коефіцієнт природної освітленості – 1,5-2,0%, світловий коефіцієнт – 1:3 – 1:5

B. Коефіцієнт природної освітленості – 0,5-1,0%, світловий коефіцієнт – 1:4 – 1:6

C. Коефіцієнт природної освітленості – 10-15%, світловий коефіцієнт – 1:4 – 1:6

D. Коефіцієнт природної освітленості – 1,0-1,5%, світловий коефіцієнт – 1:10 – 1:15

E. Коефіцієнт природної освітленості – 1%, світловий коефіцієнт – 1:2 – 1:4

17. Назвіть особливості штучного освітлення в лікарняних палатах:

А. *Загальне і нічне чергове освітлення та світильники в нижній частині стін

B. Тільки місцеве (світильники в нижній частині стін) освітлення

C. Тільки загальне освітлення

D. Тільки нічне чергове освітлення

E. Ніяких особливостей не існує

18. Укажіть оптимальні параметри штучного освітлення лікарняних палат лікувально-профілактичних закладів:

A. *Рівень освітлення – 100 лк (люмінесцентні лампи), рівень освітлення – 30 лк (лампи розжарювання)

B. Рівень освітлення – 400 лк (люмінесцентні лампи), рівень освітлення – 200 лк (лампи розжарювання)

C. Рівень освітлення – 200 лк (люмінесцентні лампи), рівень освітлення – 100 лк (лампи розжарювання)

D. Рівень освітлення – 150 лк (люмінесцентні лампи), рівень освітлення – 75 лк (лампи розжарювання)

E. Рівень освітлення – 75 лк (люмінесцентні лампи), рівень освітлення – 30 лк (лампи розжарювання)

19. Укажіть оптимальні параметри загального штучного освітлення операційних лікувально-профілактичних закладів:

A. *Рівень освітлення – 400 лк (люмінесцентні лампи), рівень освітлення – 200 лк (лампи розжарювання)

B. Рівень освітлення – 100 лк (люмінесцентні лампи), рівень освітлення – 30 лк (лампи розжарювання)

C. Рівень освітлення – 200 лк (люмінесцентні лампи), рівень освітлення – 100 лк (лампи розжарювання)

D. Рівень освітлення – 150 лк (люмінесцентні лампи), рівень освітлення – 75 лк (лампи розжарювання)

E. Рівень освітлення – 75 лк (люмінесцентні лампи), рівень освітлення – 30 лк (лампи розжарювання)

20. Укажіть оптимальні параметри штучного освітлення кабінетів лікарів лікувально-профілактичних закладів:

A. *Рівень освітлення – 200 лк (люмінесцентні лампи), рівень освітлення – 100 лк (лампи розжарювання)

B. Рівень освітлення – 400 лк (люмінесцентні лампи), рівень освітлення – 200 лк (лампи розжарювання)

C. Рівень освітлення – 100 лк (люмінесцентні лампи), рівень освітлення – 30 лк (лампи розжарювання)

D. Рівень освітлення – 150 лк (люмінесцентні лампи), рівень освітлення – 75 лк (лампи розжарювання)

E. Рівень освітлення – 75 лк (люмінесцентні лампи), рівень освітлення – 30 лк (лампи розжарювання)

.

21. Укажіть оптимальні параметри штучного освітлення процедурних кабінетів та постів чергової сестри лікувально-профілактичних закладів:

A. *Рівень освітлення – 150 лк (люмінесцентні лампи), рівень освітлення – 75 лк (лампи розжарювання)

B. Рівень освітлення – 400 лк (люмінесцентні лампи), рівень освітлення – 200 лк (лампи розжарювання)

C. Рівень освітлення – 200 лк (люмінесцентні лампи), рівень освітлення – 100 лк (лампи розжарювання)

D. Рівень освітлення – 100 лк (люмінесцентні лампи), рівень освітлення – 30 лк (лампи розжарювання)

E. Рівень освітлення – 75 лк (люмінесцентні лампи), рівень освітлення – 30 лк (лампи розжарювання)

22. Укажіть оптимальні параметри штучного освітлення коридорів проходів та санітарних вузлів лікувально-профілактичних закладів:

A. *Рівень освітлення – 75 лк (люмінесцентні лампи), рівень освітлення – 30 лк (лампи розжарювання)

B. Рівень освітлення – 400 лк (люмінесцентні лампи), рівень освітлення – 200 лк (лампи розжарювання)

C. Рівень освітлення – 200 лк (люмінесцентні лампи), рівень освітлення – 100 лк (лампи розжарювання)

D. Рівень освітлення – 150 лк (люмінесцентні лампи), рівень освітлення – 75 лк (лампи розжарювання)

E. Рівень освітлення – 100 лк (люмінесцентні лампи), рівень освітлення – 30 лк (лампи розжарювання)

23. Укажіть оптимальні параметри нічного чергового освітлення лікарняних палат лікувально-профілактичних закладів:

A. *Рівень освітлення – 10-15 лк

B. Рівень освітлення – 30-50 лк

C. Рівень освітлення – 100-150 лк

D. Рівень освітлення – 200-400 лк

E. Рівень освітлення – 50-100 лк

24. В ході санітарного обстеження операційної багатопрофільної лікарні виявлено: площа операційної складає 38 м2, вікна орієнтовані на північ, загальне освітлення забезпечується люмінесцентними лампами, його рівень становить 200 лк, температура повітря в операційній – 22°С. Укажіть, який з наведених показників не відповідає гігієнічним нормативам:

A. *Рівень освітленості

B. Орієнтація вікон

C. Площа операційної

D. Температура

E. Кратність обміну повітря

25. Назвіть показники оптимальної температури лікарняних палат лікувально-профілактичних закладів:

A. *19-22°С

B. 22-25°С

C. 25-30°С

D. 17-18°С

E. 12-18°С

 

26. Назвіть показники оптимальної температури палат для новонароджених дітей лікувально-профілактичних закладів:

A. *22-25°С

B. 19-22°С

C. 25-30°С

D. 17-18°С

E. 12-18°С

 

27. Назвіть показники оптимальної температури палат для післяопераційних хворих лікувально-профілактичних закладів:

A. *22-25°С

B. 19-22°С

C. 25-30°С

D. 17-18°С

E. 12-18°С

28. Назвіть показники оптимальної температури палат для опікових відділень лікувально-профілактичних закладів:

A. *22-25°С

B. 19-22°С

C. 25-30°С

D. 17-18°С

E. 12-18°С

 

29. Назвіть показники оптимальної температури палат для хворих на тиреотоксикоз в лікувально-профілактичних закладах:

A. *12-18°С

B. 19-22°С

C. 25-30°С

D. 17-18°С

E. 22-25°С

30. Назвіть показники оптимальної вологості повітря лікарняних палат лікувально-профілактичних закладів:

A. *40-60%

B. 20-40%

C. 60-80%

D. 15-25%

E. 80-100%

 

31. Назвіть показники оптимальної швидкості руху повітря лікарняних палат лікувально-профілактичних закладів:

A. *0,05-0,1 м/с

B. 0,1-0,2 м/с

C. 0,2-0,3 м/с

D. 0,25-0,5 м/с

E. 0,01-0,05 м/с

 

32. В ході санітарного обстеження операційної багатопрофільної лікарні виявлено: площа операційної 38 м2, вікна орієнтовані на північ, освітлення зони люмінесцентними лампами, його рівень становить 400 лк, температура повітря в операційній – 27˚С. Укажіть, який з наведених показників не відповідає гігієнічним нормативам:

A. *Температура повітря

B. Орієнтація вікон

C. Вид. освітлення та рівень освітленості

D. Площа операційної

E. Кратність обміну повітря

33. В операційній обласної клінічної лікарні проведено вимірювання мікрокліматичних показників. Результати проведених досліджень: середня температура повітря складає 20°С, відносна вологість повітря – 48%, швидкість руху повітря – 0,1 м/с. Дайте гігієнічну оцінку мікроклімату операційної.

A. *Мікроклімат комфортний

B. Мікроклімат дискомфортний з підвищеною вологістю

C. Мікроклімат дискомфортний

D. Мікроклімат дискомфортний охолоджуючий

E. Мікроклімат дискомфортний з підвищеною швидкістю руху повітря

34. Під час вивчення мікрокліматичних умов лікарняної палати встановлено: площа – 6 м3, середня температура повітря – 16°С, відносна вологість – 72%, швидкість руху повітря – 0,35 м/с, коефіцієнт природної освітленості – 0,88%, світловий коефіцієнт – 1:5. Дайте гігієнічну оцінку мікроклімату лікарняної палати:

A. *Дискомфортний охолоджуючий

B. Комфортний

C. Дискомфортний з підвищеною вологістю повітря

D. Дискомфортний нагріваючий

E. Дискомфортний зі значними коливаннями основних параметрів

 

35. Укажіть гігієнічні вимоги до вмісту вуглекислого газу в повітрі лікарняних палат лікувально-профілактичних закладів:

A. *Концентрація вуглекислого газу – 0,07-0,1%

B. Концентрація вуглекислого газу – 0,01-0,05%

C. Концентрація вуглекислого газу – 0,05-0,07%,

D. Концентрація вуглекислого газу – 0,1-0,2%

E. Концентрація вуглекислого газу – 0,2-0,5%

36. Укажіть гігієнічні вимоги до окиснюваності повітря лікарняних палат лікувально-профілактичних закладів:

A. *Окиснюваність повітря – 20-24 мг О23

B. Окиснюваність повітря – 10-15 мг О23

C. Окиснюваність повітря – 15-20 мг О23

D. Окиснюваність повітря – 24-30 мг О23

E. Окиснюваність повітря – 25-50 мг О23

 

37. Рівень звуку на території лікарні в нічний час не повинен перевищувати, дБ:

A. *35

B. 20

C. 10

D. 40

E. 50

 

38. Перерахуйте основні професійні фактори, що негативно впливають на організм медичних працівників:

A. *Високе нервово-емоційне напруження, дискомфортний мікроклімат, вимушена робоча поза, шкідливі фізичні, хімічні та біологічні чинники

B. Комфортний мікроклімат, ненормальна тривалість відпусток

C. Низька рухова активність та ультрафіолетовий голод

D. Шкідливі хімічні речовини, напружені стосунки та скарги пацієнтів

E. Біологічні аспекти, безсоння, астенія

 

39. До професійних навантажень та шкідливостей праці лікарів хірургічних спеціальностей відносяться:

A. *Все перераховане

B. Вимушене положення тіла, тривале статичне напруження

C. Дискомфортний нагрівний мікроклімат

D. Біологічні та психогенні фактори

E. Хімічні чинники

 

40. До числа основних заходів з покращання умов праці лікарів необхідно віднести:

A. *Архітектурно-планувальні та будівельні заходи, нормування чинників виробничого середовища та контроль за їх дотриманням

B. Вибіркові медогляди та оздоровлення допоміжного персоналу

C. Утримання штатної комісії з розслідувань нещасних випадків на виробництві та професійної патології

D. Своєчасна інформація про нещасні випадки на виробництві та професійну патологію

E. Штрафні санкції, акти, приписи, а при необхідності передача справи до силових структур

 

Особиста гігієна

Тема №39. Гігієнічна оцінка лікарняного та побутового одягу. Методика гігієнічної оцінки засобів по догляду за ротовою порожниною.

1. Дайте визначення поняття “одяг”:

А. *Засіб щодо забезпечення теплового комфорту та захисту тіла від несприятливого впливу навколишнього середовища, механічних і хімічних пошкоджень та бактеріального забруднення

В. Засіб щодо запобігання або зниження впливу на працівника небезпечних або шкідливих виробничих чинників

С. Засіб щодо захисту медичних працівників від впливу негативних чинників внутрішньо лікарняного середовища

D. Засіб щодо захисту тіла, який видається відвідувачам хворих лікувально-профілактичний закладів

Е. Засіб щодо захисту окремих органів і систем організму від впливу несприятливих чинників

 

2. Дайте визначення поняття “виробничий одяг”:

А. *Засіб щодо запобігання або зниження впливу на працівника небезпечних або шкідливих виробничих чинників

В. Засіб щодо забезпечення теплового комфорту та захисту тіла від несприятливого впливу навколишнього середовища, механічних і хімічних пошкоджень та бактеріального забруднення

С. Засіб щодо захисту медичних працівників від впливу негативних чинників внутрішньо лікарняного середовища

D. Засіб щодо захисту тіла, який видається відвідувачам хворих лікувально-профілактичний закладів

Е. Засіб щодо захисту окремих органів і систем організму від впливу несприятливих чинників

 

3. Дайте визначення поняття “лікарняний одяг”:

А. *Засіб щодо захисту медичних працівників від впливу негативних чинників внутрішньо лікарняного середовища

В. Засіб щодо запобігання або зниження впливу на працівника небезпечних або шкідливих виробничих чинників

С. Засіб щодо забезпечення теплового комфорту та захисту тіла від несприятливого впливу навколишнього середовища, забезпечення механічних і хімічних пошкоджень, бактеріального забруднення

D. Засіб щодо захисту тіла, який видається відвідувачам хворих лікувально-профілактичний закладів

Е. Засіб щодо захисту окремих органів і систем організму від впливу несприятливих чинників

4. Укажіть загальні вимоги до тканин, що використовуються для виготовлення одягу:

А. *Низька (для зимового одягу) або висока (для літнього одягу) теплопровідність, належна пористість, легкість, низька гігроскопічність, водоємкість та водопровідність, висока паропровідність та випаровуюча здатність

В. Висока (для зимового одягу) або низька (для літнього) теплопровідність, належна пористість, легкість, висока гігроскопічність, водоємкість, низька паро провідність та випаровуючи здатність

С. Відповідність модним тенденціям

D. Збільшення об’єму та зросту людини і зменшення маси та зросту користувача

Е. Відповідність ергономічним вимогам, економність та дешевизна

5.Назвіть гігієнічні вимоги, що ставляться до повсякденного одягу:

А. *Забезпечити оптимальний підодяговий мікроклімат та тепловий комфорт людини, не утруднювати дихання, кровообіг і рух людини, мати порівняно невелику масу та бути достатньо міцним

В. Основна гігієнічна вимога ― тривалість використання та стійкість до вологи

С.Якщо одяг влаштовує користувача, то гігієнічні вимоги до одягу є некоректними

D. Бути стійким до вологи та сонця та мати загальну масу менше 15% від маси тіла користувача

Е. Відповідати естетичним вимогам та забезпечувати оптимальний під одяговий мікроклімат, бути достатньо міцним та не мати у своїй структурі токсичних хімічних домішок

6. Укажіть, від якого чинника з числа нижченаведених залежать гігієнічні властивості одягу:

А. *вид тканин

B. Температура повітря

C. Охолоджувальна здатність повітря

D. Швидкість руху повітря

E. Вологість повітря

7. Підодяговий мікроклімат буде оптимальним, якщо при температурі навколишнього середовища 18-22°С мають місце наступні його параметри:

А. *Температура повітря – 32,5-34,5°С, відносна вологість – 55-60%, концентрація оксиду вуглецю – 1-1,5%

В. Температура повітря – 36-40°С, відносна вологість – 70-76%, концентрація оксиду вуглецю – 0,5-1%

С. Температура повітря – 15-20°С, відносна вологість – 25-30%, концентрація оксиду вуглецю – 5-10%

D. Температура повітря має дорівнювати температурі тіла користувача, оксид вуглецю має бути відсутнім, відносна вологість має дорівнювати абсолютній вологості

Е. Температура повітря та вологість мають бути мінімальною, швидкість руху повітря має скласти 0,1-0,3 м/с

 

8. Найбільш оптимальні гігієнічні властивості має одяг із волокон:

А. *Бавовни, льону, коноплі, вовни, шовку

В. Азбесту у поєднанні із епоксидними композиціями та картоном

С. Бавовни у поєднанні із гумою

D. Льону у суміші із пінопластом

Е. Виключно синтетичного походження

 

9. Укажіть які основні властивості тканин покладені в основу класифікації спеціального одягу:

а. *захисні властивості

b. повітропроникність

c. капілярність

d. теплопровідність

E. Гігроскопічність

10. До основних груп виробничого одягу відносять спеціальний одяг:

А. *Для використання в умовах підвищеної вологості, кислотно-луго-захисний, пилозахисний, для захисту від механічних і фізичних чинників

В. Халати білі, сині та чорні

С. Сигнальні жилети червоного та зеленого кольорів

D. Фартухи побутові із національним орнаментом та вишивкою

Е. Костюми для захисту від мух та тепла, бавовняні халати

11. Укажіть види одягу, що використовують при роботі в умовах підвищеної вологості:

А. *Костюми водонепроникні, санітарно-захисний одяг для епідеміологів, ветеринарів та дезінфекторів, гідрокостюми

В. Ватно-марлеві маски, світлозахисні окуляри

С. Протигази, парасольки, респіратор “Пелюстка”, бахіли

D. Фартухи та нарукавники

Е. Захисний шолом, гідрокостюми, ватно-марлеві маски

 

12. Укажіть основні види індивідуальних засобів захисту органів дихання:

А. *Фільтруюючі та ізолюючі засоби

В. Фільтруючі та знезаражуючі засоби

С. Фільтруючі та знешкоджуючі засоби

D. Ізолюючі та знешкоджуючі засоби

Е. Ізолюючі та стабілізуючі засоби

 

13. Назвіть засоби, що відносяться до фільтруючих засобів захисту органів дихання:

А. *Маски, респіратори, фільтруючі протигази

В. Шлангові та ізолюючі протигази

С. Відкриті та закриті захисні окуляри, ручні і наголовні щитки, маски та шоломи

D. Внутрішні та зовнішні антифони

Е. Шлангові та ізолюючі маски

 

14. Назвіть засоби, що відносяться до фільтруючих засобів захисту органів дихання:

А. *Шлангові та ізолюючі протигази

В. Маски, респіратори, фільтруючі протигази

С. Відкриті та закриті захисні окуляри, ручні і наголовні щитки, маски та шоломи

D. Внутрішні та зовнішні антифони

Е. Шлангові та ізолюючі каски

 

15. Назвіть засоби, що відносяться до засобів захисту органу зору:

А. *Відкриті та закриті захисні окуляри, ручні і наголовні щитки, маски та шоломи

В. Маски, респіратори, фільтруючі протигази

С. Шлангові та ізолюючі протигази

D. Внутрішні та зовнішні антифони

Е. Шлангові та ізолюючі каски

 

16. Назвіть засоби, що відносяться до засобів захисту органу слуху:

А. *Внутрішні та зовнішні антифони

В. Маски, респіратори, фільтруючі протигази

С. Шлангові та ізолюючі протигази

D. Відкриті та закриті захисні окуляри, ручні і наголовні щитки, маски та шоломи

Е. Шлангові та ізолюючі каски

 

17. Назвіть засоби, що відносяться до засобів захисту голови:

А. *Каски

В. Маски, респіратори, фільтруючі протигази

С. Шлангові та ізолюючі протигази

D. Відкриті та закриті захисні окуляри, ручні і наголовні щитки, маски та шоломи

Е. Внутрішні та зовнішні антифони

 

18. Укажіть найкращі тканини для виготовлення білизни є:

А. *Бавовна, льон, шовк

В. Нейлон, шерсть, поролон

С. Лавсан, нейлон, поролон

D. Бавовна в поєднанні із гумою

Е. Шовк у поєднанні із поролоном

19. Укажіть одну з основних переваг натуральних тканин:

а. *висока гігроскопічність

b. низька капілярність

c. низька повітропрохідність

d. низька гігроскопічність

e. низька пористість

 

20. Назвіть для виготовлення якого одягу використовуються хімічні неорганічні волокна:

а. *спеціальний одяг

b. спортивний одяг

c. дитячий одяг

d. лікарняний одяг

e. побутовий одяг

21. Назвіть переваги одягу із волокон природного походження над одягом із волокон хімічного походження:

А. *Краща повітропроникність, волого проникність, гігроскопічність

В. Переваг немає

С. Перевага залежить від маси одягу

D. Головне не походження волокон, а їх товщина

Е. Все залежить від моди на одяг

22. Синтетичні волокна отримують шляхом хімічного синтезу з:

а. *нафти

b. джуту

c. азбесту

d. казеїну

E. Віскози

23. Укажіть волокна хімічного походження:

А. *Віскоза, капрон, нейлон, лавсан, ацетат

В. Льон у поєднанні із бавовною

С. Бавовна у поєднанні із коноплею

D. Конопля у поєднанні із льоном

Е. Шовк з’єднаний із бавовною

24. Укажіть чому білизна із полівінілхлоридних волокон отримала назву лікувальної:

А. *Тому, що зменшує біль у суглобах, м’язах, по ходу периферійних нервів

В. Тому, що її видають хворим у поліклініках та за рецептами у аптеках

С. Тому, що вона видається на курортах

D. Тому, що вона виробляється у лікарнях

Е. Тому, що вона є незамінною при виготовленні спецодягу

25. Назвіть перелік основних показників фізичних властивостей тканини:

А. *Товщина та питома вага, пористість та капілярність, відносна теплопровідність сухої та вологої тканини

В. Стійкість до впливу лазерних променів, товщина та питома вага

С. Здатність поглинати ультрафіолетові промені, пористість та капілярність

D. Здатність затримувати ультразвук, відносна теплопровідність сухої та вологої тканини

Е. Фізичні властивості тканин значення не мають, головне ‒ оптимальні хімічні показники

 

26. Назвіть перелік основних показників хімічних властивостей тканини:

А. *Стійкість до кислот, лугів та органічних розчинників

В. Стійкість до ультрафіолетових променів

С. Стійкість до змін аероіонного стану атмосфери

D. Стійкість до змін барометричного тиску

Е. Стійкість до комбінованого впливу хімічного складу повітря

27. Укажіть прилад, за допомогою якого визначають товщину тканини:

А. *мікрометр

В. Реометр

С. Кататермометр

D. Термометр

E. Психрометр

28. Дайте визначення поняття “щільність тканини”:

А. *Це маса 1 см3 тканини (у грамах)

В. Це кількість волокон у 1 см3

С. Це кількість волокон у 1 см2

D. Це співвідношення маси одягу до його розмірів

Е. Це співвідношення діаметрів волокон до їх ваги

29. Дайте визначення поняття “повітропроникність тканин”:

А. *здатність тканини пропускати через свої пори повітря

B. Здатність пропускати водяну пару через пори тканини

C. Властивість волокон тканини поглинати водяну пару з повітря і поверхні тіла і утримувати її за певних умова

D. Властивість вбирати краплинно-рідку вологу

E. Час випаровування вологи з поверхні тканини

 

30. Дайте визначення поняття “гігроскопічність тканин”:

А. *властивість волокон тканини поглинати водяну пару з повітря і поверхні тіла і утримувати її за певних умова

B. Здатність пропускати водяну пару через пори тканини

C. Здатність тканини пропускати через свої пори повітря

D. Властивість вбирати краплинно-рідку вологу

E. Час випаровування вологи з поверхні тканини

31. Укажіть прилад, за допомогою якого визначають теплопровідність тканин:

А. *кататермометр

B. Психрометр

C. Реометр

D. Термометр

E. Мікрометр

 

32. Для дослідження природи (походження) тканини використовують наступні методики:

А. *Кип’ятіння з лугами, обробка з ацетоном, ксантопротеїнові реакції з HNO3

В. Опромінення ультрафіолетовими лампами

С. Пропускання лазерних променів

D. Компресія та перевірка на міцність

Е. Тривале прання у нейтральному мийному розчині

33. Під час кип’ятіння волокон одягу в 10% розчині NaOH або KOH:

А. *Волокна тваринного походження (шовк, шерсть) розчиняються, а волокна рослинного походження (бавовна, льон) лише набухають

В. Волокна рослинного походження (бавовна, льон) розчиняються, а волокна тваринного походження (шовк, шерсть) лише набухають

С. Волокна рослинного походження (бавовна, льон) розчиняються, а волокна тваринного походження (шовк, шерсть) забарвлюються у жовтий або світло-коричневий колір

D. Волокна будь-якого походження розчиняються

Е. Ніяких змін із волокнами та тканинами не відбувається

34. В ході проведення ксантопротеїнової реакції волокон одягу:

А. *Волокна тваринного походження (шовк, шерсть) забарвлюються у жовтий або світло-коричневий колір, а колір волокон рослинного походження (бавовна, льон) не змінюється

В. Волокна рослинного походження (шовк, шерсть) забарвлюються у жовтий або світло-коричневий колір, а колір волокон тваринного походження (бавовна, льон) не змінюється

С. Волокна будь-якого походження залишаються без змін

D. Волокна тваринного походження (шовк, шерсть) розчиняються, а волокна рослинного походження (бавовна, льон) лише набухають

Е. Волокна рослинного походження (бавовна, льон) розчиняються, а волокна тваринного походження (шовк, шерсть) лише набухають

35. В результаті обробки волокон тканини ацетоном:

А. *В ацетоні розчиняється штучний ацетатний шовк і не розчиняються натуральні волокна

В. В ацетоні розчиняються натуральні волокна і не розчиняється штучний ацетатний шовк

С. В ацетоні натуральні волокна знебарвлюються та ущільнюються

D. Ацетон не впливає на стан та забарвлення ацетатного шовку

Е. Ацетон швидко випаровується та кристалізуєтьсяПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.240.143 (0.066 с.)