В. Виявлення наявності серед населення гострозаразних кишкових інфекцій та епізоотій серед свійських і диких тваринМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

В. Виявлення наявності серед населення гострозаразних кишкових інфекцій та епізоотій серед свійських і диких тваринС. Виявлення об’єктів можливого забруднення води навколо джерела з урахування відстані та рельєфу місцевості

D. Визначення особливостей обладнання джерела води: свердловини, каптажу, його стану, необхідності ремонту тощо)

E. Аналіз води на місці на хімічне, радіоактивне забруднення, визначення органолептичних та санітарно-хімічних показників забруднення, направлення проб води на бактеріологічне дослідження тощо

 

18. Укажіть, в чому полягає санітарно-епідеміологічне обстеження джерел води на місці в ході здійснення розвідки джерел водопостачання при надзвичайних ситуаціях та під час війни:

А. *Виявлення наявності серед населення гострозаразних кишкових інфекцій та епізоотій серед свійських і диких тварин

В. Опитування населення, аналіз топографічних карт тощо

С. Виявлення об’єктів можливого забруднення води навколо джерела з урахування відстані та рельєфу місцевості

D. Визначення особливостей обладнання джерела води: свердловини, каптажу, його стану, необхідності ремонту тощо)

E. Аналіз води на місці на хімічне, радіоактивне забруднення, визначення органолептичних та санітарно-хімічних показників забруднення, направлення проб води на бактеріологічне дослідження тощо

 

19. Укажіть, в чому полягає санітарно-топографічне обстеження джерел води на місці в ході здійснення розвідки джерел водопостачання при надзвичайних ситуаціях та під час війни:

А. *Виявлення об’єктів можливого забруднення води навколо джерела з урахування відстані та рельєфу місцевості

В. Опитування населення, аналіз топографічних карт тощо

С. Виявлення наявності серед населення гострозаразних кишкових інфекцій та епізоотій серед свійських і диких тварин

D. Визначення особливостей обладнання джерела води: свердловини, каптажу, його стану, необхідності ремонту тощо)

E. Аналіз води на місці на хімічне, радіоактивне забруднення, визначення органолептичних та санітарно-хімічних показників забруднення, направлення проб води на бактеріологічне дослідження тощо

 

20. Укажіть, в чому полягає санітарно-технічне обстеження джерел води на місці в ході здійснення розвідки джерел водопостачання при надзвичайних ситуаціях та під час війни:

А. *Визначення особливостей обладнання джерела води: свердловини, каптажу, його стану, необхідності ремонту тощо)

В. Опитування населення, аналіз топографічних карт тощо

С. Виявлення об’єктів можливого забруднення води навколо джерела з урахування відстані та рельєфу місцевості

D. Виявлення наявності серед населення гострозаразних кишкових інфекцій та епізоотій серед свійських і диких тварин

E. Аналіз води на місці на хімічне, радіоактивне забруднення, визначення органолептичних та санітарно-хімічних показників забруднення, направлення проб води на бактеріологічне дослідження тощо

 

21. Укажіть, в чому полягає етап відбору проб води та її аналізу в ході здійснення розвідки джерел водопостачання при надзвичайних ситуаціях та під час війни:

А. *Аналіз води на хімічне, радіоактивне забруднення, визначення органолептичних та санітарно-хімічних показників забруднення, направлення проб води на бактеріологічне дослідження тощо

В. Опитування населення, аналіз топографічних карт тощо

С. Виявлення об’єктів можливого забруднення води навколо джерела з урахування відстані та рельєфу місцевості

D. Виявлення наявності серед населення гострозаразних кишкових інфекцій та епізоотій серед свійських і диких тварин

E. Визначення особливостей обладнання джерела води: свердловини, каптажу, його стану, необхідності ремонту тощо)

 

22. Назвіть питання, які підлягають обов’язковому урахуванню під час проведення розвідки та вибору джерел водопостачання в польових умовах:

А. *Все перераховане

В. Кількість особового складу формувань та населення в районі катастрофи

С. Норми польового водопостачання

D. Кількість і дебіт джерел водопостачання та якість води в них

E. Наявність табельних засобів добування, очистки, знезараження та інших засобів обробки води, накопичення її запасів, транспортування, а також розгортання пунктів водорозбору

 

23. Назвіть показники, які повинні враховуватися в ході проведення санітарної розвідки та вибору джерела водопостачання в польових умовах:

А. *норми польового водопостачання

В. Кількість особового складу формувань

С. Погодні умови

D. Види транспорту

E. Типи джерел водопостачання

24. Укажіть показник, що підлягає оцінці в ході обстеження особового складу підрозділу для забезпечення діяльності пунктів водопостачання і пунктів водорозбору:

A. *Бацилоносійство

B. Фізичний розвиток

C. Вік

D. Стан психічного здоров’я

E. Стан зорової сенсорної системи

 

25. Укажіть, які імпровізовані засоби обробки води з підручних матеріалів можуть використовуватися для покращання якості питної води в польових умовах:

А. *Тканинно-вугільний фільтр із звичайної бочки, заповнений дерев’яним вугіллям та бавовняною тканиною

В. Батометр

С. Бутирометр та ареометри різних конструкції

D. Пляшки з тягарем, солдатський казанок, відро

E. Польовий колориметр

 

26. Укажіть, за допомогою якого приладу здійснюють відбір проби води для аналізу в польових умовах:

А. *Батометр

В. Бутирометр

С. Анемометр

D. Компаратор

E. Польовий колориметр

27. Укажіть пристрій, яким можна відібрати пробу води для аналізу у польових умовах:

А. *пляшка з тягачем

В. Пхр-мв

С. ДП-5А

D. НГХВ

E. Реометр

29. Назвіть мінімальний об’єм відбору проби води для лабораторного аналізу в польових умовах:

A. *2 л

B. 5 л

C. 10 л

D. 4 л

E. 50 л

29. Укажіть, за допомогою якого приладу здійснюють визначення наявності у воді отруйних речовин в польових умовах:

А. *прилад хімічної розвідки медико-ветеринарний пхр-мв

В. Польовий рентгенометр-радіометр дп-5а або дп-5в

С. Гідрохімічний набір з комплектів лабораторій гігієнічних ЛГ-1 або ЛГ-2

D. Компаратор

E. Польовий колориметр

 

30. Укажіть, за допомогою якого приладу здійснюють визначення наявності у воді радіоактивних речовин в польових умовах:

А. *польовий рентгенометр-радіометр дп-5а або дп-5в

В. Прилад хімічної розвідки медико-ветеринарний пхр-мв

С. Гідрохімічний набір з комплектів лабораторій гігієнічних ЛГ-1 або ЛГ-2

D. Компаратор

E. Польовий колориметр

 

31. Укажіть, за допомогою якого приладу здійснюють визначення органолептичних показників якості води в польових умовах:

А. *гідрохімічний набір з комплектів лабораторій гігієнічних лг-1 або лг-2

В. Прилад хімічної розвідки медико-ветеринарний пхр-мв

С. Польовий рентгенометр-радіометр ДП-5А або ДП-5В

D. Компаратор

E. Польовий колориметр

 

32. Назвіть прилад, який використовується для санітарного аналізу якості води:

А. *набір гідрохімічний нгх

В. Туф-200

С. ДП-5А

D. НГВ

E. ПХР-МВ

Тема №47. Основи організації та проведення санітарного нагляду за водопостачанням особового складу формувань на період надзвичайних ситуацій і катастроф та на воєнний час. Організація та проведення санітарного нагляду за очищенням, знезараженням та дезактивацією води в польових умовах при надзвичайних ситуаціях та під час війни.

 

1. Назвіть основні завдання медичної служби щодо контролю за водопостачанням військових і цивільних формувань у польових умовах при надзвичайних ситуаціях та під час війни:

А. *Все перераховане

В. Визначення якості препаратів для хлорування води (вмісту активного хлору), вибір доз препаратів хлору для знезараження води, вибір доз коагулянту для очищення води, вибір методів дезактивації та дегазації води

С. Індикація води на зараження отруйними і радіоактивними речовинами та бактерійними засобами, оцінка якості води при виборі джерел водопостачання та після її обробки

D. Участь у виборі місць розгортання пунктів водопостачання і пунктів водорозбору, визначення зон санітарної охорони навколо них, контроль за якістю очищення та дезактивації засобів обробки води після їх роботи (фільтрів, резервуарів, інвентарю тощо)

Е. Контроль за станом здоров’я осіб, які приймають участь в водопостачанні формувань

2. Укажіть, який підрозділ забезпечує організацію польового водопостачання військ при надзвичайних ситуаціях та в умовах бойових дій:

А. *Окрема рота польового водопостачання – ОРПВ

В. Медичний пункт полка – МПП

С. Медичний пункт батальйону – МПБ

D. Санітарно-епідеміологічний загін армії – СЕЗ

Е. Санітарно-піміологічна лабораторія дівізії – СЕЛ

3. Укажіть, які підрозділи забезпечують організацію польового водопостачання цивільних формувань при надзвичайних ситуаціях та в умовах бойових дій:

А. *Спеціальні підрозділи інженерної служби формувань

В. Спеціальні підрозділи хімічної служби формувань

С. Спеціальні підрозділи медичної служби формувань

D. Спеціальні підрозділи служби тилу формувань

Е. Спеціальні підрозділи військово-повітряних сил

4. Укажіть, яким чином забезпечується організація польового водопостачання військ і цивільних формувань при надзвичайних ситуаціях та в умовах бойових дій:

А. *Все перераховане

В. Шляхом розгортання пунктів водопостачання

С. Шляхом розгортання пунктів водорозбору

D. Шляхом індивідуального водопостачання із знезараженням води кип’ятінням

Е. Шляхом індивідуального водопостачання із знезараженням води спеціальними таблетками

 

5. Укажіть шляхи забезпечення військ водою у польових умовах:

А. *За рахунок пунктів водопостачання, пунктів водорозбору та індивідуальних запасів води

В. Через пункти реєстрації, контролю та водорозбору

С. У населеному пункті, за рахунок індивідуальних запасів води

D. Децентралізований, централізований, змішаний

Е. З відкритого водоймища, із закритого водоймища, з криниці

6. Дайте визначення поняття “пункт водопостачання”:

А. *Ділянка біля джерел води, на якій розгортаються табельні засоби добування, підйому води, її очищення, знезараження та у разі необхідності дезактивації, дегазації, накопичення запасів та видачі підрозділам формувань або її консервування

В. Ділянка в районі розміщення формувань, на який розгортаються засоби для накопичення запасів води, яку доставляють, та видачі її особовому складу формувань та потерпілому від лихоліть населенню

С. Ділянка в районі розміщення формувань, на який проводиться видача бутильованої води населенню району

D. Ділянка в районі розміщення формувань, на який проводиться приготування їжі та накопичення запасів питної води

Е. Ділянка в районі розміщення формувань, на який проводиться продаж бутильованої води населенню району

7. Дайте визначення поняття “пункт водорозбору”:

А. *Ділянка в районі розміщення формувань, на який розгортаються засоби для накопичення запасів води, яку доставляють з пунктів водопостачання та видачі її особовому складу формувань та потерпілому від лихоліть населенню

В. Ділянка біля джерел води, на якій розгортаються табельні засоби добування, підйому води, її очищення, знезараження та у разі необхідності дезактивації, дегазації, накопичення запасів та видачі підрозділам формувань або її консервування

С. Ділянка в районі розміщення формувань, на який проводиться видача бутильованої води населенню району

D. Ділянка в районі розміщення формувань, на який проводиться приготування їжі та накопичення запасів питної води

Е. Ділянка в районі розміщення формувань, на який проводиться продаж бутильованої води населенню району

 

8. Назвіть основні складові частини пункту водопостачання:

А. *Майданчик для добування, очищення, зберігання і видачі води та польова лабораторія

В. Польова лабораторія та майданчик для медичного персоналу

С. Складські приміщення та майданчик військової техніки

D. Майданчик для добування, очищення, зберігання і видачі води та садово-паркова зона

Е. Польова лабораторія та санітарно-захисна зона

 

 

9. Укажіть величину зони санітарного захисту пункту водопостачання:

А. *50-100 м

В. 1-10 м

С. 100-500 м

D. 500-1000 м

Е. 1000-5000 м

 

10. Перерахуйте табельні засоби знезараження індивідуальних запасів води у польових умовах:

А. *Пантоцид, аквасепт

В. Карбоферрогель, алкостоп

С. Заноцид, феррогель

D. МАФС-3, ТВФ-200

Е. Активоване вугілля, біле вугілля, сіре вугілля, чорне вугілля

 

11. Укажіть суворо обов’язкові вимоги до питної води у польових умовах при надзвичайних ситуаціях:

А. *безпечність води в епідеміологічному та токсикологічному відношенніПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.16.13 (0.013 с.)