ТОП 10:

В. Набір гідрохімічний нгх для оцінки якості води в ході розвідки джерел водопостачанняС. Набір для контролю за хлоруванням і коагуляцією води НХК

D. Польовий рентгенометр-радіометр ДП-5А, ДП-5В

E. Прилад хімічної розвідки медико-ветеринарний ПХР-МВ

 

37. Назвіть лабораторний комплект, що використовується для проведення органолептичних та фізико-хімічних досліджень води у польових умовах:

А. *Лабораторія гігієнічна військова ЛГ-1

В. Лабораторія бактеріологічна ЛБ,

С. Медична польова хімічна лабораторія МПХЛ-54

D. Лабораторія токсикологічна ЛТ

E. Радіометрична лабораторія в укладках РЛУ-2

 

38. Назвіть лабораторний комплект, що використовується для проведення органолептичних та фізико-хімічних досліджень води у польових умовах:

А. *Лабораторія гігієнічна основна ЛГ-2

В. Лабораторія бактеріологічна ЛБ,

С. Медична польова хімічна лабораторія МПХЛ-54

D. Лабораторія токсикологічна ЛТ

E. Радіометрична лабораторія в укладках РЛУ-2

 

39. Назвіть лабораторний комплект, що використовується для проведення мікробіологічних та бактеріологічних досліджень води у польових умовах:

А. *Лабораторія бактеріологічна ЛБ

В. Лабораторія гігієнічна військова ЛГ-1

С. Медична польова хімічна лабораторія МПХЛ-54

D. Лабораторія токсикологічна ЛТ

E. Радіометрична лабораторія в укладках РЛУ-2

 

40. Назвіть лабораторний комплект, що використовується для визначення наявності у воді токсичних хімічних речовин у польових умовах:

А. *Медична польова хімічна лабораторія МПХЛ-54

В. Лабораторія бактеріологічна ЛБ,

С. Лабораторія гігієнічна основна ЛГ-2

D. Лабораторія токсикологічна ЛТ

E. Радіометрична лабораторія в укладках РЛУ-2

41. Назвіть лабораторний комплект, що використовується для проведення токсикологічних досліджень води у польових умовах:

А. *Лабораторія токсикологічна ЛТ

В. Лабораторія бактеріологічна ЛБ,

С. Медична польова хімічна лабораторія МПХЛ-54

D. Лабораторія гігієнічна військова ЛГ-1

E. Радіометрична лабораторія в укладках РЛУ-2

42. Назвіть лабораторний комплект, що використовується для проведення радіометричних досліджень води у польових умовах:

А. *Радіометрична лабораторія в укладках РЛУ-2

В. Лабораторія бактеріологічна ЛБ,

С. Медична польова хімічна лабораторія МПХЛ-54

D. Лабораторія токсикологічна ЛТ

E. Лабораторія гігієнічна основна ЛГ-2

Тема №48. Основи організації і проведення санітарного нагляду за харчуванням особового складу формувань на період надзвичайних ситуацій і катастроф та під час війни. Санітарно-гігієнічне забезпечення експертизи води та продовольства.

 

1. Укажіть засоби контролю повноцінності харчування та проведення медичної експертизи продовольства у польових умовах:

А. *Табельні лабораторні засоби медичної та хімічної служби

В. НГХ, РЛУ-2

С. ТВФ-200, ЛБ,ЛВ

D. МАФС-3, ТВФ-200,

Е. РДВ-5000, РЛУ-2

 

2. Укажіть засіб, що відноситься до табельних лабораторних засобів медичної та хімічної служби військ:

А. *Дозиметричні прилади ДП-5А, ДП-5В

В. Психрометри Августа і Асмана та гігрометр

С. Апарат Кротова та поглинач Петрі

D. Біодозиметр Горбачева та піранометр Янішевського

Е. Шумомір інспекторський ШУМ-1-М, Аналізатор спектру шуму і вібрації (ВШВ-0,03)

 

3. Укажіть засіб, що відноситься до табельних лабораторних засобів медичної та хімічної служби військ:

А. *Прилад хімічної розвідки медико-ветеринарний ПХР-МВ

В. Рентгенометр переносний, мікрорентгенометр переносний

С. Індивідуальний дозиметр конденсаторний, індивідуальний дозиметр термолюмінісцентний

D. Універсальний газоаналізатор УГ-2

Е. Динамометр становий, динамометр ручний

4. Укажіть засоби, що відносяться до табельних лабораторних засобів медичної та хімічної служби військ:

А. *Лабораторія гігієнічна військова ЛГ-1, медична польова хімічна лабораторія МПХЛ-54

В. Пиломір ВКП-1, мікрорентгенометр переносний

С. Генератор надвисоких частот ЛУЧ-3, вимірювач цільності потоку енергії НВЧ-поля ПО-1 “Медик”

D. Лабораторія гігієнічна стаціонарна, медична стаціонарна хімічна лабораторія

Е. Лабораторія гігієнічна фотодозиметрична, медична токсикологічна лабораторія

 

5. Укажіть засіб, що відноситься до табельних лабораторних засобів медичної та хімічної служби військ:

А. *Лабораторія бактеріологічна ЛБ

В. Лабораторія мікробіологічна ЛМ

С. Лабораторія індивідуальної дозиметрії ЛІД

D. Лабораторія надвисоких частот ЛНЧ

Е. Лабораторія функціональних досліджень ЛФД

 

6. Укажіть засіб, що відноситься до табельних лабораторних засобів медичної та хімічної служби військ:

А. *Лабораторія гігієнічна основна ЛГ-2

В. Лабораторія гігієнічна допоміжна ЛГ-2д

С. Лабораторія гігієнічна проміжна ЛГ-2п

D. Лабораторія гігієнічна стаціонарна ЛГ-2

Е. Лабораторія гігієнічна польова ЛГ-2п

7. Укажіть засіб, що відноситься до табельних лабораторних засобів медичної та хімічної служби військ:

А. *Лабораторія бактеріологічна ЛБ

В. Лабораторія санітарно-технічна ЛСТ

С. Лабораторія протозойна ЛП

D. Лабораторія ентомологічна ЛЕ

Е. Лабораторія гельмінтологічна ЛГ

 

8. Укажіть засіб, що відноситься до табельних лабораторних засобів медичної та хімічної служби військ:

А. *Лабораторія вірусологічна ЛВ

В. Лабораторія санітарно-технічна ЛСТ

С. Лабораторія протозойна ЛП

D. Лабораторія ентомологічна ЛЕ

Е. Лабораторія гельмінтологічна ЛГ

 

9. Укажіть засіб, що відноситься до табельних лабораторних засобів медичної та хімічної служби військ:

А. *Лабораторія токсикологічна ЛТ

В. Лабораторія санітарно-технічна ЛСТ

С. Лабораторія санітарно-технологічна ЛСТ

D. Лабораторія санітарно-хімічна ЛСХ

Е. Лабораторія санітарно-епідеміологічна ЛСЕ

 

10. Укажіть засіб, що відноситься до табельних лабораторних засобів медичної та хімічної служби військ:

А. *Лабораторія радіометрична в укладках РЛУ-2

В. Лабораторія радіотехнічна в укладках РЛУ-2

С. Лабораторія радіозахисна в укладках РЛУ-2

D. Лабораторія радіотоксикологічна в укладках РЛУ-2

Е. Лабораторія радіотехнологічна в укладках РЛУ-2

11. Укажіть основні особливості, що характеризують табельні лабораторні комплекти і прилади для польових умов:

А. *Все перераховане

В. Комплекти, розраховані на експресні методи дослідження з використанням стандартизованих реактивів, індикаторів та еталонів

С. Комплекти і прилади, уніфіковані для всіх родів військ, служб, формувань цивільної оборони;

D. Комплекти і прилади малогабаритні

Е. Комплекти і прилади малогабаритні стійкі до транспортних навантажень (струсів).

 

12. Укажіть, в чому полягають методи санітарного обстеження умов заготівлі, транспортування, зберігання, кулінарної обробки і реалізації харчових продуктів і страв під час здійснення медичного контролю за повноцінністю харчування:

А. *Гігієнічна оцінка санітарного обстеження умов заготівлі, транспортування, зберігання, кулінарної обробки і реалізації харчових продуктів і страв

В. Оцінка повноцінності харчування за меню-розкладкою з використанням норм харчування пайків військових і цивільних формувань та таблиць хімічного складу харчових продуктів

С. Контрольні зважування продуктів при видачі зі складу на харчоблок, при закладці в казан, наприклад, польової кухні, контрольні зважування готових порцій, страв

D. Гігієнічна оцінка енергетичної цінності, вмісту білків, жирів, вітамінів тощо

Е. Проведення антропометричних, фізіометричних, соматоскопічних, біохімічних та клінічних досліджень

13. Наведіть основні характеристики раціону виживанняу, що використовується для організації індивідуального харчування особового складу формувань в умовах катастроф та інших надзвичайних ситуацій:

А. *Являють собою пайки у формі брикетів або великих таблеток, мають низьку калорійність, мінімально необхідні кількості білків, жирів та інших нутрієнтів та розраховані на нетривале споживання (2-3 дні) у найбільш складних умовах катастроф та бойових дій

В. Вміщують знижену кількість вуглеводів, жирів, але достатню кількість білків, вітамінів, мінеральних речовин, мікроелементів

С. Випускаються в упаковках, розрахованих на добове харчування однієї особи і включають: сухарі або хрусткі хлібці, різноманітні консерви (три 200-грамових банки), цукор – 45 г, чай – 1 г, концентрати супів, каш, які не потребують тривалої кулінарної обробки

D. Включають у свою структуру харчові концентрати, які не потребують тривалої кулінарної обробки

Е. Включають у свою структуру консервовані продукти, які не потребують тривалої кулінарної обробки

14. Укажіть енергетичну цінність сухого пайку:

А. *3200-3500 ккал

В. 1100-1500 ккал

С. 800-1000 ккал

D. 3500-5000 ккал

Е. 500-800 ккал

15. Укажіть енергетичну цінність субкалорійного пайку (раціону):

А. *800-1000 ккал

В. 3200-3500 ккал

С. 1100-1500 ккал

D. 3500-5000 ккал

Е. 500-800 ккал

16. Укажіть, яким шляхом здійснюється профілактика С-вітамінної недостатності харчового раціону особового складу військ:

А. *Дотримання правил зберігання овочів і фруктів та додаткова вітамінізація їжі

В. Контроль за ваговим виходом готових блюд та санітарним станом посуду

С. Розробка заходів щодо покращання харчування особового складу військ

D. Контроль за ступенем якості харчових продуктів

Е. Якісний підбір продуктів для готування їжі та забезпечення хімічного щадінняПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.94.202.172 (0.009 с.)