Укажіть, який вид випромінювання є найбільш небезпечним при внутрішньому опроміненні?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Укажіть, який вид випромінювання є найбільш небезпечним при внутрішньому опроміненні?A. *a–випромінювання

B. b–випромінювання

C. g–випромінювання

D. Рентгенівське випромінювання

E. Позитронне випромінювання

15. Назвіть показники, що з якісної точки зору характеризують ядерні перетворення:

A. *Вид розпаду, вид випромінювання, період напіврозпаду

B. Вид розпаду, період напіврозпаду, період напівстійкості

C. Пронікаюча здатність, іонізуюча здатність, розпадаюча здатність

D. Енергія випромінювання, енергія розпаду, наявність екрануючих поверхонь

E. Період виведення, період напіввиведення, період чвертьвиведення

 

16. Дайте визначення поняття “період напіврозпаду”:

A. *Час, протягом якого розпадається половина вихідної кількості атомів

B. Час, протягом якого повністю розпадається вихідна кількість атомів

C. Зменшення вдвічі енергії випромінювання радіонукліду

D. Зменшення вдвічі відстані, на якій знаходиться радіонуклід

E. Зменшення вдвічі проникаючої здатності радіонукліду

 

17. Укажіть кількісну міру радіоактивного розпаду:

A. *Активність

B. Продуктивність

C. Іонізуюча здатність

D. Проникаюча здатність

E. Енергія випромінювання

 

18. Укажіть, що являє собою кількісна міра радіоактивного розпаду – активність:

A. *Кількість розпадів атомів радіоактивної речовини за одиницю часу

B. Кількість розпадів атомів радіоактивної речовини в динаміці часу

C. Кількість розпадів атомів радіоактивної речовини у співвідношенні з кількістю звільненої енергії

D. Кількість розпадів атомів радіоактивної речовини у співвідношенні з кількістю створених атомів

E. Кількість розпадів атомів радіоактивної речовини протягом життя людини

 

19. Укажіть одиницю вимірювання активності в системі Si:

A. *Беккерель (Бк)

B. Кюрі (Кі)

C. Міліграм-еквівалент радію (мг-екв. Ra)

D. Грей (Гр)

E. Зіверт (Зв)

20. Укажіть, що являє собою гама-еквівалент:

A. *Відношення γ-випромінювання даного радіонукліда до γ-випромінювання радію

B. Один розпад радіонукліда за 1 секунду

C. Активність 1 г хімічно чистого радію, що дорівнює 3,7 ×1010 Бк

D. Поглинута доза опромінення, яка дорівнює енергії 1 джоуль, поглинутій в 1 кг маси середовища

E. Доза будь-якого виду іонізуючого випромінювання, що дає такий же біологічний ефект, як один грей стандартного рентгенівського випромінювання

 

 

21. Назвіть якісні характеристики іонізуючого випромінювання:

A. *Вид і енергія випромінювання, проникаюча та іонізуюча здатність

В. Поглинута доза, потужність поглинутою у повітрі дози, еквівалентна доза, ефективна доза

С. Мінімальна доза, оптимальна доза, максимальна доза

D. Еквівалентна доза, еквівалентно-ефективна доза, результуюча доза

E. Іонізуюче випромінювання не має якісних характеристик

 

22. Назвіть кількісні характеристики іонізуючого випромінювання:

A. *Поглинута доза, потужність поглинутої у повітрі дози, еквівалентна доза, ефективна доза

В. Вид і енергія випромінювання, проникаюча та іонізуюча здатність

С. Мінімальна доза, оптимальна доза, максимальна доза

D. Еквівалентна доза, еквівалентно-ефективна доза, результуюча доза

E. Іонізуюче випромінювання не має кількісних характеристик

 

23. Назвіть якісні характеристики іонізуючого випромінювання:

A. *Все перераховане

В. Вид випромінювання

С. Енергія випромінювання

D. Проникаюча здатність

E. Іонізуюча здатність

 

24. Назвіть кількісні характеристики іонізуючого випромінювання:

A. *Все перераховане

В. Поглинута доза

С. Потужність поглинутою у повітрі дози

D. Еквівалентна доза

E. Ефективна доза

 

25. Назвіть види іонізуючого випромінювання:

A. *Корпускулярне та електромагнітне

В. Місцеве та загальне

С. Статичне та динамічне

D. Еквівалентне та ефективне

E. Просте та складне

 

26. Назвіть різновиди корпускулярного іонізуючого випромінювання:

A. *Все перераховане

В. a-випромінювання

С. b-випромінювання

D. нейтронне

E. Нейтринне

 

27. Назвіть різновиди електромагнітного іонізуючого випромінювання:

A. *Все перераховане

В. γ -випромінювання

С. Рентгенівське

D. Характеристичне при К-захваті

E. Гальмівне – в рентгенівській трубці

 

28. Укажіть, якою величиною виражають енергію випромінювання в системі Si:

A. *Джоуль (Дж)

B. Електрон-вольт (еВ)

C. Рентген (Р)

D. Грей (Гр)

E. Зіверт (Зв)

 

29. Укажіть, якою позасистемною величиною виражають енергію випромінювання:

A. *Електрон-вольт (еВ)

B. Джоуль (Дж)

C. Рентген (Р)

D. Грей (Гр)

E. Зіверт (Зв)

 

30. Укажіть, що являє собою проникаюча здатність іонізуючого випромінювання:

A. *Відстань, що іонізуюче випромінювання проходить в середовищі, з яким взаємодіє

B. Кількість пар іонів, що утворюються на всій довжині пробігу частинок або квантів

C. Кількість пар іонів, що припадає на одиницю довжини пробігу

D. Кількість пар іонів, що припадає на одиницю площі приміщення

E. Кількість пар іонів, що припадає на одиницю об’єму приміщення

 

31. Укажіть, що являє собою іонізуюча здатність іонізуючого випромінювання:

A. *Кількість пар іонів, що утворюються на всій довжині пробігу частинок або квантів

B. Відстань, що іонізуюче випромінювання проходить в середовищі, з яким взаємодіє

C. Кількість пар іонів, що припадає на одиницю довжини пробігу

D. Кількість пар іонів, що припадає на одиницю площі приміщення

E. Кількість пар іонів, що припадає на одиницю об’єму приміщення

32. Укажіть, що являє собою поглинута доза:

A. *Кількість енергії іонізуючого випромінювання, поглинутої одиницею маси опромінюваного середовища

В. Приріст дози за одиницю часу або рівень радіації

С. Доза будь-якого виду іонізуючого випромінювання, яка викликає такий же біологічний ефект, як стандартне (еталонне) рентгенівське випромінювання з енергією 200 КеВ

D. Сума еквівалентних доз, одержаних окремими органами і тканинами при нерівномірному опроміненні організму, помножених на тканинні зважуючі фактори

E. Сума відповідних індивідуальних доз окремих контингентів населення (персоналу підприємств атомної промисловості, атомної енергетики, населення, що проживає в межах контрольованих зон), які використовуються для прогнозування стохастичних (імовірних) ефектів опромінення – лейкозів, інших злоякісних новоутворень

33. Укажіть, що являє собою поглинута у повітрі (експозиційна) доза:

A. *Доза, під якою розуміють об’ємну щільність іонізації повітря

В. Приріст дози за одиницю часу або рівень радіації

С. Доза будь-якого виду іонізуючого випромінювання, яка викликає такий же біологічний ефект, як стандартне (еталонне) рентгенівське випромінювання з енергією 200 КеВ

D. Сума еквівалентних доз, одержаних окремими органами і тканинами при нерівномірному опроміненні організму, помножених на тканинні зважуючі фактори

E. Кількість енергії іонізуючого випромінювання, поглинутої одиницею маси опромінюваного середовища

34. Укажіть, що являє собою еквівалентна доза:

A. *Доза будь-якого виду іонізуючого випромінювання, яка викликає такий же біологічний ефект, як стандартне (еталонне) рентгенівське випромінювання з енергією 200 КеВ

В. Приріст дози за одиницю часу або рівень радіації

С. Кількість енергії іонізуючого випромінювання, поглинутої одиницею маси опромінюваного середовища

D. Сума еквівалентних доз, одержаних окремими органами і тканинами при нерівномірному опроміненні організму, помножених на тканинні зважуючі фактори

E. Сума відповідних індивідуальних доз окремих контингентів населення (персоналу підприємств атомної промисловості, атомної енергетики, населення, що проживає в межах контрольованих зон), які використовуються для прогнозування стохастичних (імовірних) ефектів опромінення – лейкозів, інших злоякісних новоутворень

 

35. Укажіть, що являє собою ефективна доза:

A. *Сума еквівалентних доз, одержаних окремими органами і тканинами при нерівномірному опроміненні організму, помножених на тканинні зважуючі фактори

В. Приріст дози за одиницю часу або рівень радіації

С. Доза будь-якого виду іонізуючого випромінювання, яка викликає такий же біологічний ефект, як стандартне (еталонне) рентгенівське випромінювання з енергією 200 КеВ

D. Кількість енергії іонізуючого випромінювання, поглинутої одиницею маси опромінюваного середовища

E. Сума відповідних індивідуальних доз окремих контингентів населення (персоналу підприємств атомної промисловості, атомної енергетики, населення, що проживає в межах контрольованих зон), які використовуються для прогнозування стохастичних (імовірних) ефектів опромінення – лейкозів, інших злоякісних новоутворень

 

36. Укажіть, що являє собою колективна еквівалентна та колективна ефективна дози:

A. *Сума відповідних індивідуальних доз окремих контингентів населення (персоналу підприємств атомної промисловості, атомної енергетики, населення, що проживає в межах контрольованих зон), які використовуються для прогнозування стохастичних (імовірних) ефектів опромінення – лейкозів, інших злоякісних новоутворень

В. Приріст дози за одиницю часу або рівень радіації

С. Доза будь-якого виду іонізуючого випромінювання, яка викликає такий же біологічний ефект, як стандартне (еталонне) рентгенівське випромінювання з енергією 200 КеВ

D. Сума еквівалентних доз, одержаних окремими органами і тканинами при нерівномірному опроміненні організму, помножених на тканинні вагові фактори

E. Кількість енергії іонізуючого випромінювання, поглинутої одиницею маси опромінюваного середовища

 

37. Укажіть, якою величиною виражають поглинуту дозу в системі Si:

A. *Грей (Гр)

B. Рад

C. Рентген (Р)

D. Зіверт (Зв)

E. Кюрі (Ku)

 

38. Укажіть, якою позасистемною величиною виражають поглинуту дозу:

A. *Рад

B. Грей (Гр)

C. Рентген (Р)

D. Зіверт (Зв)

E. Кюрі (Ku)

39. Укажіть, якою позасистемною величиною виражають поглинуту у повітрі (експозиційну) дозу:

A. *Рентген (Р)

B. Грей (Гр)

C. Рад

D. Зіверт (Зв)

E. Кюрі (Ku)

 

40. Укажіть, якою величиною виражають потужність поглинутої у повітрі дози в системі Si:

A. *Грей на годину

B. Рентген на годину

C. Рад на годину

D. Зіверт на годину

E. Кюрі на годину

 

41. Укажіть, якою величиною виражають еквівалентну дозу в системі Si:

A. *Зіверт (Зв)

B. Рад

C. Рентген (Р)

D. Грей (Гр)

E. Кюрі (Ku)

 

42. Укажіть, якою величиною виражають ефективну дозу в системі Si:

A. *Зіверт (Зв)

B. Рад

C. Рентген (Р)

D. Грей (Гр)

E. Кюрі (Ku)

 

43. Назвіть зважуючі фактори окремих органів і систем організму, що ураховуються під час визначення ефективної дози:

A. *Для гонад – 0,20; для червоного кісткового мозку, легень, шлунку – 0,12; для інших органів і тканин – 0,05

B. Для гонад – 0,05; для червоного кісткового мозку, легень, шлунку – 0,12; для інших органів і тканин – 0,20

C. Для гонад – 2; для червоного кісткового мозку, легень, шлунку – 2; для інших органів і тканин – 1

D. Для гонад – 5; для червоного кісткового мозку – 4, легень – 3; шлунку – 2; для інших органів і тканин – 1

E. Для гонад – 2; для всіх інших органів і систем – 1

 

44. Укажіть, якою величиною виражають колективну еквівалентну та колективну ефективну дози:

A. *Людино-Зіверт

B. Людино-Рад

C. Людино-Рентген

D. Людино-Грей

E. Людино-Кюрі

 

45. Укажіть основні розділи здійснення об’єктивного інструментального радіаційного контролю:

A. *Все перераховане

B. Визначення рівнів радіації, тобто потужності поглинутих доз радіації у повітрі (потужність експозиційних доз) за допомогою рентгенометрів та мікрорентгенометрів

C. Визначення індивідуальних доз опромінення персоналу за допомогою індивідуальних дозиметрів

D. Визначення забруднення радіонуклідами робочих поверхонь, рук, одягу працюючих за допомогою переносних радіометрів

E. Визначення концентрації радіонуклідів в об’єктах середовища – атмосферному повітрі, повітрі робочої зони, ґрунті, воді водойм, питній воді, харчових продуктах за допомогою лабораторних радіометрів

 

Тема №43. Розрахункові методи оцінки радіаційної безпеки та параметрів захисту населення від зовнішнього опромінення.

1. Перерахуйте параметри протирадіаційного захисту, що визначаються розрахунковими методами:

A. *Активність радіонукліду, час роботи з радіонуклідом, відстань до джерела випромінювання, товщина захисного екрану

B. Величина поглинутої дози, рівень забруднення робочої поверхні, величина экспозиційної дози, токсичність радіонукліду

C. Експозиційна доза, еквівалентна доза, енергія випромінювання, іонізуюча здатність

D. Вид випромінювання, енергія випромінювання, проникаюча здатність, іонізуюча здатність.

E. Активність радіонукліду, час роботи з радіонуклідом, відстань до джерела випромінювання

 

2. Укажіть матеріали, що можуть використовуватися для захисту від α-випромінювання:

A. *Все перераховане

B. Алюміній, пластик

C. Свинець, залізо

D. Бетон

E. Силікатне та органічне скло

 

3. Укажіть матеріали, що використовуються для захисту від b-випромінювання:

A. *Алюміній, силікатне та органічне скло, пластик

B. Свинець, залізо, бетон

C. Вода

D. Папір

E. Таких матеріалів не існує

 

4. Укажіть матеріали, що використовуються для захисту від g-випромінювання:

A. *Свинець, залізо, бетон

B. Алюміній, силікатне та органічне скло, пластик

C. Вода

D. Папір

E. Таких матеріалів не існує

 

5. Перерахуйте матеріали, що використовуються для захисту при роботі з джерелами рентгенівського випромінювання:

A. *Свинець та чавун, барит та барито-бетон, залізо, бетон

B. Оргскло, алюміній, золото, платина

C. Бітум, асфальт, земля, вода

D. Свинець, оргскло, чавун, бітум

E. Стекло, барито-бетон, залізо, берилій

6. Укажіть, який з перерахованих матеріалів має найвищу екрануючу здатність по відношенню до γ- та рентгенівського випромінювання:

A. *Свинець

B. Цегла

C. Бетон

D. Пінобетон

E. Органічне скло

 

7. Укажіть вірне положення:

A. *Захист від зовнішнього γ-випромінювання повністю забезпечує захист від a- та b-випромінювання

B. Захист від зовнішнього a-випромінювання повністю забезпечує захист від b- та γ-випромінювання

C. Захист від зовнішнього b-випромінювання повністю забезпечує захист від a- та γ-випромінювання

D. Захист від зовнішнього γ-випромінювання повністю забезпечує захист від a-випроміювання, проте не забезпечує захист від b-випромінювання

E. Захист від зовнішнього γ-випромінювання повністю забезпечує захист від b-випроміювання, проте не забезпечує захист від a-випромінювання

 

8. Для визначення безпечної відстані або товщини захисного екрану у разі використання b-випромінювання:

A. *За спеціальними таблицями знаходять максимальну енергію b-випромінювання певного ізотопу та безпечну відстань (довжина пробігу у повітрі), або товщину захисного екрану з алюмінію, силікатного, органічного скла, пластиків тощо

B. За спеціальними таблицями знаходять максимальну енергію b-випромінювання певного ізотопу та безпечну відстань (довжина пробігу у повітрі), або товщину захисного екрану з свинцю, заліза, бетону

C. За спеціальними таблицями знаходять максимальну енергію b-випромінювання певного ізотопу та безпечну відстань (довжина пробігу у повітрі), або товщину захисного екрану з паперу

D. За спеціальними формулами розраховують максимальну енергію b-випромінювання певного ізотопу та безпечну відстань (довжина пробігу у повітрі), або товщину захисного екрану з алюмінію, силікатного, органічного скла, пластиків тощо

E. За спеціальними номограмами визначають максимальну енергію b-випромінювання певного ізотопу та безпечну відстань (довжина пробігу у повітрі), або товщину захисного екрану з алюмінію, силікатного, органічного скла, пластиків тощо

9. Для оцінки умов праці при роботі з джерелами g-випромінювання та розрахунку захисту від зовнішнього опромінення користуються формулами і, отже, дози опромінення, що може отримати людина, ураховують:

A. *Все перераховане

B. Активність джерела в мілікюрі або активність джерела в мг/екв радію

C. g-постійну радіонукліду або g-постійну радію

D. Час опромінення за робочий тиждень (в годинах: 30 годин – у рентгенологів і радіологів при роботі з закритими джерелами; 27 годин – при роботі з відкритими джерелами)

E. Відстань між джерелом і опромінюваним об’єктом у сантиметрах

 

10. Укажіть, яким чином здійснюється оцінка умов праці працівників при роботі з джерелами g-випромінювання:

A. *Шляхом порівняння розрахункової дози з допустимим для категорії А рівнем – 20 мЗв/на 50 робочих тижнів = 0,4 мЗв/тиждень, що для g-випромінювання дорівнює 0,04 Р/тиждень

B. Шляхом порівняння розрахункової дози з допустимим для категорії В рівнем – 50 мЗв/на 50 робочих тижнів = 1,0 мЗв/тиждень, що для g-випромінювання дорівнює 1,0 Р/тиждень

C. Шляхом порівняння розрахункової дози з допустимим для категорії С рівнем – 100 мЗв/на 50 робочих тижнів = 2,0 мЗв/тиждень, що для g-випромінювання дорівнює 2,0 Р/тиждень

D. Шляхом визначення товщини захисного екрану в сантиметрах

E. Шляхом визначення відстані між джерелом і опромінюваним об’єктом у сантиметрах

 

11. У випадку збільшення відстані від джерела іонізуючого випромінювання в 2 рази поглинута доза:

A. *Зменшиться в 4 рази

B. Збільшиться в 2 рази

C. Не змінюється

D. Зменшиться в 2 рази

E. Збільшиться в 4 рази

12. У випадку збільшення часу контакту з джерелом іонізуючого випромінювання вдвічі поглинута доза:

A. *Збільшиться в 2 рази

B. Зменшиться в 2 рази

C. Залишиться без змін

D. Збільшиться в 4 рази

E. Збільшиться в 6 разів

13. У випадку збільшення активності джерела іонізуючого випромінювання вдвічі поглинута доза:

A. *Збільшиться в 2 рази

B. Зменшиться в 2 рази

C. Залишиться без змін

D. Збільшиться в 4 рази

E. Збільшиться в 6 разів

 

14. Укажіть основні методи радіаційного захисту:

A. *Все перераховане

B. Захист кількістю

C. Захист відстанню

D. Захист часом

E. Екранування

 

15. Укажіть, що являє собою кратність послаблення:

A. *Число, що показує, в скільки разів за допомогою екрана необхідно послабити випромінювання, щоб створена доза опромінення не перевищувала допустимий ліміт дози

B. Число, що показує, наскільки за допомогою екрана необхідно посилити випромінювання, щоб створена доза опромінення не перевищувала допустимий ліміт дози

C. Число, що вказує на співвідношення дози опромінення та допустимого ліміту дози

D. Число, що вказує на співвідношення відстані від джерела випромінювання до величини часу опромінення

E. Число, що вказує на співвідношення величини часу опромінення та відстані від джерела випромінювання

 

16. Укажіть вихідні дані для оцінки ефективності протирадіаційного захисту при роботі з джерелами γ-випромінювання:

A. *Все перераховане

B. Дані щодо активності джерела γ-випромінювання (Бк) та енергії γ-випромінювання (Мев)

C. Дані щодо відстані від джерела випромінювання до об’єкта опромінення в метрах (м) та часу опромінення в годинах (год.)

D. Дані щодо керми радіонукліда (G) та потужності поглинутої в повітрі дози (мкГр/год)

E. Дані щодо матеріалу захисту (його назва та щільність)

 

17. Укажіть, на чому базується оцінка відповідності параметрів протирадіаційного захисту вимогам чинного законодавства:

A. *Порівняння розрахункової потужності поглинутої у повітрі дози (ПД) з допустимою потужністю поглинутої в повітрі дози (ДПД)

B. Порівняння активності джерела γ-випромінювання (Бк) та енергії γ-випромінювання (Мев)

C. Порівняння відстані від джерела випромінювання до об’єкта опромінення в метрах (м) та часу опромінення в годинах (год.)

D. Порівняння створеної дози опромінення та допустимого ліміту дози

E. Порівняння розрахункової потужності поглинутої у повітрі концентрації (ПК) з допустимою потужністю поглинутої в повітрі концентрації (ДПК)

 

18. Укажіть, яким чином здійснюється визначення величини потужності поглинутої в повітрі дози зовнішнього опромінення:

A. *За допомогою спеціальної формули

B. За допомогою спеціальних номограм

C. За допомогою спеціальних таблиць

D. Лабораторним шляхом

E. Емпіричним шляхом

 

19. Укажіть, на підставі урахування яких даних здійснюється визначення величини потужності поглинутої в повітрі дози зовнішнього опромінення:

A. *Все перераховане

B. Потужність поглинутої в повітрі дози (Гр/год)

C. Активність джерела g–випромінювання (Бк) та керма радіонукліда (G)

D. Час опромінення (с)

E. Відстань від джерела випромінювання до об’єкта опромінення (м)

 

20. Назвіть перший етап розрахунку захисту від зовнішнього g-опромінення за допомогою екранів:

A. *Розрахунок потужності поглинутої у повітрі дози від конкретного джерела за спеціальною формулою

B. Визначення необхідної кратності ослаблення потужності поглинутої у повітрі дози

C. Знаходження товщини захисного екрану з відповідного матеріалу (свинцю, заліза, бетону) за величинами необхідної кратності ослаблення g-випромінювання та його енергії

D. Знаходження товщини захисного екрану з відповідного матеріалу (алюміній, силікатне та органічне скло, пластик) за величинами необхідної кратності ослаблення g-випромінювання та його енергії

E. Знаходження товщини захисного екрану з відповідного матеріалу (свинцю, заліза, бетону) за величинами необхідної кратності ослаблення α- і β-випромінювання та їх енергії

 

21. Назвіть другий етап розрахунку захисту від зовнішнього g-опромінення за допомогою екранів:

A. *Визначення необхідної кратності ослаблення потужності поглинутої у повітрі дози

B. Розрахунок потужності поглинутої у повітрі дози від конкретного джерела за спеціальною формулою

C. Знаходження товщини захисного екрану з відповідного матеріалу (свинцю, заліза, бетону) за величинами необхідної кратності ослаблення g-випромінювання та його енергії

D. Знаходження товщини захисного екрану з відповідного матеріалу (алюміній, силікатне та органічне скло, пластик) за величинами необхідної кратності ослаблення g-випромінювання та його енергії

E. Знаходження товщини захисного екрану з відповідного матеріалу (свинцю, заліза, бетону) за величинами необхідної кратності ослаблення α- і β-випромінювання та їх енергії

 

22. Назвіть третій етап розрахунку захисту від зовнішнього g-опромінення за допомогою екранів:

A. *Знаходження товщини захисного екрану з відповідного матеріалу (свинцю, заліза, бетону) за величинами необхідної кратності ослаблення g-випромінювання та його енергії

B. Визначення необхідної кратності ослаблення потужності поглинутої у повітрі дози

C. Розрахунок потужності поглинутої у повітрі дози від конкретного джерела за спеціальною формулою

D. Знаходження товщини захисного екрану з відповідного матеріалу (алюміній, силікатне та органічне скло, пластик) за величинами необхідної кратності ослаблення g-випромінювання та його енергії

E. Знаходження товщини захисного екрану з відповідного матеріалу (свинцю, заліза, бетону) за величинами необхідної кратності ослаблення α- і β-випромінювання та їх енергії

 

23. Назвіть, в чому полягає методика розрахунку товщини стін, підлоги, стелі приміщень рентгенкабінету, захисних ширм і екранів:

A. *Розрахунок товщини стін, підлоги, стелі приміщень рентгенкабінету, захисних ширм і екранів складається з трьох дій: 1) визначення необхідного коефіцієнта послаблення рентгенівського випромінювання (К), який показує, у скільки разів потрібно знизити потужність дози до допустимої; 2) визначення товщини захисту із свинцю, необхідного для зниження потужності поглинутої в повітрі дози, створюваної джерелом рентгенівського випромінювання, до допустимої величини; 3) перерахунок знайденої товщини захисту із свинцю на той матеріал, з якого проектуються або існують будівельні конструкції чи інші пристрої.

B. Розрахунок товщини стін, підлоги, стелі приміщень рентгенкабінету, захисних ширм і екранів складається з двох дій: 1) визначення необхідного коефіцієнта послаблення рентгенівського випромінювання (К), який показує, у скільки разів потрібно знизити потужність дози до допустимої; 2) визначення товщини захисту із свинцю, необхідного для зниження потужності поглинутої в повітрі дози, створюваної джерелом рентгенівського випромінювання, до допустимої величини

C. Розрахунок товщини стін, підлоги, стелі приміщень рентгенкабінету, захисних ширм і екранів передбачає визначення необхідного коефіцієнта послаблення рентгенівського випромінювання (К), який показує, у скільки разів потрібно знизити потужність дози до допустимої

D. Розрахунок товщини стін, підлоги, стелі приміщень рентгенкабінету, захисних ширм і екранів передбачає визначення необхідної кратності ослаблення потужності поглинутої у повітрі дози

E. Розрахунок товщини стін, підлоги, стелі приміщень рентгенкабінету, захисних ширм і екранів передбачає визначення потужності поглинутої у повітрі дози від конкретного джерела за спеціальною формулою

 

24. Визначте категорії осіб, що зазнають опромінення, відповідно до “Норм радіаційної безпеки”:

A. *А – персонал, що безпосередньо контактує з джерелом випромінювання, Б – особи, що не працюють безпосередньо з джерелом випромінювання, проте можуть підпадати під опромінення в зв’язку з умовами проживання або професійної діяльності, В – решта населення регіону

B. А – лікарі, що безпосередньо контактують з джерелом випромінювання, Б – середній медичний персонал, що працює безпосередньо з джерелом випромінювання, В – решта населення регіону

C. А – працівники атомних станцій, що безпосередньо контактують з джерелом випромінювання, Б – особи, працюють на атомних станціях, проте не мають безпосереднього контакту з джерелом випромінювання, В – населення регіону, де розташована атомна станція

D. А – працівники атомних станцій, що безпосередньо контактують з джерелом випромінювання, Б – особи, працюють на атомних станціях, проте не мають безпосереднього контакту з джерелом випромінювання, В – члени сімей працівників атомних станцій, Г - населення регіону, де розташована атомна станція

E. С – персонал, що безпосередньо контактує з джерелом випромінювання, Б – особи, що не працюють безпосередньо з джерелом випромінювання, проте можуть підпадати під опромінення в зв’язку з умовами проживання або професійної діяльності А – решта населення регіону

25. Назвіть ліміт ефективної дози для осіб категорії А:

A. *20 мЗв/рік

B. 2 мЗв/рік

C. 1 мЗв/рік

D. 50 мЗв/рік

E. 100 мЗв/рік

26 Назвіть ліміт ефективної дози для осіб категорії Б:

A. *2 мЗв/рік

B. 1 мЗв/рік

C. 20 мЗв/рік

D. 50 мЗв/рік

E. 100 мЗв/рік

 

27. Назвіть ліміт ефективної дози для осіб категорії В:

A. *1 мЗв/рік

B. 2 мЗв/рік

C. 20 мЗв/рік

D. 50 мЗв/рік

E. 100 мЗв/рік

28. Назвіть допустиму тривалість опромінення для осіб категорії А (приміщення постійного перебування персоналу):

A. *1700 год/рік

B. 850 год/рік

C. 2000 год/рік

D. 8800 год/рік

E. 10000 год/рік

 

29. Назвіть допустиму тривалість опромінення для осіб категорії А (приміщення тимчасового перебування персоналу):

A. *850 год/рік

B. 1700 год/рік

C. 2000 год/рік

D. 8800 год/рік

E. 10000 год/рік

 

30. Назвіть допустиму тривалість опромінення для осіб категорії Б:

A. *2000 год/рік

B. 850 год/рік

C. 1700 год/рік

D. 8800 год/рік

E. 10000 год/рік

31. Назвіть допустиму тривалість опромінення для осіб категорії В:

A. *8800 год/рік

B. 850 год/рік

C. 1700 год/рік

D. 2000 год/рік

E. 10000 год/рік

 

32. Назвіть допустиму потужність поглинутої у повітрі дозидля осіб категорії А (приміщення постійного перебування персоналу):

A. *6,0 мкЗв/год

B. 12,0 мкЗв/год

C. 1,2 мкЗв/год

D. 0,06 мкЗв/год

E. 50 мкЗв/год

 

33. Назвіть допустиму потужність поглинутої у повітрі дозидля осіб категорії А (приміщення тимчасового перебування персоналу):

A. *12,0 мкЗв/год

B. 6,0 мкЗв/год

C. 1,2 мкЗв/год

D. 0,06 мкЗв/год

E. 50 мкЗв/год

 

34. Назвіть допустиму потужність поглинутої у повітрі дозидля осіб категорії Б:

A. *1,2 мкЗв/год

B. 6,0 мкЗв/год

C. 12,0 мкЗв/год

D. 0,06 мкЗв/год

E. 50 мкЗв/год

 

35. Назвіть допустиму потужність поглинутої у повітрі дозидля осіб категорії В:

A. *0,06 мкЗв/год

B. 6,0 мкЗв/год

C. 12,0 мкЗв/год

D. 1,2 мкЗв/год

E. 50 мкЗв/год

 

36. Назвіть допустиму потужність поглинутої дози рентгенівського випромінювання (ДПД) та ліміт дози (ЛД) за стаціонарним захистом процедурної рентгенівського кабінету для осіб категорії А (процедурна, кімната управління, кімната для приготування барієвої суміші, фотолабораторія, кабінет лікаря):

A. *ДПП – 13,0 мкГ/год; ЛД – 20,0 мЗв/рік

B. ДПП – 2,5 мкГ/год; ЛД – 5,0 мЗв/рік

C. ДПП – 10,0 мкГ/год; ЛД – 5,0 мЗв/рік

D. ДПП – 40,0 мкГ/год; ЛД – 5,0 мЗв/рік

E. ДПП – 2,8 мкГ/год; ЛД – 1,0 мЗв/рік

 

37. Назвіть допустиму потужність поглинутої дози рентгенівського випромінювання (ДПД) та ліміт дози (ЛД) за стаціонарним захистом процедурної рентгенівського кабінету для осіб категорії Б (суміжні приміщення з процедурною рентгенівського кабінету у горизонтальному та вертикальному напрямках):

A. *ДПП – 2,5 мкГ/год; ЛД – 5,0 мЗв/рік

B. ДПП – 13,0 мкГ/год; ЛД – 20,0 мЗв/рік

C. ДПП – 10,0 мкГ/год; ЛД – 5,0 мЗв/рік

D. ДПП – 40,0 мкГ/год; ЛД – 5,0 мЗв/рік

E. ДПП – 2,8 мкГ/год; ЛД – 1,0 мЗв/рік

38. Назвіть допустиму потужність поглинутої дози рентгенівського випромінювання (ДПД) та ліміт дози (ЛД) за стаціонарним захистом процедурної рентгенівського кабінету для території, що прилегла до зовнішніх стін процедурної рентгенівського кабінет):

A. *ДПП – 2,8 мкГ/год; ЛД – 1,0 мЗв/рік

B. ДПП – 13,0 мкГ/год; ЛД – 20,0 мЗв/рік

C. ДПП – 10,0 мкГ/год; ЛД – 5,0 мЗв/рік

D. ДПП – 40,0 мкГ/год; ЛД – 5,0 мЗв/рік

E. ДПП – 2,5 мкГ/год; ЛД – 5,0 мЗв/рік

 

39. Назвіть допустиму потужність поглинутої дози рентгенівського випромінювання (ДПД) та ліміт дози (ЛД) за стаціонарним захистом процедурної рентгенівського кабінету для житлових приміщень, що суміжні з процедурною рентгеностоматологічного кабінету):

A. *ДПП – 0,1 мкГ/год; ЛД – 1,0 мЗв/рік

B. ДПП – 13,0 мкГ/год; ЛД – 20,0 мЗв/рік

C. ДПП – 10,0 мкГ/год; ЛД – 5,0 мЗв/рік

D. ДПП – 40,0 мкГ/год; ЛД – 5,0 мЗв/рік

E. ДПП – 2,5 мкГ/год; ЛД – 5,0 мЗв/рік

40. Назвіть основні види променевих уражень:

A. *Соматичні, соматико-стохастичні

B. Функціональні, морфологічні

C. Внутрішньоклітинні, зовнішні

D. Генетичні, органічні

E. Дезадаптаційні, токсичні

41. Назвіть основні види соматичних променевих уражень:

A. *Гостра і хронічна променева хвороба, місцеві променеві ураження

B. Генні мутації, хромосомні аберрації

C. Ураження центральної нервової системи, ураження шлунково-кишкового тракту

D. Катаракта, лейкози

E. Захворювання крові, новоутворення різних органів

42. Назвіть основні види соматико-стохастичних променевих уражень:

A. *Лейкози, новоутворення різних органів, генні мутації, хромосомні аберації скорочення тривалості життя

B. Анемії, міопія, гіпертонічна хвороба

C. Гостра і хронічна променева хвороба, місцеві променеві ураження

D. Ураження центральної нервової системи, ураження шлунково-кишкового тракту

E. Ураження кістково-м’язової системи, катаракта.

43. Назвіть основні групи органів у залежності від радіочутливості:

A. *I група – все тіло, гонади, червоний кістковий мозок, II група – щитовидна залоза, м’язова та жирова тканини, нирки, органи шлунково-кишкового тракту, легені, кришталик ока, III група – шкіра, кісткова тканина, кисті, ступні та гомілки

B. I група – шкіра, кісткова тканина, кисті, ступні та гомілки, II група – щитовидна залоза, м’язова та жирова тканини, нирки, органи шлунково-кишкового тракту, легені, кришталик ока, III група – все тіло, гонади, червоний кістковий мозок

C. I група – щитовидна залоза, м’язова та жирова тканини, нирки, органи шлунково-кишкового тракту, легені, кришталик ока, II група – шкіра, кісткова тканина, кисті, ступні та гомілки , III група – все тіло, гонади, червоний кістковий мозок.

D. I група – червоний кістковий мозок, центральна нервова система, II група – гомілки, верхні кінцівки, шлунково-кишковий тракт, III група – шкіра, хрящова тканина, жирова тканина, нервова тканина

E. I група – червоний кістковий мозок, II група – м’язова тканина, внутрішні органи, шкіра, III група – шкіра долонь та ступенів, м’язова тканина

 

44. Укажіть в яких органах та тканинах переважно накопичується радіоактивний йод та стронцій:

A. *Радіоактивний йод накопичується у щитоподібній залозі, стронцій - в кістках

B. Радіоактивний йод накопичується у кістках залозі, стронцій - в м’язах

C. Радіоактивний йод накопичується у щитоподібній залозі, стронцій - печінці

D. Радіоактивний йод накопичується у щитоподібній залозі, стронцій - в серці

E. Радіоактивний йод накопичується у щитоподібній залозі, стронцій - в мозку

45. Гостра променева хвороба розвивається при опроміненні, еквівалентна доза якого дорівнює:

A. *1-2,5 Зв

B. 0,5-1 Зв

C. 1-5 мЗв

D. 10-20 Зв

E. 2,5-6,5 Зв

 

46. Хронічна променева хвороба розвивається при опроміненні, еквівалентна доза якого дорівнює; мЗв/добу:

A. *1-5 мЗв

B. 0,5-1 Зв

C. 1-2,5 Зв

D. 10-20 Зв

E. 2,5-6,5 Зв

 

Тема №44. Гігієнічна оцінка протирадіаційного захисту персоналу і радіаційної безпеки пацієнтів при застосуванні радіонуклідів та інших джерел іонізуючих випромінювань в лікувальних закладах.

1. Назвіть джерела іонізуючих випромінювань, які є найбільш розповсюдженими в медичних установах:

A. *Джерела рентгенівського випромінювання

B. Джерела α-випромінювання

C. Джерела β-випромінювання

D. Джерела γ-випромінювання

E. Джерела нейтронно-позитронного випромінювання

2. Відповідно до санітарного законодавства не дозволяється розміщувати рентгенологічні відділенняь (кабінети):

A. *В житлових будинках і дитячих установах

B. В лікувально-профілактичних закладах

C. На території промислових підприємств

D. В заміській зоні

E. В реабілітаційних та оздоровчих центрах

 

3. Назвіть основні приміщення рентгенівського кабінету:

A. *Все перераховане

B. Процедурна та пультова

C. Кабінет лікаря

D. Фотолабораторія та кабіна для приготування розчинів барію

E. Роздягальня, туалет, кімната чекання (в поліклініці)Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.98.69 (0.057 с.)