Гігієна лікувально-профілактичних заходівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Гігієна лікувально-профілактичних заходівТема №36. Гігієнічна оцінка розміщення та планування окремих структурних підрозділів лікарні за матеріалами проекту

1. Укажіть, з якого документу слід розпочинати санітарно-гігієнічну експертизу проекту лікувально-профілактичного закладу:

А. *Пояснювальна записка

B. Генеральний план

C. Ситуаційний план

D. Креслення фасадів

E. План приймального відділення

 

2. Укажіть, які дані мають бути наведені у пояснювальній записці проекту лікувально-профілактичного закладу:

А. *Паспортні дані запроектованої під будівництво лікарні, особливості архітектурно-будівельних, санітарно-технічних рішень та інші довідкові матеріали, які не можна відобразити на кресленнях

B. План, що надає можливість визначити розміри та конфігурацію ділянки з урахуванням резерву для можливого розширення і реконструкції, оцінити особливості зонування території, відносноо забудови та озеленення, комунікації, благоустрій (водопровід, водовідведення, електро-, тепло-, газофікація), проїзди та під’їзди до корпусів

C. План санітарно-технічного обладнання

D. Зображення фасадів та інших зовнішніх характеристик об’єкту, що проектується

E. Збільшена у масштабі копія топографічної карти ділянки, що виділена для забудови із зображенням існуючих та запроектованих об’єктів навколо цієї ділянки

3. Укажіть, що являє собою ситуаційний план проекту лікувально-профілактичного закладу:

А. *Копія топографічної карти ділянки, що виділена для забудови з зображенням існуючих та запроектованих об’єктів навколо цієї ділянки

B. План, що надає можливість визначити розміри та конфігурацію ділянки з урахуванням резерву для можливого розширення і реконструкції, оцінити особливості зонування території, відсотку забудови та озеленення, комунікації благоустрою (водопровід, водовідведення, електро-, тепло-, газофікація), проїзди та під’їзди до корпусів

C. План санітарно-технічного обладнання

D. Зображення фасадів та інших зовнішніх характеристик об’єкту, що проектується

E. Паспортні дані запроектованої лікарні, особливості архітектурно-будівельних, санітарно-технічних рішень та інші довідкові матеріали, які не можна зобразити на кресленнях

 

4. Укажіть, що являє собою генеральний план проекту лікувально-профілактичного закладу:

А. *План, що надає можливість визначити розміри та конфігурацію ділянки з урахуванням резерву для можливого розширення і реконструкції, оцінити особливості зонування території, відсоток забудови та озеленення, комунікації благоустрою (водопровід, водовідведення, електро-, тепло-, газофікація), проїзди та під’їзди до корпусів

B. Збільшена у масштабі копія топографічної карти ділянки, що виділена для забудови з зображенням існуючих та запроектованих об’єктів навколо цієї ділянки

C. План санітарно-технічного обладнання

D. Зображення фасадів та інших зовнішніх характеристик об’єкту, що проектується

E. Паспортні дані запроектованої під будівництво лікарні, особливості архітектурно-будівельних, санітарно-технічних рішень та інші довідкові матеріали, які не можна зобразити на кресленнях

5. Укажіть, яку інформацію можна отримати з гігієнічної точки зору, розглядаючи генеральний план:

А. *Функціональне зонування земельної ділянки та її площу

B. Місце розташування навчального закладу в населеному пункті

C. Місце розташування парків, доріг, водойм в населеному пункті

D. Місце розташування лікувального закладу в населеному пункті

E. Розташування жилих кварталів в населеному пункті відносно ділянки будівництва

6. У населеному пункті планується будівництво лікарні. Укажіть, на який показник необхідно в першу чергу звернути увагу в ході обґрунтування площі земельної ділянки, яка відводиться під будівництво:

A. *Ліжковий фонд лікарні та тип її забудови

B. Систему лікарняного будівництва

C. Категорійність населеного пункту

D. Рівень захворюваності населення

E. Територіальні розміри населеного пункту

7. Назвіть основні системи забудови лікарні:

А. *Децентралізована, централізована та змішана

B. Компактна, павільйонна, блочна

C. Периметральна, рядкова, раціональна

D. Децентралізована, централізована

E. Міська, приміська, заміська

 

8. Основним недоліком централізованої системи забудови лікарні є:

А. *Труднощі в організації санепідрежиму та ускладнення у профілактиці внутрішньо-лікарняних інфекцій

Б. Ускладнення використання діагностичних та фізіотерапевтичних засобів

C. Централізація діагностичного обладнання

D. Централізація комунікацій та санітарно-технічних споруд

E. Несприятливі умови доставки їжі з харчоблоку

9. Основним недоліком децентралізованої системи забудови лікарні є:

А. *Ускладнення використання діагностичних та фізіотерапевтичних засобів

Б. Труднощі в організації лікувально-охоронного режиму та ускладнення боротьби з внутрішньо-лікарняними інфекціями

C. Централізація діагностичного обладнання

D. Централізація комунікацій та санітарно-технічних споруд

E. Несприятливі умови доставки їжі з харчоблоку

10.Назвіть одну із основних систем забудови лікарень:

A. *Централізовано

B. Закрита

C. Проміжна

D. Радіальна

E. Відкрита

11. Укажіть, яку з перерахованих систем не використовують в ході забудови лікарень:

A. *Радіальна

B. Децентралізована (павільйонна)

C. Централізована (компактна)

D. Змішана

E. Централізовано-блочна

12. Проектом лікарні передбачено поділ лікарняних корпусів на три групи: лікарняні, лікувально-діагностичні та господарські, що з’єднані між собою підземними переходами. Укажіть, яка система забудови застосована під час проектування лікарні:

A. *Централізовано-блочна

B. Змішана

C. Централізована

D. Децентралізована

E. Периметральна

13. Передбачається будівництво багатопрофільної лікарні в одному з центральних районів міста В. Назвіть, яка система забудови найбільш доцільна у даному випадку:

A. *Централізовано-блочна

B. Централізована

C. Децентралізована

D. Змішана

E. Блочна

 

14. Міська лікарня складається з головного корпусу, в якому розміщені хірургічне і терапевтичне відділення, та декілька окремих будинків, що призначені для інфекційного, пологового і дитячого відділень. Визначте систему будівництва лікарні:

A. *Змішана

B. Централізована

C. Децентралізована

D. Централізовано-блочна

E. Блочна

15. Укажіть найбільш доцільний варіант конфігурації (співвідношення сторін) земельної ділянки для будівництва лікарні:

A. *Прямокутна, з співвідношенням сторін 1:2, 2:3

B. Квадратна, з співвідношенням сторін 1:1

C Прямокутна, з співвідношенням сторін 1:3, 3:4

D. Прямокутна, з співвідношенням сторін 1:4, 1:5

E. Прямокутна, з співвідношенням сторін 1:5, 3:4

16. Назвіть зони земельної ділянки лікарні багатопрофільного призначення:

A. *Зона поліклініки, зона лікувальних корпусів для неінфекційних хворих, зона лікувальних корпусів для інфекційних хворих, зона поліклініки, садово-паркова зона, господарська зона, зона патологоанатомічного відділення з моргом

B. Зона поліклініки, зона лікувальних корпусів, селітебна зона, навчально-дослідна зона,спортивно-реабілітаційна зона, господарська зона

C. Зона спостереження, зона суворого контролю, зона надзвичайно суворого режиму

D. Селітебна зона, промислова зона, зона адміністративних будівель, зона відпочинку

E. Селітебна зона, спортивно-реабілітаційна зона, зона патологоанатомічного відділення з моргом

17. Укажіть, яку площу повинна займати зона забудови земельної ділянки лікарні:

A. *12-15%

B. 60%

C. 1-5%

D. 20-25%

E. 30-35%

18. Назвіть зону, яка не має бути передбачена на території земельної ділянки лікарні багатопрофільного призначення:

A. *Навчально-дослідна зона

B. Зона лікувальних корпусів

C. Садово-паркова зона

D. Зона патологоанатомічного відділення з моргом

E. Господарська зона

19. Площа, що відведена під забудову лікарняними корпусами, займає 19% земельної ділянки, площа озеленення – 62%, площа садово-паркової зони – 30 м3 на одне ліжко. Зелені насадження розміщені по периметру ділянки шириною 15 м. Відстань від патологоанатомічного корпусу до палатних корпусів дорівнює 32 м. Укажіть, який із наведених показників не відповідає гігієнічним вимогам:

A. *Площа забудови

B. Відстань від палатних корпусів до патологоанатомічного корпусу

C. Ширина зелених насаджень по периметру ділянки

D. Площа озеленення

E. Площа садово-паркової зони

20. На земельній ділянці лікарні 15% її площі зайнято будівлями, 70% зеленими насадженнями та 15% припадає на господарський двір і проїзди. Назвіть, що необхідно зробити, виходячи із особливостей планування лікарняної ділянки:

A. *Зменшити відсоток площі озеленення

B. Зменшити відсоток площі забудови

C. Збільшити відсоток площі забудови

D. Збільшити відсоток площі озеленення

E. Зменшити відсоток площі, що припадає на господарський двір та проїзди

21. Укажіть, яку площу повинна займати зона зелених насаджень земельної ділянки лікарні:

A. *60%

B. 12-15%

C. 1-5%

D. 20-25%

E. 30-35%

22. Укажіть, яку площу повинна займати господарська зона земельної ділянки лікарні:

A. *20-25%

B. 60%

C. 12-15%

D. 1-5%

E. 30-35%

23. Укажіть рекомендовані розміри садово-паркової зони (з розрахунку на одне ліжко):

А. *Не менше 25 м2

B. Не менше 30 м2

C. Не більше 25 м2

D. Не менше 60 м2

E. Не менше 300 м2

24. На земельній ділянці лікарні при змішаній системі будівництва виділяють головний корпус, поліклініку, акушерсько-гінекологічний корпус, інфекційний корпус, харчоблок, господарські будівлі, патологоанатомічний корпус, лікарняний сад зі смугою зелених насаджень. Укажіть, яким повинен бути максимальний відсоток забудівлі лікарняної ділянки:

A. *12-15%

B. 20-25%

C. 35-40%

D. 5-10%

E. 25-30%

 

25. Укажіть, на яку величину збільшується у порівнянні із загальноприйнятими нормами площа земельної ділянки такого спеціалізованого лікувально-профілактичного закладу як інфекційна лікарня, що розміщена у приміській зоні:

A. *На 15%

B. На 10%

C. На 25%

D. На 5%

E. На 40%

26. Укажіть, на яку величину збільшується у порівнянні із загальноприйнятими нормами площа земельної ділянки такого спеціалізованого лікувально-профілактичного закладу як онкологічний диспансер, що розміщений у приміській зоні:

A. *На 15%

B. На 10%

C. На 25%

D. На 5%

E. На 40%

27. Укажіть, на яку величину збільшується у порівнянні із загальноприйнятими нормами площа земельної ділянки такого спеціалізованого лікувально-профілактичного закладу як лікарня для реабілітації дорослих, що розміщена у приміській зоні:

A. *На 25%

B. На 10%

C. На 15%

D. На 5%

E. На 40%

28. Укажіть, на яку величину збільшується у порівнянні із загальноприйнятими нормами площа земельної ділянки такого спеціалізованого лікувально-профілактичного закладу як лікарня для реабілітації дітей, що розміщена у приміській зоні:

А *На 40%

В. На 10%

С. На 15%

D. На 5%

Е. На 25%

29. Земельна ділянка централізованої лікарні має прямокутну форму розміром 200 × 300 м. По фасаду ділянки розташований лікувальний корпус, в центрі – лікарняний сад, в глибині території – господарські будови. Укажіть, на якій відстані від межі ділянки повинен розташовуватися лікувальний корпус:

A. *Не менше 30 м

B. Не менше 20 м

C. Не менше 15 м

D. Не менше 50 м

E. Не менше 25 м

30. Укажіть мінімальну відстань між двома лікарняними корпусами:

А. *Не менше ніж 2,5 висоти найбільш високого корпусу

B. 50м

C. 20 м

D. Не менше ніж 3 висоти найбільш високого корпусу

E. Не менше 10 м

31. Назвіть основні системи планування лікарняних відділень:

A. *Однобічна, частково однобічна, двобічна, внутрішня

B. Компактна, павільйонна, змішана

C. Централізована, централізовано-блочна, децентралізована, змішана

D. Внутрішня, зовнішня, змішана

E. Загальна, локальна, комбінована, змішана

32. Назвіть основні приміщення палатної секції:

A. *Палати, кімната для денного перебування хворих, лікувально-допоміжні приміщення, господарські приміщення, санітарний блок , кімната старшої медичної сестри

B. Палати, перев’язочна, та реанімаційна

C. Кімната для денного перебування хворих

D. Пост чергового лікаря та медсестри

E. Лікувально-допоміжні приміщення, сестринський пост та очікувальна

33. Назвіть приміщення, що розміщують в спеціалізованих відділеннях між палатними секціями:

A. *Кабінет завідувача відділення, дві кімнати для персоналу, кімната старшої медсестри, кімната сестри-господарки

B. Санітарний вузол

C. Приміщення для зберігання переносної апаратури, пральня, спецкабінет

D. Місце для каталок, котельня, автоклавна

E. Клізмова, реанімаційна, баклабораторія

34. Перерахуйте основні кімнати та кабінети лікувально-допоміжних приміщень палатної секції:

A. *Кабінет лікаря, процедурна, пост чергової медсестри, санітарний блок

B. Їдальня, буфет, реанімаційна

C. Маніпуляційна, масажна, інгаляційна

D. Кімната сестри-господарки та зав. відділенням

E. Кімната старшої медичної сестри реанімаційна, очікувальна та приймальна

35. Укажіть максимально допустиму кількість ліжок у палатній секції для дорослих:

А. *30

B. 20

С. 10

D. 40

E. 50Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.117.56 (0.024 с.)