Розрахунок нормативної трудомісткості виконаний річної виробничої програми 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розрахунок нормативної трудомісткості виконаний річної виробничої програмиКурсовий проект

З дисципліни «Економіка і управління підприємством»

на тему: «Розробка основних техніко-економічних показників виробничо-господарської діяльності підприємства»

 

Виконав:

Ст. гр. рте

фівапролдж.

Перевірив:

Доцент

Лісовська кісілєвич

 

 

Львів 2013

Зміст

1. Розрахунок нормативних і фактичних витрат часу.

1.1. Розрахунок нормативної трудомісткості виконання річної виробничої програми.

1.2. Розрахунок фактичної верстатомісткості річної виробничої програми.

2. Розрахунок річного ефективного фонду часу устаткування.

3. Визначення необхідної кількості устаткування та робочих місць.

4. Розрахунок коефіцієнтів завантаження кожного виду устаткування і їх середнього коефіцієнта завантаження.

5. Розрахунок необхідної чисельності усіх категорій персоналу підприємства.

6. Розрахунок витрат основних матеріалів.

7. Визначення вартості зворотних відходів.

8. Розрахунок витрат на заробітну плату основних робітників.

8.1. Розрахунок розцінок за деталь.

8.2. Визначення загального фонду основної заробітної плати робітників.

9. Визначення розміру прямих витрат.

10. Визначення загального розміру непрямих витрат підприємства та їх розподіл між виробами різних найменувань.

10.1. Розрахунок річних загальновиробничих витрат.

10.2. Розрахунок річних адміністративних витрат.

10.3. Розрахунок інших виробничих витрат.

10.4. Розрахунок річних збутових витрат підприємства.

10.5. Розподіл непрямих витрат між виробами різних найменувань.

11. Розрахунок повної собівартості виробів.

12. Визначення планових цін реалізації виробів різних найменувань.

13. Визначення нормованих оборотних коштів підприємства.

14. Розрахунок та аналіз основних техніко-економічних показників підприємства.

ВИСНОВОК


Національний університет «Львівська політехніка»

Кафедра менеджменту організацій

 

 

Тема роботи «Розробка основних техніко-економічних показників виробничо-господарської діяльності підприємства»

Варіант завдання № 16

1. Річна виробнича програма випуску:

 

 

2. Трудомісткість обробки деталей по операціях та розряди робіт

 

№ п/п Найменування операції Розряд роботи Годинна тарифна ставка, грн./год. Нормативна трудомісткість обробки деталей, нормо години
А Б В Г
  Токарна V 3,15 1,9 0,92 1,35 1,35
  Складальна III 2,45 0,78 0,67 0,77 1,18
  Зварювальна V 3,2 0,41 0,33 0,49 0,26
  Слюсарна III 2,4 0,53 0,24 0,25 0,14

 

3. Витрати матеріалу на деталь

 

№ п/п Найменування деталі Маса чистової деталі, кг Ціна одиниці матеріалу, грн./кг. Процент випуску на обробку Процент виходу зворотних відходів Ціна одиниці зворотних відходів, грн./кг.
1. Деталь А   3,5 7,5   0,55
2. Деталь Б   4,2     0,65
3. Деталь В 7,5       0,45
4. Деталь Г   8,4     0,7

 

 

1. Розрахунок нормативних і фактичних витрат часу

 

1.1. Розрахунок нормативної трудомісткості виконання річної виробничої програми

Річна нормативна трудомісткості обробки деталей кожного j-го найменування по кожному і-му виду робіт розраховується за формулою:

Розрахунок річної нормативної трудомісткості обробки деталей всіх найменувань по кожному окремому виду робіт розраховується по формулі:

Річна нормативна трудомісткість обробки деталей кожного окремого найменування по всіх видах робіт (Тi) розраховується по формулі:

 

Нормативна трудомісткість виконання річної виробничої програми Тп розраховуємо за формулою:

 

Розрахункова форма № 1

Розрахунок нормативної трудомісткості виконаний річної виробничої програми

1.2. Розрахунок фактичної верстатомісткості рі ч ної виробничої програми

 

Розрахуємо фактичну верстатомісткість обробки однієї деталі j-го найменування на устаткуванні і-ої групи (Wij) за формулою:

 

Розрахункова форма № 2

Визначення, фактичної верстатомісткості обробки деталей

Інші значення фактичної верстатомісткості виготовлення деталей усіх найменувань розраховуються наступним чином:

 

Розрахункова форма № З

Розрахунок фактичної верстатомісткості виконання річної виробничої програми

 


2. Розрахунок річного ефективного фонду часу устаткуван ня

 

Річний ефективний фонд часу роботи одиниці устаткування і-ої групи () визначається за формулою:

 

Розрахункова форма № 4

Розрахункова форма №12

Розрахункова форма №19

Курсовий проект

З дисципліни «Економіка і управління підприємством»

на тему: «Розробка основних техніко-економічних показників виробничо-господарської діяльності підприємства»

 

Виконав:

Ст. гр. рте

фівапролдж.

Перевірив:

Доцент

Лісовська кісілєвич

 

 

Львів 2013

Зміст

1. Розрахунок нормативних і фактичних витрат часу.

1.1. Розрахунок нормативної трудомісткості виконання річної виробничої програми.

1.2. Розрахунок фактичної верстатомісткості річної виробничої програми.

2. Розрахунок річного ефективного фонду часу устаткування.

3. Визначення необхідної кількості устаткування та робочих місць.

4. Розрахунок коефіцієнтів завантаження кожного виду устаткування і їх середнього коефіцієнта завантаження.

5. Розрахунок необхідної чисельності усіх категорій персоналу підприємства.

6. Розрахунок витрат основних матеріалів.

7. Визначення вартості зворотних відходів.

8. Розрахунок витрат на заробітну плату основних робітників.

8.1. Розрахунок розцінок за деталь.

8.2. Визначення загального фонду основної заробітної плати робітників.

9. Визначення розміру прямих витрат.

10. Визначення загального розміру непрямих витрат підприємства та їх розподіл між виробами різних найменувань.

10.1. Розрахунок річних загальновиробничих витрат.

10.2. Розрахунок річних адміністративних витрат.

10.3. Розрахунок інших виробничих витрат.

10.4. Розрахунок річних збутових витрат підприємства.

10.5. Розподіл непрямих витрат між виробами різних найменувань.

11. Розрахунок повної собівартості виробів.

12. Визначення планових цін реалізації виробів різних найменувань.

13. Визначення нормованих оборотних коштів підприємства.

14. Розрахунок та аналіз основних техніко-економічних показників підприємства.

ВИСНОВОК


Національний університет «Львівська політехніка»

Кафедра менеджменту організацій

 

 

Тема роботи «Розробка основних техніко-економічних показників виробничо-господарської діяльності підприємства»

Варіант завдання № 16

1. Річна виробнича програма випуску:

 

 

2. Трудомісткість обробки деталей по операціях та розряди робіт

 

№ п/п Найменування операції Розряд роботи Годинна тарифна ставка, грн./год. Нормативна трудомісткість обробки деталей, нормо години
А Б В Г
  Токарна V 3,15 1,9 0,92 1,35 1,35
  Складальна III 2,45 0,78 0,67 0,77 1,18
  Зварювальна V 3,2 0,41 0,33 0,49 0,26
  Слюсарна III 2,4 0,53 0,24 0,25 0,14

 

3. Витрати матеріалу на деталь

 

№ п/п Найменування деталі Маса чистової деталі, кг Ціна одиниці матеріалу, грн./кг. Процент випуску на обробку Процент виходу зворотних відходів Ціна одиниці зворотних відходів, грн./кг.
1. Деталь А   3,5 7,5   0,55
2. Деталь Б   4,2     0,65
3. Деталь В 7,5       0,45
4. Деталь Г   8,4     0,7

 

 

1. Розрахунок нормативних і фактичних витрат часу

 

1.1. Розрахунок нормативної трудомісткості виконання річної виробничої програми

Річна нормативна трудомісткості обробки деталей кожного j-го найменування по кожному і-му виду робіт розраховується за формулою:

Розрахунок річної нормативної трудомісткості обробки деталей всіх найменувань по кожному окремому виду робіт розраховується по формулі:

Річна нормативна трудомісткість обробки деталей кожного окремого найменування по всіх видах робіт (Тi) розраховується по формулі:

 

Нормативна трудомісткість виконання річної виробничої програми Тп розраховуємо за формулою:

 

Розрахункова форма № 1

Розрахунок нормативної трудомісткості виконаний річної виробничої програми

1.2. Розрахунок фактичної верстатомісткості рі ч ної виробничої програми

 

Розрахуємо фактичну верстатомісткість обробки однієї деталі j-го найменування на устаткуванні і-ої групи (Wij) за формулою:

 

Розрахункова форма № 2

Визначення, фактичної верстатомісткості обробки деталей

Інші значення фактичної верстатомісткості виготовлення деталей усіх найменувань розраховуються наступним чином:

 

Розрахункова форма № З

Розрахунок фактичної верстатомісткості виконання річної виробничої програми

 


2. Розрахунок річного ефективного фонду часу устаткуван ня

 

Річний ефективний фонд часу роботи одиниці устаткування і-ої групи () визначається за формулою:

 

Розрахункова форма № 4Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-06; просмотров: 358; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.173.188 (0.054 с.)