Розрахунок вартості річних амортизаційних відрахувань будівель 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розрахунок вартості річних амортизаційних відрахувань будівельПоможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой№ п/п Найменування Показників Види устаткування (робочих місць)
Токарне скла-дальне зварю-вальне Слюсарне
1. Прийнята кількість устаткування і-го виду ( )
2. Середня питома площа одиниці устаткування і-го виду( ),
3. Площа, зайнята устаткуванням і-го виду ( ), 1150,5 101,4
4. Загальна площа будівель ( ), 1901,9
5. Оптимальний строк служби будівель ( ), роки
6. Річна норма амортизації будівель ( ), % 2,86
7. Вартість виробничої площі ( ), грн.
Річні амортизаційні відрахування будівель ( ), грн. 21757,7

 

Річну основну зарплата допоміжних робітників розраховуємо за формулою:

Річна додаткова зарплата допоміжних робітників приймаємо у розмірі 25% від основної зарплати:

Відрахування у спеціальні фонди (з заробітної плати допоміжних робітників - ) приймаємо у розмірі 37 % від суми основної та додаткової зарплати:

Інші загальновиробничі витрати розраховуємо у відповідності до заданого варіанту вихідних даних.

- для парних варіантів складають 25% від суми попередніх витрат.

Розрахункова форма №11

Розрахунок загальних витрат на оплату праці допоміжних робіт

№ п/п Найменування показника Одиниці виміру Значення показника
Загальна чисельність усіх допоміжних робітників, ( ) чол.
Середня годинна ставка допоміжного робітника, ( ) грн./год. 2,5
Річний ефективний фонд часу одного робітника, ( ) год.
Річна основна зарплата допоміжних робітників, ( ) грн.
Річна додаткова зарплата допоміжних робітників, ( ) грн.
Річна вартість відрахувань у спеціальні фонди (з заробітної плати) допоміжних робітників - ) грн.

Розрахункова форма №12


Розрахунок річних загальновиробничих витрат підприємства

№ п/п Найменування показника Одиниці виміру Значення показника
Річні амортизаційні відрахування для всього устаткування, ( ) грн.
Річні амортизаційні відрахування будівель, ( ) грн.
Річна основна зарплата допоміжних робітників, ( ) год.
Річна додаткова зарплата допоміжних робітників, ( ) грн.
Річна вартість відрахувань у спеціальні фонди (з заробітної плати) допоміжних робітників - ) грн.
Річна вартість інших загальновиробничих витрат, ( ) грн.
Річні загальновиробничі витрати підприємства, ( ) грн.

 

Розрахунок річних адміністративних витрат

 

В курсовій роботі адміністративні витрати розраховуємо за формулою:


Річну основну зарплату керівників і спеціалістів розраховуємо за формулою:

– середній місячний посадовий оклад, грн. (для розрахунків в курсовій роботі приймаємо наступні значення):

- для парних варіантів – вихідних даних 850 грн.; 12 – кількість місяців у році.

Річну основну зарплату службовців розраховуємо аналогічним чином, а для розрахунків приймаємо наступні значення посадових окладів:

- для парних варіантів – оклад службовців 560 грн.;

Додаткову зарплату приймаємо у розмірі 25% від основної заробітної плати відповідної категорії робітників:

Відрахування у спеціальні фонди приймаємо у розмірі 37% від суми основної і додаткової зарплат:

 

Інші адміністративні витрати укрупнено приймаємо у відсотках від суми основної і додаткової зарплати та відрахувань керівників, спеціалістів та службовців:

- для парних варіантів – 80% цієї суми;

Розрахункова форма №13

Розрахунок загальних витрат на оплату праці керівників, спеціалістів та службовців

Розрахункова форма №14

Розрахунок річних адміністративних витрат підприємства

№ п/п Найменування показника Одиниці виміру Значення показника
Річна основна зарплата керівників, спеціалістів та службовців, ( ) грн.
Річна додаткова зарплата керівників, спеціалістів та службовців, ( ) грн.
Річні відрахування у спеціальні фонди (з зарплати керівників, спеціалістів та службовців - ) год.
Річна вартість інших адміністративних витрат, ( ) грн.
Річні адміністративні витрати підприємства, ( ) грн.

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-06; просмотров: 364; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.47.87 (0.009 с.)