РОЗРАХУНОК КОШТОРИСУ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ ТА ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ ПО ПІДПРИЄМСТВУМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

РОЗРАХУНОК КОШТОРИСУ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ ТА ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ ПО ПІДПРИЄМСТВУ 

Капітальні вкладення (КВ) — це витрати на створення нових, реконструкцію і технічне переозброєння діючих основних засобів. За допомогою капітальних вкладень здійснюється як просте, так і розширене відтворення основних засобів.

Для визначення розміру капітальних вкладень на підприємстві складається кошторис капітальних витрат, тобто обрахунок запланованих витрат на капітальні вкладення.

На підставі кошторису капітальних витрат приймають рішення щодо здійснення капітальних вкладень.

Структура капітальних вкладень відображає співвідношення таких витрат: будівельні роботи; придбання устаткування, інструментів та інвентарю; витрати на монтаж устаткування; проектно-дослідні роботи; інші витрати.

Для розрахунку суми капіталовкладень на плановий період розраховується планова потреба в обладнанні. Вартість обладнання визначається як алгебраїчна сума кількості різних видів обладнання на відповідну їх ціну.

Капітальні витрати на придбання основного обладнання зібрані в таблиці 5.1.

Таблиця 5.1.

Розрахунок капітальних вкладень на придбання основного обладнання

Номер обладнання Кількість одиниць обладнання, шт. Ціна одиниці обладнання, грн. Вартість обладнання, тис грн. (ВОБЛ)
Автоматичні ваги АВ – 50 – ЗЭ
Продовження таблиці 5.1.
Сепаратор PST
Каменевідбірник Р3-БКТ 78,1
Концентратор А1-БЗК-9
Магнітний сепаратор У1 – БМП – 01 1,09
Оббивальна машина ROM-10R
Зволожуюча машина PMS
Всього     428.2

 

Кошторис витрат підприємства включає: амортизацію обладнання підприємства, витрати на поточний ремонт і експлуатацію обладнання, внутрішньозаводські перевезення вантажів, амортизаційні відрахування лабораторного обладнання, інструментів та інвентарю.

Амортизаційні відрахування (А) визначаються по кожній групі основних засобів, в тім числі і обладнання за формулою:

 

А = (5.1.)

 

де ОЗ - вартість основних засобів, грн.;

НА - норма амортизаційних відрахувань, %.

Для її розрахунку беруться дані про наявне обладнання із технологічного процесу

Ця сума використовується для розрахунку вартості всіх основних засобів. При цьому береться до уваги орієнтовна структура основних засобів підприємств борошномельної промисловості.

Норма амортизаційних відрахувань на різні групи окрема, тому доцільно розрахунок амортизаційних відрахувань виконувати в таблиці 5.2

.

Таблиця 5.2.

Розрахунок суми амортизаційних відрахувань по групах основних засобів

Група основних засобів Вартість основних засобів Норма амортизації Сума амортиза-ційних відрахувань, грн.
  , %
структура, % тис. грн.
1.Будівлі 54,4 1068,6 53,4
2.Споруди 16,9 331,9 16,5
3.Передавальні пристрої 3,7 72,7 3,6
4. Вартість обладнання (ВОБЛ) 21,8 428,21 64,2
5. Лабораторне обладнання 1,2 23,6 3,5
6.Інструмент, інвентар 0,9 17,7 4,4
7.Транспортні засоби 1,1 21,6 5,4
ВСЬОГО 100,0 1969,26 -

 

Далі необхідно розрахувати загальновиробничі витрати.

До цієї статті включається: оплата праці персоналу виробничих підрозділів (таблиця 3.2.) та відповідні відрахування на соціальні заходи (38,03%), амортизаційні відрахування будівель, споруд та передавальних пристроїв (таблиця 5.2.)

 

Результати розрахунків слід занести до таблиці 5.3

Таблиця 5.3.

Кошторис загальновиробничих витрат

Назва статті витрат Сума на рік, тис. грн.
Річний фонд оплати праці спеціалістів та службовців 138,2
Відрахування на соціальні заходи (38,03%) 52,6
Амортизаційні відрахування будівель, споруд та передавальних пристроїв 69,9
ВСЬОГО 260,7

 

Далі слід розрахувати інші витрати.

Інші витрати включають в себе:

- витрати пов’язані з управлінням виробництва;

- витрати на обов’язкове страхування майна.

Витрати пов’язані з управлінням виробництва включають заробітну плату керівників виробничих підрозділів .

Витрати на обов’язкове страхування майна визначаються в розмірі 0,5% до вартості основних засобів:

 

Результати розрахунків зведені в таблиці 5.4.

Таблиця 5.4.

Кошторис інших витрат

Назва статті витрат Сума на рік, тис. грн.
Витрати пов’язані з управлінням виробництва 71,4
Витрати на обов’язкове страхування майна 9,8
Всього 81,2

 

Зведений кошторис витрат на виробництво продукції проводиться із використанням результатів раніше проведених розрахунків та заповнення таблиці 5.5

Таблиця 5.5.

Зведений кошторис витрат на основне виробництво продукції борошномельного заводу

Назва статей витрат Сума, тис. грн..  
 
 
1.Сума прямих витрат:    
1.1.матеріальні витрати (МВ) 142870,6  
1.2.витрати на оплату праці робітників   367,2  
Продовження таблиці 5.5.  
1.3.відрахування на соціальні заходи (38,03%) 139,6  
1.4. Амортизація основних засобів  
2.Сума непрямих витрат:    
2.1. Загальновиробничі витрати 260,7  
2.2..інші витрати 81,2  
3.Всього виробнича собівартість (СВВ) 143870,3  
4.Собівартість залишків товарної продукції на складі : 4.1 на початок періоду(3× 2%) 2877,4  
4.2 на кінець періоду(3× 1.5%) 2158,1  
5. Собівартість реалізованої продукції(СВРП) 144589,6  

 

На борошномельних заводах об’єктом калькулювання є помел. Для того, щоб визначити собівартість продукції використовується умовно-натуральний метод, коли виробнича собівартість борошномельного заводу розподіляється між відповідними сортами борошна пропорційно їх маси , помноженої на відповідний коефіцієнт калькулювання.

Після визначення суми умовних одиниць продукції, знаходиться виробнича собівартість кожного сорту продукції шляхом множення собівартості умовної одиниці на коефіцієнт калькулювання

Калькуляція собівартості продукції борошномельного заводу по окремих сортах борошна проводиться у таблиці 5.6.

 

 

Таблиця 5.6.

Розрахунок собівартості продукції борошномельного заводу по окремих сортах борошнаПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.136.29 (0.026 с.)