РОЗРАХУНОК ШТАТНОГО РОЗПИСУ КЕРІВНИКІВ, СПЕЦІАЛІСТІВ ТА СЛУЖБОВЦІВМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

РОЗРАХУНОК ШТАТНОГО РОЗПИСУ КЕРІВНИКІВ, СПЕЦІАЛІСТІВ ТА СЛУЖБОВЦІВ 

Потребу в чисельності керівників, спеціалістів та службовців борошномельного заводу визначають по нормативу. Дані слід брати додатка 4. Розрахунки занесені до таблиці 3.1.

Таблиця 3.1.

Розрахунок чисельності керівників, спеціалістів та службовців борошномельного заводу

Чисельність робітників, чол. Частка до чисельності усіх робітників заводу, % Чисельність, чол.
Керів-ників Спе-ціаліс-тів Службов-ців Керів- ників Спеціалістів Службов- ців

 

У межах визначеної чисельності розробляється штатний розпис керівників, спеціалістів та службовців борошномельного заводу. Штатний розпис включає в себе кількість штатних одиниць по посадах, їх посадові місячні оклади, премії та інші доплати, якщо такі були.

Місячний фонд оплати праці по цих категоріях працюючих визначається як алгебраїчна сума добутків кількості штатних одиниць на відповідний їх посадовий оклад, суму премій та інших доплат.

Річний фонд оплати праці по цих категоріях працюючих визначається шляхом збільшення місячного фонду оплати праці на дванадцять.

Проведені розрахунки зводяться в таблиці 3.2.

 

 

Таблиця 3.2.

Штатний розпис керівників, спеціалістів і службовців борошномельного заводу

Посада Кількість штатних одиниць Коефіцієнт співвідношення розміру посадового окладу до мінімальної заробітної плати Місячний посадовий оклад, грн. Премія Місячний фонд оплати праці, тис. грн. Річний фонд оплати праці. тис. грн.
% грн.
Керівники
Начальник виробни-чого підрозділу 3,5 1984,5 5953,5 71,44
Заступник начальника виробни-чого підрозділу - - - - - - -
Всього заробітна плата керівників 71,44
Спеціалісти
Майстер виробни-чого підрозділу 2,8 3175,2 1428,8 55,24
Інженер-енергетик І категорії   - - - - - - -
Продовження таблиці 3.2.
Інженер-механік ІІ категорії   - - - - - - -
Технік-лаборант 2,5 47,62
Економіст - - - - - - -
Всього заробітна плата спеціалістів 102,86
Службовці
Табельник - - - - - - -
Нарядник - - - - - - -
Обліковець 680,4 2948,4 35,38
Всього заробітна плата службовців 209,68

 

 

РОЗРАХУНОК ПОТРЕБИ В МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСАХ ТА ЇХ ВАРТІСТЬ НА ВИРОБНИЧУ ПРОГРАМУ БОРОШНОМЕЛЬНОГО ЗАВОДУ

 

Розрахунок вартості сировини на борошномельному заводі передбачає визначення вартості сировини без зворотних відходів. Спочатку визначається загальна вартість сировини з відходами. Для цього кількість переробленої сировини (ПС) множиться на ціну 1 тонни, а потім визначається кількість відходів і їх вартість. Кількість відходів визначається в розмірі норми відбору від загальної кількості переробленої сировини. Вартість відходів визначається шляхом множення кількості на ціну 1 тонни відходів. Вартість сировини без відходів визначається як різниця між загальною вартістю сировини та вартістю відходів.

 

Всі розрахунки проводяться у таблиці 4.1.

Таблиця 4.1.

Розрахунок вартості сировини (зерна), що підлягає переробці

  Вид зерна Потреба у зерні, т (ВП або ПС) Ціна за 1т зерна, грн. Вар-тість всього, тис. грн. Зворотні відходи Вартість сировини за відрахуванням відходів, тис. грн. (ВС)
% відбору відходів І-ІІ категорії Ціна за 1т відбору відходів І-ІІ категорії, грн. Кіль-кість відходів, т Вар-тість відхо-дів І-ІІ кате-горії, тис. грн.
Пшениця 2,9 1539,9 261,7

Далі розраховується потреба в електроенергії (ПЕЛ) для виробництва продукції за формулою:

 

ПЕЛ = QЗАГ НЕЛ (4.1.)

 

де НЕЛ – норма витрат електроенергії на 1т калькулюючої продукції, кВт×год;

QЗАГ– загальний обсяг калькулюючої продукції, т/рік.

Вартість електроенергії (ВЕЛ) визначається як добуток загальної кількості електроенергії на ціну 1 кВ×год (ЦЕЛ) за формулою:

 

ВЕЛ = , (4.2.)

 

Розрахунок планових витрат на електроенергію проводяться в таблиці 4.2.

Таблиця 4.2.

Розрахунок потреби і вартості електроенергії на виробничу програму борошномельного заводу

Споживачі електроенер-гії Загальний обсяг кальку-люючої продукції, т (QЗАГ) Норма витрат електро-енергії на 1т, кВт*год (НЕЛ ) Кількість споживання електро-енергії, кВт*год (ПЕЛ) Оптова ціна за 1 кВт×год (ЦЕЛ), грн. Вартість електро енергії (ВЕЛ), тис. грн.
На основне виробництво 0,9447 4578,62

 

Далі розраховується потреба в водопостачанні та водовідведенні (ПВ), що складає 0,8 м3 від обсягу переробленого зерна.

 

ПВ = 53100 м3

Вартість води (В В), при ціні 5,84 грн. за 1 м3 визначається наступним чином:

В В = = 310,1 тис. грн.

 

Вартість допоміжних матеріалів, наприклад, тари (ВДМ), що з досвіду діяльності підприємств борошномельної промисловості складає 3,56 грн. на 1 тонну калькулюючої продукції. Отже, планові витрати на допоміжні матеріали складатимуть:

 

В ДМ = (4.3.)

 

В ДМ = = 183,6 тис. грн.

 

Після розрахунку вартості всіх матеріальних ресурсів на виробництво продукції борошномельного заводу визначається загальна сума матеріальних витрат (МВ):

 

МВ = ВС + ВЕЛ + ВВ + В ДМ (4.4.)

 

МВ = 137798,3 + 4578,62 + 310,1 + 183,6 = 142870,6 тис. грн.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.110.106 (0.01 с.)