Розрахунок інших виробничих витрат 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розрахунок інших виробничих витратПоможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойДо інших виробничих витрат відносяться ті витрати, що виникають в процесі операційної діяльності підприємства і з певних причин не можуть бути враховані у попередніх статтях витрат.

В курсовій роботі інші виробничі витрати розраховуємо укрупнено як певний плановий відсоток ( ) від загальної суми річної основної заробітної плати основних виробничих робітників ( ) за формулою:

- для парних варіантів - приймається у розмірі 165% від .

Розрахункова форма №15

Розрахунок інших виробничих витрат підприємства

№ п/п Найменування показника Одиниці виміру Значення показника
Річна основна заробітна плата основних виробничих робітників, ( ) грн.
Відсоток інших виробничих витрат, ( ) %
Річна вартість інших виробничих витрат підприємства, ( ) грн.

Розрахунок річних збутових витрат підприємства

В курсовій роботі збутові витрати розраховуємо як заданий відсоток ( ) від загальної суми усіх прямих витрат ( ) та усіх попередніх елементів непрямих витрат за формулою:

- для парних варіантів приймається в розмірі 2%;

Розрахункова форма №16

Розрахунок річних збутових та загального розміру непрямих витрат підприємства

№ п/п Найменування показника Одиниці виміру Значення показника
Загальна сума усіх прямих витрат підприємства, ( ) грн.
Річні загальновиробничі витрати підприємства, ( ) грн.
№ п/п Найменування показника Одиниці виміру Значення показника
Річні адміністративні витрати підприємства, ( ) грн.
Річна вартість інших виробничих витрат підприємства, ( ) грн.
Річні збутові витрати підприємства, ( ) грн.
Загальний розмір річних непрямих витрат підприємства, ( ) грн.

 


Розподіл непрямих витрат між виробами різних найменувань

В курсовій роботі розподіл усіх видів непрямих витрат між виробами виконується за єдиним, спрощеним методом – пропорційно до основної зарплати основних виробних робітників на виріб кожного найменування (тобто, пропорційно до розцінок). Для розрахунків використовуємо формули:

Розрахункова форма №17

Розподіл непрямих витрат підприємства між виробами різних найменувань

№ п/п Найменування показників Найменування виробів
Виріб А Виріб Б Виріб В Виріб Г
1. Річна основна заробітна плата основних виробничих робітників ( ), грн.
2. Основна заробітна плата основних робітників на виріб (розцінка - ), грн. 17,39 8,33 4,77 2,79
3. Річні загальновиробничі витрати підприємства ( ), грн.
4. Загальновиробничі витрати на виріб ( ), грн. 12,03 5,76 3,30 1,93
5. Річні адміністративні витрати підприємства ( ), грн.
6. Адміністративні витрати на виріб ( ), грн. 11,19 5,36 3,07 1,80
7. Річна вартість інших виробничих витрат підприємства ( ), грн.
8. Інші виробничі витрати на виріб ( ), грн. 28,69 13,74 7,87 4,60
9. Річні збуткові витрати підприємства ( )
10. Збуткові витрати на виріб ( ), грн. 3,18 1,52 0,87 0,51

 


Розрахунок повної собівартості виробів

Повну собівартість виробу j-го найменування можна визначити за формулою:

де – непрямі витрати на виріб j-го найменування, грн., які розраховуємо за формулою:

12. Визначення планових цін реалізації виробів різних найменувань.

 

Планова ціна реалізації одного виробу j-го найменування, грн., розраховуємо за формулою:

де – плановий прибуток від реалізації товару j-го найменування, грн., розраховуємо за формулою:

В курсовій роботі приймаються наступні значення планової рентабельності виробів:

- для парних варіантів: виріб А – 25%, виріб Б – 30%, виріб В – 40%, виріб Г – 25%.

Розрахункова форма №18

Розрахунок собівартості та ціни реалізації виробів усіх найменувань

Розрахунок нормованих оборотних коштів підриємства

 

Розрахунок вартості нормативу оборотних коштів виконуємо для кожного елементу (k), необхідних підприємству ресурсів, за формулою:

 

Річна потреба за елементом «Готові вироби» (РПГВ) розраховується за формулою:

Розрахункова форма №19

Розрахунок нормованих оборотних коштів підприємства

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-06; просмотров: 272; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.65.228 (0.011 с.)