Запорізька будівельна корпораціяМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Запорізька будівельна корпораціяЗапорізька будівельна корпорація

Запорізький будівельний коледж

 

Курсова робота

По дисципліни

“Економіка виробництва”

Виконав студент групи ТТ-41 Уваркін О.С.

Перевірив Сердюк Л.С.

М.Запоріжжя 2013 р.

Розрахунок капітальних вкладень

Капітальні вкладення, вживані до розрахунку призначені на трубопровід, вентилі,

засувки, трійники, повороти пропонуються в таблицях 1,2,3,4, а в таблиці 5 на

обладнання, визначені методом прямого розрахунку окремих елементів вкладень

по формулі, грн:

Таблиця 1 Капітальні вкладення на трубопровід

Назва Кількість Ціна,грн Сума,грн
Трубопровід на опалення      
d-309 1100м 479,63 21983,04
d-207 900м 238,99 13443,18
d-100 1100м 253,09 69599,75
d-40 260м 28,00 404,44
d-259 1320м 400,69 26445,54
Всього     131875,95

Таблиця 2 Капітальні вкладення на вентилі

 

Назва Кількість Ціна,грн Сума,грн
Вентилі на опалення d-309 мм
Всього

Таблиця 3 Капітальні вкладення на засувки і повороти

 

Назва Кількість Ціна,грн Сума,грн
Засувка на опалення d-309мм 4108,80 8217,6
Засувка на опалення d-207мм 278,76 1115,04
Засувка на опалення d-100мм 3827,35 15309,4
Засувка на опалення d-40мм 454,02 3632,16
Засувка на опалення d-259мм 988,96 3955,84
Всього   32230,04
Повороти на опалення d-207мм 140,86 281,72
Всього   281,72

Таблиця 4Капітальні вкладення на трійники

Назва Кількість Ціна,грн Сума,грн
Трійник на опалення - d -207мм 584,22 584,22
Трійник на опалення - d -100мм 143,81 143,81
Трійник на опалення - d -40мм 37,39 37,39
Всього 765,42

 

Таблиця 5 Капітальні вкладення на компенсатори

 

Назва Кількість Ціна,грн Сума,грн
Компенсатори на опалення - d -480мм 4952,00
Компенсатори на опалення - d -325мм 2733,00
Компенсатори на опалення - d -273мм 1169,50
Компенсатори на опалення - d -159мм 611,50
Компенсатори на опалення - d -76мм 3757,50
Всього

Капітальні вкладення в споруди складуть:

 

Ксп=131875,95+1680+32230,04+281,72+765,42+135369=302102,09

Таблиці 6 Капітальні вкладення на обладнання

Назва обладнання Кількість Потужність Ціна, грн. Сума ,грн
Насос : Вихрь-ПН-370 3,7 кВт
Капітальні вкладення на обладнання      

 

Капітальні вкладення в проект складають:

 

К = Ксп + Коб = 302102,09+628=302730,09грн

- капітальні вкладення в споруди, таблиця 1,2,3,4;

- капітальні вкладення в обладнання , таблиця 5;

Розрахунок кошторису витрат, що приймаються до розрахунку

Для визначення річного прибутку підприємства необхідно визначити кіл

кість виробляємої теплоти та загальних витрат на проектування теплових

мереж.

Кошторис витрат на проектування теплових мереж можна представити у

вигляді наступної формули, грн/рік:

 

де - витрати на воду для технологічних цілей;

- витрати на електроенергію для технологічних цілей;

- фонд оплати праці працівників

- нарахування на фонд оплати праці (39,35 %);

- амортизаційні відрахування виробничих фондів;

- витрати на поточний ремонт виробничих фондів;

- інші витрати цеху.

 

 

Розрахунок річних витрат на воду

Річні витрати на воду визначають по формулі, грн/рік:

 

 

 

Де - річна витрата води на технологічні цілі, Вв=30615,39м3/рік;

- ціна на воду 8грн (дані концерну «Міські теплові мережі»).

 

 

Розрахунок річних витрат на електроенергію

Річні витрати на електроенергію визначають по формулі, грн/рік:

де - кількість обладнання, шт.;

- потужність обладнання, кВт;

- число годин роботи установки в рік, годин;

- ціна електроенергії ( 0,5 грн/ кВт ∙годин)

Розрахунок річного фонду заробітної платні

Розрахунок фонду заробітної платні на рік при безперервному графіку

Роботи і погодинно-преміальній системі оплати праці

Обслуговуючого персоналу

Заробітна плата розраховується на рік обслуговуючому персоналу, який працює

по безперервному графіку роботи ( 3 зміни 4 бригади), система оплати – пого

динно- преміальна.

Таблиці 2.1 Штатний розклад обслуговуючого персоналу

Посада Графік роботи Система оплати Штат персоналу Тарифна ставка грн/годину Тарифна відпустка,днів Премія, %  
Майстер ПР ПП 3,8  
Обхідник НПР ПП 2,85  
Слюсар НПР ПП 2,37  
Бригадир НПР ПП 2,42
                   

Розрахунок фонду оплати праці майстра теплових мереж, працюючого за

Перервним графіком роботи.

Фонд оплати праці складається з основної та додаткової заробітної плати і ви

значається по наступній формулі, грн/рік:

 

 

Основна заробітна плата є заробіток по тарифу, грн/рік:

 

 

Заробітну плату по тарифу визначають по формулі: грн/рік

 

 

 

де - середньозважена годинна тарифна ставка, грн/годин;

- тривалість зміни, годин;

-кількість виходів в змінах, Вн=365-С-Н-Д-О=365-10-52-52-30=221 днів

 

Далі визначаємо додаткову заробітну платню, в яку входять різні види доплат.

 

Визначаємо величину премії за виконання місячного плану, грн/рік

де - відсоток премії при 100% виконанні плану, %.

 

 

Оплата відпустки, яка також відноситься до додаткової заробітної платні, визна-

чається за формулою, грн/рік

де О - тривалість відпустки, днів.

 

Додаткова заробітна платня утворюється з різних видів доплат, грн/рік

 

Витрати на поточний ремонт

 

Витрати на поточний ремонт і утримання основних фондів визначають у відсотках (10-20%) від суми амортизаційних відрахувань на обладнання та соруди і їх можна розрахувати по формулі, грн/рік

 

 

 

 

Інші витрати проекту

Інші витрати підприємства складаються з витрат на різного роду послуг, допоміжних матеріалів, заробітну платню адміністративно-управлінського персоналу, відрядження, і т.п.

Приблизно їх приймають у розмірі 20-30% від сумарних витрат на заробітну платню виробничого персоналу, суми амортизаційних відрахувань, та витрат на поточний ремонт та утримання основних фондів і розраховуються по формулі, грн/рік:

 

 

Терміну окупності проекту

Визначення прибутку підприємства визначається по наступній формулі:

 

 

Таблиця 3.1 Кошторис витрат на річний обсяг виробництва

п/п Найменування показників грн/рік
1. Витрати:  
1.1 на воду для технологічних цілей 24533746,4
1.2 на електроенергію для технологічних цілей
1.3 на фонд оплати праці робочих,бпр 121209,03
1.4 нарахування на фонд оплати праці(39,35%) 22851,47
2. Амортизаційні нарахування 15795,24
3. Витрати на поточний ремонт основних фондів 1579,52
4. Інші витрати 138583,79
  Разом С2 = 24866177,45

 

Прибуток підприємства визначається,грн./рік.:

 


- річні витрати на теплову енергію визначаються згідно тарифів на

теплову енергію за рішенням Виконавчого комітету міської ради №874

від 01.02.2010р., але введені в дію з 12.02.2010р. для наступних катего-

рій:

- для категорій «населення»:

без лічильників обліку: вартість за 1 м2 площі -8.448 грн;

підігрів води для цехів – 1000 грн/Гкал;

підігрів води для населення – 190,0165грн/Гкал (45,35грн/ГДж);

 

C1= В1∙Ц = 1850000*64,7=119695000 грн/рік

 

де В1- річний об'єм теплової енергії ГДж/рік.

Ц – тариф теплової енергії 64,7грн/ГДж.

Термін окупності додаткових капітальних вкладень визначають по формулі, рік

 

де П - прибуток підприємства, грн/рік

К - капітальні вкладення в проект, грн.

 

Запорізька будівельна корпораціяПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.231.243.21 (0.011 с.)