Глава 16. Теорії ринку з недосконалою конкуренцієюМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Глава 16. Теорії ринку з недосконалою конкуренцієюВивчивши цю тему, ви будете знати:

 

· що таке «монополістична» і «недосконала» конкуренція і які автори розкрили їхню теоретичну сутність;

· як диференціація продукту може обумовлювати монополію, тобто оволодіння ринком;

· яка існує взаємозв'язок між розмірами підприємств і монополією продавців і покупці;

· чому теорії монополій 30-х рр. явилися однієї з передумов виникнення концепцій державного регулювання економіки.

 

 

На рубежі XIX - XX ст. склалися конкретно-історичні умови, під впливом яких США перетворилися в саму багату і розвинену в соціально-економічному ставленні країну світу. Саме в США вперше в найбільше гострій формі проявилися проблеми, пов'язані з усеосяжним процесом переходу від економіки вільної конкуренції до переважно монополістичної. Це стало однією з причин того, що США стали піонерами антимонопольних заходів, що адміністрація цієї країни апробувала ще наприкінці XIX ст.

Необхідність таких заходів стала згодом очевидної для ряду інших урядів розвинених держав світу. Зокрема, на початку XX ст. процес модифікації економіки вільної конкуренції в монополістичну значно прискорився і на європейському континенті, де ідеї економічного лібералізму, що проголошують повну свободу торгівлі (фрітредерство) і ринків та інші положення про невтручання держави в економіку, перестали так само, як і в США, відповідати реальній дійсності.

Проте наслідком монополістичної організації бізнесу , яка посилилася , і господарського життя стала світова економічна криза, яка продовжувалася протягом 1929-1933 рр.У цих умовах всесильный «закон ринків» Ж. Б. Сея, на котрий більш 100 років спиралися представники «чистої економічної теорії» - спочатку класики, а потім маржиналісти, - втратив своє непорушне значення. Недосконала конкуренція слідом за інституционалистами стала предметом дослідження і у неоклассиків. Причому, як з'ясувалося згодом,проблеми недосконалого ринку, поданого монополізованими структурами суб'єктів, що хазяюють, із числа представників неокласичної економічної думки майже одночасно побачили в своїх роботах професор Гарвардського університету Е. Чемберлін і професор Кембріджського університету Дж. Робінсон. Їх теорії стали, безсумнівно, важливим успіхом учених-економістів XX ст.

А з'явилися ці теорії в 1933 р., коли на протилежних берегах Атлантики американець Э.Чемберлін і англійка Дж.Робінсон видали свої книги, назвавши їх відповідно «Теорія монополістичної конкуренції» і «Економічна теорія недосконалої конкуренції».

При всій несхожості дані твори об'єднують достатньо глибокий аналіз і осмислення дії ринкового механізму при обставинах, що порушують (виключають) умови вільної конкуренції. Зокрема, обоє авторів виходять із того, що ринкова ціна складається не при колективних діях учасників ринку, тому що неоднорідність товарної продукції (диференціація) позбавляє можливості досягнення повної інформованості покупців про ціни на останню, а фірм-виробників - конкурувати між собою через відсутність вибору більш ефективної діяльності.

Іншими словами, неокласики в особі Э. Чемберліна і Дж. Робінсон головну причину порушення рівноваги в економіці як і раніше розглядають у «категоріях» і «законах» економічного середовища, у той час як для інституціоналістів недосконала конкуренція є наслідком впливу на економічне зростання насамперед «людського чинника», що породжує соціально-психологічні, правові та інші проблеми суспільного розвитку, у тому числі в галузі економіки.

На це, зокрема, звертає увагу М. Фрідмен. На його думку, «теорія недосконалої або монополістичної конкуренції, розвинена Чемберліном і Робінсон, є спробою побудувати... більш загальну теорію... На жаль, - продовжує він, - вона не володіє жодною з ознак, що зробили б її дійсно корисною загальною теорією. Її внесок був у значній мірі обмежений поліпшенням викладу економічної теорії індивідуальної фірми і, отже, висновком наслідків із маршалліанської моделі, удосконаленням маршалліанського аналізу монополії і збагаченням словника, придатного для опису промислової практики».

Тим часом «Теорія монополістичної конкуренції» Е. Чемберліна і «Економічна теорія недосконалої конкуренції» Дж. Робінсон наштовхують на питання, чи означає відсутність у їх теоріях чітко позначеної концепції державного регулювання економіки невизнання ними її необхідності. Позитивна відповідь означала б, що обидва дослідники не відступили від ортодоксальних смітіанських постулатів економічного лібералізму, відповідно до яких економіка функціонує як самонастроювальний механізм, що не потребує регулювання ззовні, тобто державою.

Проте вважається, що поява у світ цих розробок саме в 1933 р., тобто після світової економічної кризи 1929-1933 р., далеко не випадкова і насамперед тому, що і Е. Чемберлін, і Дж. Робінсон зуміли показати в них головне: володіючи величезною життєвою силою,конкуренція - будь то «монополістична» або «недосконала» - неодміннопотребує створення механізму, який забезпечувавби і гарантував її збереження. Ці автори, судячи зі слів Ф. Хайека, були близькі до розуміння викладеного ними правила, як-от: «Поставте монополіста в становище «хлопчика для биття» (в економічному значенні), і ви побачите, як швидко здатні підприємці знову знаходять смак до конкуренції». І те, що теоретичним родоначальником ідей про економічні, правові і соціальні основи цього механізму став саме Дж. М. Кейнс, є, очевидно, логічним наслідком осмислення вкладу в економічну науку творів вищезгаданих професорів Гарвардського і Кембріджського університетів.

Автор однойменної книгиЕдвард Хейстінгс Чемберлін (1899-1967) - уродженець штату Вашингтон (США), із родини протестантського пастора. У 1921 р. закінчив університет Айови. Через рік у Мічіганському університеті одержав ступінь магістра, а ще через п'ять років, будучи докторантом у Гарвардському університеті, захистив дисертацію по проблематиці монополістичної конкуренції. Вся наступна діяльність із 1927 р. і до смерті в 1967 р. пов'язана з викладанням в університеті Гарварда, не рахуючи річної роботи в Бюро стратегічної служби США і спеціального турне в західноєвропейські країни для роз'яснення положень своїх теоретичних нововведень у 1951 р.

Важливою віхою у творчій і науковій біографії Э. Чемберліна було його обрання главою відділення економічної теорії Гарвардського університету (1939-1943), що включав тоді у свій склад таких славетних вченых, як В. Леонтьев, Э. Хансен, И. Шумпетер та ін., а також призначення на посаду редактора гарвардського «Куортеліджорнел оф економікc» (1948-1958). У 1965 р. він був обраний заслуженим членом Американської економічної асоціації. У 1967 р. у пам'ять про нього був виданий збірник праць економістів за назвою «Теорія монополістичної конкуренції: дослідження взаємодії».

Повна назва згадуваної вже головної праці Э. Чемберліна складається не зі звичної широкому колу читачів однієї фрази, а з двох, як-от: «Теорія монополістичної конкуренції (Ре-ориентація теорії вартості)». У результаті подальшого пророблення проблем другої частини найменування даного твору гарвардський професор у 1957 р. видав ще одну книгу-«На шляхах до більш загальної теорії вартості», випущену у формі збірника з 16 статей і нарисів автора. Характерно, що, залишаючись вірним своїм теоретико-методологічним принципам, у вступній статті збірника Э. Чемберлін стверджує: «Чиста конкуренція, монополістична конкуренція, чиста монополія - саме та класифікація, яку я рекомендую».

Протягом 1933-1962 р. цей твір перевидавався в США вісім разів, будучи одним із популярних навчальних посібників у викладанні курсу економічної теорії багатьох країн. У ньому відображена всебічна характеристика сутності монополії, приводиться переконливий аналіз утворення монопольної ціни і монопольного прибутку.

Одне з головних теоретичних положень книги полягає в тому, що головною умовою оволодіння ринку або, говорячи словами гарвардського професора, суттю монополії є контроль над пропозицією, а виходить, і ціною, що досягається посиленням взаємозамінності товарів , що суперничають, тобто «диференціацією продукту». е. Чемберлін з цього приводу пише: «Разом із диференціацією з'являється монополія, а в міру посилення диференціації елементи монополії стають все більш важливими. Скрізь, де в якійсь мірі існує диференціація, кожний продавець має абсолютну монополію на свій власний продукт, але водночас піддається конкуренції з боку більш-менш недосконалих замінників». Виходячи з цього, він думає, що про становище всіх продавців правомірно говорити як про «конкуруючих монополістів» в умовах дії сил«монополістичної конкуренції».

Ринки, на погляд Е. Чемберліна, взаємозалежні між собою, оскільки на кожному з них залежні один від одного продавці вимушені взаємодіяти для реалізації близької по своєму призначенню продукції. При цьому вчений переконаний, що «ринки в реальній дійсності більш-менш недосконалі», а «наївний умовивід, який говорить, що фактичним результатам властиво «устрімлюватися» до рівноваги, не має під собою основи».

У результаті кожний продавець розглядається ним у якості монополіста, який формує власне коло покупців, тобто свій субринок, за рахунок володіння своїм «унікальним» товаром, і рівень «диференціації продукту» який відображає, якою мірою продавець регулює ціну і виступає на ринку монополістом. Це означає також, що реальний обсяг пропозиції товарів і послуг виявиться менше, а ціни на них будуть вище, ніж в умовах «чистої» конкуренції. І оскільки монополія продавця на свій продукт і монополісти, що конкурують між собою в умовах монополістичної конкуренції, неможливі, на гадку Чемберліна, без головної умови -диференціації продукту, останньої в книзі присвячені по суті четверта і п'ята глави, а почасти й інші аж до заключної дев'ятої. У чому ж складається суть цієї категорії і чому вона ув'язується вченим із теорією вартості (цінності)? Яке відношення до диференціації продукту має реклама? На ці й інші питання ми можемо отримати достатньо повні відповіді, звернувшись знову до розглянутої роботи американського дослідника.

Зокрема, у четвертому розділі, названого «Диференціація продукту», Е. Чемберлын, розкриваючи сутність цієї категорії, відзначає, що головною ознакою диференційованого продукту є наявність у товару (або послуги) одного з продавців якогось суттєвої відмінної ознаки. Ця ознака для покупця може бути як реальною, так і уявлюваною, аби вона призвела до того, щоб була віддана превага різновиду саме даного продукту. «Там, де існує такого роду диференціація, - уточнює він, - покупці будуть групуватися попарно з продавцями не з волі випадку і не безладно (як це відбувається при чистій конкуренції), а відповідно до вибору, який буде заснований на перевазі».

Виходить, продавець-монополіст, за логікою Е. Чемберлына, може і збільшувати обсяг продаваної продукції, за допомогою додаткових витрат для зниження її ціни і вважаючи, що інші продавці однойменної «групи» товарыв не зможуть відразу зробити так, тобто підвищити рівень витрат виробництва. У цьому, на його погляд, головна причина того, що фірма-конкурент даної марки товару, знижуючи на нього ціну або освоюючи випуск нового конкуруючого товару, по суті, не стурбована тим, що аналогічні заходи будуть розпочаті іншими конкурентами.

Далі, у розвиток своєї ідеї про процес «диференціації продукту» як про природну реакцію конкурентів на не менше природний прояв самої конкуренції, Е. Чемберлын обгрунтовує вплив неціновых чинників , на цей процес, конкуренти, маючи на увазі обумовлене особливимивластивостями й індивідуальними особливостями якість товарів і При цьому він пише: «Диференціація може базуватися на визначених особливостях самого продукту, начебто таких, як особливі властивості - фабричні марки, фірмові назви, своірідність упаковки або тари (якщо такі є), або ж таких, як індивідуальні особливості відносно якості, форми, кольору або стилю». Ув'язуючи сказане з роздрібною торгівлею, до позначених чинників неціновї конкуренції на базі диференціації до них додані ще і такі, як «зручність місцезнаходження продавця, загальна атмосфера або загальний стиль, властиві його закладу, його манера ведення справ, його репутація як чесного ділка, люб'язність, ділова вправність і всі особисті зв’язки, що зв'язують його клієнтів або з ним самим, або з тими, хто в нього працює».

Сукупність названих чинників, на думку Е. Чемберліна, повинна враховуватися в рамках правдивої теорії вартості. Тому невірно, думає він, щоб монополія і конкуренція розглядалися як антитези і взаємовиключний початок, рахуючи, що «врахування обох є в більшості випадків неодмінною умовою раціонального пояснення цін». І незважаючи на те, що по сформованому стереотипі «навіть сам вираз «монополістична конкуренція» здається багатьом парадоксом, жонглюванням словами», необхідно, пише він, розуміти наступне: «При чистій конкуренції ринок кожного продавця зливається з ринками його суперників: при умовах, із якими ми маємо справу зараз (умови монополістичної конкуренції), доводиться рахуватися з тим, що цей ринок у відомій мірі відособлений від інших, так що всі у сукупності являють собою не єдиний ринок багатьох продавців, а мережу взаємозалежних ринків, розподілених між продавцями по одному на кожного».

Якщо прийнята перша умова, погоджується Е. Чемберлін, тоді відповідно до теорії чистої конкуренції ринок окремого продавця зливається з загальним ринком і будь-який продавець зможе збути стільки товару, скільки йому побажаэться, але тільки по чинній ціні. По другій умові, колив силу монополістичної конкуренції ринок окремого продавця певною мірою відособлений від ринків його суперники, обсяг збуту товарів «лімітований і визначається трьома новими чинниками: 1) ціною, 2) особливостями продукту і 3) витратами на рекламу».

Гарвардський професор переконаний, що в запропонованій класифікації чинників монополістичної конкуренції на базі диференціації продукту мають місце такі чинники, що ініціюются продавцями для впливу на споживче рішення покупців. У числі такого роду чинників він особливо виділяє чинники, що перешкоджають зниженню ціни, і як приклад називає, зокрема,властиву споживачу схильність розглядати більш низьку ціну як показник більш низької якості продукту.

Проте й у таких випадках, стверджує автор «Теорії монополістичної конкуренції», конкурентна боротьба продавців-монополістів не вичерпує себе, посилаючись при цьому на звичайні життєві спостереження.

Саме до специфічної особливості монополістичної конкуренції відносить Е. Чемберлін ту обставину, яка усуває цінову конкуренцію, через що постійним і звичайним явищем стає феномен надлишку потужності, через що (надлишок) «безкарно» наростає протягом тривалих періодів завдяки покриттю цінами, що завжди перевищуються витратами.

Резюмуючи досягнуті теоретико-методологічні побудови, гарвардський професор наприкінці п’ятої глави своєї книги приходить ще до одного серйозногоу: «Проблема ціни диференційованого продукту не може бути втиснута в рамки конкурентних кривих попиту і витрат, тому що це призводить до відомих помилок у висновках; ціна утворюється занадто низкою, масштаби виробництва—занадто значними, а число підприємств занадто малим. Крім цього, два додаткових аспекти конкуренції -диференціація і витрати збуту - випадають цілком». От чому, пояснює тут же Е. Чемберлін, неповне знання цін зменшує еластичність попиту на продукти подібно тому, як реклама, паралізуючи дію цього чинника, робить попит більш еластичним, а цінову конкуренцію - більш широкою, укриваючи додаткові витрати , які потребує ціна.

На думку вченого, еволюція конкурентної боротьби підвищує якість товарів (про що можуть свідчити патенти, авторські права, захисні знаки, фірмова упаковування і навіть прагнення до вигідного месцезнаходження фірми з метою якісного поліпшення продукції), а реклама на відміну від умов вільної конкуренції не допускає злиття ринків. Очевидно, що чинники нецінової конкуренції спонукають фірми шукати нові «ніші» потреб покупців, прививаючи їм як би «грошові канони смаку». Зокрема, навик судити про якість товару по його ціні буде всякий раз вносити корективи в вподобання споживачів, коли буде відбуватися ця зміна.

Більш грунтовну думку про уявні протиріччя своєї теорії вартості як класичної так неокласичної версій теорії вартості Е. Чемберлін намагається розвіяти в шостій главі книги, де дається аргументація положення про нетотожність, по-перше, витрат виробництва і відпускної ціни виробника і, по-друге, витрат по збуту з різницею між кінцевою роздрібною ціною і ціною виробника.

На думку Е. Чемберліна, замість нереальної, що є штучною абстракцією, категорії «чиста конкуренція» правомірно стверджувати про конкуренцію монополістичну, коли продавці при цьому завжди зберігають можливість конкурувати між собою, маніпулюючи з ціною і контролюючи її рівень, і бути хазяїном «на своєму ринку».

Тому впроваджене ним поняття «монополістична конкуренція» стало альтернативою поняттю «чиста конкуренція». Адже при монополістичній конкуренції ринкова структура подана достатньо великим числом продавців і на діяльність однієї фірми не впливає ефективність діяльності іншої фірми , що суперничає з нею; покупці віддають перевагу тій продукції, різнорідність якої обумовлена торговою маркою та іншими якісними характеристиками конкретного продавця; «диференційований продукт», тобто ту або іншу марку продукту, що є близьким субститутом, має можливість робити будь-який «новий» продавець або, як говорять, «вхід» у галузь або в ринок групи товарів не обмежений.

Отже, якщо колись «класики» і «неокласики» вирішальною умовою економічного росту вважали чисту конкуренцію, і конкурентна боротьба припускалася тільки на злитому воєдино ринку, то по теорії Е. Чемберліна конкуренція має місце й в умовах монополії на базі «диференціації продукту», коли в товарів того самого виду виникають особливі властивості і покупець одержує можливість висловити свою превагу одному з товарів цього виду. Крім того, якщо «класики» і «неокласики» витиснення чистої конкуренції монополією бачили в загасанні цінової боротьби, то, на погляд Е. Чемберліна, конкурентна боротьба завжди мала місце між конкурентами-монополістами, проявляючись і через розвиток цінової конкуренції, і через розвиток нецінової конкуренції, обумовленої удосконалюванням якості продукту і реклами.

Судження Е. Чемберліна вперше навели дослідників ідей економічного лібералізму на думку про те, що не існує ні чистої конкуренції, ні чистої монополії, що монополістична по своїй суті конкуренція може мати місце і при достатньо великій кількості продавців, загострюючись у міру збільшення взаємозамінності товарів , що суперничають. Звідси доречними стають висновки про можливість в умовах монополістичної конкуренції покупця віддавати перевагу одному конкуруючому товару над іншим й одного продавця абсолютно нееквівалентного однойменного товару іншому продавцю. Це, по логіці Е. Чемберліна, також означає, що витримати змагання зі значним суб'єктом , що хазяює , і бути, як він, монополістом може і дрібний або середній продавець (торговець) і виробник, тобто монополія, усупереч марксистським критикам, необов’язково є наслідком фінансового контролю, концентрації виробництва і централізації капіталу, тому що ринковій системі властива і посилююча конкуренцію тенденція.

Нарешті, не можна не звернути увагу на дев'яту главу «Теорії монополістичної конкуренції», включену Е. Чемберліном у книгу в 1937 р. на базі власної доповненої статті. Вона містить ряд суттєвих коментарів. Приміром, ученим підкреслюється, що диференціацію продукту не варто розглядати «у самому широкому значенні», оскільки її (диференціації) не може бути хоча б без самої незначної важливості «принаймні для деякого числа покупців». Ще один коментар пов'язаний із поняттям «монополістична конкуренція», що гарвардський професор характеризує як «виклик традиційній точці зору економічної науки», рахуючи, що з його суті не виявляється альтернативна природа таких явищ, як конкуренція і монополія, і що окремі ціни (завдяки цьому поняттю) «варто пояснювати або в категоріях конкуренції, або в категоріях монополії».

Сумуючи підсумки свого дослідження, Е. Чемберлін виражає непохитну впевненість у природній сутності монополії в конкурентному середовищі, тобто в тому, що підприємництво в значній своїй частині «складають спроби всякого підприємця спорудити власну монополію, поширити її наскільки можливо і захистити її проти спроб інших підприємців розширити свої монополії». Але задача, на його думку, полягає в тому, щоб через економічну науку прийшло «повне усвідомлення тієї обставини, що продукт завжди диференційований», «що чисту конкуренцію не можна більше вважати у усіх відношеннях «ідеалом» для економіки добробуту».

Згодом Е. Чемберлін і прибічники його теорії монополістичної конкуренції висунули положення про зберігання конкуренції і при «груповій монополії», відповідно до котрого мова йде про поділ сфер впливу на ринку між партнерами-конкурентами з метою реалізації неоднорідної (диференційованої) товарної продукції без зниження ціни до рівня граничних витрат. Іншою характерною рисою сучасної редакції теоретичних положень Е. Чемберліна є висування поряд з ідеєю про «диференціацію продукту», тобто про його виняткову якість, ще і додаткових неціновых умов посилення монополістичної конкуренції, як от: технічне удосконалення, досягнуте окремим товаровиробником; особливе обслуговування покупців, що забезпечує фірмі респектабельну репутацію, і т.д.

Автор однойменної книгиДжоан Вайолет Робінсон (1903-1983)закінчила Кембріджський університет, ставши одним із значних представників і продовжувачі вчення школи А. Маршалла. Посаду професора в цьому ж університеті займала в 1965-1971 р. Вона відноситься до числа тих авторів в економічній науці, кому світову популярність принесла робота, написана на самому початку творчого шляху, якщо врахувати, що «Економічна теорія недосконалої конкуренції» вийшла з під її руки, коли Робінсон було 30 років.

Головна ідея книги полягає у виявленні ринкових аспектів функціонування монополій, конкуренція в умовах існування котрих і між якими у зв'язку з порушенням рівноваги в економіці є, на її погляд, недосконалої (а по термінології Е. Чемберліна - монополістичної). Насамперед, як і Е. Чемберлін, Дж. Робінсон ставить перед собою вихідну задачу - з'ясувати механізм встановлення цін у ситуації, коли виробник виступає монопольним володарем власної продукції, тобто чому ціна має саме цю величину і чому покупець погоджується купити товар по встановленій продавцем ціні, що приносить йому монопольний прибуток. Але подальші міркування автора багато в чому розходяться з логічними побудовами Е. Чемберліна. Зокрема, якщо останній монополістичну конкуренцію погоджував з однієї з характеристик природного стану ринку в рівновазі, то Дж. Робінсон, говорячи пронедосконалу конкуренцію, бачила в ній насамперед порушення і втрату нормального рівноважного стану конкурентної господарської системи і навіть «експлуатацію» найоманої праці.

Як видно зі змістовної частини «Теорії недосконалої конкуренції»,сутність монополії розглядається в ній негативно,як чинник, що дестабілізує соціально-економічні відносини ринкового середовища. Тому в цій роботі можна виділити наступні положення.

По-перше, по переконанню Дж. Робінсон, в умовах досконалої конкуренції підприємці менше зацікавлені в монополізації виробництва, чніж в умовах недосконалого ринку, у якому окремі фірми не можуть досягти оптимальних розмірів, функціонують неефективно, і «тому монополіст має можливість не тільки підвищити ціни на свою продукцію, обмежуючи випуск, але також знизити витрати виробництва шляхом удосконалення організації виробництва в галузі».

По-друге, відповідно до Дж. Робінсон, крім того, щомонополія потребує помітної відособленості продукції від «товарів-субститутів» або, іншими словами, диференціації, необхідна і додаткова умова, відповідно до котрої «фірма-монополіст повинна характеризуватися розмірами, що перевищують оптимальні».

По-третє, на монополізованому ринку з його недосконалою конкуренцією, як показала Дж. Робінсон, можлива ситуація, що вимагає з'ясовування, «якою буде кількість продукції, що купується якщо розглядати ринок, що складається не з нескінченно великого числа конкуруючих між собою покупців, а з одиничного об'єднання покупців». Цю ситуацію концентрації попиту, коли на ринку діє маса дрібних продавців і один-єдиний покупець, вона назвала монополією, тобто монопсонією покупців.

По-четверте, завершуючи власне «теоретичне дослідження», Дж. Робінсон приходить «... до висновку, що переваження в справжній злагоді умов недосконалої конкуренції сприяє виникненню тенденції до експлуатації чинників виробництва і посилюється завдяки утворенню значних об'єднань, що поглинають безліч фірми, які конкурували між собою »», «... що збільшення розмірів керіваництва обов'язково сприяє ще більшій кривди в розподілі багатства».

Виходячи з цих та інших суджень у зв'язку з проблемами монополізації виробництва, Дж. Робінсон вказує на необхідність вирішення дилеми:ефективність або справедливість. По її думці, «... щоб пояснити перевагу монополізації, недостатньо показати, що вона сприяє підвищенню ефективності виробництва». Проте, як зауважив М. Блауг, «віра в те, що «ефективність» і «справедливість» можуть бути якось уявно розділені, являє собою одну з найбільш давніх ілюзій економічної науки».

У результаті свого дослідження Дж. Робінсон цілком могла б зробити й інші логічні висновки, у тому числі про конкретні засоби державного втручання в економіку з метою усунення виявлених нею протиріч недосконалої конкуренції. Докладне обгрунтування таких заходів запропонував через три роки після виходу у світ книги Дж. Робінсон інший учений (також представник Кембріджської школи й один з учнів А. Маршалла) Дж. М. Кейнс.

 

Питання і завдання для контролю.

 

1. Які історико-економічні передумови виникнення теорій про ринок із недосконалою конкуренцією ви знаєте ?

2. Як характеризує Е. Чемберлін суть монополії?

3. Що таке «диференціація продукту»? Призведіть приклади.

4. Які неціновые чинники конкуренції обумовлюють «диференціацію продукту»?

5. Чим підтверджується «феномен надлишкової потужності» в умовах монополістичної конкуренції?

6. Як розрізняє Дж. Робінсон умови зробленої і недосконалої конкуренції?

7. Які негативні ознаки властиві, на думку Дж. Робинсон, фірмі-монополісту?

8. Що називає Дж. Робінсон монопсонією?

9. Призведіть аргументи «за» і «проти» із приводу висунутої Дж. Робінсон дилеми: ефективність або справедливість.

Список рекомендованої літератури.

Основна:

1. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. М.: «ДелоЛтд», 1994.

2. Робинсон Дж. Экономическая теория несовершенной конкуренции. М.: Прогрес, 1986.

3. Фридмен М. Методология позитивной економической науки // THESIS. 1994. Т. II. Вып. 4.

4. Хайек Ф. А. фон. Дорога к рабству. М.: Економика, 1992.

5. Чемберлин Э. Теория монополистической конкуренции (Ре-ориентация теории стоимости). М.: Економика, 1996.

 


 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.254.246 (0.017 с.)