Право власності на житло. Об’єднання власників житлових будинків, квартир. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Право власності на житло. Об’єднання власників житлових будинків, квартир.ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЖИТЛО- під житлом фізичної особи в законі розуміється житловий будинок, квартира, інше приміщення, призначені та придатні для постійного проживання в них.

Об’єкти

-Житловим будинком є будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання

-Садибою є земельна ділянка разом з розташованими на ній житловим будинком, господарсько-побутовими будівлями, наземними і підземними комунікаціями, багаторічними насадженнями. У разі відчуження житлового будинку вважається, що відчужується вся садиба, якщо інше не встановлено договором або законом

-Квартирою є ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання. Власникам квартири у дво- або багатоквартирному житловому будинку належать на праві спільної сумісної власності приміщення загального користування, опорні конструкції будинку, механічне, електричне, сантехнічне та інше обладнання за межами або всередині квартири, яке обслуговує більше однієї квартири, а також споруди, будівлі, які призначені для забезпечення потреб усіх власників квартир, а також власників нежитлових приміщень, які розташовані у житловому будинку

Суб’єкти

Фізичні особи, юридичні особи (зокрема, житлово-будівельні кооперативи), інші учасники цивільних правовідносин згідно ст. 2 ЦК України. Будинок, побудований або придбаний житлово-будівельним (житловим) кооперативом, є його власністю

Зміст

-Власник житлового будинку, квартири має право використовувати помешкання для власного проживання, проживання членів своєї сім'ї, інших осіб і не має права використовувати його для промислового виробництва.

Власник квартири може на свій розсуд здійснювати ремонт і зміни у квартирі, наданій йому для використання як єдиного цілого, - за умови, що ці зміни не призведуть до порушень прав власників інших квартир у багатоквартирному житловому будинку та не порушать санітарно-технічних вимог і правил експлуатації будинку

-Член житлово-будівельного (житлового) кооперативу має право володіння і користування, а за згодою кооперативу - і розпоряджання квартирою, яку він займає в будинку кооперативу, якщо він не викупив її. У разі викупу квартири член житлово-будівельного (житлового) кооперативу стає її власником.

-Власник житла вправі відповідно до законодавства розпоряджатися своєю власністю (продавати, дарувати, заповісти житло, здавати його в оренду і т.д.)

Об'єднання власників житлових будинків, квартир- юридична особа, що створюється власниками квартир для забезпечення експлуатації багатоквартирного житлового будинку, користування квартирами та спільним майном житлового будинку

правова ціль- забезпечення експлуатації багатоквартирного житлового будинку, користування квартирами та спільним майном

Учасники відносин

Суб’єкти, які можуть створювати відповідне об’єднання

-Власник будинку

-Уповноважений власником будинку орган

-Фізичні особи, що є власниками квартири, житлових приміщень чи нежитлових приміщень будинку

-Кількість членів товариства (об’єднання) повинна становити не менше трьох осіб

Власник неприватизованої квартири

Він стає учасником відповідного об’єднання на підставі угоди між ними про спільне володіння будинком та дольову участь у витратах на його утримання

Підстави винекнення об’єднання

Договір власників багатоквартирного житлового будинку або реорганізація ЖБК

Момент створення об’єднання

З моменту видачі свідотства про державну реєстрацію

Орган управління об’єднання

Загальні збори його членів, правління, ревізійна комісія об’єднання. Вищим органом управління об’єднання є загальні збори

Ліквідація

Фізичне знищення або руйнування житлового комплексу, яке унеможливлює його відновлення або ремонт

Відчуження житлового комплексу за рішенням суду

Придбання однією особою всіх приміщень у житловому комплексі

 


 

 

Підстави та порядок припинення права власності.

ПІДСТАВИ ПРИПИНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ- юридичні факти, що є наслідком припинення права власності особи на певне майно

З волі власника

-відчуження власником свого майна

-відмова власника від права власності

-знищення майна

Незалежать від волі власника

-викупу земельної ділянки у зв'язку із суспільною необхідністю

-викупу нерухомого

-майна у зв'язку з викупом з метою суспільної необхідності земельної ділянки, на якій воно розміщене

-звернення стягнення на майно за зобов'язаннями власника

-реквізиція(у разі стихійного лиха,війни)

-конфіскація

-припинення юридичної особи

-смерть власника

-припинення права власності на майно, яке за законом

-не може належати цій особі

-викупу пам'яток історії та культури

-знищення майна

ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ

СУДОВИЙ- НАПРИКЛАД: реквізиція; конфіскація; припинення права власності на майно, яке за законом не може належати цій особі (придбано їм на підставах, не заборонених законом), якщо майно не продане власником у встановлений законом термін

ПОЗАСУДОВИЙ- НАПРИКЛАД: відчуження власником свого майна; відмова власника від права власності; знищення власником свого майна; відчуження власником майна, що не може належати цій особі (придбано їм нао підставах, не заборонених законом), у встановлений законом термін

 


Поняття та види права спільної власності. Права та обов’язки співвласників.

ПРАВО СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ- право власності, що належить двом або більше особам (співвласникам) на те ж саме майно

Види спільної власності

-Часткова - з визначенням часток кожного з власників у праві власності. Якщо договором або законом не встановлена спільна сумісна власність на майно, сумісна власність вважається частковою

-Сумісна -без визначенням часток кожного з власників у праві власності. Встановлюється тільки у випадках прямо передбачених законом або договором.

Ознаки

-Множинність суб’єкта та єдність об’єкта. Три цьому право кожного із співвласників охоплює весь об’єкт в цілому, а не якусь його частину

-Забезпечує функціонування відносин двох категорій

Абсолютні відносини – відносини всіх співвласників з третіми особами

Відносні відносини – відносини між самими співвласниками з приводу належного їм майна

Виникнення

Вчинення кількома особами спільних правочинів у придбанні майна (наприклад, в результаті діяльності простого товариства); створення декількома особами однієї неподільної речі; спадкування однієї неподільної речі кількома особами тощо.

Здійснення

Можуть спільно, з урахуванням думки всіх учасників, за взаємною домовленістю ухвалювати рішення щодо володіння та користування приналежним їм спільним майном. Спільні власники разом беруть участь в одержанні прибутку від використання речі, мають право на плоди, продукцію та доходи від спільної власності. Крім того, вони зазнають втрати по утриманню майна. Розпорядження спільним майном здійснюється за згодою всіх учасників спільної власності

 

 


Спільна сумісна власність: поняття, ознаки, підстави виникнення.

СПІЛЬНА СУМІСНА ВЛАСНІСТЬ

Суб’єкти

Фізичні особи, зокрема, подружжя, учасники селянського (фермерського) господарства. Крім того, згідно ч. 2 ст. 368 ЦК України, учасниками загальної сумісної власності можуть бути юридичні особи, держава, територіальні громади, якщо інше не встановлено законом

Ознаки

-множинність суб’єкта (співвласників) та єдність об’єкта.

-факт відсутності існування в об’єкті власності ідеальних часток кожного із співвласників, які давали б можливість виявити обсяг їх прав за наявності бажання одержати конкретну частину у спільному майні та розпорядитися нею.

Підстави виникнення

-придбання майна подружжям за час шлюбу, якщо інше не встановлено законом або шлюбним договором

-придбання майна в результаті спільної праці та за спільні грошові кошти членів сім'ї, якщо інше не встановлене письмовим договором між ними

-придбання майна в результаті спільної праці фізичних осіб, які об'єдналися для спільної діяльності та уклали письмовий договір, що встановлює режим спільної сумісної власності між ними на придбане в результаті такої діяльності майно

-придбання майна особами, ведучими фермерське господарство, якщо інше не встановлене договором між ними

-передання квартири чи дома, з державного житлового фонду шляхом приватизації за письмовою згодою всіх членів сім'ї наймача в їх спільну сумісну власність

-домовленість суб'єктів про встановлення правового режиму сумісної власності щодо майна, яке знаходиться в їхній спільній власності

-відчуження майна декільком фізичним особам відчужувачем за договором довічного утримання (догляду) на підставі договору

-у інших випадках передбачених законом

Здійснення

-Співвласники майна, що є у спільній сумісній власності, володіють і користуються ним спільно, якщо інше не встановлено -домовленістю між ними.

-Розпоряджання майном, що є у спільній сумісній власності, здійснюється за згодою всіх співвласників. Співвласники мають право уповноважити одного з них на вчинення правочинів щодо розпорядження спільним майном.

-Правочин щодо розпорядження спільним майном, вчинений одним із співвласників, може бути визнаний судом недійсним за позовом іншого співвласника у разі відсутності у співвласника, який вчинив правочин, необхідних повноважень.

Виділ частки із майна

Співвласники мають право на виділ у натурі частки із майна, що є у спільній сумісній власності. У разі виділу частки із майна, що є у спільній сумісній власності, вважається, що частки кожного із співвласників у праві спільної сумісної власності є рівними, якщо інше не встановлено домовленістю між ними, законом або рішенням суду.

поділ майна ( Майно, що є у спільній сумісній власності, може бути поділене між співвласниками за домовленістю між ними. У разі поділу майна, що є у спільній сумісній власності, вважається, що частки співвласників у праві спільної сумісної власності є рівними, якщо інше не встановлено домовленістю між ними або законом. За рішенням суду частка співвласника може бути збільшена або зменшена з урахуванням обставин, які мають істотне значення. У разі поділу майна між співвласниками право спільної сумісної власності на нього припиняється. Договір про поділ нерухомого майна, що є у спільній сумісній власності, укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню.)Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 387; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.205.26.39 (0.024 с.)