Момент виникнення права власності 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Момент виникнення права власності



За договором( Право власності у набувача майна за договором виникає з моменту передання майна, якщо інше не встановлено договором або законом. Право власності на майно за договором, який підлягає нотаріальному посвідченню, виникає у набувача з моменту такого посвідчення або з моменту набрання законної сили рішенням суду про визнання договору, не посвідченого нотаріально, дійсним. Якщо договір про відчуження майна підлягає державній реєстрації, право власності у набувача виникає з моменту такої реєстрації.) Внаслідок успадкування майна( Спадкування здійснюється за заповітом і за законом особами (як фізичними, а в певних випадках і юридичними), визнаними спадкоємцями. Право на успадкування майна виникає лише у разі смерті громадянина-спадкодавця за умови прийняття спадщини спадкоємцем. Якщо спадкове майно підлягає державній реєстрації - з моменту такої реєстрації)

Приватизаці я (Право власності на нерухомість переходять до покупця з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу та державної реєстрації цього об’єкту приватизації. Право власності на квартири (будинки) та належне до них господарскі спорудита приміщення (підвал, сарай тощо) залежить лише від розміру житла та можливе лише безоплптна або частково оплатна передача житла у власність громадян виникає з моменту оформлення свідоцтва про право власності на квартиру (будинок), яке реєструється в органах приватизації і не потребує нотаріального посвідчення.)

 


 

Здійснення права власності.

ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ- реалізація власником юридичних можливостей (правомочий), що вміщуються в праві власності

Спосіб

Власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд

Для задоволення власних потреб

Для задоволення потреб інших осіб на розсуд власника

Для здійснення підприємницької діяльності

Обмеження

Власник при здійсненні своїх прав власник зобов'язаний додержуватися моральних засад суспільства; не може використовувати право власності на шкоду правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію та природні якості землі.

Діяльність власника може бути обмежена чи припинена або власника може бути зобов'язано допустити до користування його майном інших осіб лише у випадках і в порядку, встановлених законом

Власність зобов'язує (ч. 4 ст. 319 ЦК України)

Тягар утримання майна

Нести ризик випадкового знищення майна,

якщо інше не встановлено договором або законом

Нести ризик випадкового пошкодження (псування) майна,

якщо інше не встановлено договором або законом

Стаття 319. Здійснення права власності

Власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний роз­суд.
Власник має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, які не суперечать за­кону.
При здійсненні своїх прав та виконанні обов'язків власник зобов'язаний додержу­ватися моральних засад суспільства.
Усім власникам забезпечуються рівні умови здійснення своїх прав.
Власність зобов'язує.
Власник не може використовувати право власності на шкоду правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію та природні якості землі.
Держава не втручається у здійснення власником права власності.
Діяльність власника може бути обмежена чи припинена або власника може бути зобов'язано допустити до користування його майном інших осіб лише у випадках і в порядку, встановлених законом.
Особливості здійснення права власності на національні, культурні та історичні цінності встановлюються законом.

 

 


Право власності на землю (земельну ділянку).

ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ- право володіти, користуватися та розпоряджатися земельними ділянками (ст. 78 Земельного кодексу України)

ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА- частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними

може надаватися у власність:

Під індивідуальне житлове будівництво

Для садівництва, ведення особистого підсобного чи дачного господарства

Для ведення селянського (фермерського) господарства

При приватизації підприємств - земля під цими об'єктами

Суб’єкти

ФІЗИЧНІ ОСОБИ

(іноземці, особи без громадянства можуть набувати право власності на землю відповідно до закону, з певними спеціальними для них обмеженнями)

ЮРИДИЧНІ ОСОБИ

(іноземні юридичні особи, міжнародні організації можуть бути суб'єктами права власності на землю у випадках, встановлених законом)

ДЕРЖАВА

(іноземні держави можуть бути суб'єктами права власності на землю у випадках, встановлених законом

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ

Поширення

на поверхневий (ґрунтовий) шар, а також на водні об'єкти, ліси і багаторічні насадження, які на ній знаходяться, а також на простір, що знаходиться над та під поверхнею ділянки на висоту і на глибину, необхідні для зведення житлових, виробничих та інших будівель і споруд

ПРАВО ВЛАСНИКА НА ЗАБУДОВУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

 

-право власника зводити на земельній ділянці будівлі та споруди

-право власника створювати на земельній ділянці закриті водойми

-право власника здійснювати на земельній ділянці перебудову

-право власника дозволяти будівництво на своїй ділянці іншим особам

за умови додержання архітектурних, будівельних, санітарних, екологічних та інших норм і правил, а також за умови використання земельної ділянки за її цільовим призначенням.

 

 


Поняття та правові наслідки самочинного будівництва.

САМОЧИННЕ БУДІВНИЦТВО- житловий будинок, будівля, споруда, інше нерухоме майно вважаються самочинним будівництвом, якщо вони збудовані або будуються на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети, або без належного дозволу чи належно затвердженого проекту, або з істотними порушеннями будівельних норм і правил

Правові наслідки

-Особа, яка здійснила або здійснює самочинне будівництво нерухомого майна, не набуває права власності на нього

-Право власності на самочинно збудоване нерухоме майно може бути за рішенням суду визнане за особою, яка здійснила самочинне будівництво на земельній ділянці, що не була їй відведена для цієї мети, за умови надання земельної ділянки у встановленому порядку особі під уже збудоване нерухоме майно.

-Якщо власник (користувач) земельної ділянки заперечує проти визнання права власності на нерухоме майно за особою, яка здійснила (здійснює) самочинне будівництво на його земельній ділянці, або якщо це порушує права інших осіб, майно підлягає знесенню особою, яка здійснила (здійснює) самочинне будівництво, або за її рахунок.

На вимогу власника (користувача) земельної ділянки суд може визнати за ним право власності на нерухоме майно, яке самочинно збудоване на ній, якщо це не порушує права інших осіб.

Особа, яка здійснила самочинне будівництво, має право на відшкодування витрат на будівництво, якщо право власності на нерухоме майно визнано за власником (користувачем) земельної ділянки, на якій воно розміщене.

-У разі істотного відхилення від проекту, що суперечить суспільним інтересам або порушує права інших осіб, істотного порушення будівельних норм і правил суд за позовом відповідного органу державної влади або органу місцевого самоврядування може постановити рішення, яким зобов'язати особу, яка здійснила (здійснює) будівництво, провести відповідну перебудову. Якщо проведення такої перебудови є неможливим або особа, яка здійснила (здійснює) будівництво, відмовляється від її проведення, таке нерухоме майно за рішенням суду підлягає знесенню за рахунок особи, яка здійснила (здійснює) будівництво. Особа, яка здійснила (здійснює) самочинне будівництво, зобов'язана відшкодувати витрати, пов'язані з приведенням земельної ділянки до попереднього стану.

 



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 822; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.210.149.205 (0.01 с.)