Теоретичні конструкції власності та права власності. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Теоретичні конструкції власності та права власності.Власність-певні відносини між людьми з приводу приналежності матеріальних благ одним особам і відчуження їх від інших осіб.

Теорії власності:

Теологічна-полягає у тому що власність є проявом загальних божественних надприродних явищ у суспільстві і виходить з волі богів(Ф.Аквінський)

Трудова-в основі лежить праця людей(А.Сміт,Вольтер)

Договірна(мінова)-виникнення права власності зумовлюється через її зв’язок із зовнішніми предметами зовнішнього світу,який протистоїть волі суб’єкта його близьких(Гегель)

Психологічна-базується на створенні речі та ставлення до неї як до своєї власної або як до чужою(Ерн)

Насильницька-заволодіння матеріальними ресурсами пов’язано із насильством над іншими особами,відібрання належних їм матеріальних благ,або неправомірно набутих спільно правових і не правових способів майна

Ідеологічна-відображає інтереси певного класу щодо монополії засобів виробництва і політичної влади в країні.

Матеріалістична-основу складає послуга,що власність це історично зумовлена суспільна форма розподілу матеріальних благ яка відображає суспільно-виробничі зв’язки між людьми в процесі виробництва та споживання матеріальних благ(Маркс.Енгельс).

Види права власності: поняття, зміст і правове значення.

В ОБ’ЄКТИВНОМУ РОЗУМІННІ- система правових норм, що регулює стан абсолютної приналежності майна особі (власникові) та встановлює права, обов'язок, порядок захисту прав щодо цього майна. В В СУБ’ЄКТИВНОМУ РОЗУМІННІ- міра дозволеної поведінки власника, щодо володіння, користування та розпорядження приналежним йому майном на свій розсуд, якщо інше не передбачено законом.

ПО СУБ’ЄКТНОМУ ЗМІСТУ

Право власності Українського народу ( Об’єкти: Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу)(Суб’єкти: Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, встановлених Конституцією України. Кожен громадянин має право користуватися природними об'єктами права власності Українського народу відповідно до закону.)

Право державної власності ( Об’єкти: У державній власності є майно, у тому числі грошові кошти, яке належить державі Україна)(Суб’єкти: Від імені та в інтересах держави Україна право власності здійснюють відповідно органи державної влади)

Право комунальної власності ( Об’єкти: Майно, у тому числі грошові кошти, яке належить територіальній громаді.)(Суб’єкти: Управління майном, що є у комунальній власності, здійснюють безпосередньо територіальна громада та утворені нею органи місцевого самоврядування.)

Право приватної власності ( Об’єкти: Фізичні та юридичні особи можуть бути власниками будь-якого майна, за винятком окремих видів майна, які відповідно до закону не можуть їм належати. Склад, кількість та вартість майна, яке може бути у власності фізичних та юридичних осіб, не є обмеженими. Законом може бути встановлено обмеження розміру земельної ділянки, яка може бути у власності фізичної та юридичної особи.) (Суб’єкти: Суб'єктами права приватної власності є фізичні та юридичні особи.)

 

 

Підстави набуття права власності.

Підстави набуття права власності-певні юридичні факти, з настанням яких закон пов'язує виникнення в особи права власності

Первісні – право власності на річ виникає вперше, або незалежно від волі попереднього власника

Створення нової речі – право власності на річ виникає в результаті її виготовлення чи виробництва

Привласнення загальнодоступних дарів природи - право власності на річ виникає в результаті полювання, рибальства, інших подібних промислів, видобутку корисних копалин відповідно до закону. Крім того, під дану підставу підпадає збір грибів, лікарських рослин, плодів з дикоростучих дерев, кущів

Набуття права власності на безхазяйну річ чи бездоглядну домашню тварину, тобто на річ або тварину, що не має власника або власник якої невідомий. Безхазяйні рухомі речі чи тварина можуть набуватися у власність за набувальною давністю

Переробка речі коли при використанні однієї речі (матеріалу), в результаті чого створюється нова річ

Набувальна давність набуттяправа власності в результаті добросовісного заволодіння чужим майном. Таке володіння повинне бути відкритим та безперервним: 10 років нерухомим майном; 5 років - рухомим майном

Знахідка. Особа, яка знайшла загублену річ, набуває право власності на неї після спливу шести місяців з моменту заявлення про знахідку міліції або органові місцевого самоврядування, якщо не буде встановлені власник або він не заявить про свої право на річ

Набуття права власності на скарб. Особа, яка виявила скарб, що був закопаний у землю чи прихований іншим способом набуває право власності на нього: повністтю, у рівних частках чи одержує від держави винагороди у розмірі до 10 % чи до 20 % від його вартості, або не набуває зовсім у випадках встановлениз законом

Набуття права власності на новостворене майно та об'єкти незавершеного будівництва – право власності на річ виникає в результаті завершення будівництва чи прийняття нерухомого майна до експлуатації, або державної реєстрації

Похідні – право власності на річ виникає з волі попереднього

Договір. При цьому воля однієї сторони повинна бути спрямована на передачу речі у власність, іншої сторони – на одержання речі у власність

Спадкування. У цьому випадку спадкоємці після смерті померлого спадкодавця одержують майно у власність шляхом спадкоємного правонаступництва

Приватизація перехід майна з державної (комунальної) власності в приватну

 

 

 


Момент виникнення права власності.

ВИНИКНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ За ПЕРВІСНИМИ ПІДСТАВАМИ

Підстава момент виникнення права власності

Створення речі На нерухомість (житлові будинки, будівлі, споруди і т.і.):

с моменту закінчення будівництва;

якщо передбачено прийняття об'єкта до експлуатації - з моменту його прийняття до експлуатації;

якщо право власності підлягає державній реєстрації - з моменту такої реєстрації

Набуття права власності виникає з моменту створюється нова річ з використанням іншої речі (матеріалу) особою, який на підставі договору або закону є власником. Моментом винекнення є створюється нова річ, з моменту передачі цієї речі, державна реєстрація, якщо це вимагає закон чи за рішенням суду.

На безхазяйну річ( На рухому річ від якої власник відмовився, набуває право власності на цю річ з моменту заволодіння нею)

На знахідку( Після спливу шести місяців з моменту заявлення про знахідку міліції або органові місцевого самоврядування, якщо не буде встановлені власник або він не заявить про свої право на річ, або власник не має права вимагати повернення речі)

На скарб( Особа, яка виявила скарб, набуває право власності на нього в залежності від того, що є об’єктом цих відносин. Моментом винекнення є виявлення скарбу або з моменту його державної реєстрації, якщо це вимагає закон чи за рішенням суду)

На бездоглядну домашню тварину( Якщо не буде виявлений власник тварини або він не заявить про своє право на них, право власності на цю тварину переходить до особи, у якої вона була на утриманні та в користуванні і яка заявила про виявлення такої тварини:

- на бездоглядну робочу або велику рогату худобу - після закінчення шести місяців;

- щодо інших домашніх тварин- після закінчення двох місяців)

За набувальною давністю( На нерухоме майно - після закінчення десяти років відкритого та безперервного володіння, а на нерухомість, що підлягає державної реєстрації, - з моменту такої державної реєстрації за рішенням суду. На рухоме майно - після закінчення п'яти років відкритого володіння, а на транспортні засоби та цінні папери - за рішенням суду)

ВИНИКНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ За ПОХІДНИМИ ПІДСТАВАМИПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 429; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.71.222.169 (0.008 с.)