Зміст практики з економічного аналізу та аудитуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Зміст практики з економічного аналізу та аудитуОзнайомлення зі структурою підприємства та організацією аналітичної роботи на підприємстві

Студент починає виробничу практику з вивчення організацій­ної і виробничої структури господарства, розміщення його окре­мих структурних підрозділів. Ознайомлюється з виробничим напрямком господарства, його структурою управління. Вивчає ос­новні показники, що характеризують техніко-економічний рівень розвитку господарства (розмір і структуру власного капіталу, забезпеченість господарства матеріальними, трудовими і фінансовими ресурсами, структуру товарної продукції, рівень рентабельності окремих виробництв і видів продукції тощо).

На наступному етапі студент вивчає структуру економічної служби підприємства, організацію її роботи, розподіл обов'язків між її працівни­ками, з’ясовує рівень централізації та автоматизації обліково-аналітичних робіт, ознайомлюється з графіком документообороту на підприємстві.

Під час ознайомлення з організаційною структурою виробництва та управління підприємством керівник практики від підприємства проводить екскурсію, під час якої студенти оглядають окремі структурні підрозділи підприємства, його відділи й служби та отримують докладну інформацію щодо кожного підрозділу.

 

2. Аналіз виробництва та реалізації продукції (робіт, послуг)

(Аналіз товарообороту торгівельного підприємства)

За час проходження практики студент повинен:

2.1. Дати характеристику обсягам виробництва та реалізації продукції підприємства в динаміці в цілому по підприємству і в розрізі його основних виробничих одиниць (якщо є такі в наявності), заповнивши таблицю 2.1.

 

Таблиця 2.1

Динаміка обсягу виробленої та реалізованої продукції підприємства

Показники Роки    
рік рік рік В середньому за аналізований період
Обсяг виробленої продукції (без ПДВ і акцизного збору), тис. грн.          
Обсяг реалізованої продукції (без ПДВ і акцизного збору), тис. грн.          
Зміна обсягів до попереднього року, тис. грн.: - обсягу виробленої продукції - - обсягу реалізованої продукції     × ×        
Річний темп зростання до попереднього року: - обсягу виробленої продукції, % - обсягу реалізованої продукції, %            

2.2. Проаналізувати структуру продукції та її вплив на обсяги виробництва підприємства, склавши таблиці 2.2 та 2.3.

Таблиця 2.2

Видова структура продукції підприємства

 

Вид продукції Кількість виробленої продукції, шт. Обсяг виробленої продукції, тис. грн. Структура продукції, % Структурні зрушення, %%
Минулий рік Звітний рік Минулий рік Звітний рік Минулий рік Звітний рік
               

 

Таблиця 2.3

Вплив структури на обсяг виробленої продукції

 

Вид продукції Обсяг виробленої продукції, тис. грн. Зміна обсягу виробленої продукції, тис. грн.
плано-вий фактичний при плановій структурі фактич-ний разом (гр.4 - гр.2) за рахунок зміни випуску продукції (гр.3 - гр. 2) за рахунок зміни структури (гр.4 - гр. 3)
             

2.3. Якщо студент проходить практику на торговельному підприємстві, то одним із основних показників діяльності такого підприємства є товарооборот. Студент повинен проаналізувати:

- обсяги товарообороту торговельного підприємства та його структуру, склавши таблиці 2.4 та 2.5.

 

Таблиця 2.4.

Динаміка обсягів товарообороту торговельного підприємства

Показники Роки    
рік рік рік В середньому за аналізований період
Загальний товарооборот, тис. грн., в т. ч.:          
- продовольчі товари, тис. грн.          
- непродовольчі товари, тис. грн.          
Зміна товарообороту до попереднього року, тис. грн., у т. ч. - продовольчі товари - непродовольчі товари   × × ×        
Річний темп зростання товарообороту до попереднього року, %, у т. ч. - продовольчі товари - непродовольчі товари          

 

 

Таблиця 2.5

Структура роздрібного товарообороту продовольчих

(непродовольчих) товарів

 

Товари і товарні групи 2012 рік 2013 рік 2014 рік Відхилення
2013/ 2014/ 2014/
тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. %% тис. грн. %% тис. грн. %%
Продовольчі товари, у тому числі                        
…….                        
…….                        
Непродовольчі товари, у тому числі                        
……..                        
……..                        
Загальний товарооборот   100,0   100,0   100,0   0,0   0,0   0,0

 

 

2.4. Проаналізувати вплив використання торговельної мережі на зміну обсягу товарообороту підприємства. Дати оцінку отриманим результатам. Скласти таблицю 2.6.

2.5. Визначити кількісний вплив зміни готової продукції (товарних запасів) на обсяг реалізації продукції (товарообороту), склавши таблицю балансу товарної продукції (товарного балансу). Скласти таблицю 2.7.

 


Таблиця 2.6.

Розрахунок впливу використання торговельної мережі на зміну обсягу товарообороту

 

Показники 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2013/2012 2014/2013 2014/2012
Абсолютне відхилення (+,-) Зміна обсягу товарообороту (+,-) за рахунок: Абсолютне відхилення (+,-) Зміна обсягу товарообороту (+,-) за рахунок: Абсолютне відхилення (+,-) Зміна обсягу товарообороту (+,-) за рахунок:
Зміни торговельної площі Кількості робочих днів Середньоден. виробітку на 1 кв. м. торговельної площі Зміни торговельної площі Кількості робочих днів Середньоден. виробітку на 1 кв. м. торговельної площі Зміни торговельної площі Кількості робочих днів Середньоден. виробітку на 1 кв. м. торговельної площі
1.Товаро-оборот, тис. грн.         X X X   X X X   X X X
2.Торгове-льна пло-ща, кв. м.           X X     X X   - X X
3.Кількість робочих днів         X   X   X   X   X   X
4.Середньоденний виробіток на 1 кв. м. торгов. площі, грн.         X X     X X     X X  

Таблиця 2.7

Дані для аналізу зміни обсягу реалізації продукції (товарообороту) підприємства

(тис. грн.)

Показники 2012 рік 2013 рік 2014 рік Відхилення Вплив на обсяг реалізації (товарообороту)
2013/ 2014/ 2014/ 2013/ 2014/ 2014/
1. Залишок готової продукції (товарів) на початок року                              
2. Випуск товарної продукції (надійшло товарів) за рік                              
3. Обсяг реалізації продукції підприємством (товарів торгівельною мережею)                              
4. Залишок готової продукції (товарів) на кінець року                              

Інформаційною базою для проведення аналізу виступають наступні форми статистичної звітності:

1) Структурне обстеження підприємства – форма № 1-підприємництво (річна), форма № 1-підприємництво (коротка) (річна).

Для підприємств, які займаються промисловими видами діяльності

1) Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції - ф.№1П-НПП (річна);

2) Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами – форма 1П (місячна).

Для підприємств, основним видом економічної діяльності яких є надання послуг

1) Звіт про обсяги реалізованих послуг – форма № 1-послуги (квартальна);

 

Для підприємств, основним або одним з видів економічної діяльності яких є вантажні й (або) пасажирські автоперевезення

 

1) Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення – форма №31-авто (квартальна);

2) Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом – форма №51-авто (місячна);

Для підприємств, що виконують будівельні роботи, за переліком, установленим органами державної статистики

1) Звіт про виконання будівельних робіт – форма №1-кб (місячна);

 

Для підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної та/або оптової торгівлі

1) Звіт про товарооборот – форма №1-торг (місячна) - юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, за переліком, визначеним органами державної статистики;

2) Звіт про обсяг оптового товарообороту – форма № 1- опт (місячна) - юридичні особи, основним видом економічної діяльності яких є оптова торгівля;

3) Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі – форма № 3-торг (квартальна, річна)- юридичні особи, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі;

4) Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі – форма №1–опт (квартальна, річна) – юридичні особи, основним видом економічної діяльності яких є оптова торгівля;

5) Звіт про наявність торгової мережі – форма № 7- торг (річна) – юридичні особи, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.235.155 (0.008 с.)