Теоретичні та методичні основи АНАЛІЗУ ВИТРАТ РОБОЧОГО ЧАСУМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Теоретичні та методичні основи АНАЛІЗУ ВИТРАТ РОБОЧОГО ЧАСУВступ

Праця представляє собою доцільну діяльність людей по створенню матеріальних і духовних благ. Витрати праці на створення цих цінностей повинні мати кількісну оцінку, тому що в масштабі суспільства отримують визнання тільки ті з них, які відповідають суспільно необхідному часу, тобто часу, необхідному на виготовлення даного виробу при суспільно нормальних умовах виробництва, при середньому рівні цілісності й інтенсивності праці.

Безпосередньо на рівні підприємств суспільно необхідний час виступає як робочий час, необхідний для виготовлення одиниці продукції в конкретних організаційно-технічних умовах даного підприємства робітниками відповідної кваліфікації за нормальної інтенсивності праці.

Умови праці на підприємствах різні, тому розрізняють і різні необхідні витрати часу, рівень яких може бути вищим або нижчим за суспільно необхідні витрати. Відповідно будуть різними й фактичні витрати.

Основні цілі дослідження витрат робочого часу:

- визначення величини і причин втрат і нераціональних витрат робочого часу;

- здобуття даних для розробки трудових нормативів і норм;

- аналіз організації праці і здобуття відомостей про чинники, що впливають на витрати робочого часу;

- оцінка раціональності використовуваних прийомів і методів праці;

- вивчення і аналіз часу використання устаткування у взаємозв'язку з робочим часом виконавця робіт;

- оцінка якості вживаних трудових норм, причин їх невиконання або перевиконання;

- здобуття вихідних даних для розробки технологічних процесів, карт інструкцій;

- встановлення нормованих витрат праці на виконання заданої роботи.

В курсовій роботі використовується метод спостереження та фотографії робочого дня, тобто вивчається використання робочого часу шляхом вимірювання всіх його витрат протягом робочого дня .

Метою курсової роботи є проведення аналізу фотографії робочого часу виконавця, виявлення недоліків у процесі його роботи та надання пропозицій (заходів) для вилучення втрат робочого часу із виробничого процесу.

Основними завданнями, що забезпечують досягнення поставленої в курсовій роботі мети є вивчення витрат робочого часу працівника; аналіз організації його робочого часу, виявлення недоліків у забезпеченні працівника нормальними умовами праці; розробка заходів щодо скорочення втрат робочого часу та покращення продуктивності праці.

Предметом дослідження є сукупність теоретичних і практичних засада аналізу витрат робочого часу.

Об'єктом дослідження є фотографія робочого часу водія-погрущика на державному підприємстві “ Ясінянське лісомислове господарство.

Джерелом інформації є статистична звітність на підприємстві ДП “Ясенянське лісове господарство” за 2013-2015 роки.

Курсова робота складається з трьох розділів. В першому розділі подаються теоретичні та методичні основи аналізу витрат робочого часу. Другий розділ присвячений короткій характеристиці підприємства та аналізу фотографії робочого часу водія-погрущика транспортного цеху ДП “ Ясінянське лісомислове господарство”. В третьому розділі розробляється резерви покращення використання робочого часу.


Розділ 1

Теоретичні та методичні основи АНАЛІЗУ ВИТРАТ РОБОЧОГО ЧАСУ

Розділ 2

Аналіз фотографії робочого дня водія-погрущика

Для аналізу фотографії робочого часу представимо спостережні листи за роботою водія-погрущика, який працює в транспортному цеху ДП «Ясінянське лісомислове господарство» (табл. 2.6 – 2.8).

Тривалість зміни працівника становить вісім годин, з 8.00 до 17.00 з перервою на обід тривалістю 1 год, яка відображається у фотографії з метою виявити, чи повернувся працівник з обіду вчасно та чи мало місце порушення трудової дисципліни. Спостереження проводиться за водієм при погрузці та вивезенні лісу з віддалених урочищ лісгоспу. Після проведення фотографії робочого часу працівника необхідно скласти баланс робочого часу (табл. 2.9).

Для зручності фіксування затрат робочого часу користуються умовними позначеннями. Робочий час на підприємстві поділяється на:

- Час роботи (Тр), що поділяється на продуктивний час роботи і непродуктивний.

- Час непродуктивної роботи (Трн) - на виправлення браку продукції, що виник з вини робітника, виконання непередбачених зміною завдань, виконання роботи для задоволення власних потреб.

- Час продуктивної роботи (Трп) - це час безпосередньої зрубки і вивозки лісу для працівників, тобто коли люди виконують свої безпосередні службові обов’язки. Продуктивна робота включає :

1) час підготовчо-заключної роботи (Тпз) - на отримання путівок для лісовозів, маршрутів, налагодження машин, заправлення паливом, а в кінці робочого дня – здача путівок і перехунок виїздів-ходок, здача деревини на лісопилораму;

 

Таблиця 2.6 - Фотографія робочого часу працівника

Спостережний лист

Фотографія робочого часу

Вид робочого процесу: погрузка лісоматеріалу

Підприємство: ДП “Ясінянське лісомислове господарство”

Дата спостереження: 13.09.2015 р.

Об'єкт спостереження: водій лісовоза Гуцман В.М.

Початок спостереження: 8 год 00 хв

Кінець спостереження: 17 год 00 хв

Тривалість спостереження: 8 год 00 хв

Найменування операцій Поточний час Тривалість, хв Шифр
1. Початок роботи 8:06 ПТД
2. Одержання завдання та путівки для перевезення 8:15 ПЗ
3. Очікування машини з заправки 8:27 ПО
4. Переїзд в урочище “Сигла” 9:38 Д
5. Розмова з лісниим, одержання дозволу на погрузку лісоматеріалу 9:57 ПЗ
6. Переїзд на загрузочну площадку 10:11 Д
7. Розмова з лісорубом (особисті питання) 10:25 ПТД
8. Підготовка крана до загрузки(розігрів) 10:36 ПЗ
9. Погрузка лісоматеріалу 11:52 ОС
10. Закріплення сировини 12:00 ПЗ
11. Обідня перерва 13:00    
12. Повернення на робоче місце 13:06 ПТД
13.Переїзд на лісопилораму 13:14 Д
14. Підготовка крана до розгрузки 13:34 ПЗ
15. Розгрузка лісу на лісопилорамі 14:25 ОС
16. Стороння розмова 14:38 ПТД
17. Спілкування з лісничим по уточненню кількості кубометрів лісу 15:05 Д
18. Очікування накладної 15:21 ПО
19. Переїзд у транспортний цех 16:36 Д
20. Розгрузка лісу на обробку для ДСП 16:52 ОС
21. Затвердження накладних у начальника транспортного цеху 17:00 ПЗ
22. Завершення робочого дня 17:00    
Загальний час роботи    

Таблиця 2.7 - Фотографія робочого часу працівника

Спостережний лист

Фотографія робочого часу

Вид робочого процесу: погрузка лісоматеріалу

Підприємство: ДП “Ясінянське лісомисловегосподарство”

Дата спостереження: 15.09.2015 р.

Об'єкт спостереження: водій лісовоза Гуцман В.М.

Початок спостереження: 8 год 00 хв

Кінець спостереження: 17 год 00 хв

Тривалість спостереження: 8 год 00 хв

Найменування операцій Поточний час Тривалість, хв Шифр
1. Початок роботи 8:05 ПТД
2. Одержання завдання та путівки для перевезення 8:15 ПЗ
3. Очікування машини з заправки 8:30 ПО
4. Переїзд в урочище “Сигла” 9:43 Д
5. Розмова з лісниим, одержання дозволу на погрузку лісоматеріалу 9:58 ПЗ
6. Переїзд на загрузочну площадку 10:08 Д
7. Розмова з лісорубом (особисті питання) 10:28 ПТД
8. Підготовка крана до загрузки(розігрів) 10:52 ПЗ
9. Погрузка лісоматеріалу 11:56 ОС
10. Закріплення сировини 12:00 ПЗ
11. Обідня перерва 13:00    
12. Повернення на робоче місце 13:08 ПТД
13.Переїзд на лісопилораму 13:20 Д
14. Підготовка крана до розгрузки 13:44 ПЗ
15. Розгрузка лісу на лісопилорамі 14:51 ОС
16. Стороння розмова 15:06 ПТД
17. Очікування накладної 15:24 ПО
18. Переїзд у транспортний цех 16:36 Д
19. Розгрузка лісу на обробку для ДСП 16:50 ОС
20. Затвердження накладних у начальника транспортного цеху 17:00 ПЗ
21. Завершення робочого дня 17:00    
Загальний час роботи    

 

Таблиця 2.8 - Фотографія робочого часу працівника

Спостережний лист

Фотографія робочого часу

Вид робочого процесу: погрузка лісоматеріалу

Підприємство: ДП “Ясінянське лісомисловегосподарство”

Дата спостереження: 17.09.2015 р.

Об'єкт спостереження: водій лісовоза Гуцман В.М.

Початок спостереження: 8 год 00 хв

Кінець спостереження: 17 год 00 хв

Тривалість спостереження: 8 год 00 хв

Найменування операцій Поточний час Тривалість, хв Шифр
1. Початок роботи 8:10 ПТД
2. Одержання завдання та путівки для перевезення 8:20 ПЗ
3. Очікування машини з заправки 8:34 ПО
4. Переїзд в урочище “Сигла” 9:36 Д
5. Заміна колеса лісовоза 10:07 Д
6. Розмова з лісниим, одержання дозволу на погрузку лісоматеріалу 10:11 ПЗ
7. Переїзд на загрузочну площадку 10:20 Д
8. Розмова з лісорубом (особисті питання) 10:35 ПТД
9. Підготовка крана до загрузки 10:54 ПЗ
10. Погрузка лісоматеріалу 12:04 ОС
11. Обідня перерва 13:04    
12. Повернення на робоче місце 13:10 ПТД
13. Закріплення сировини 13:20 ПЗ
14. Переїзд на лісопилораму 13:38 Д
15. Підготовка крана до розгрузки 13:45 ПЗ
16. Розгрузка лісу на лісопилорамі 14:48 ОС
17. Стороння розмова 15:05 ПТД
18. Очікування накладної 15:23 ПО
19. Переїзд у транспортний цех 16:28 Д
20. Розгрузка лісу на обробку для ДСП 16:50 ОС
21. Затвердження накладних у начальника транспортного цеху 17:00 ПЗ
22. Завершення робочого дня 17:00    
Загальний час роботи    

 

 

2) час оперативної роботи (Топ) - виконання вирубки і погрузки лісоматеріалів;

3) час обслуговування робочих машин (Торм) - підналадка машини, чищення чи змащення обладнання.

Детально проаналізувавши вище наведені фотографії робочого часу водія лісовоза Гуцмана В.М. можна зробити висновок про значні втрати робочого часу. Неробочий час робітника станом на 13.09.2015 р. становив – 67 хв., 15.09.2015 р. – 81 хв., 17.09.2015 р. – 80 хв. Для подальшого аналізу в курсовій роботі оберемо фотографію робочого часу проедену 13.15.2015 року у зв’язку із найменшими втратами робочого часу, що залежать від виконавця та організаційних простоїв.

Таблиця 2.9 - Баланс робочого часу на основі фотографії робочого часу(13.09.2015 р.)

Затрати робочого часу Час Затрати робочого часу Час
хв % хв %
І Час роботи     ІІ Неробочий час    
А Продуктивний     А Залежний від виконавця    
1.Підготовчо-заключний (ПЗ) 15,63 1. Встановлений (ПТД) 8,13
2.Основний (ОС) 29,79 2. Невстановлений    
3.Допоміжний (Д) 40,62
Всього продуктивного часу 86,04 Всього часу залежного від виконавця 8,13
Б Непродуктивний     Б Незалежний від виконавця    
1. Залежить від виконавця     1.Організаційні простої (ПО) 5,83
2. Не залежить від виконавця     2. Технологічні простої (ТПТ)    
3. Технічні простої (ПТ)    
4. Інші простої (ІН)    
6.Особисті потреби    
Всього непродуктивного часу     Всього часу незалежного від виконавця 5,83
В. Випадкова робота    
Всього робочого часу 86,04 Всього неробочого часу 13,96
Всього витрат робочого часу

Протягом робочого дня передбачено час перерв (Тп), що включає регламентовані перерви (Тпр) і нерегламентовані (Тпн), що передбачає зупинки, які не є об’єктивно необхідними, через порушення трудової дисципліни.

Втрати робочого часу визначаються при порівнянні фактичного балансу робочого часу з нормативним (табл. 2.10).

Таблиця 2.10 - Фактичний та нормативний баланс витрат робочого часу працівником

Елементи затрат часу Індекс Фактичний баланс Норматив. Баланс Відхилення
Хв % хв %
Підготовчо-завершальний час Тпз 15,63 8,32 -35
Оперативний час Топ 69,7 84,8 +69
Час обслуговування Тоб 3,1 +15
Час непродуктивної роботи Трн - - -
Час перерв, зумовлених недоліками у виробництві Тпнт 6,55 - - -28
Час перерв, пов‘язаних з порушенням трудової дисципліни Тпд 8,12 - - -39
Час на відпочинок та особисті потреби (не включається обідня перерва) Твоп 3,78 +15
Змінний робочий час Тзм -

 

Проведемо розрахунок коефіцієнтів необхідних для фотографії робочого часу за формулами (1.1-1.9). Результати подано в табл. 2.11

Отже, робітник зайнятий на 86,04%, з них 70,42% припадає на оперативну роботу, решта – підготовчо-заключні операції. Відсутність часу на обслуговування пояснюється специфікою виконуваного завдання, що

Таблиця 2.11 - Аналіз результатів спостереження за роботою водія-погрущика

Назва коефіцієнта Значення, %
1. Коефіцієнт зайнятості робітника 86,04
2. Коефіцієнт оперативної роботи 70,42
3. Коефіцієнт ущільнення 5,83
4.Коефіцієнт самоущільнення 8,13
5. Сумарний коефіцієнт втрат часу 13,96
Коефіцієнти підвищення продуктивності праці:  
6. За рахунок ліквідації втрат часу з організаційно-технічних причин 6,78
7. За рахунок усунення втрат часу з вини робітника 9,44
8. За рахунок усунення всіх втрат часу 16,22

 

стосується тільки вивозки та погрузки лісоматеріалу з віддалених урочищ. З цього оперативного часу 29,79% займає основний та 40,62% - допоміжний. Така висока частка допоміжного часу зумовлена значною відстанню, яку треба долати від одного об'єкта до іншого для виконання завдання. Час на допоміжні

роботи міг би бути скорочений лише в тому випадку, якби можливо було зібрати значну кількість зрубаного лісу, що стосувались би, як у даному випадку, Рахівського району і відправити лісопогрущика не на один день, а на кілька з ночівлею в цьому ж районі на території місцевих лісництв відповідно. Витрати на ночівлю і харчування покриються частково за рахунок економії на бензині, а можливе скорочення часу на допоміжні роботи буде близько 60%. Але це лише теоретичне припущення, а реально це втілити неможливо, оскільки лісгосп тільки частково приймає рішення по тому, в якій кількості відбувається вирубка лісу по території районних лісництв. Визначальними тут є потреби і запити споживачів, а також міжнародні угоди щодо поставок лісу.

Загалом втрати робочого часу становлять 13,96%. Вони є досить значними, що свідчить про недоліки організації проведення робі.. Втрати часу з вини робітника становлять 8,13 %. – це порушення трудової дисципліни, що свідчить про недостатній рівень заохочення підвищення продуктивності праці чи неналежний контроль. Решта 5,83% - простої з вини підприємства. В даному випадку це організаційні простої в основному пов'язані з очікуванням щодо узгодження документації.

За рахунок усунення зазначених втрат можна сподіватися підвищення продуктивності виконання даного завдання на 16,22%. З них усунення порушень трудової дисципліни працівником дасть 9,44% зростання продуктивності, усунення організаційних простоїв призведе до зростання продуктивності ще на 6,78%.

Вдосконалення структури витрат робочого часу має на меті підвищення продуктивності праці. Тож доцільним буде визначити, за якою тенденцією змінювалась продуктивність праці протягом 2013-2015 років і спрогнозувати значення даного показника на 2016 рік.

Зміна співвідношення між затратами робочого часу і кількістю виробленої продукції характеризує рух продуктивності праці. Рівень і динаміка продуктивності праці визначаються складною взаємодією чинників: матеріально-технічних, організаційних, економічних, соцальних, природних, структурних.

Для здійснення прогнозу проведемо вирівнювання фактичних даних за прямою та за параболою (табл. 2.12), використовуючи формули (1.17 - 1.21) та зобразимо графічно на рис. 2.3.

Параметри рівняння прямої:

a= 9017,67
b= 431,5

Параметри рівняння параболи:

a=
b= 431,5
c= 74,5

 

Таблиця 2.12 - Вирівнювання фактичних даних показника за прямою та параболою

Роки Продуктив-ність,Y t t^2 ty t^4 t^2y Yпрям Yпар Yф-Yпрям Yф-Yпар
-1 -8611 8586,17 8611,000 24,833 0,000
9017,67 8968,000 -49,667 0,000
9449,17 9474,000 24,833 0,000
Сума 27053,000 27053,000 1,82E-12 0,000
           

Рівняння прямої матиме вигляд:

y=9017,67+431,5·t.

Рівняння параболи набуває вигляду:

y=8968+431,5·t+74,5·t2.

Рис. 2.3 Поліноміальний прогноз продуктивності праці

Парабола більш точно описує наші фактичні дані, тому доцільніше прийняти прогнозоване значення по ній. Неточність прогнозу спричинена тим, що за основу береться всього 3 роки.

Отже, продуктивність праці має тенденцію до зростання і в 2016 році становитиме приблизно 10129 грн./ос.

З ростом продуктивності праці водія-погрущика, фотографія робочого часу якого подана вище (13.15.2015 року), зменшаться втрати робочого часу.

В результаті проведеної фотографії робочого часу бачимо, що резервом для покращення використання робочого часу є усунення порушень трудової дисципліни та організаційних простоїв. Це можи призвести, як уже зазначалося, до підвищення продуктивності даних робіт на 16,22%.


Розділ 3

Висновки ТА ПРОПОЗИЦІЇ

За результатами досліджень проведених в курсовій роботі, мета якої полягала в аналізі фотографії робочого часу виконавця та впровадженню заходів щодо виявлених недоліків у процесі його роботи, на основі фотографії робочого часу водія-погрущика транспортного цеху ДП “Ясінянське лісомислове господарство” можна зробити наступні висновки.

1. Теоретичною та методичною основою курсової роботи стали сучасні підходи, дослідження та розробки щодо аналізу витрат робочого часу на підприємстві. В теоретичній частині роботи подано класифікацію витрат робочого часу на підприємстві, методи вивчення робочого часу та методику проведення фотографії робочого часу працівника. Методичною основою дослідження було обрано використання методів техніко-економічного та статистичного аналізу, економіко-математичних досліджень.

2. Основою для дослідження є державне підприємство “Ясінянське лісомислове господарство” основним видом діяльності якого є виробництво продукції та товарів народного споживання, проведення лісозаготівельних та лісопильно- деревообробних робіт.

3. Проаналізувавши основні техніко-економічні показники діяльності ДП “Ясінянське лісомислове господарство” протягом 2012-2014 років, можна зробити висновок, що підприємство працює стабільно, поступово нарощуючи обсяги реалізації продукції.

4. В курсовій роботі було проаналізовано фотографію робочого часу водія-погрущика транспортного цеху. В результаті було виявлено неефективне використання робочого часу, наявність порушень трутової дисципліни, організаційно-технічних простоїв. Отже, робітник зайнятий на 86,04%, з них 70,42% припадає на оперативну роботу, решта – підготовчо-заключні операції. Відсутність часу на обслуговування пояснюється специфікою виконуваного завдання, що стосується тільки вивозки та погрузки лісоматеріалу з віддалених урочищ. З оперативного часу 29,79% займає основний та 40,62% - допоміжний. Така висока частка допоміжного часу зумовлена значною відстанню, яку треба долати від одного об'єкта до іншого для виконання даного завдання. Даний час міг би бути скорочений в тому випадку, якби можливо було зібрати значну кількість зрубаного лісу (у даному випадку в Рахівському районі) і відправити лісопогрущика не на один день, а на кілька з ночівлею в цьому ж районі на території місцевих лісництв відповідно.

5. Загалом втрати робочого часу становлять 13,96%. Це досить значна частка, що свідчить про недоліки організації проведення робіт. Втрати часу з вини робітника становлять 8,13 %. - це порушення трудової дисципліни, що свідчить про недостатній рівень заохочення підвищення продуктивності праці чи неналежний контроль. Решта 5,83% - простої з вини підприємства. В даному випадку це організаційні простої в основному пов'язані з очікуванням щодо узгодження документації.

6. За рахунок усунення зазначених втрат можна сподіватися підвищення продуктивності виконання даного завдання на 16,22%. З них усунення порушень трудової дисципліни працівником дасть 9,44% зростання продуктивності, усунення організаційних простоїв призведе до зростання продуктивності ще на 6,78%.

7. Проаналізувавши фотографію робочого часу водія, можна зробити висновок про великі затрати часу на підготовчо-заключні роботи. Оскільки вплинути на тривалість переїздів лісовозів неможливо (урочища розміщені на віддалених від транспортного цеху територіях), скорочувати пропонується час на всі роботи, що стосуєтються одержання документів, заправки машин та підготовки крана до погрузок, тобто здійснити механізацію цього етапу підготовчих робіт.

8. План організаційно-технічних заходів щодо усунення втрат робочого часу на ДП «Ясінянське лісомислове господарство»:

· збільшення механізації підготовки крана шляхом заміни механізмів ручної обробки кори на напівавтоматичну, що дозволить скоротити тривалість річного циклу роботи на 108,45 години;

· раціоналізація черговості заправки машин, що дасть змогу скоротити втрати часу на організаційні простої на 21хв, тобто 12хв - час протягом якого водій очікував своєї черги для заправки та 9 хв на очікування документів;

· підвищення трудової дисципліни шляхом удосконалення системи матеріального стимулювання підвищення продуктивності праці та системи контролю (пропонується введення штрафних санкцій для працівників, що порушують трудову дисципліну);

· обладнання лісовозів кранами-погрущиками, що скоротить допоміжний час та час на погрузку лісоматеріалів, за рахунок чого зросте продуктивність праці та зменшаться витрати на оплату праці (економія заробітної плати складатиме 2918,16 грн. в місяць та 35,0188 тис. грн. в рік та виплат на соціальне страхування - 12,95 тис.грн) та зменшиться час, який витрачається для погрузки.

9. Розраховано вплив факторів на зміну фонду робочого часу після впровадження запропонованих заходів. Фонд продуктивного робочого часу збільшиться у порівнянні із звітним у проектному періоді на 163,84 тис. годин, у тому числі за рахунок зменшення чисельності робітників, - 8192 год., за рахунок невідпрацьованих днів (цілоденних втрат робочого часу) резерву немає і за рахунок зменшення втрат тривалості робочого дня (внутрішньозмінних витрат робочого часу) фонд робочого часу можна зменшити на 8028,16 годин.

10. Проаналізувавши фотографію робочого часу водія-погрущика, можна зробити висновок, що найбільші втрати часу присутні на етапі підготовчо-заключних робіт. В курсовій роботі були виявлені резерви покращення використання робочого часу та надані рекомендації щодо їх практичного застосування на ДП “Ясінянське лісомислове господарство”, а також розрахований економічний ефект від їх впровадження.


ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ НА ДЖЕРЕЛА

1. Абрамов В.М. Нормування праці: Навч.посіб./ В.М. Абрамов, В.М. Данюк, А.М. Гриненко та ін . – К. - 1995.

2. Богиня Д.П. Основи економіки праці: Навч. посіб. / Д.П. Богиня, О.А. Грішнова; - К.: Знання-Прес, 2001.- 313 с.

3. Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Підручник.-К.: Знання, 2004. - 535 с.

4. Дикань В.Л. Чупир В.Є. Продуктивність праці та втрати робочого часу. http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2009_2/Chupyr_209.htm

5. Эринберг Р.Д. Современная экономика труд. / Р.Д. Эринберг, Р.С. Смит; -М.: МГУ, 1996.

6. Кравченко М.А. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів на підприємстві. http://economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=2

7. Мельников М.А. Наукова організація праці на робочому місці./ М.А. Мельников, П.Ф.; Серб – М.: Економіка, 2006. - 187с.

8. Аналіз та вдосконалення методичних підходів до оцінки використання робочого часу / А. Т. Московчук, І. О. Московчук // Економічні науки. Серія “Економіка та менеджмент”: Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. – Випуск 7 (26). Частина 2. – Луцьк, 2010.

9. Никифорук В.Д. Курсові роботи. Методичні вказівки з курсу нормування праці для студентів спеціальності «Економіка підприємства» / В.Д. Никифорук, Л.С.Войтків. - Івано-Франківськ: «Факел», 2003.- 27 с.

10. Пашуто В.П. Организация и нормирование труда на предприятии : Учебное пособие / В.П. Пашуто– 2-е изд., испр. и доп.- Мн.: Новое знание, 2002г.

11. Петюх В.М. Ринок праці / В.М.Петюх. - К.: Знання-прес, 2000.

12. Тимош І.М. Економіка праці: Навч. посіб. / І.М. Тимош. - Тернопіль: Астон, 2001.- 347 с.

13. Чернов В.І. Нормування праці / В.І. Чернов, Є.І. Оленич. -К.: КНЕУ, 2000.

14. Чупир В.Є. Комплексна оцінка використання робочого часу. http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekpr/2009_25/chupir.htm

15. Янік В. Ефективність системи стимулювання в ринкових умовах господарювання // Регіональна економіка – 2002. – №. 2. – С. 104-108.

Вступ

Праця представляє собою доцільну діяльність людей по створенню матеріальних і духовних благ. Витрати праці на створення цих цінностей повинні мати кількісну оцінку, тому що в масштабі суспільства отримують визнання тільки ті з них, які відповідають суспільно необхідному часу, тобто часу, необхідному на виготовлення даного виробу при суспільно нормальних умовах виробництва, при середньому рівні цілісності й інтенсивності праці.

Безпосередньо на рівні підприємств суспільно необхідний час виступає як робочий час, необхідний для виготовлення одиниці продукції в конкретних організаційно-технічних умовах даного підприємства робітниками відповідної кваліфікації за нормальної інтенсивності праці.

Умови праці на підприємствах різні, тому розрізняють і різні необхідні витрати часу, рівень яких може бути вищим або нижчим за суспільно необхідні витрати. Відповідно будуть різними й фактичні витрати.

Основні цілі дослідження витрат робочого часу:

- визначення величини і причин втрат і нераціональних витрат робочого часу;

- здобуття даних для розробки трудових нормативів і норм;

- аналіз організації праці і здобуття відомостей про чинники, що впливають на витрати робочого часу;

- оцінка раціональності використовуваних прийомів і методів праці;

- вивчення і аналіз часу використання устаткування у взаємозв'язку з робочим часом виконавця робіт;

- оцінка якості вживаних трудових норм, причин їх невиконання або перевиконання;

- здобуття вихідних даних для розробки технологічних процесів, карт інструкцій;

- встановлення нормованих витрат праці на виконання заданої роботи.

В курсовій роботі використовується метод спостереження та фотографії робочого дня, тобто вивчається використання робочого часу шляхом вимірювання всіх його витрат протягом робочого дня .

Метою курсової роботи є проведення аналізу фотографії робочого часу виконавця, виявлення недоліків у процесі його роботи та надання пропозицій (заходів) для вилучення втрат робочого часу із виробничого процесу.

Основними завданнями, що забезпечують досягнення поставленої в курсовій роботі мети є вивчення витрат робочого часу працівника; аналіз організації його робочого часу, виявлення недоліків у забезпеченні працівника нормальними умовами праці; розробка заходів щодо скорочення втрат робочого часу та покращення продуктивності праці.

Предметом дослідження є сукупність теоретичних і практичних засада аналізу витрат робочого часу.

Об'єктом дослідження є фотографія робочого часу водія-погрущика на державному підприємстві “ Ясінянське лісомислове господарство.

Джерелом інформації є статистична звітність на підприємстві ДП “Ясенянське лісове господарство” за 2013-2015 роки.

Курсова робота складається з трьох розділів. В першому розділі подаються теоретичні та методичні основи аналізу витрат робочого часу. Другий розділ присвячений короткій характеристиці підприємства та аналізу фотографії робочого часу водія-погрущика транспортного цеху ДП “ Ясінянське лісомислове господарство”. В третьому розділі розробляється резерви покращення використання робочого часу.


Розділ 1

Теоретичні та методичні основи АНАЛІЗУ ВИТРАТ РОБОЧОГО ЧАСУПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.212.116 (0.016 с.)