Алгоритм розрахунку показників майнового стануМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Алгоритм розрахунку показників майнового стану№ з/п Назва показника Формула для розрахунку Умовне позначення
1. Коефіцієнт реальної вартості основних засобів Його значення залежить від повноти використання виробничих потужностей підприємства: чим повніше реалізується потужність підприємства, тим нижчим за інших рівних умов, має бути значення даного коефіцієнта. - сума зносу основних засобів   - первісна вартість ос­новних засобів   - залишкова вартість основних засобів   ВБ – валюта балансу − вартість введених в експлуатацію основних засобів − вартість основних засобів, що вибули
2. Коефіцієнт зносу основних засобів Характеризує ту частку вартості основних засобів, що її списано на витрати виробництва в попередніх пері­одах. Збільшення коефіцієнту зносу в динаміці є негативною тенденцією. Прийнято вважати, що значення коефіцієнту зносу більше за 50% є не бажаним.
3. Коефіцієнт придатності основних засобів . Показує, яка частка основних засобів придатна для експлуатації в процесі здійснення господарської діяльності
4. Коефіцієнт вводу основних засобів Характеризує частку введених в експлуатацію основних засобів в їх загальній вартості на кінець року.
5. Коефіцієнт вибуття основних засобів = Характеризує частку вибулих основних засобів в їх загальній вартості на початок року − вартість основних засобів на кінець року − вартість основних засобів на початок року  

 

 

7.2. Дати характеристику структури оборотних активів підприємства. Скласти таблицю 7.4.

Таблиця 7.4

Динаміка структури оборотних активів

Назва статей На кінець минулого року На кінець звітного року Зміна за рік
сума, тис. грн. % сума, тис. грн. % сума, тис. грн. %% Темп росту, %
               

7.3. Дати характеристику джерел формування капіталу підприємства. Скласти таблиці 7.5.-7.6.

Таблиця 7.5

Динаміка структури капіталу

Показники рік рік рік Відхилення
2013/ 2014/ 2014/
1. Валюта балансу, тис. грн.            
1.1. Власний капітал, тис. грн.            
- у % до валюти балансу            
1.2. Позиковий капітал, тис. грн.            
- у % до валюти балансу            
2. Співвідношення позикового та власного капіталу (коефіцієнт фінансового ризику), %            

Таблиця 7.6

Динаміка структури власного капіталу

Назва статей На кінець минулого року На кінець звітного року Зміна за рік
сума, тис. грн. % сума, тис. грн. % сума, тис. грн. %% Темп росту, %
               

7.4. Дати характеристику стану і руху власного капіталу підприємства. Скласти таблицю 7.7.

Таблиця 7.7

Характеристика руху власного капіталу

Показники рік рік рік Відхилення
2013/ 2014/ 2014/
Залишок на початок року            
Надійшло            
Продовження таблиці 7.7
Використано            
Залишок на кінець року            
Абсолютна зміна залишку            
Темп зростання, %            
Коефіцієнт надходження            
Коефіцієнт вибуття            

7.5. Дати характеристику динаміки і структури залученого капіталу підприємства. Скласти таблицю 7.8.

Таблиця 7.8

Динаміка структури позичкового капіталу

Назва статей На кінець минулого року На кінець звітного року Зміна за рік
сума, тис. грн. % сума, тис. грн. % сума, тис. грн. %% Темп росту, %
               

7.6. Дати характеристику фінансової стійкості підприємства на основі коефіцієнтів капіталізації та покриття. Алгоритм розрахунку показників наведено у таблиці 7.10.

Таблиця 7. 9

Динаміка показників фінансової стійкості

Показники рік рік рік Відхилення
2013/ 2014/ 2014/
1.Коефіцієнт фінансової автономії            
2. Коефіцієнт фінансової залежності            
3. Коефіцієнт фінансового ризику            
4. Коефіцієнт концентрації позикового капіталу            
5. Коефіцієнт фінансової стабільності            
6. Коефіцієнт фінансової незалежності капіталізованих джерел            
7. Коефіцієнт довгострокової заборгованості (довгострокового залучення позикових коштів)            
8. Коефіцієнт маневреності власного капіталу            

Таблиця 7.10Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.231.61 (0.007 с.)