Алгоритм розрахунку показників ділової активностіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Алгоритм розрахунку показників ділової активності№ з/п Назва показника Формула для розрахунку Умовне позначення
1. Коефіцієнт оборотності активів (трансфор- мації) Коефіцієнт відображає швидкість обороту сукупного капіталу підприємства, тобто показує, скільки разів за аналізований період відбувається повний цикл виробництва й обігу, що приносить відповідний ефект у вигляді прибутку. Зростання оборотності активів оцінюється позитивно за умови прибуткової діяльності підприємства. Д – чистий дохід (виручка) від реалізації продукції   − середні залишки активів   - середні залишки оборотних активів   С – собівартість реалізованої продукції   - середні залишки запасів   – середні залишки дебіторської заборгованості та коштів у розрахунках  
2. Коефіцієнт оборотності оборотних активів Характеризує суму доходу, яка отримується з кожної гривні оборотних активів, тобто ефективність використання оборотних ресурсів підприємства.
3. Коефіцієнт оборотності запасів Дає можливість встановити швидкість обороту запасів для забезпечення виконання завдання з продажу готової продукції. Зростання оборотності запасів свідчить про ефективне і економне їх використання
4. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборговано-сті Показує швидкість обороту дебіторська заборгованості за аналізований період. Зростання цього коефіцієнта свідчить про поліпшення платіжної дисципліни та (або) скорочення обсягів продажу продукції з відстроченням платежу за строками або за вартістю угод.
5. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборговано-сті Показує, скільки разів виникає заборгованість і сплачується підприємством за період, що аналізується. Зростання цього коефіцієнта може відображати поліпшення платіжної дисципліни у відношеннях з постачальниками, бюджетом та іншими кредиторами чи (або) скорочення закупівель з відстроченням платежу (комерційного кредиту постачальників). - середні залишки поточних зобов’язань
6. Тривалість оборотності активів, дні Тривалість обороту активів характеризує кількість днів, яка необхідна для їх перетворення в грошову форму  
7. Тривалість оборотності оборотних активів, дні Тривалість обороту оборотних активів характеризує кількість днів, яка необхідна для їх перетворення в грошову форму
8. Тривалість оборотності запасів, дні Показує як часто обертаються запаси для забезпечення поточного обсягу реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).
9. Тривалість оборотності дебіторської заборговано-сті, дні Характеризує середній період погашення дебіторської заборгованості, тобто період протягом якого дебіторська заборгованість перетворюється в грошові кошти; показує скільки в середньому днів потрібно для отримання оплати за відвантажені товари, виконані роботи, надані послуги. Позитивно оцінюється зниження середньої тривалості обороту дебіторської заборгованості і навпаки.  
10. Тривалість оборотності кредиторської заборговано-сті, дні Показує розрахункову кількість днів, необхідних, для погашення кредиту, отриманого від постачальників. Якщо тривалість оборотності кредиторської заборгованості більша тривалості оборотності дебіторської заборгованості, то умови на яких підприємство отримує поставки значно кращі, ніж умови, які надаються підприємством покупцям, і навпаки.  
11. Тривалість операційного циклу, дні Тривалість оборотності запасів + Тривалість оборотності дебіторської заборгованості Визначає, скільки днів необхідно для виробництва, продажу і оплати продукції підприємства або протягом якого періоду грошові кошти зв'язані у запасах. Кожне підприємство прагне до зменшення значення даного показника.  
12. Тривалість фінансового циклу, дні Тривалість операційного циклу – Тривалість оборотності кредиторської заборгованості   Якщо значення додатне, то підприємство відчуває потребу в грошових коштах. Від'ємне значення свідчить, що підприємство має у безкоштовному користуванні чужі гроші.

 

 


7.17. Дати характеристику якості управління підприємством за станом руху грошових потоків. За станом руху грошових потоків можна судити про якість управління підприємством. Цю залежність покажемо за допомогою схеми, зображеної на рис. 2.

 

Таблиця 7.23

Структура грошових потоків

Показники 2012 рік рік рік  
 
1. Вид діяльності:        
 
операційна        
інвестиційна        
фінансова        
2. Чистий рух коштів за звітний період        
3. Загальна оцінка якості управління        
 

 

Грошовий потік від операційної діяльності
Грошовий потік від фінансової діяльності
Грошовий потік від інвестиційної діяльності

 

Операційна діяльність +
Інвестиційна діяльність -
Фінансова діяльність -
Операційна діяльність + +  
Інвестиційна діяльність - -
Фінансова діяльність + +
Операційна діяльність - -  
Інвестиційна діяльність + +
Фінансова діяльність + +
«НОРМАЛЬНЕ» ПІДПРИЄМСТВО
«КРИЗОВЕ» ПІДПРИЄМСТВО
«ДОБРЕ» ПІДПРИЄМСТВО
   
 

 


Рис. 2. Залежність якості управління підприємством від структури грошових потоків

7.18. Дати характеристику показників оцінки ефективності грошових потоків підприємства. Скласти таблицю 7.24. Алгоритм розрахунку показників оцінки ефективності грошових потоків наведено в таблиці 2.25.

Таблиця 7.24Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.235.155 (0.005 с.)