Класифікація типу фінансового стану підприємстваМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Класифікація типу фінансового стану підприємстваПоказники ( Формула розрахунку ) 2012 рік 2013 рік 2014 рік
1. Загальна величина запасів (Р. 1100 + р.1110)      
2. Наявність власних джерел формування запасів (власні кошти) р. 1495 (І р. Пасиву) – р. 1095 (І р. Активу)      
  3. Наявність власних і довгострокових позикових джерел формування запасів   Власні кошти + Довгострокові зобов’язання   р. 1495 (І р. Пасиву) + р. 1595 (ІІ р. Пасиву) – р. 1095 (І р. Активу)      
4. Загальна величина основних джерел формування запасів   Власні кошти + Довгострокові зобов’язання + Короткострокові кредити банків   р. 1495 (І р. Пасиву) + р. 1595 (ІІ р. Пасиву) + р. 1600 – р. 1095 (І р. Активу)      
5. Надлишок або нестача власних джерел формування запасів Наявність власних джерел формування запасів -Загальна величина запасів (ряд. 2 – ряд. 1)      
6. Надлишок або нестача власних і довгострокових джерел формування запасів   Наявність власних і довгострокових джерел формування запасів – Загальна величина запасів (ряд. 3 – ряд. 1)      
7. Надлишок або нестача загальної величини основних джерел формування запасів   Загальна величина основних джерел формування запасів – Загальна величина запасів (ряд. 4 – ряд. 1)      
8. Трьохкомпонентний показник типу фінансової стійкості За значеннями показників 5, 6 та 7 визначається трьохкомпонентний показник фінансової стійкості підприємства.   Якщо значення показника 5, 6 та 7 більше 0, то коефіцієнту присвоюється 1. Якщо значення показника 5, 6 та 7 менше 0, то коефіцієнту присвоюється 0.   (1; 1; 1) – абсолютна фінансова стійкість (0; 1; 1) – нормальний фінансовий стан (0; 0; 1) – нестійкий фінансовий стан (0; 0; 0) – кризовий фінансовий стан      

7.9. Дати характеристику ліквідності балансу підприємства. Скласти таблицю 7.12. Групування активів балансу за їх ліквідністю та зобов’язань за їх терміновістю зображено на рис 1.

Таблиця 7.12

Динаміка ліквідності балансу підприємства

 

Актив рік рік рік Пасив рік рік рік Платіжний надлишок (нестача)
1. Найбільш ліквідні активи, тис. грн.       1. Найбільш термінові зобов'язан-ня, тис. грн.            
2. Активи, що швидко реалізуються, тис. грн.       2. Коротко-строкові пасиви, тис. грн.            
3. Активи, що повільно реалізуються, тис. грн.       3. Довго-строкові пасиви, тис. грн.            
4. Активи, що важко реалізуються, тис. грн.       4. Постійні пасиви, тис. грн.            
Баланс       Баланс       - - -

 

 

7.10. Дати характеристику ліквідності підприємства на основі коефіцієнтів ліквідності. Скласти таблицю 7.13. Алгоритм розрахунку відносних показників ліквідності наведено у таблиці 7.14.

Таблиця 7.13

Динаміка відносних коефіцієнтів ліквідності

Показники рік рік рік Відхилення
2013/ 2014/ 2014/
1. Коефіцієнт загальної ліквідності            
2. Коефіцієнт проміжної ліквідності            
3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності            

Найліквідніші активи А1 = (р.1160 + р.1165)Ф№1
Активи, що швидко реалізують А2 = (р.1115 +…+ р.1155)Ф№1
Порівняння
Активи, що повільно реалізуються А3 = (р.1100 + р.1110 + р.1170 + р.1180 + р.1190 + р.1200)Ф№1
Активи, що важко реалізуються А2 = (р.1095)Ф№1  
Термінові (негайні) пасиви П1 = (р.1615 + …+ р.1650)Ф№1  
Короткострокові пасиви П2 = (р.1600 + р.1605 + р.1610 + + (р.1660 +…+ р.1690 ) + р.1700)Ф№1 [ (р.500 + … + р.520) + р.430 + р.630)Ф№1]  
Довгострокові пасиви П3 = (р.1595)Ф№1
Постійні (стійкі) пасиви П4 = (р.1495)Ф№1

 

Рис. 1. Групування активів балансу за їх ліквідністю та зобов’язань за їх терміновістю

 

Таблиця 7.14

Алгоритм розрахунку відносних показників ліквідності

№ з/п Назва показника Формула для розрахунку Рекомен-доване значення Умовне позначення
1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності Коефіцієнт характеризує, яка частка короткострокових зобов'язань може бути за необхідності негайно погашена за рахунок наявних грошових коштів. 0,2 - 0,35 Г – гроші та їх еквіваленти   ПФІ – поточні фінансові інвестиції   ПЗ – поточні зобов’язання   ВО – векселі одержані   ДЗ – дебіторська заборгованість   ОА – оборотні активи
2. Коефіцієнт проміжної ліквідності   Коефіцієнт засвідчує потенційну здатність підприємства погасити свої поточні зобов'язання при умові отримання від дебіторів всієї суми короткострокової заборгованості. 0,7 - 0,8
3. Загальний коефіцієнт ліквідності   (коефіцієнт покриття, коефіцієнт поточної ліквідно-сті)   Коефіцієнт характеризує достатність оборотних активів підприємства для погашення своїх боргів і показує, скільки грошових одиниць оборотних активів припадає на кожну грошову одиницю поточних зобов'язань. > 1

7.11. Дати оцінку рівня і динаміки фінансових результатів діяльності підприємства. Скласти таблицю 7.15.

Таблиця 7.15Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.212.130 (0.011 с.)