Исследования радиоактивности удобрений 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Исследования радиоактивности удобрений№______от«_____» _________күні 20____ ж.(г.)

1.Объектінің атауы, мекен-жайы (Наименование объекта, адрес)___________________________________________________________________________

2. Үлгінің атауы Наименование образца _______________________________________________________________________________________________

3. Үлгі алу орны(Место отбора образца) _______________________________________________________________________________________________

5. Үлгінің уақыты (Время отбора образца)______________________________________________________________________________________________

6. Мөлшері (Объем)__________________________________________________________________________________________________________________

7. Топтама нөмірі мерзімі (Дата выроботки)______________________________________________________________________________________________

9. Зерттеу әдісі (Метод исследования)___________________________________________________________________________________________________

10. Зерттеу жүргізілген құрал (Исследования проводились прибором) ______________________________________________________________№_______

11. Сәйкестігі туралы куәлік (Свидетельство о поверке) №______________________(от) «___»_____20___ ж.(г.)

12.Үлгілердің (нің) НҚ-ға сәйкестiгiне зерттеулер жүргiзiлдi

(Исследование образца проводились на соответствие НД)_______________________________________________________

Өлшеу нәтижелері

(Результаты измерений)

№ п/п Үлгінің атауы   Наименование образца Үлестік белсенділік U-238 (Ra 226), Бк/кг Удельная активность U-238 (Ra 226), Бк/кг Үлестік белсенділік Th-238 Бк/кг Удельная активность Th-238 Бк/кг Радионуклидттердің үлестік белсенділігінің қосындысының мәні Бк/кг(А) Значение суммы удельной активности радионуклидов (А), Бк/кг Радионуклидттердің үлестік белсенділігі рұқсат етілген деңгейі қосындысының Бк/кг(А) Допустимый уровень суммы удельной активности радионуклидов (А), Бк/кг
           

 

Зерттеу жүргiзген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)___________

____________________________________ Қолы,__________________________________________

(Подпись)

Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)

 

Мөр орны Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама орталығының басшысы (орынбасары)

Место печати Руководитель Центра санитарно-эпидемиологической экспертизы (заместитель)

________________________________________________________________________

Т.А.Ә., қолы (Ф.И.О., подпись)

 

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)

 

Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады/Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним

Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН/ Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА

 

 

Қазақстан Республикасы

Ұлттық экономика министрінің

2015 жылғы «» мамырдағы

№ бұйрығына

146-қосымша

 

Приложение 146

к приказу Министра

национальной экономики

Республики Казахстан

от«»мая 2015 года

 

 

Нысан

Форма

А4 Форматы
Формат А4

 

  Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД ___________________ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____________
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан   Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «» мамырдағы № бұйрығымен бекітілген № 146/е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтiң мемлекеттiк органының атауы Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы Медицинская документация Форма №146/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «» мая 2015 года №

 

Қоршаған ортаобъектілерінің және өндірістік қалдықтардың радиобелсенділін зерттеу

ХАТТАМАСЫ

ПРОТОКОЛ

Исследования радиоактивности объектов окружающей среды и отходов призводства

№______от «_____» _________күні 20 _____ ж.(г.)

 

1.Объектінің атауы, мекен-жайы (Наименование объекта, адрес)_________________________________________________________________________

2. Үлгінің атауы Наименование образца _____________________________________________________________________________________________

3. Үлгі алу орны(Место отбора образца) _____________________________________________________________________________________________

4. Зерттеу жүргізілген күн (Дата проведення испытания)_________________________________________________________________________________

5. Зерттеу әдісі (Метод исследования)_________________________________________________________________________________________________

6. Мөлшері (Объем)________________________________________________________________________________________________________________

7. Топтамалар сана (Номер партий)___________________________________________________________________________________________________

8. Өндірілген мерзімі (Дата выроботки)_______________________________________________________________________________________________

9. Зерттеу жүргізілген құрал (Исследования проводились прибором) _____________________________________________________________№_______

10. Сәйкестігі туралы куәлік (Свидетельство о поверке) №______________________(от) «___»_____20___ ж.(г.)

11. Үлгілердің (нің) НҚ-ға сәйкестiгiне зерттеулер жүргiзiлдi

(Исследование образца проводились на соответствие НД)________________________________________________________________________

Өлшеу нәтижелері

(Результаты измерений)

Үлгінің атауы Наименование образца Сынама алу нүктесі Точка обора Радионуклидттердің тиімді белсенділігі(Бк/кг) Удельная эфективная активность радионуклидов, Бк/кг Үлемтік тиімді рүқсат етілген белсенділік деңгейі(Бк/кг) Допустимый уровень удельной эфективной активности (Бк/кг)
         

 

Зерттеу жүргiзген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)___________

____________________________________ Қолы,__________________________________________

(Подпись)

Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)

 

Мөр орны Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама орталығының басшысы (орынбасары)

Место печати Руководитель Центра санитарно-эпидемиологической экспертизы (заместитель)

________________________________________________________________________

Т.А.Ә., қолы (Ф.И.О., подпись)

 

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)

 

Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады/Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним

Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН/ Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА

 

Қазақстан Республикасы

Ұлттық экономика министрінің

2015 жылғы «» мамырдағы

№ бұйрығына

147-қосымша

 

Приложение 147

к приказу Министра

национальной экономики

Республики Казахстан

от«»мая 2015 года

 

 

Нысан

Форма

А4 Форматы
Формат А4

 

  Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД ___________________ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____________
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан   Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «» мамырдағы № бұйрығымен бекітілген № 147/е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтiң мемлекеттiк органының атауы Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы Медицинская документация Форма № 147/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «» мая 2015 года №

 

Судың радиобелсенділгін зерттеу

ХАТТАМАСЫ

ПРОТОКОЛ

Исследование радиоактивности воды

№ ______ «____» ________________күні 20_____ж.(г.)

 

1. Объектатауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес)__________________________________________________________________________

2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца) _______________________________________________________________________________________

3. Материалдың, бұйымның атауы (Наименование образца)____________________________________________________________________________

4.Өлшеулер мақсаты (методисследования)______________________________________________________________________________________

5. Үлгі алынған партияның көлемi (Объем партии, из которой отобран образец)___________________________________________________________

6. Мөлшері (Объем)______________________________________________________________________________________________________________

7. Топтамалар сана (Номер партий)_________________________________________________________________________________________________

8. Өндірілген мерзімі (Дата выроботки)______________________________________________________________________________________________

9. Үгiлердiң саны (Количество образцов)_____________________________________________________________________________________________

10. Өлшеу құралдары (Средства измерений)___________________________________________________________________

атауы, түрі, инвентарлық нөмірі (наименование, тип, инвентарный номер)

11. Мемлекеттік тексеру туралы мәліметтер (Сведения о государственной поверке)___________________ _____________________________________________________________________________________

берілген күні мен куәліктің нөмірі (дата и номер свидетельства)

12. Үлгілердің (нің) НҚ-ға сәйкестiгiне зерттеулер жүргiзiлдi

(Исследование образца проводились на соответствие НД)_______________________________________________________

Өлшеу нәтижелері(Результаты измерений)

Ингредиенттер көрсеткіштерінің атауы Наименование показателей ингредиентов Өлшем бірлігі Единица измерения Анықталған мәні Обнаруженное значение Рұқсат етілетін құрамы Допустимое содержание
         

 

Зерттеу жүргiзген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)___________

____________________________________ Қолы,__________________________________________

(Подпись)

Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)

 

Мөр орны Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама орталығының басшысы (орынбасары)

Место печати Руководитель Центра санитарно-эпидемиологической экспертизы (заместитель)

________________________________________________________________________

Т.А.Ә., қолы (Ф.И.О., подпись)

 

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)

 

Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады/Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним

Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН/ Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА

 

 

Қазақстан Республикасы

Ұлттық экономика министрінің

2015 жылғы «» мамырдағы

№ бұйрығына

148-қосымша

 

Приложение 148

к приказу Министра

национальной экономики

Республики Казахстан

от«»мая 2015 года

Нысан

Форма

А4 Форматы
Формат А4

 

  Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД ___________________ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____________
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан   Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «» мамырдағы № бұйрығымен бекітілген № 148/е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтiң мемлекеттiк органының атауы Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы Медицинская документация Форма № 148/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «» мая 2015 года №

 

Жұмыс орындарын дозиметриялық бақылау

ХАТТАМАСЫ

ПРОТОКОЛПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-06; просмотров: 473; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.212.99.208 (0.037 с.)