Исследования радиоактивности золы 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 

 

 

 

Исследования радиоактивности золы№_________ от «_____» _________күні 20______ ж.(г.)

 

 

1.Объектінің атауы, мекен-жайы (Наименование объекта, адрес)___________________________________________________________________________________

2.Үлгінің атауы Наименование образца ________________________________________________________________________________________________________

3. Үлгі алу орны(Место отбора образца) _______________________________________________________________________________________________________

4. Үлгілердің алыну уақыты (Время отбора образца)______________________________________________________________________________________________

5. Зерттеу әдісі (Метод исследования)___________________________________________________________________________________________________________

6. Мөлшері (Объем)__________________________________________________________________________________________________________________________

7. Топтамалар саны (Номер партий)_____________________________________________________________________________________________________________

8. Өндірілген мерзімі (Дата выроботки)__________________________________________________________________________________________________________

9. Зерттеу жүргізілген құрал (Исследования проводились прибором) ______________________№_______

10. Сәйкестігі туралы куәлік (Свидетельство о поверке) №______________________(от) «___»_____20___ ж.(г.)

11. Үлгілердің (нің) НҚ-ға сәйкестiгiне зерттеулер жүргiзiлдi

(Исследование образца проводились на соответствие НД)_________________________________________________________________________________________

Өлшеу нәтижелері

(Результаты измерений)

 

№ п/п Үлгінің атауы Наименование образца Радионуклидттердің меншікті белсенділігінің мәні (Акүл) Бк/кг Значения удельной активности радионуклидов (Азола) Бк/кг Радионуклидттердің меншікті белсенділігінің рұқсат етілген деңгейі (Акүл) Бк/кг Допустимый уровень удельной активности радионуклидов (Азола) Бк/кг Күлдің радиациялық қауіптілік сыныптары Класс радиационной опасности золы Күлдің пайдалану шарттары Условия использования золы
           

 

Үлгілердің (нің) НҚ-ға сәйкестiгiне зерттеулер жүргiзiлдi

(Исследование образца проводились на соответствие НД)__________________________________________________________________________________________

 

Зерттеу жүргiзген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)______________________________________________________________

____________________________________ ___________________________________________________

Қолы (Подпись)Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)

 

 

Мөр орны Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама орталығының басшысы (орынбасары)

Место печати Руководитель Центра санитарно-эпидемиологической экспертизы (заместитель)

__________________________________________________________________________________________________________________________

Т.А.Ә., қолы (Ф.И.О., подпись)

 

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)

 

Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады/Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним

Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН/ Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА

 

Қазақстан Республикасы

Ұлттық экономика министрінің

2015 жылғы «» мамырдағы

№ бұйрығына

158-қосымша

 

Приложение 158

к приказу Министра

национальной экономики

Республики Казахстан

от«»мая 2015 года

Нысан

Форма

 

А4 Форматы
Формат А4

  Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД ___________________ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____________
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан   Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «» мамырдағы № бұйрығымен бекітілген № 158/е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтiң мемлекеттiк органының атауы Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы Медицинская документация Форма № 158/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «» мая 2015 года №

 

Материялдың шикізаттардың, бұйымның радиобелсенділгін зерттеу

ХАТТАМАСЫ

ПРОТОКОЛ

Исследования радиоактивности материалов, сырья, изделий

№ ____от «____» ________________күні 20______ ж.(г.)

 

1.Объектініңатауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес)___________________________________________________________________________________

2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца) __________________________________________________________________________________________________

3. Материалдың, бұйымның атауы (Наименование образца)_______________________________________________________________________________________

4.Өлшеулер мақсаты (методисследования)________________________________________________________________________________________________

5. Өлшеу құралдары (Средства измерений)_____________________________________________________________________________________________________

(атауы, (наименование,)

6. Мөлшері (Объем)_________________________________________________________________________________________________________________________

7. Топтама сана (Номер партий)_______________________________________________________________________________________________________________

8. Өндірілген мерзімі (Дата выроботки)_________________________________________________________________________________________________________

9. Мемлекеттік тексеру туралы мәліметтер (Сведения о государственной поверке)____________________________________________________________________

10.Үлгілердің (нің) НҚ-ға сәйкестiгiне зерттеулер жүргiзiлдi

(Исследование образца проводились на соответствие НД)________________________________________________________________________________________

Өлшеу нәтижелері(Результаты измерений)

 

№ п/п Үлгінің атауы Наименование образца Көрсеткіштердің атауы Наименование показателей Өлшем бірлігі Единица измерения Нақты үлестік тиімді белсенділік Фактическаяудельная эффективная активность Рұқсат ететін құрамы Допустимое содержание
           

 

Зерттеу жүргiзген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)___________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Қолы (Подпись)

 

Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)

 

Мөр орны Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама орталығының басшысы (орынбасары)

Место печати Руководитель Центра санитарно-эпидемиологической экспертизы (заместитель)

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Т.А.Ә., қолы (Ф.И.О., подпись)

 

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)

 

Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады/Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним

Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН/ Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА

 

Қазақстан Республикасы

Ұлттық экономика министрінің

2015 жылғы «» мамырдағы

№ бұйрығына

159-қосымша

 

Приложение 159

к приказу Министра

национальной экономики

Республики Казахстан

от«»мая 2015 года

 

Нысан

Форма

А4 Форматы
Формат А4

  Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД ___________________ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____________
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан   Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «» мамырдағы № бұйрығымен бекітілген №159/е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтiң мемлекеттiк органының атауы Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы Медицинская документация Форма № 159/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «» мая 2015 года №

Тағам өнімдерінің радиобелсенділгін зерттеуідің

ХАТТАМАСЫ

ПРОТОКОЛ

Исследования радиоактивности пищевых продуктов

№ ________ от «____» ________________күні 20 _____ ж.(г.)

 

1. Объектініңатауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес)____________________________________________________________________________________

2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца) ___________________________________________________________________________________________________

3. Материалдың, бұйымның атауы (Наименование образца)________________________________________________________________________________________

4.Өлшеулер мақсаты (метод исследования)______________________________________________________________________________________________________

5. Өлшеу құралдары (Средства измерений)_______________________________________________________________________________________________________

(атауы, (наименование,)

6. Мөлшері (Объем)__________________________________________________________________________________________________________________________

7. Топтамалар саны (Номер партий)_____________________________________________________________________________________________________________

8. Өндірілген мерзімі (Дата выроботки)__________________________________________________________________________________________________________

9. Мемлекеттік тексеру туралы мәліметтер (Сведения о государственной поверке)_____________________________________________________________________

10.Үлгілердің (нің) НҚ-ға сәйкестiгiне зерттеулер жүргiзiлдi

(Исследование образца проводились на соответствие НД)__________________________________________________________________________________________

Өлшеу нәтижелері(Результаты измерений)

 

№ п/п Үлгі атауы Наименование образца Көрсеткіштердің атауы Наименование показателей Өлшем бірлігі Единица измерения Радионуклиттердің үлестік тиімді белсенділігі Удельная эффективная активность радионуклидов Рұқсат етілетін құрамы Допустимое содержание
           

 

Зерттеу жүргiзген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ Қолы (Подпись)

 

Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)

 

Мөр орны Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама орталығының басшысы (орынбасары)

Место печати Руководитель Центра санитарно-эпидемиологической экспертизы (заместитель)

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Т.А.Ә., қолы (Ф.И.О., подпись)

 

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)

 

Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады/Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним

Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН/ Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА

 

Қазақстан Республикасы

Ұлттық экономика министрінің

2015 жылғы «» мамырдағы

№ бұйрығына

160-қосымша

 

Приложение 160

к приказу Министра

национальной экономики

Республики Казахстан

от«»мая 2015 года

Нысан

Форма

А4 Форматы
Формат А4

  Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД ___________________ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____________
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан   Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «» мамырдағы № бұйрығымен бекітілген № 160/е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтiң мемлекеттiк органының атауы Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы Медицинская документация Форма № 160/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «» мая 2015 года №

 

Отын-энергетикалық минералды шикізаттың радиобелсенділігін зерттеу

ХАТТАМАСЫ

ПРОТОКОЛПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-06; просмотров: 362; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.200.101.84 (0.036 с.)