Засновницьке волевиявлення вчиняється у письмовій формі і фіксується в установчих документах. Установчий документ є найважливішим корпоративним актом корпоративного підприємства. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Засновницьке волевиявлення вчиняється у письмовій формі і фіксується в установчих документах. Установчий документ є найважливішим корпоративним актом корпоративного підприємства.Установчі документи корпоративних підприємств - це корпоративні нормативні акти, в яких засновники (учасники, члени) визначають правовий статус конкретного корпоративного підприємства.

Засновницький договір між учасниками, якщо інше не встановлено законом.

Статут - це локальний нормативний акт, призначення якого полягає у визначенні індивідуального правового статусу конкретної юридичної особи.

Саме цей документ визначає правове становище тієї чи іншої юридичної особи в господарському обороті.

Ознаки статуту корпоративного підприємства:

1) встановлює індивідуальний правовий статус конкретного корпоративного підприємства;

2) затверджується засновниками і змінюється вищим органом управління корпоративного підприємства;

3) діє протягом усього часу діяльності корпоративного підприємства;

4) поширюється на усіх осіб, які перебувають у правовідносинах з юридичною особою;

5) може містити норми, не передбачені чинним законодавством;

6) не повинен суперечити нормам закону.

Статут - це не правочин, а локальний нормативний акт. Але виникає цей акт внаслідок правочину, змістом якого є засновницьке волевиявлення.

Затвердженого Кабінетом Міністрів України, що після його прийняття учасниками стає установчим документом.

Модельний статут - типовий установчий документ, затверджений Кабінетом Міністрів України, який використовується для створення та провадження діяльності юридичних осіб відповідних організаційно-правових форм, містить встановлені законом правила, що регулюють правовий статус, права, обов’язки та відносини, які пов’язані зі створенням, управлінням та провадженням господарської діяльності відповідних юридичних осіб.

Якщо корпоративне підприємство створюється та діє на підставі модельного статуту в рішенні про його створення, яке підписується усіма засновниками, зазначаються відомості про його найменування, мету і предмет господарської діяльності, а також інформація про провадження діяльності на основі модельного статуту.

Засновницький договір - це договір, за яким сторони (засновники) зобов’язуються створити корпоративне підприємство, визначають умови сумісної діяльності, передачі підприємству свого майна та участі в його діяльності.

Мета засновницького договору - зафіксувати засновницьке волевиявлення сторін договору та умови створення конкретного корпоративного підприємства.

До установчих документів слід віднести і меморандум (одноособову заяву). Згідно із ст. 134 ЦК України меморандум є установчим документом командитного товариства, створеного одним повним учасником.

Якщо внаслідок виходу, виключення чи вибуття у командитному товаристві залишився один повний учасник, засновницький договір переоформляється в одноособову заяву, підписану повним учасником.

Рішення про створення корпоративного підприємстваблизьке за своїм правовим значенням до установчих документів.

Рішення про створення корпоративного підприємства фіксує волевиявлення засновника, але на відміну від установчих документів, не закріплює його структуру і правовий статус.

При створенні корпоративних підприємств найбільш поширеними є рішення установчих зборів. Такі рішення фіксуються протоколами цих зборів.

Рішення про створення корпоративного підприємства фіксується, як правило окремим документом. Для приватного підприємства є виняток: затвердження статуту засновником саме по собі вже свідчить про його волевиявлення, а тому в цьому випадку законодавець не вимагає складення рішення про створення юридичної особи як окремого документа.

Законодавством встановлюють такі вимоги щодо форми установчих документів корпоративного підприємства:

1) обов’язкова письмова форма;

2) підписання усіма засновниками, якщо інше не передбачено законом;

3) у випадках, передбачених законом, вони повинні бути погоджені з відповідними органами державної влади.

 

18. СТАДІЇ СТВОРЕННЯ КОРПОРАТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ.

Створення корпоративних підприємств - складний процес, який можна поділити на чотири стадії:

1. ініціативна. На ініціативній стадії визначається мета створення корпоративного підприємства, формується склад засновників (команда партнерів), розробляється бізнес-план майбутньої підприємницької діяльності та ін.

2. організаційна - Зокрема, обирається організаційно-правова форма юридичної особи, розробляються і затверджуються установчі документи, підшукується приміщення для розташування корпоративного підприємства, обирається найменування, скликаються установчі збори, формуються органи управління;

3. легалізаційна - На цій же стадії підприємство стає на облік в органах Міністерства доходів і зборів України, Пенсійного фонду України;

4. пост легалізаційна. На постлегалізаційній стадії корпо-ративне підприємство відкриває поточний рахунок, виготовляє печатку.

Корпоративне підприємство стає юридичною особою внаслідок наявності юридичного складу з двох юридичних фактів:

1. волевиявлення засновників. Саме вони визначають мету корпоративного підприємства, закріплюють його організаційну структуру, затверджують установчі документи, у необхідних випадках формують майнову базу;

2. легалізація (здійснюється шляхом державної реєстрації).

Державна реєстрація корпоративного підприємства - засвідчення факту створення або припинення корпоративного підприємства, а також вчинення інших реєстраційних дій, які передбачені законом, шляхом внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру.

Порядок проведення державної реєстрації корпоративних підприємств включає, зокрема:

- перевірку комплектності документів, які подаються державному реєстратору, та повноти відомостей, що вказані в реєстраційній картці;

- перевірку документів, які подаються державному реєстратору, на відсутність підстав для відмови у проведенні державної реєстрації;

- внесення відомостей про юридичну особу або фізичну особу - підприємця до ЄДР;

- оформлення і видачу виписки з ЄДР.

Для проведення державної реєстрації корпоративного підприємства засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) такі документи:

Последнее изменение этой страницы: 2016-12-28; просмотров: 204; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.205.167.104 (0.006 с.)