Прецедентом є таке рішення органів управління корпоративного підприємства, яке мало місце хоча б один тільки раз, проте може слугувати прикладом для наступної поведінки в подібній ситуації.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Прецедентом є таке рішення органів управління корпоративного підприємства, яке мало місце хоча б один тільки раз, проте може слугувати прикладом для наступної поведінки в подібній ситуації.5. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ.

ГОСПОДАРСЬКИМИ ТОВАРИСТВАМИ ВИЗНАЮТЬСЯ ПІДПРИЄМСТВА АБО ІНШІ СУБ’ЄКТИ ГОСПОДАРЮВАННЯ, СТВОРЕНІ ЮРИДИЧНИМИ ОСОБАМИ ТА/АБО ГРОМАДЯНАМИ ШЛЯХОМ ОБ’ЄДНАННЯ ЇХ МАЙНА І УЧАСТІ В ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА З МЕТОЮ ОДЕРЖАННЯ ПРИБУТКУ.

Господарські товариства можуть бути різних видів та форм.

Одним з основних критеріїв класифікації господарських товариств є організаційно-правова форма.

Організаційно-правова форма товариства - це законодавчо закріплений тип товариства, для якого встановлено певний правовий режим організації, діяльності та припинення.

В залежності від організаційно-правової форми товариства поділяються на:

- акціонерне товариство;

- товариство з обмеженою відповідальністю;

- товариство з додатковою відповідальністю;

- повне товариство;

- командитне товариство.

У залежності від характеру участі в діяльності господарських товариств розрізняють дві основні групи товариств:

1) персональні товариства (об’єднання осіб) - господарські товариства, в яких домінують особисті елементи (повні товариства, командитні товариства).

2) об’єднання капіталів - господарські товариства, в яких домінуючими є майнові елементи (АТ, ТОВ, ТДВ).

У залежності від правових підстав виникнення товариств розрізняють:

1) договірні товариства - в основі їх створення лежить договір, що укладається між учасниками;

2) статутні товариства - основним внутрігосподарським нормативним актом, що регулює діяльність товариства, є його статут (установчий договір може укладатися, проте втрачає свою силу після проведення державної реєстрації товариства).

За характером майнової відповідальності учасників розрізняють:

- товариства, учасники яких несуть обмежену відповідальність (у межах вкладу в статутний капітал) за зобов’язаннями товариства (TOB, АТ);

- товариства, учасники яких ризикують не тільки своїми вкладами до статутного капіталу, але й несуть додаткову відповідальність по зобов’язаннях товариства (ТДВ);

- товариства, учасники яких несуть повну відповідальність по боргах товариства всім належним їм майном (ПТ, КТ).

За метою діяльності товариства поділяються на:

1) комерційні - це товариства, які здійснюють підприємницьку діяльність з метою одержання прибутку та наступного його розподілу між учасниками;

2) некомерційні - це товариства, які не мають на меті одержання прибутку для його наступного розподілу між учасниками (наприклад, фондова біржа, Національний депозитарій України).

 

6. ПОВНЕ ТОВАРИСТВО.

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО Є ВИДОМ КОРПОРАТИВНОГО ПІДПРИЄМСТВА, ЯКЕ УТВОРЮЮТЬСЯ ДВОМА АБО БІЛЬШЕ ЗАСНОВНИКАМИ ЗА ЇХ СПІЛЬНИМ РІШЕННЯМ НА ПІДСТАВІ УКЛАДЕНОГО МІЖ НИМИ ДОГОВОРУ, ДІЄ НА ОСНОВІ ОБ’ЄДНАННЯ МАЙНА ТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАСНОВНИКІВ (УЧАСНИКІВ), ЇХ СПІЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ НА ОСНОВІ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ, УЧАСТІ ЗАСНОВНИКІВ (УЧАСНИКІВ) У РОЗПОДІЛІ ДОХОДІВ ТА УЧАСТІ У РОЗПОДІЛІ РИЗИКІВ У ЯКОСТІ СОЛІДАРНОЇ ДОДАТКОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗОБОВ’ЯЗАННЯМИ ПІДПРИЄМСТВА ВСІМ СВОЇМ МАЙНОМ.

СТВОРЕННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА. Повне товариство створюється фізичними та/або юридичними особами. До того ж, Господарським кодексом ч. 7 ст. 80 передбачено, що учасниками повного товариства можуть бути лише особи, зареєстровані як суб’єкти підприємництва. Цивільним кодексом України (ч. 2 ст. 114) встановлено обмеження мінімальної кількості учасників повного товариства, двома або більше учасниками, також одна і та ж особа може бути засновником тільки одного повного товариства.

Процедура створення повного товариства складається з двох етапів: підготовчого етапу та етапу державної реєстрації. Для створення повного товариства необхідне додержання таких умов: укладення засновницького договору між учасниками повного товариства, який є його єдиним установчим документом та реєстрація цього договору уповноваженим на те державним органом.

Засновницький договір містить відомості про найменування повного товариства, предмет і цілі його діяльності, склад засновників та учасників, управління діяльністю товариства та участі в ньому засновників, порядок вступу до товариства та виходу з нього,розмір та склад складеного капіталу, розмір частки кожного учасника, порядок зміни часток кожного з учасників у складеному капіталі товариства, розподіл прибутків та збитків, порядок внесення змін до установчих документів, умови його реорганізації та ліквідації, а також інші відомості.

Засновницький договір має бути викладений письмово, прошитий, пронумерований та підписаний учасниками або уповноваженими особами.

Повне товариство має своє найменування. Найменування повного товариства має містити імена (найменування) всіх його учасників, слова «повне товариство», або містити ім’я (найменування) одного чи кількох учасників із додаванням слів «і компанія» , а також «повне товариство».

Складений капітал повного товариства формується за рахунок вкладів учасників. Вкладами учасників можуть виступати гроші, цінні папери, майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку й не заборонені законом у якості вкладу до складеного капіталу.

ПОРЯДОК УПРАВЛІННЯ ПОВНИМ ТОВАРИСТВОМ.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-28; просмотров: 95; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.89.204.127 (0.011 с.)