ОБСЛУГОВУЮЧІ, СПОЖИВЧІ ТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ КООПЕРАТИВИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ОБСЛУГОВУЮЧІ, СПОЖИВЧІ ТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ КООПЕРАТИВИВідповідно до завдань і характеру діяльності крім виробничих кооперативів, які розглянуто в попередньому підрозділі, в Україні діють обслуговуючі та споживчі кооперативи. За напрямами своєї діяльності зазначені види кооперативів можуть бути сільськогосподарськими, житлово-будівельними, садово-городніми, гаражними, торгово-закупівельними, транспортними, освітніми, туристичними, медичними тощо.

Обслуговуючим є кооператив, який утворюється шляхом об’єднання фізичних та/або юридичних осіб для надання послуг переважно членам кооперативу, а також іншим особам з метою провадження їх господарської діяльності.

Споживчим є кооператив, який утворюється шляхом об’єднання фізичних та/або юридичних осіб для організації торговельного обслуговування, заготівель сільськогосподарської продукції, сировини, виробництва продукції та надання інших послуг з метою задоволення потреб його членів.

У зв’язку з тим, що порядок утворення, принципи діяльності, правовий режим майна, членство та управління в обслуговуючих і споживчих кооперативах від виробничих кооперативів майже не відрізняються, в цьому підрозділі зупинимося на розгляді тих особливостей, які притаманні лише обслуговуючим і споживчим кооперативам.

По-перше: якщо особиста трудова участь є необхідною умовою членства у виробничому кооперативі, а її припинення за приписами статті 13 Закону України «Про кооперацію» тягне припинення членства, то членство в обслуговуючих і споживчих кооперативах з обов’язковою трудовою участю в них не пов’язується.

З цього впливає друга особливість обслуговуючих і споживчих кооперативів, що полягає в тому, що їхніми членами можуть бути не лише фізичні, а також і юридичні особи, які беруть участь у діяльності цих кооперативів через своїх представників (7 Закону України «Про кооперацію»).

По-третє: ст. 14 Закону України «Про кооперацію» в обслуговуючих і споживчих кооперативах передбачається можливість асоційованого членства. Асоційованим членом може бути фізична та юридична особа, яка внесла пайовий внесок і користується лише правом дорадчого голосу.

По-четверте: на відміну від виробничих кооперативів, які провадять свою господарську діяльність лише з метою одержання прибутку, обслуговуючі та споживчі кооперативи утворюються та здійснюють свою діяльність без цієї мети (ст. 23 Закону України «Про кооперацію»).

Сільськогосподарським кооперативом є юридична особа, утворена фізичними та/або юридичними особами, що є товаровиробниками, на засадах добровільного членства та об’єднання майнових пайових внесків для спільної виробничої діяльності у сільському господарстві та обслуговування переважно членів кооперативу(ст. 1 Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію»).

Членом сільськогосподарського кооперативу є спеціальний суб’єкт - сільськогосподарський виробник, яким може бути як фізична, так і юридична особа незалежно від форм власності та господарювання.

Виходячи з цілей, завдань і характеру діяльності сільськогосподарські кооперативи поділяються на виробничі та обслуговуючі(ст. 2 Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію»).

Сільськогосподарські виробничі кооперативи утворюються для спільного виробництва продукції сільського, рибного і лісового господарства на засадах обов’язкової трудової участі у процесі виробництва.

Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи створюються лише для надання комплексу послуг, пов’язаних з переробкою та збутом продукції рослинництва, тваринництва, лісівництва і рибництва переважно членам кооперативу, а також іншим особам з метою провадження їх сільськогосподарської діяльності.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-28; просмотров: 199; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.212.120.195 (0.006 с.)