Повідомлення про проведення загальних зборів АТ та їх порядок денний здійснюється у строк не пізніше ніж за ЗО днів до дати їх проведення (ч.І ст. 35 Закону про АТ). 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Повідомлення про проведення загальних зборів АТ та їх порядок денний здійснюється у строк не пізніше ніж за ЗО днів до дати їх проведення (ч.І ст. 35 Закону про АТ).Повідомлення про проведення загальних зборів АТ та їх порядок денний здійснюється шляхом:

1) надіслання кожному акціонеру письмового повідомлення про проведення загальних зборів АТ та їх порядок денний.

2) публікації в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів.

3) надіслання повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій це товариство пройшло процедуру лістингу (для публічних АТ).

4) розміщення інформації, яка міститься у повідомленні про проведення загальних зборів, на власній веб-сторінці в мережі Інтернет (для публічних АТ).

5) розміщення інформації, яка міститься у повідомленні про проведення загальних зборів, у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР.

Зокрема, повідомлення про проведення загальних зборів АТ має містити такі дані:

1) повне найменування та місцезнаходження АТ;

2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів;

3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;

4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;

5) перелік питань, що виносяться на голосування;

6) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

 

42. ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА.

У загальних зборах АТ можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники (ч. 1 ст. 34 Закону про АТ).

На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні:

- представник аудитора товариства;

- посадові особи товариства незалежно від володіння ними акціями цього товариства;

- представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу (ч. 1 ст. 34 Закону про АТ).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах AT, після його складення заборонено (ч. 2 ст. 34 Закону про AT).

Згідно частини першої статті 238 ЦКУ, представник може бути уповноважений на вчинення лише тих правочинів, право на вчинення яких має особа, яку він представляє.

Отже, фізична особа може реалізувати свої права щодо участі у загальних зборах через уповноваженого нею представника, надавши йому в тому числі й право на участь у загальних зборах від імені довірителя».

Фізичні особи - акціонери можуть брати участь у загальних зборах особисто або через своїх представників, які здійснюють свої повноваження на підставі довіреності.

Представником акціонера на загальних зборах АТ може бути (ч. 1 ст. 39 Закону про АТ):

- фізична особа;

- уповноважена особа юридичної особи;

- уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Юридичні особи — акціонери беруть участь у загальних зборах виключно через своїх представників. Представником юридичної особи - акціонера може бути її керівник або інша особа, наділена правом представляти інтереси юридичної особи - акціонера на загальних зборах, на підставі довіреності, виданої від імені юридичної особи, за підписом її керівника, скріпленим печаткою юридичної особи.

Представником акціонера — держави чи територіальної громади може бути уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах АТ може посвідчуватися (ч. З ст. 39 Закону про АТ):

- реєстратором;

- депозитарієм;

- зберігачем;

- нотаріусом;

Последнее изменение этой страницы: 2016-12-28; просмотров: 145; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.91.0.112 (0.007 с.)