КОРПОРАТИВНЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВОМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

КОРПОРАТИВНЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВОЗа змістом ст. 113 ГК корпоративним приватним підприємством є підприємство, що діє на основі приватної власності двох або більше громадян, іноземців, осіб без громадянства та їх праці чи з використанням найманої праці.

Господарсько-правовий статус. Корпоративне приватне підприємство (далі - Підприємство) є самостійним суб’єктом господарювання, створеним більше ніж двома фізичними особами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої не забороненої законом господарської діяльності.

Підприємство є суб’єктом права, який створюється для здійснення як підприємницької, так і некомерційної господарської діяльності.

Підприємство вважається суб’єктом права колективної форми власності, оскільки утворюється на основі об’єднання майна та трудової діяльності засновників; їх спільного управління справами, на основі корпоративних прав, у тому числі через органи, що ними створюються; участі засновників у розподілі доходів та ризиків підприємства.

Структура підприємства. У складі підприємства можуть утворюватися виробничі структурні підрозділи (виробництва, цехи, відділення, дільниці, бригади, бюро, лабораторії тощо), а також функціональні структурні підрозділи апарату управління (управління, відділи, бюро, служб тощо).

Майно підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі. Джерелами формування майна підприємства є: грошові та матеріальні внески засновників; доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, інших видів господарської діяльності; доходи від цінних паперів; кредити банків та інших кредиторів; капітальні вкладення і дотації з бюджетів; майно, придбане в інших суб’єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку; інші джерела, не заборонені законодавством України.

Управління підприємством здійснюється відповідно до установчих документів на основі поєднання прав власників щодо господарського використання свого майна і участі в управлінні трудового колективу. Власники здійснюють свої права щодо управління підприємством через уповноважені ними органи. Для керівництва господарською діяльністю підприємства власники обирають керівника, з яким укладається контракт. Керівник є повноважним представником підприємства у відносинах з іншими суб’єктами та діє без доручення.

Трудовий колектив підприємства складають громадяни, які беруть участь у його діяльності на основі трудового договору або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з підприємством. Повноваження трудового колективу щодо участі в управлінні підприємством встановлюються статутом, з урахуванням вимог чинного законодавства України, зокрема, закону про трудові колективи.

 

ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Фермерське господарство є формою підприємництва громадян з метою виробництва, переробки та реалізації товарної сільськогосподарської продукції (ст. 114 ГК).

Фермерське господарство може бути створене одним громадянином України або кількома громадянами України, які є родичами або членами сім’ї. Фермерське господарство є юридичною особою, діє на основі статуту, має своє найменування, печатку і штамп.

Головним принципом діяльності фермерського господарства є самоокупність. Фермерське господарство самостійно визначає напрями своєї діяльності та спеціалізацію, організує виробництво сільськогосподарської продукції, її переробку та реалізацію, на власний розсуд та ризик підбирає партнерів з економічних зв’язків у всіх сферах діяльності, у тому числі іноземних.

Майно фермерського господарства належить йому на праві власності.

Головою фермерського господарства є його засновник або інша визначена в статуті особа.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-28; просмотров: 154; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.227.97.219 (0.006 с.)