ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Present Perfect Progressive (Continuous)(теперішній перфектно-тривалий час)

Present Perfect Progressive (Continuous) виражає дію , що тривала протягом певного часу до моменту мовлення. Present Perfect Continuous утворюється з допоміжного дієслова to be вPresent Perfectта дієприкметника теперішнього часу основного дієслова.

У питально- заперечній формі перше допоміжне дієслово ставиться перед підметом, а частка not – після підмета: Have they not been playing?

стверджувальна форма питальна форма заперечувальна форма
I have been playing.   He/shehas been playing. Wehave been playing. Youhave been playing. Theyhave been playing. Have I been playing? Havehe/she been playing? Havewebeen playing? Haveyoubeen playing? Havetheybeen playing? I have not been playing. He/shehas not been playing. We have not been playing. You have not been playing. They have not been playing.

В усному мовленні вживаються такі ж самі скорочення, як і в Present Perfect. Стверджувальна форма: I’ve been playin; He’s been playing.

Питально- заперечна форма: Haven’t you been playing?

Вживання Present Perfect Continuous

1.Present Perfect Continuous вживається для вираження дії, що почалася в минулому і тривала протягом певного періоду, або все ще продовжується в цей момент, або щойно закінчилася:

I ‘ve been working here for five years.

He’s been waiting for her for twenty minutes.

2. Present Perfect Continuous може вживатися без вказівки на тривалість дії:

What have you been reading. Що ви читали?

- На період тривалості дії вказують обставини часу, часто з прийменникомfor:

For the past two years he’s been Протягом останніх двох waiting for onlyone thing. років він чекав лише

одного.

- Дії , які повторюються, якщо вони розглядаються як безперервний процес:

I have been writing letters Я писав листи після since breakfast сніданку.

3. Present Perfect Continuous вживається в питальних реченнях з питальними словами since when, how long що безпосередньо передує моменту мовлення.

Since when has he been З якого часу він investigating this crime? розслідує цей злочин?

4. З дієсловами, що не вживаються з часами групи Continuous, замість Present Perfect Continuous вживається Present Perfect:

Я haven’t seen you for ages. Я дуже давно тебе не

бачив.

I’ve been at home all the time. Я весь цей час був дома.

 

Past Perfect Progressive (Continuous)

(минулий перфектно-тривалий час)

Past Perfect Progressive (Continuous) утворюється з допоміжного дієслова to be в Past Perfect та дієприкметника теперішньго часу основного дієслова. Дієслово в Past Perfect Continuous не змінюється за особами: I (he, she, it, we, you, they) had been playing.

Past Perfect Progressive (Continuous) виражає тривалу дію, яка почалася до якогось моменту в минулому і або продовжувалася в цей момент, або закінчилася безпосередньо перед ним. Час тривалості дії або її початок вказується так само, як і в реченнях з дієсловом у Present Perfect Continuous, але здебільшого час тривалості дії зазначається. He said he had been looking for his keys for an hour. – Він сказав, що годину шукав ключі.

З дієсловами, що не вживаються з часами групи Continuous, замість Past Perfect Continuous вживається Past Perfect: When we came to see Ann, she had been ill for five days.- Коли ми прийшли провідати Аню, вона вже п’ять днів хворіла.

 

 

стверджувальна форма питальна форма заперечувальна форма
I had been playing. He/shehad been playing. Wehad been playing. Youhad been playing. Theyhad been playing. Had I been playing? Hadhe/she been playing? Hadwebeen playing? Hadyoubeen playing? Hadtheybeen playing? I had not been playing. He/she not had been playing. We not had been playing. You not had been playing. They not had been playing.

UNIT VII

Последнее изменение этой страницы: 2016-12-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.146.10 (0.006 с.)