ТОП 10:

Серед пропонованих вправ синтетичного характеру з використанням складових таблиць знайдіть зайве.ü Зіставити злиття, які розрізняються одним звуком.

Вкажіть правильну із відповідей.

Завдання до читання слів у колонках: а) знайдіть і прочитайте слова з виучуваним звуком; б) знайдіть і прочитайте слова з однаковим звуком; в) знайдіть і прочитайте слова з наголосом на першому складі – відносять до завдань:

ü Фонетико-графічного характеру.

Вкажіть правильну із відповідей.

Завдання до читання слів у колонках: а) знайдіть і прочитайте слова, що відповідають на питання який? б) знайдіть і прочитайте слова, які відповідають на питання що? є завданнями:

 

ü Граматичного характеру.

 

Вкажіть правильну із відповідей.

Завдання до читання слів у колонках: а) знайдіть і прочитайте слова, що означають назви рослин; б) знайдіть і прочитайте слова, що означають назви тварин – є завданнями:

ü Лексичного характеру.

 

Серед супровідних завдань, фонетико-графічного характеру до читання колонок слів сторінки Букваря, знайдіть зайве.

ü Знайдіть і прочитайте слова, що відповідають на питання хто?

 

18. Серед супровідних завдань лексичного характеру до читання колонок слів сторінки Букваря знайдіть зайве:

 

ü Прочитайте слова, які вказують на те, що діти робили.

 

19. Серед супровідних завдань граматичного характеру до читання колонок слів сторінки Букваря знайдіть зайве:

 

ü Знайдіть і прочитайте слова, що є назвами рослин.

 

Серед вказаних прийомів пояснення лексичного значення слів, знайдіть зайве.

ü Логічне доповнення речень на основі протиставлення.

 

Знайдіть зайве серед словниково-логічних вправ.

ü Елементарне логічне визначення предмета через вказівку на видову або родову назву та його істотну ознаку.

 

22. Вкажіть, чи в букварний період навчання грамоти учні спостерігають за інтонацією розповідних, питальних, спонукальних, а також окличних речень (без термінів)?

 

ü Так.

 

Вкажіть, чи в букварний період навчання грамоти першокласники вчаться правильно інтонувати речення, у кінці яких стоять різні розділові знаки?

 

ü Так.

 

Вкажіть, чи першокласники розпізнають в усному мовленні і на письмі прийменники, сполучники, частки як окремі слова?

 

ü Розпізнають, без уживання термінів.

 

Викресліть зайве.

Першокласники навчаються будувати зв’язні висловлювання:

 

ü Самостійно, без допоміжних матеріалів.

 

Доповніть перелік.

У букварний період навчання грамоти розрізняють такі основні типи уроків:

1. Урок опрацювання нової літери.

2. Урок закріплення.

3. Урок повторення вивчених букв.

 

Вставте пропущене.

 

Відповідно до програмових вимог (1-2 класи) у букварний період передбачається формування і розвиток уміння:

· Писати під диктовку букви, склади, слова, вимова і написання яких збігаються;

· Списувати рукописні склади, слова, речення;

· Записувати рукописними буквами друковані літери, склади, невеликі слова.

 

Вставте пропущене.

У букварний період навчання грамоти у першокласників формують вміння поєднувати букви у процесі письма, використовуючи такі способи поєднань: верхнє, середнє, нижнє.

 

29. У першокласників формують та розвивають вміння зберігати правильну форму, ширину, висоту букв, правильність поєднань під час письма слів, речень:

 

ü У букварний період.

 

Доповніть запис.

У букварний період навчання грамоти у першокласників формуються вміння писати такі розділові знаки: крапку, кому, тире, дефіс, знак оклику, та знак питання.

 

Викресліть зайве

У букварний період навчання грамоти в учнів формуються вміння писати такі розділові знаки: кома, крапка, тире, (двокрапка), дефіс, знак оклику і знак питання.

Вкажіть правильну відповідь

ü У програмі (1-2 кл.) зазначається, що опанування письма великих ліній (літер) складної конфігурації може відбуватись не одночасно з навчанням відповідних рядкових (малих) букв, а з певним інтервалом.

Вкажіть, який із пропонованих варіантів є правильним.

ü Програмою (1-2 кл.) не передбачене обов’язкове навчання першокласників безвідривного письма, за винятком деяких випадків.

Вставте пропущене

Поєднання з овальними і півовальними елементами відбувається за допомогою коротких прямих чи вигнутих ліній.

Викресліть зайве

У букварний період навчання грамоти на уроках письма застосовують такі види робіт:

ü Списування слів із вставленням пропущених літер

36. Вкажіть, чи потрібно примушувати ліворуких дітей до письма з нахилом

ü Не потрібно

ІІ рівень

Доповніть запис

Формування уміння читати прямі склади має спиратися на спостереження за особливостями звуків.

 

Доповніть запис

Звуковий аналіз слів здійснюється першокласниками так:

1) Діти вимовляють аналізоване слово

2) Вимовляють слово по складах, називають кількість складів

3) Вимовляють слово з наголосом, визначають наголошений склад

4) Послідовно вимовляють звуки аналізованого слова, з’ясовують їх характерні особливості (голосні, приголосні, тверді, м’які)

 

3.Проаналізуйте подані нижче завдання до читання колонок слів сторінки Букваря і розподіліть їх на 3 групи а) лексичного характеру; б) фонетико-графічного характеру; в) граматичного характеру.

1) Знайдіть і прочитайте слова з однаковою буквою? (б)

2) Знайдіть і прочитайте слова, що є назвами рослин? (а)

3) Знайдіть і прочитайте слова, які відповідають на питання хто?(в)

4) Знайдіть і прочитайте слова, де виучувана буква стоїть на початку слова? (б)

5) Знайдіть і прочитайте слова, що є назвами тварин? (а)

6) Знайдіть і прочитайте слова, що відповідають на питання який? (в)

7) Знайдіть і прочитайте односкладові слова? (б)

Проаналізуйте запропоновані види словниково-логічних вправ і прийоми пояснення лексичного значення слів і розподіліть їх на дві групи.

 

Словниково-логічні вправи:

1. Логічні доповнення речень на основі протиставлення.

2. Вилучення серед пропонованих назв зайвого.

3. Розподіл ряду видових назв між двома родовими.

 

Прийоми пояснення лексичного значення слів:

1. Елементарне логічне визначення предмета через вказівку на видову або родову назву та його істотну ознаку.

2. Добір до слова антонімів.

3. Найпростіший словотворчий аналіз, або добір спорідненого слова.

 

5.Запропоновані типи уроків періоду навчання грамоти класифікуйте за самостійно обраними ознаками.

1) За основним предметом навчання:

- ­­Уроки читання,

- уроки письма.

 

2) За періодом навчання:

- ­уроки добукварного періоду,

- уроки післябукварного періоду,

- уроки букварного періоду.

 

3) За наявністю чи відсутністю нової теми:

- урок на опрацювання нової літери,

- урок закріплення

- урок повторення вивчених букв.

 

Розташуйте в логічній послідовності запропоновані технічні етапи формування графічної навички письма, що відображенні у зошиті для письма і розвитку мовлення

· Підготовчі вправи для письма (1)

· Відпрацювання плавного, ритмічного письма (6)

· Письмо буквосполучень, складів, слів (5)

· Засвоєння основних елементів літер (2)

· Письмо окремих рядкових букв (3)

· Засвоєння правил поєднання букв (4)

 

 

Вставте пропущене

У букварний період навчання грамоти першокласників формуються вміння впізнавати і писати кожну букву алфавіту – друковану, рукописну, велику, малу.

 

Вставте пропущене.

У букварний період навчання грамоти в учнів формуються вміння поєднувати букви у процесі письма, використовуючи такі способи поєднань: 1) верхнє, середнє, нижнє; 2) безвідривне, відривне.

 

Вставте пропущене

Письмо під такт здійснюється таким чином: основні елементи (штрихи), що пишуться зверху вниз або зліва направо, виконуються під рахунок раз всі інші елементи, які пишуться знизу вверх, виконуються під рахунок і.

 

Вставте пропущене.

У букварний період навчання грамоти учні засвоюють такі основні елементи літер:

· Пряму паличку коротку і довгу.

· Пряму паличку із заокругленням вгоріі внизу.

· Палички з петлями верхньою і нижньою.

· Півовали лівий і правий.

· Овал.

Вставте пропущене.

У букварний період навчання грамоти у першокласників формують вміння зіставляти графічну форму друкованих і рукописних рядкових і великихбукв.

Вставте пропущене.

У букварний період в учнів формуються вміння писати такі розділові знаки: крапку, кому, тире, дефіс,знак оклику та знак питання.Последнее изменение этой страницы: 2016-08-06; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.8.46 (0.007 с.)