ТОП 10:

Із пропонованих видів робіт вкажіть ті, що не практикуються на узагальнюючих уроках читання.1. Повторювально-узагальнюючі бесіди.

2. Переказування.

ü Читання невідомого тексту.

ü Бесіда за змістом твору.

5. Різні вики читання за книгою і напам’ять.

6. Вікторини літературні ігри.

ü Багаторазове перечитування тексту.

8. Розповіді учнів.

9. Дискусії.

10. Творчі вправи.

11. Розповідь учителя.

Вкажіть зайві серед етапів узагальнюючого уроку читання.

ü 1.Перевірка домашнього завдання.

2. Повідомлення теми, цілі і завдань уроку.

ü Сприйняття нового навчального матеріалу.

ü Осмислення навчального матеріалу.

5. Повторення і систематизація вивченого на попередніх уроках.

6. Підсумки уроку.

7. Повідомлення домашнього завдання.

Розподіліть між учителем і учнями зазначені нижче завдання підготовки до узагальнюючих уроків читання.

1. Визначити мету і зміст уроку.

2. Накреслити план проведення уроку.

3. Підготувати малюнки, вироби з пластиліну.

4. Вивчити напам’ять вірші, уривки з творів, прислів’я, загадки.

5. Прочитати додаткову літературу.

6. Прочитати записи від спостережень на екскурсії.

7. Визначити обсяг і характер завдань.

8. Підібрати ілюстрації.

9. Продумати систему застосування наочності.

ТЕМА 5. МЕТОДИКА ПОЗАКЛАСНОГО ЧИТАННЯ

І рівень

Виберіть правильну відповідь.

Сформована у читача здатність до цілеспрямованого індивідуального осмислення і засвоєння книги до читання, в процесі читання і після читання книги з метою досягти повноцінного її прочитання – це …

ü Тип правильної читацької діяльності.

2. Читацька самостійність.

Вкажіть правильну із відповідей.

Якість особистості, яка характеризується наявністю у читача мотивів, що спонукають його звертатись до книг, і системи знань, умінь та навичок, які дозволяють йому з найменшою затратою сил і часу реалізувати свої запити відповідно до суспільної чи особистої необхідності – це …

1.Тип правильної читацької діяльності.

ü Читацька самостійність.

Допишіть назву методу.

Основним методом уроків позакласного читання є метод читання-розгляду.

Вкажіть вид читання.

Індивідуальне спілкування дитини з колом доступних книжок чи обраною для читання книгою без допомоги вчителя чи іншого кваліфікованого читача – це читання самостійне.

Вкажіть правильну із відповідей.

Листок паперу розміром як розгорнута книга, який з’єднує оправу з книжковим блоком – це …

ü Форзац.

6. Вкажіть правильну із відповідей.

Листок книги, на якому містяться усі відомості, необхідні для розпізнання змісту книги і для зручності відшукання її серед інших книг – це…

ü Титульний листок.

Вкажіть правильну відповідь.

Етап навчання дітей читацької азбуки, який має на меті викликати і сформувати інтерес до книги як цікавого об’єкта, привчити дітей думати над книгою – це…

ü Підготовчий етап.

2. Початковий етап.

3. Основний етап.

Вкажіть, як часто проводяться заняття з дитячою книгою на підготовчому етапі формування дитини-читача.

1. Один раз на тиждень.

2. Один раз на два тижні.

3. Один раз на місяць.

Вкажіть, якою повинна бути структура заняття з дитячою книгою на підготовчому етапі формування читацької самостійності.

ü Стабільною.

Нестабільною.

Вкажіть правильну відповідь.

Дитячу книгу на заняття підготовчого етапу формування читацької самостійності.

ü Добирає вчитель.

2. Приносять діти.

3. Підбирає бібліотекар.

Вкажіть правильну відповідь.

На кожному занятті підготовчого етапу учні під керівництвом учителя всебічно вивчають…

ü Одну дитячу книгу.

2. Дві книги.

3. Кілька книг.

Вкажіть, на якому з етапів формування читацької самостійності приблизно третину книг для занять повинні складати книжки-розгортки, книжки-малюнки, книжки-іграшки.

ü Підготовчий.

2. Початковий.

3. Основний.

Виберіть правильну із відповідей .

Етап накопичення рівня мінімального літературного розвитку і випробування дітьми сил в самостійному читанні різних книг під керівництвом учителя – це…

1. Підготовчий.

ü Початковий.

3. Основний.

Вкажіть як часто проводяться уроки позакласного читання початкового етапу формування читацької самостійності.

Один раз на тиждень.

ü Один раз на два тижні.

Один раз на місяць.

Вкажіть правильну відповідь.

Дитячу книгу на урок позакласного читання початкового етапу.

ü Добирає вчитель.

2. Приносять діти.

3. Підбирає бібліотекар

Вкажіть правильну відповідь.

На кожному уроці позакласного читання початкового етапу учні всебічно вивчають.

1.Одну книжку.

ü Дві книжки.

3. Декілька книжок.

Вкажіть правильну відповідь.

Читання-розгляд учнями книжки-колективки на уроці позакласного читання початкового етапу починається

1. Колективною роботою.

2. Індивідуальною роботою.

Вкажіть правильну відповідь.

На уроці позакласного читання початкового етапу для колективної роботи під керівництвом вчителя використовують книги

1. Типового оформлення.

ü Нетипового ( ускладненого) оформлення.

Вкажіть, який урок має на меті продемонструвати читацькі досягнення учнів за чверть і служить об’єктивним показником ефективності керівництва дитячим читанням для учителя.

1. Урок-гра.

ü Урок-ранок.

3. Усний журнал.

20. Вкажіть , до якого типу належить описаний урок початкового етапу навчання роботи з дитячою книгою, в ході якого для одночасної самостійної роботи на уроці учням пропонують різні твори, або навіть різні книги, але об’єднані однією темою або про того самого героя.

1. Типовий урок.

ü Урок перехідного типу.

3. Нестандартний урок.

Вкажіть, на якому етапі формування читацької самостійності проводиться урок ознайомлення з періодичною пресою.

1. Підготовчий етап.

2.Початковий етап.

ü Основний етап.

Вкажіть етап формування читацької самостійності.

Етап, що має на меті формувати в учнів звичку, потребу самостійно і свідомо вибирати й систематично, за всіма правилами читати потрібні й доступні книги без нагляду вчителя, а орієнтуючись на ознаки, ним запропоновані, та власні читацькі можливості і вподобання, а також на досвід, набутий до моменту читання – це власне основний етап.

Вкажіть, як часто проводяться уроки позакласного читання на основному етапі.

ü Один раз на два тижні.

Вкажіть, хто добирає книги на урок позакласного читання основного етапу формування читацької самостійності.

1. Вчитель.

ü Учні.

3. Вчитель і учні.

Виберіть правильну відповідь.

Більша частина навчальної діяльності з дитячими книгами на основному етапі здійснюється учнями

1. В класі на уроці.

ü В позаурочний час (вдома, у бібліотеці)

26. Вкажіть, якому з типів уроків відповідає така структура: 1) групові виступи учнів за планом,заздалегідь визначеними учителем; 2) розповідь учителя про нові книги чи можливості їх використання при організації дозвілля; 3) літературні ігри чи конкурси з вибраної теми.

1. Урок-гра.

2. Урок-звіт.

3. Усний журнал.

Вкажіть етап формування читацької самостійності.

Етап формування в дітей читацьких переваг та інтересів на основі набутого ( в попередніх класах) літературного розвитку, знання книг, умінь і навичок з ними самостійно поводитись це заключний етап.

Вкажіть, на якому етапі навчання роботи з дитячою книжкою проводиться усний журнал.

1. 2 клас.

2. 3 клас.

ü 4 клас.

Виберіть правильну відповідь.

Форма дитячої читацької самодіяльності, ініціативи, що вбирає в себе цікавий літературно-публіцистичний матеріал, який накопичився в учнів у процесі самостійного читання за чверть і не був реалізований на уроках позакласного читання – це…

1. Урок-звіт.

2. Урок-гра.

ü Усний журнал.

ІІ рівень

1. Доповніть перелік елементів книги:

Обкладинка,оправа, суперобкладинка, корінець, форзац, титульний листок…______________________________________________

Доповніть перелік книг.

За форматом розрізняють дитячі книги: великоформатні,середнього формату, малого формату, нестандартні, фігурні.

3. Доповніть перелік видів книг, які вчать гратися, діяти :

Книжка-іграшка, книжка-театр, книжка-розмальовка, книжка-оповідка, книжка-розгортка, книжка-картинка.Последнее изменение этой страницы: 2016-08-06; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.208.132.33 (0.009 с.)