ТОП 10:

За допомогою стрілок покажіть відповідність між вказаними поняттями і схематичними позначенням.1. Схема речення. _ ___ __.

2. Складова модель слова.

3. Звуко-складова модель слова.

 

За допомогою стрілок покажіть відповідність між вказаними поняттями та їх символічними позначками.

1. Голосний звук. О

2. Приголосний твердий. -

3. Приголосний м’який =

Доповніть запис.

Відповідно до вимог Програми (1-2 класи) у добукварний період навчання грамоти необхідно розвивати усне мовлення першокласників (уміння слухати-розуміти усні висловлювання, уміння говорити); формувати елементарні аналітико-синтетичні вміння у роботі над текстом, реченням, словом, звуками мовлення; готувати дитину до письма.

Доповніть запис.

Відповідно до чинних в Україні стандартів у 1 класі використовуються зошити з графічною сіткою № 1 -у дві горизонтальні лінії з похилими лініями, де висота робочого рядка - 4 мм; відстань між верхньою (нижньою) рядковою та верхньою (нижньою) міжрядковою - 6 мм, а між похилими лініями - 25 мм; кут нахилу між похилою і рядковою лінією - 65(градусів).

8. Допишіть назви ліній графічної сітки зошита №1:

1. Верхня і нижня рядкові лінії.

2. Верхня і нижняміжрядкова.

3.Похила(під кутом 65 градусів).

Доповніть запис, вказавши назви пальців.

Орієнтиром правильного утримання ручки рукою під час письма є стійке її положення при піднятому вказівномупальці. Ручка не випадає з рук, бо утримується з боків великим і середнім пальцями.

Доповніть запис.

Ручку під час письма потрібно утримувати трьома пальцями. Великийпалець тримає легко зігнутим, підтримувати ним ручку з лівого боку. Вказівнийпалець тримає легко зігнутим зверху ручки. Середнійпалець притримує ручку з правого боку. Останні два (безіменний і мезинець) пальці тримати зігнутими, не притискаючи їх до долоні. Ручку потрібно тримати не ближче як за 20 мм від кінця кульки чи пера.

Виберіть варіанти відповідей із пропонованих в дужках.

Олівець дитина притримує 3 пальцями на відстані 4-5 см від грифеля.

Доповніть запис.

Зошит потрібно класти на парту або стіл похило (з нахилом вліво) так, щоб нижній лівий кут сторінки, на якій пише учень, знаходився навпроти середини грудей, а верхній правийбув трохи відхилений від середини грудей.

Доповніть запис.

Перевірити, чи відстань від очей до парти під час письма є правильною, учень може, спершись ліктем на парту і кінцями пальців торкнувшись вуха.

Доповніть запис.

Під час письма учень повинен сидіти прямо, не торкаючись грудьми до парти (на відстані 3-5 см від парти до грудей). Плечі учня мають бути на горизонтальномурівні. Голова і тулуб повинні бути нахилені трішки вперед так, щоб бачити написане (відстань від очей до парти має дорівнювати 30-35см). Руки учня повинні лежати на парті так, щоб лікті трохи виступали за край парти. Ноги мають бути зігнуті в колінах під прямим кутом (підколінна западина не торкається сидіння) і стояти на підніжці парти чи повною ступнею на підлозі.

Тема 3. Букварний період навчання грамоти

I рівень

1. Учні засвоюють відповідність позначення звука буквою і, навпаки, «озвучення» букв.

ü У букварний період навчання грамоти

Вкажіть правильну відповідь.

Першокласники оволодівають початковими уміннями читати за букварем:

ü У букварний період

Знайдіть зайве

Відповідно до програмових вимог протягом букварного періоду першокласники оволодівають:

ü Формуються в учнів початкові уявлення про речення, слово, звуки мовлення, склад, наголос.

4. Яку нову мовну одиницю вивчають учні в букварний період?

ü Букву

З урахуванням якого принципу розміщені букви у сучасних букварях?

ü Частотність вживання літер в українському письмі

Вставте пропущене слово.

Порядок розміщення літер в сучасних букварях відбувається з урахуванням частотностіїх в українському письмі.

Доповніть запис.

На початковому етапі формування в першокласників уміння читати основною одиницею читання є складу його найпростішому вияві.

Виберіть правильну відповідь.

Сформувати в першокласнику уміння читати прямі склади ( злиття «пг», «п’г») є найголовнішим завданням…

ü 1-го етапу букварного періоду.

9. Виберіть правильну відповідь:

Поступовий перехід до складового способу читання слів із збігом приголосних є важливим завданням…

ü Другого етапу букварного періоду.

На якому етапі букварного періоду учні вивчають ряд букв, що позначають голосні звуки (а,о,у,и,і )?

ü На першому етапі букварного періоду.

На якому етапі букварного періоду учні оволодівають читанням слів з буквами я,ю,є,ї ?

ü Правильної відповіді немає (3 етап)

Заповніть пропуск.

Одночасно-паралельне опрацювання парних твердого і м’якого приголосних на уроках навчання грамоти сприяє розвитку в дітей орієнтації на букву голосного звуку в складі, тобто усвідомленню складового принципу українського письма.Последнее изменение этой страницы: 2016-08-06; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.22.210 (0.006 с.)