ТОП 10:

Із пропонованих варіантів виберіть лише способи виправлення помилок читання.1. Учень читає за складами , записує на дошці.

ü Учень виділяє важкі для вимови слова.

3. Учитель ставить перед ним запитання , яке підкаже учневі правильне прочитання слова.

4. Учитель залучає інших учнів до роботи над усуненням неточностей прочитаного.

5. Учитель сам виправляє неточність .

ü Учитель пояснює значення окремих слів.

8. Із пропонованих варіантів виберіть правильні. Для запам’ятовування правильної вимови рекомендується:

ü Давати учням прислів’я, приказки

ü Заучувати з учнями лічилки , заклички.

ü Заучувати напам’ять вірші , уривки з прозових творів.

ü Практикувати літературні ігри , зокрема, у доборі рими.

5. Переглядати текст.

6. Аналізувати художні особливості твору.

Знайдіть зайве серед норм підготовчої роботи, що сприяють попередженню будь-яких порушень правильності читання.

1. Проведення бесід за малюнками, картинами.

2. Розповіді і пояснення вчителя про події , пов’язані з темою твору.

3. Аналіз слів і записування їх на дошці з подальшим прочитуванням.

4. Виділення самими учнями важких для вимови слів.

ü Бесіда за змістом твору.

ü Складання плану.

Пропущенні в тексті місця заповніть адекватними змісту поняттями.

1. Швидкість читання співвідноситься із способом читання , розуміння змісту та періодом (роком) навчання учня.

2. Темп читання мовчки перевищує показники читання вголос орієнтовно на 20-40 слів. У школярів які дуже добре читають , він може збільшуватися у 1,5-2 рази.

Впишіть у таблицю наведені показники швидкості (темпу) читання учнів у II семестрі: 40-60; 65-75; 45-70;90-110;80-95;100-130 і більше.

  2 клас 3 клас 4 клас
Вголос 40-60 65-75 80-95
Мовчки 45-70 90-110 100-130 і більше

Вкажіть зайве серед прийомів вироблення швидкості читання.

1. Багаторазове прочитання твору.

2. «Змагання» на швидкість читання.

ü Добір рим до відповідних слів із контрольними звуками.

4. Швидке читання записаних на дошці речень і пояснення змісту деяких із них.

5. Відшукування відповідей у тексті на запитання, написані на дошці.

6. Відшукування записаного на дошці речення у вказаному абзаці з тексту підручника.

ü Словесне малювання.

8. Відбір заголовків до певної частини тексту, вказаної вчителем , із записаних на дошці 4-5 речень (за певний час).

Проаналізуйте вправи і розподіліть їх на групи за самостійно виділеними ознаками групування.

Миттєве розпізнання слова:

На дуже короткий час учням показують певний друкований матеріал, який вони повинні сприйняти, запам’ятати , а потім відтворити.

Розширення поля читця:

ü Перед учнем ставлять завдання дивитись, не зводячи очей, на певну точку, намагаючись побачити те, що поруч з точкою (букви,цифри).

ü Учень дивиться на одну з точок пірамідки (починаючи з верхніх) і, не зводячи очей з цієї точки, намагається побачити букви або цифри ліворуч та праворуч від точки.

Зняття вокалізації:

Учням пропонують побігати очима по тексту або його частині, приклавши до вуст палець.

Проаналізуйте вправи на переглядання тексту і розподіліть їх на групи за самостійно виділеними ознаками групування.

Пошук елементів тексту за їх зовнішніми ознаками:

ü Швидко встановити (визначити) кількість абзаців на сторінці.

ü Одним поглядом знайти дату або іншу цифру на сторінці( чи у вказаному абзаці).

ü Миттєво знайти той чи інший розділовий знак.

ü Одним поглядом знайти на сторінці слово (в лапках, з великої літери, що складається з двох букв, найдовше та ін.).

Пошук елементів тексту, що передбачають змістовий аналіз:

ü Миттєво визначити, чи є на сторінці слова дійових осіб, а чи тільки слова автора.

ü Швидко не лише розпізнати слова дійової особи ( не читаючи, за зовнішніми ознаками), а й помітити слова автора, які пояснюють, хто з дійових осіб говорив ті чи інші слова.

ü Швидко знайти у вказаному абзаці порівняння.

Доповніть запис.

Виразність читання передбачає вміння:

1. Проникати в емоційний настрій твору.

2. Правильно вибирати і користуватися мовленнєвими інтонаційними та позамовними засобами виразності.

Проаналізуйте терміни і розподіліть їх на групи за самостійно виділеними ознаками групування.

Техніка мовлення:

ü Дихання

ü Голос

ü Дикція

ü Орфоепія

Складові інтонації:

ü Паузи

ü Мелодика

ü Темп

ü Логічні наголоси.

Позамовні засоби:

ü Поза

ü Жест

ü Міміка.

Доповніть перелік особливостей, якими характеризується голос.

1. Силою.

2. висотою.

3. темпом.

4. тембром.

Із вказаних прийомів виберіть ті, що сприяють формуванню навички виразного читання.

ü Читання в ролях

ü Інсценізація

ü Прослухування грамзапису.

Доповніть запис.

Виразне читання пов’язане з такими якостями: швидкість, свідомість, правильність.

Доповніть запис.

Методика підготовки учнів до виразного читання включає такі етапи :

1. Усвідомлення ідейно-тематичної основи твору, його образів у єдності з художніми засобами.

2. Складання партитури читання тексту.

3. Тренування в читанні.

 

ТЕМА 2. ПРОЦЕС РОБОТИ НАД ХУДОЖНІМ ТВОРОМ

І рівень

Допишіть етапи процесу роботи над художнім твором.

1 етап – підготовча робота, первинний синтез.

2 етап – аналіз.

3 етап – вторинний синтез.

Доповніть запис.

Первинний синтез складається із підготовчої роботи, первинного сприйняття тексту і перевірка первинного сприйняття.

До якого з етапів процесу роботи над художнім твором віднесете « вияв емоційного впливу твору на учнів»?

ü 1 етап.

2. 2 етап.

3. 3 етап

До якого з етапів процесу роботи над художнім твором віднесете « встановлення причинно-наслідкових зв’язків у розвитку сюжету»?

1. 1 етап.

ü 2 етап.

3. 3 етап

До якого з етапів процесу роботи над художнім твором віднесете « чітке визначення ідейної спрямованості твору»?

1. 1 етап.

2. 2 етап.

ü 3 етап

Вкажіть правильну відповідь.

Зав’язка дії, момент найвищого напруження, розв’язка – це:

1. Розкриття конкретного змісту твору.

ü Розкриття композиції твору.

Вкажіть етап.

Аналіз зображувальних засобів і особливостей мови персонажів у єдності з розкриттям змісту та оцінкою поведінки героїв здійснюється на другому етапі процесу роботи над художнім твором.

На якому етапі процесу роботи над художнім твором використовуються такі прийоми: постановка запитань до прочитаного, вибіркове читання, словесне малювання, постановка запитань до тексту самими учнями?

ü 2 етап.

Вкажіть «зайве».

Вторинний синтез передбачає:

ü Виявлення мотивів поведінки дій, переживань героїв, істотних рис їхнього характеру.

Виберіть правильну відповідь.

Етап роботи, який передбачає узагальнення за твором, його перечитування і виконання учнями творчих завдань на основі прочитаного – це :

ü Вторинний синтез.

На якому етапі роботи з художнім твором використовуються такі прийоми : бесіда, вибіркове читання, співвіднесення ідеї твору з приказками, заключне слово вчителя?

1. Первинний синтез.

2. Аналіз.

3. Вторинний синтез.

12. На якому етапі роботи з художнім твором здійснюється: 1) узагальнення істотних рис дійових осіб, зіставлення героїв, подій, їхня оцінка; 2) чітке визначення ідейної спрямованості твору; 3) оцінка художнього чи науково-популярного тексту як джерела пізнання навколишньої дійсності і як твору мистецтва?

ü Вторинний синтез.

ІІ рівень

Доповніть запис.

Перший етап процесу роботи над художнім твором передбачає:

1. Підготовка учнів до сприймання тексту.

2. Ознайомлення з конкретним твором, його сюжетними лініями.

3. Вияв емоційного впливу твору на учнів, розуміння його загального ідейно-тематичного спрямування.

Вкажіть «зайві» прийоми.

Первинне сприймання художнього твору учнями може забезпечуватися такими прийомами:

1. Читання тексту вчителем уголос.

2. Читання тесту спеціально підготовленими дітьми.

3. Комбіноване читання.

4. Використання грамзапису.

5. Мовчазне читання тексту учнями.

ü Виразне читання твору з наступним обговоренням варіантів прочитання.

ü Читання в ролях.

Доповніть список видами робіт що використовуються на етапі підготовки до сприймання художнього твору.

Бесіда, розповідь, словникова робота, вільне висловлювання учнів,спогади, екскурсія, перегляд фрагментів кіно,кіно-діафільмів, лінгвістичні ігри,прослуховування музичного супроводу.

Вкажіть «зайві» завдання.

На уроці читання практикуються такі творчі роботи на основі прочитаного.

1. Графічне ілюстрування.

2. Словесне малювання картин.

3. Творчий переказ.

4. Інсценізація.

5. Читання за ролями.

ü Вибіркове читання.

ü Відповіді на запитання своїми словами.Последнее изменение этой страницы: 2016-08-06; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 75.101.220.230 (0.015 с.)